<style>.lazy{display:none}</style>İBB Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması
21.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İBB Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

İBB Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

İBB Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışma Ulusal, İki Kademeli Kentsel Tasarım Yarışmasıdır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 60 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 40 Bin Türk Lirası
Birinci Mansiyon Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkinci Mansiyon Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Üçüncü Mansiyon Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Birinci Kademeyi Geçen 10 Projenin Her Birine 5 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Amacı
“Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” ile yarışmaya konu olan alanın tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu değerlendirme ile ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, kentsel peyzaja çağdaş bir bakış sunan proje ve müelliflerin saptanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması esastır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; ulusal, iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.

Ads

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili Adalar ilçesi, Nizam ve Maden mahalleleri içinde yer alan ve eklerde (halihazir.dwg) sınırları verilen alandır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Büyükada Fayton Meydanı’nın tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

Genel Koşullar
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini katılım formu ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

1. Kademe Koşulları
• Bu kademede TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan bir üyesi bireysel ya da ekip oluşturarak katılabilir.

2. Kademe Koşulları
• Bu kademede TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak zorunludur.

• İkinci kademeye katılan yarışmacıların yer görmesi ve alacakları belgeyi sunmaları zorunludur.

Yarışmaya katılmak isteyenler 80 TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedelinin “FAYTON MEYDANI, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gün ve saattir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Raportörlük İletişim Bilgileri
faytonmeydani@konkur.istanbul

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Sitesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ