<style>.lazy{display:none}</style>Hayat Boyu Öğrenme Temalı Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Hayat Boyu Öğrenme Temalı Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

Hayat Boyu Öğrenme Temalı Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

Hayat Boyu Öğrenme Temalı Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Temalı Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması Düzenliyor.

Yarışmanın Teması:
Hayat Boyu Öğrenme Haftasının ilk yılı nedeniyle “Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim” konulu öğretmenler arası fotoğraf yarışması

Yarışmanın Amacı:
Hayat Boyu Öğrenmenin önemini vurgulayabilmek için düzenlenen bu yarışma ile bireylerin yeteneklerini nasıl keşfettiklerini, öğrenmenin her yaşta, her zaman ve her yerde olabileceğini fotoğraflarla kamuoyuna anlatmaktır.

Yarışma Kategorileri / Bölümleri:
Yarışma dijital ortamda ve renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Yarışma Genel Şartları:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Ads

2. Yarışma Yürütme ve Değerlendirme Kurul Üyelerinin 1. derece akrabaları dışında; son başvuru tarihi itibarıyla resmî/özel tüm eğitim kurumlarında öğretmen olduğunu belgelendirebilecek herkes yarışmaya katılabilecektir.

3. Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet renkli fotoğraf ile katılabilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte, tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

4. Bu fotoğraflar, MEB ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ait çeşitli mecralarda kullanılabilecektir.

5. Gönderilen fotoğraflar yarışma yürütme kurulunca numaralandırılır ve bu numaralar ile değerlendirmeye girer. Değerlendirme Kurulu hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

6. Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

8. Kural ihlali yapan kişilerin ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve / veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

9. Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone gibi insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.

10. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

11. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün kararları geçerli olacaktır.

Fotoğrafların Kullanımı, Telif Hakları ve Diğer Koşullar:
1. Yarışmada ödül alan eserlerin kopyaları Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arşivine alınacaktır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, bu eserleri tanıtım amaçlı olarak kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibinden ayrıca izin alınmayacaktır ve telif ödenmeyecektir. Fotoğraflarla yapılacak kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.

2. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında-basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vb.) serbestçe kullanabilme hakkına sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin / muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde olacaktır.

3. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

4. Yarışmaya fotoğraf gönderenler fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

5. Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir ve yarışmanın iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

7. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, hbogm.meb.gov.tr/fotograf sayfasında ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.

8. Ödül töreni veya teslimi ile ilgili açıklamalar Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce sonra açıklanacaktır.

9. Yarışmaya fotoğraf gönderen yarışmacılar belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların gönderimi, isimlendirilmesi ve formatı:
1. Yarışma sadece “hbo_sosyalkulturel@meb.gov.tr” adresine dijital ortamda gönderilen fotoğraflar üzerinden yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

2. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır. Ancak gönderilecek e-postada katılımcı öğretmenin adı, soyadı, okulu, ilçesi, ili yer verilecektir.

3. Katılımcılar fotoğrafı örnekteki gibi adlandırıp hbo_sosyalkulturel@meb.gov.tr adresine gönderecektir. Ör: adısoyadı_il/ilçe

4. Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG / JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir.

5. E-posta sisteminden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme:
Değerlendirme süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Birinci aşamada Değerlendirme Kurulu ilk 15’e giren fotoğrafları belirleyecektir.
İkinci aşamada ise hbogm.meb.gov.tr/fotograf adresinden yapılacak halk oylaması ile ilk 3’e giren fotoğraflar belirlenecektir. Sonuçlar hbogm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi: 30 Nisan 2021 23:59 (TSİ)
Değerlendirme Tarihi:
a) Birinci aşama: 03 – 07 Mayıs 2021
b) Halk Oylaması: 08 – 17 Mayıs 2021

Ödüller:
Yarışmanın;
Birincisine fotoğraf makinesi,
İkincisine fotoğraf makinesi lensi,
Üçüncüsüne harici harddisk ödül olarak verilecektir. Halk oylamasına fotoğrafları sunulan diğer yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ