<style>.lazy{display:none}</style>Hayrabolu Belediyesi Ayçiçeği Fotoğraf Yarışması
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Hayrabolu Belediyesi Ayçiçeği Fotoğraf Yarışması

Hayrabolu Belediyesi Ayçiçeği Fotoğraf Yarışması

Hayrabolu Belediyesi Ayçiçeği Fotoğraf Yarışması

Hayrabolu Belediyesi Ayçiçeği Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaşını Dolduran Tüm Amatör Ve Profesyonel Fotoğrafçılar Katılabilir.

Hayrabolu Belediyesi 31. Ayçiçeği Festivali ‘’Ayçiçeği Fotoğraf Yarışması’’

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2.500 Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 1.500 Türk Lirası
En Fazla 20 Eser Sergilenme Ödülü 750 Türk Lirası

Not: Ödüller 12 Ağustos 2023 Tarihinde Ayçiçeği Festivalinde Törenle Verilecektir.

Yarışmanın Konusu
Bilimsel adıyla Helianthusannuus olan Ayçiçeği, papatyagiller familyasına ait olan bir tarım bitkisidir. Çekirdekleri ve yağı sebebiyle yaygın bir yetiştirilme alanına sahiptir. Dünyada ve Türkiye’de en önemli yağ bitkilerinden biri olarak bilinen Ayçiçeği, yüzde 70 oranla ülkemizin özellikle Trakya ve Marmara bölgesinde yetiştirilmektedir. Katılımcılardan ayçiçeğinin üretim ve hasat aşamaları esnasında çekilen fotoğrafları beklenmektedir.

Ads

Yarışmanın Amacı
Hayrabolu Belediyesi arşivi zenginleştirilerek, katılımcılardan seçilecek fotoğraflar ile günümüzün yarına taşınmasına hizmet edilecektir. Fotoğraf sanatına ilgi duyulmasına, sanatsal faaliyetlere katılımın artırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla düzenlenecektir.

Yarışma Kategori / Bölümleri
Yarışma, dijital (sayısal) kategoride Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Katılım Şartları

1-Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2-Katılımcılar 2020 – 2023 yılları arasında ayçiçeğinin üretim ve hasat aşamalarını belgeleyen fotoğraflar ile yarışmaya katılabilecektir. Belirtilen tarihleri kapsamayan ve exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapıldığı tespit edilen fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3-Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 4 (Dört) adet sayısal renkli fotoğraf ile katılabilecektir.

4-Yarışmaya seçici kurul üyeleri, düzenleme kurulu üyeleri, yarışma sekreteri ve bu kişilerin birinci derece yakınları katılamayacaktır. Bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaşını dolduran tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecektir.

5-Katılımcılar ‘’hayraboluaycicegi@hayrabolu.bel.tr’’ adresine ‘’wetransfer’’ ile fotoğraflar ile birlikte; Adı-Soyadı, e-mail adresi, gsm numarası ve ikamet adresi bilgilerini de ekleyerek tek bir dosya halinde gönderecektir.

6-Fotoğraflar seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır

7-Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme işlemlerinin dışında renk, keskinlik, toz alma gibi basit işlemler yapılması; kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

8-Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafların sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmeyecektir.

9-Katılımcılar fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt edeceklerdir. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda yarışmacı diskalifiye olacaktır. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğraflarının yarışmaya gönderilmesine ve fotoğrafların görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilecektir.

10-Kural ihlali yapan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının 7 (yedi) iş günü içerisinde ödülü düzenleyici kuruma iade etmesi gerekir. Yalnızca ödül grubunda boş bırakılan ödül sıralaması kaydırma yapmak suretiyle yeniden belirlenerek jüri değerlendirmesindeki puanlamaya müracaat edilecektir. Sergileme sırasında bir değişiklik olmayacak ve ilave yapılmayacaktır.

11-Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilecektir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

12-Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High DynamicRange) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

13-Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb. unsurların saptanması halinde yarışmacı diskalifiye edilecektir.

14-Düzenleyici kurum, ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Katılımcının istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinası ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı yarışmadan diskalifiye edilecektir.

15-Yarışma sonuçları Hayrabolu Belediyesi web sayfasından duyurulacaktır.

16-Yarışmaya katılan katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

1-Katılımcı fotoğraflarını ‘’hayraboluaycicegi@hayrabolu.bel.tr’’ adresine wetransfer ile gönderecektir. Alternatif hiçbir gönderi ( kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

2-Fotoğraflar; Katılımcının adı_soyadı,_fotoğrafın adı,_jpg. şeklinde isimlendirilecektir. ( Örnek: Hakan_Tokuç_Ayçiçeği_jpg.)

3-İsimlendirmede Ç, Ğ , İ , Ö , Ş , Ü , ç , ı , ğ , ö , ş , ü karakterleri kullanılmamalıdır. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 30 (otuz) karakter olmalıdır.

4-Fotoğraflar seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.( Örnek: 059).

5-Katılımcı göndereceği fotoğraflar ile birlikte; Adı-Soyadı, e-mail adresi, gsm numarası ve ikamet adresi bilgilerini de ekleyerek tek bir dosya halinde gönderecektir.

6-Yarışmaya katılacak fotoğraflar; jpg/jpeg formatında,120-300 dpi çözünürlükte,7-12 sıkıştırma kalitesinde gönderilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi geçmemelidir.

7-Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

1-Katılımcı, ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Hayrabolu Belediyesi yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Hayrabolu Belediyesine izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2-Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Hayrabolu Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır.

3- Hayrabolu Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3.(üçüncü) kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Hayrabolu Belediyesinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

4-Fotoğraflarda görülebilecek insanların, nesne olarak kullanılmış olan mimari yapıların sanat eseri ve insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

5-Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Hayrabolu Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.

6-Yarışmada ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek, 7 (yedi) iş günü içerisinde sistemden silinecektir.

7-Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Hayrabolu Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılsonunda zaman aşımına uğrayacaktır. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamayacaktır.

8-Katılımcılar; fotoğraflarını göndermekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, Katılım yapılması ve yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakları yoktur.

9-Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleme kurulu ve seçici kurul kararları geçerlidir.

10-Fotoğrafların yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Sekretaryası İletişim
Simge ATALIK
Hayrabolu Belediyesi
Hüseyin Selahattin Ali Kültür Akademisi Hayrabolu TEKİRDAĞ
Telefon: 0282 3155759
E-posta: hayraboluaycicegi@hayrabolu.bel.tr

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 3 Temmuz 2023
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 31 Temmuz 2023 saat 13:00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 2 Ağustos 2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 4 Ağustos 2023

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ