<style>.lazy{display:none}</style>Hayalime Ortak Ol Derneği Burs Başvurusu
27.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Hayalime Ortak Ol Derneği Burs Başvurusu

Hayalime Ortak Ol Derneği Burs Başvurusu

Hayalime Ortak Ol Derneği Burs Başvurusu

Hayalime Ortak Ol Derneği Burs Başvurusu Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Alınacak.

Geri Ödemesiz Burs Programından Yararlanabilmek İçin Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Örgün Eğitim Veren Eğitim Kurumlarından Birinde Öğrenci Statüsünde Kayıtlı Olmak Gerekir.
Burslar Lise 1, 2, 3, 4 İle Üniversite Hazırlık, 1 Ve 2 Sınıf Öğrencilerine Verilecek.

Burs Sistemi
Hayalime Ortak Ol Derneği olarak eğitimde, sporda ve sanatta fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımızın en önemlilerinden biri, eğitim-öğretim süresi boyunca öğrencilerimize düzenli burs desteği sağlamaktır. Bu süreçte, aşağıda yer vermiş olduğumuz kriterler üzerinden değerlendirme yapmaktayız.

Burs Adaylık Kriterleri

• Dernek Tarafından Sağlanan Burs, Örgün Eğitim Kurumlarında Eğitimine Devam Eden Öğrencilere Yöneliktir.
• Burs, Örgün Eğitim Kurumlarında Eğitimini Sürdüren;

Ads

– Lise 1,
– Lise 2,
– Lise 3,
– Lise 4,
– Üniversite hazırlık,
– Üniversite 1,
– Üniversite 2. sınıf öğrencilerini kapsar.
– Akademik başarısının 100 üzerinden minimum 75 ya da 4 üzerinden minimum 3 olması (Burs başvuru tarihi itibariyle Lise 1. sınıf, Üniversite Hazırlık, hazırlık sınıfı olmayan kurumlar için Üniversite 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin not ortalaması değerlendirilirken; bitirdikleri son sınıfın ortalaması dikkate alınacaktır.)
-Sabıka kaydının olmaması

Yukarıdaki gereklilikleri sağlayan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir.

Genel Bursluluk Kuralları
HOOD tarafından sağlanan eğitim bursu, öğrencilerin eğitimde, sporda, sanatta ve teknolojide fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla sağlanmaktadır. Söz konusu burs, yurt içinde veya yurt dışında örgün eğitim veren eğitim kurumlarından birinde eğitim alan öğrencilere yönelik olarak sunulur (açık öğretim burs kapsamı dışındadır). Verilen burs, lise ve lisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Önlisans, yüksek lisans ve doktora burs kapsamı dışındadır.

Adaylık İçin Öğrencilerden İstenen Evraklar
1. Güncel öğrenci belgesi,

2. Son yıl notlarını gösteren transkript / not dökümü  /karne,

3. Kimlik fotokopisi,

4. YKS sonuç belgesi (Üniversiteye yeni başlayacak olanlar için),

5. LGS sonuç belgesi (Liseye yeni başlayacak olanlar için),

6. Adli sicil kaydı,

7. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

8. Aile evi kira sözleşmesi veya tapu (Öğrencinin aile evi kira ise kira sözleşmesi, kendilerinin ise tapu, akraba evinde kirasız vb. gibi belgelenemeyen bir durumda kalınıyor ise muhtardan alınacak imzalı bir yazı, açıklama kısmında kira yazılı banka dekontu veya banka hesap hareket dökümünde ilgili alanın işaretli olarak çıktı belgesi gönderilmelidir),

9. Anne ve baba için e-devletten alınacak taşınır ve taşınmaz mal beyanları;
– Taşınır mal beyanı, e-Devlette Emniyet Müdürlüğü sayfasındaki Adıma Tescilli Araç Sorgulama ekranından alınabilir. (Kişi isminin net olarak göründüğü ekran görüntüsü kabul edilir.)
-Taşınmaz mal beyanı, e-Devlette Tapu ve Kadastro sayfasındaki Tapu Bilgileri Sorgulama ekranından alınabilir. (Kişi isminin net olarak
göründüğü ekran görüntüsü kabul edilir. Eğer bağ, bahçe, tarla, arsa vb. var ise değer tespit belgesi (17. Madde zorunludur.)

10. Anne ve baba ayrı ise belge,

11. Anne ve babanın son 3 aya ait maaş bordrosu ve e-devletten alınacak son 6 aya ait özet SGK 4a/4B/4C Dökümü,

12. Serbest çalışanların gelir belgesi beyannamesi (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.),

13. Emeklilerin aylık maaşını gösterir belge (e-devletten alınabilir, Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir),

14. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir, e-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

15. Aileye ait belge ibraz edemeyen öğrenciler için fakirlik (muhtaçlık) belgesi,

16. Ailenin geliri tarım ise; Tarım geliri, Çiftçi ilçe tarım ziraat odası gelir durumu belgesi, kaç dönüm arazisi olduğuna dair belge,

17. Mal beyanında taşınmaz mal olanlar için ilgili belediyeden alınacak değer tespit belgesi (Taşınmaz mal beyanında (9. Madde) ev, arsa, bağ, bahçe vb. çıktıysa onlar için alınmalıdır.)

18. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.) Öğrencinin akademik başarısının ölçülmesi, dernek tarafından belirlenen
yeterliliklere sahip olup olmadığının anlaşılması için talep edilen bu belgelerde belirtilen bilgilerin doğruluğu dernek tarafından sorgulanacaktır. Doğru bilgi sunmayan adayların, burs başvurusu kabul edilmeyecektir.
Gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ve/veya belgelerin belirlenen süre dışında gönderilmesi ve/veya başvuru formu ile uyuşmaması halinde bursiyer burs alma hakkını kaybetmiş olur. Gerekli hallerde derneğin ek belge talep
etme hakkı bulunmaktadır.

Burs Tahsis Kriterleri
• Burs başvurusunda bulunan öğrencinin;
– Eğitim, spor ya da sanatta ulaşmak için çabaladığı bir hedefinin olması,
– Hedefine ulaşmak için somut çabalar göstermesi/yol haritasının olması,
– Yapılacak mülakatın olumlu değerlendirilmesi,
– İletişim becerilerinin yüksek olması,
– Sosyal sorumluluk projesi/öğrenci topluluğu gibi gönüllü çalışmalara dahil olması.

Başvuru Değerlendirme Süreci
Burs başvuruları, Hayalime Ortak Ol tarafından; sunulan belgeler, başvuru ve burs tahsis kriterleri doğrultusunda incelemeye alınır. Başvuru ve 3 aşamalı bir değerlendirme süreci başlar:

• Teknik değerlendirme: Bu aşamada başvuru sahibinin başvuru formunu eksiksiz ve tam doldurmuş olması, eğitim aldığı okulun ve kademenin adaylığa uygun olması, not ortalamasının 100 üzerinden minimum 75 ya da 4 üzerinden minimum 3 olması ve başvuru formunda kendini/hedeflerini yeterli ölçüde anlatması başlıkları değerlendirilir.

• Mülakat: Teknik değerlendirmeyi geçen bursiyer adayları mail yoluyla iletişime geçilerek başvuru belgeleri istenir. Belgeleri tam olan adaylar mülakata davet edilir. Hayalime Ortak Ol sorumlusu tarafından yapılacak mülakatta, bursiyer adayının verdiği bilgileri teyit etmeye ve hedefleri için şimdiye kadar neler yaptığını görmeye yönelik sorular sorulur. Ayrıca adayın iletişim becerileri gözlemlenir.

• Duyuru: Mülakat sonucu olumlu değerlendirilen adaylara bursiyer olmaya hak kazandığı yönünde belirttikleri iletişim adresleri üzerinden duyuru yapılır. Burs almaya hak kazanamayan öğrencilere ise mail yoluyla bilgilendirme yapılır. Burs başvuru tarihlerinin sona ermesinin ardından takribi 2 ay içinde sonuçlar duyurulur.

Burs Süresi
• Öğrencinin Hayalime Ortak Ol tarafından bursiyer olarak seçilmesi durumunda burs ödemesi, ilk ödeme eylül ayında son ödeme mayıs ayında olacak şekildedir.

• Burslar, eylül ve mayıs ayları arasında (9 ay boyunca) her ayın 15’inde veya takip eden ilk iş gününde bursiyerlerin Hayalime Ortak Ol ’a bildirmiş olduğu banka hesaplarına yatırılır. Ayın 15’inden önce burs ödemesi yapılmaz. Burslarda avans ödemesi yoktur.

• Bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler, eğitim aldıkları kademenin (lise ya da üniversite) zorunlu eğitim süresi boyunca ve bursiyerlik kriterlerini sağladığı sürece Hayalime Ortak Ol’ dan burs almaya devam eder.

• Zorunlu eğitim süresinin uzaması durumunda burs devam etmez (Hazırlık eğitimi, zorunlu eğitim süresine dahildir).

• Hayalime Ortak Ol, kurum faaliyetleriyle örtüşmeyen davranış sergileyen bursiyerlerin bursluluk hakkını geri alma yetkisine sahiptir.

Burs Miktarı
• Hayalime Ortak Ol tarafından bursiyerlere sağlanan burs miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek o yıla ait başvuru formunda ve ilgili web sitesinde bursiyer adaylarına duyurulur.

• Söz konusu burs miktarı her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenmekte olup, kurul bursun artırılması veya azaltılması noktasında tam yetkiye sahiptir.

Çeşitli Ve Son Hükümler
• Dernek bursundan, aynı aileden sadece 1 kişi yararlanabilir.

• Burs süresince ve bursun dondurulması durumunda öğrenci; dernek faaliyetlerine katılım, akademik başarı, dernek ile sağlıklı ve şeffaf iletişim, hedefleri doğrultusunda somut adımlar atma sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

• Bursiyerler; okul, ikamet adresi, e-posta adresi, telefon numarası, Iban numarası vb. değişiklikleri dernek sorumlusuna bildirmekle yükümlüdür.

• Hayalime Ortak Ol Derneği burs yönetmeliği hakkında değişiklik yapma hakkı Hayalime Ortak Ol Derneği Yönetim Kurulu’na aittir

Başvuru Tarihleri
2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde Başvuruları 1 Haziran 2023 – 7 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Alınacak.

Detaylar Ve Başvuru için Tıklayın.
Burs Yönergesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. laz dedi ki:

    başvuru süresi 1ağustosta biten burs haberini 5 ağustosta yayınladınız?süre geçti ve müacaat edenedik tabii

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

      yayınlanma tarihi 30 temmuz 2021.

BİR YORUM YAZ