<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İBB Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması

İBB Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması

İBB Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
3 Adet Eşdeğer Ödül 120 Bin Türk Lirası
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 60 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Amacı
Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması ile yarışmaya konu olan alanın, sosyo-ekolojik bir sistem olarak kent kurgusu içerisindeki varlığını öne çıkaracak özgün planlama ve tasarım fikirlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri içinde yer alan Küçükçekmece lagünü havzasıdır. Yarışmanın konusu Küçükçekmece lagünü havzası ve kentsel etkileşim bölgesini tanımlanan ilkeler çerçevesinde yeniden ele alan fikir projesinin hazırlanmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılınabilir. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Ads

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve 1 Ocak 2004 tarihinden önce doğmuş olmak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alıp, yarışmanın web adresinden kayıt yaptırmak (Ekip olarak katılanlardan, müelliflerden bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) şartname bedeli ödeyerek yarışmanın web adresindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/kucukcekmece/kayit) kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedelinin “KUCUKCEKMECE, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Bu dekont yarışmanın web adresindeki kayıt bölümüne ek olarak yüklenecektir.

Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi“ olarak belirtilen gündür.
Yukarıdaki şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılardan İstenenler
Aşağıda detaylı olarak açıklanan proje ve eklerin tamamı dijital olarak teslim edilecektir.

Özet Pafta – A0
Öneri tasarımın bağlamını, yarışma alanı ve yakın çevresine ilişkin temel yaklaşımı ve yarışma alanı için tasarlanan öneriyi anlatacak kadar görsel ile en fazla 500 kelimeden oluşan metinsel açıklamaları içeren bir özet tanıtıcı pafta hazırlanacaktır.

Yatay olarak kullanılacak, 1 adet en az 150 dpi çözünürlüğünde A0 pafta, PDF ve JPG formatında teslim edilecektir.
Dosyalar “rumuz_sunum_pdf”, “rumuz_sunum_jpg” şeklinde isimlendirilecektir.
Rumuz sadece dosya adında kullanılacak, paftanın üzerinde ayrıca yazılmayacaktır.

Proje Kitapçığı – A3
Proje kitapçığı tasarıma dair genel yaklaşım ve stratejik kararları, ölçekler arası ilişkileri ve tasarım önerisini farklı boyutlarıyla kapsayan tüm tasarım yaklaşımının bütüncül olarak aktarıldığı bölümdür.
Proje kitapçığı, yatay A3 boyutunda, en az 150 dpi çözünürlüğünde, PDF formatında ve en fazla 20 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
Esnek olmakla beraber yarışmacıların aşağıda tanımlanan içerikler doğrultusunda araştırma, tasarım ve önerilerini ifade etmeleri beklenmektedir.

Rapor: Yarışmacıların alana ilişkin genel yaklaşımlarını ifade edecekleri en çok 1000 kelimeden oluşan bir metin

Havza yaklaşımı: Havza bütününe yönelik ölçek ve anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği şemalar, diyagramlar, haritalamalar, havza yaşamına ilişkin önerilerin aktarıldığı çizim ve/veya görseller vb.

Odak alanlar: Küçükçekmece lagünü havzası için önerilen yaşam senaryolarını ve fikri en iyi anlatacak şekilde yarışmacıların kendi belirleyecekleri odak alanlara ait tasarım önerileri, yer ve mekâna ait temsiller – serbest ölçekli odak alan şemaları; plan, kesit, görsel ve kolajlar

Serbest anlatımlar: Yarışmacıların, şartname kapsamında tarif edilen çok katmanlı ve boyutlu sorunlara ve kendi tarif edecekleri konulara ilişkin serbest anlatımlar, kolajlar, çizimler ya da üç boyutlu görselleştirmeler

Bu kitapçığın, alanın katmanlı yapısına karşılık gelebilecek çok disiplinli bir anlayışla hazırlanması, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarının teknik boyutuyla sınırlı kalmayan bir çerçeve ortaya koyabilmesi beklenmektedir.

Video
Projenin anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere hazırlanacak video, en fazla 2 dakika uzunluğunda olmalıdır. Bu dosya AVI ve MP4 formatlarında (en az 720p çözünürlükte) kaydedilecektir. Rumuz sadece dosya adında kullanılacak, videonun içinde ayrıca yazılmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Soru Sormak için Son Tarih: 18 Ağustos 2022, Perşembe, 23.59 GMT+3
Soruların Yanıtlarının İlanı: 22 Ağustos 2022, Pazartesi
Projelerin Son Teslim Tarihi: 17 Ekim 2022, Pazartesi, 23.59 GMT+3
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 22 Ekim 2022, Cumartesi
Kolokyum ve Ödül Töreni: 5 Kasım 2022, Cumartesi

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları
Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen zamandan önce dijital olarak, yarışmanın web adresindeki (konkur.istanbul/kucukcekmece) teslim bölümünden (konkur.istanbul/kucukcekmece/teslim) aşağıdaki gibi teslim edilecektir:
Tüm dosya isimleri 6 rakamlı proje rumuzu ile başlayacaktır.
Dijital teslim yükleme linki olarak gönderilmeli ve bu link yarışma takviminde belirtilen tasarımların teslimi için son tarihten 48 saat sonrasına kadar aktif kalmalıdır.
Web sitesinde yüklemenin başarılı olduğunu gösteren bilgilendirmeyi takiben, 1 saat içinde onay maili gelmeyen yarışmacılar, konu hakkında raportörlük ile e-posta üzerinden iletişime geçmelidir.

Dijital Teslim Dosyası
Dijital teslim dosyası isimlendirmesi ve içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
“rumuz” olarak isimlendirilen dosya içinde 2 adet dosya bulunmalıdır.

1. “rumuz_proje” olarak isimlendirilen dosyanın içinde istenenler aşağıdaki belirtildiği şekilde dosyalanarak teslim edilmelidir.
“rumuz_ozet” ismiyle özet A0 pafta, en az 150 dpi çözünürlüğünde PDF ve JPG
“rumuz_proje_kitapcigi” ismiyle A3 proje kitapçığı, en az 150 dpi çözünürlüğünde PDF
“rumuz_gorseller” dosyasında pafta ve kitapçıkta kullanılan tüm görseller, orijinal ebatlarında, 300 dpi çözünürlüğünde JPG ya da PNG
“rumuz_video” dosyasında video AVI ve MP4 formatlarında

2. “rumuz_kimlik_zarfi” veya “rumuz_kimlik_zarfi_acilabilir” şeklinde isimlendirilen dosya, şartnamenin 11. maddesine göre düzenlenerek teslim edilmelidir.

Yarışma Sonuçlarının İlanı
Yarışma sonuçları konkur.istanbul web adresinde yayınlanacaktır.

Ödüller ve Ödeme Şekli
Eşdeğer Ödül: 120.000 TL (3 adet)
Eşdeğer Mansiyon: 60.000 TL (3 adet)

Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Web Sitesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ