<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Mehmet Akif Ve İstiklal Yarışmaları

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Mehmet Akif Ve İstiklal Yarışmaları

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Mehmet Akif Ve İstiklal Yarışmaları

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Mehmet Akif Ve İstiklal Yarışmaları Başvuruları Başladı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Mehmet Akif Ve İstiklal Fotoğraf, Hikaye, Kısa Film Ve Belgesel, Şiir Ve Resim Yarışmaları Düzenliyor.

“Mehmet Âkif Ersoy Ve İstiklâl” Temalı Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921’de, Büyük Millet Meclisi tarafından Millî Marş olarak kabul edilmiştir. 100 yıl önce kaleme alınan ve şairi merhum Mehmet Âkif Ersoy’un “Kahraman Ordumuza” ithaf ettiği bu marş, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla destek verdiği İstiklâl Harbi’mizin bir nevi manifestosu olarak nitelendirilebilir. İstiklâl Marşı’mız varlığımıza ve birliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında, “nazlı” ve “şanlı” hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir. Millî Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda bu büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran İstiklâl Marşı; zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır.
Bugün yediden yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve haykırarak okuduğu İstiklâl Marşı’nın her mısraında tarihimiz, millî ve manevi değerlerimiz, vatan ve bayrak aşkımız bulunmaktadır.

“Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” temalı fotoğraf yarışmasının amacı:
a. İstiklâl Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Millî Marş olarak kabul edilişinin 100. Yıldönümünde; Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve Mehmet Âkif Ersoy’u anmak,
b. İstiklâl Marşı’mızın dizelerinde vurgulanan duyguların, değerlerin ve istiklalin işlendiği fotoğraflar üretilmesini sağlamak,
c. Gençlerin millî ve manevi değerleri anlaması, benimsemesi, yaşatması için bir vesile olmak,
d. Gençlerin fotoğraf sanatına ilgilerinin artmasını sağlamak.

Yarışma Organizasyonu
Yarışma organizasyonu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü ve Kahramankazan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Ads

Yarışma Kategori/Bölümleri
Yarışmanın tekniği sayısal (dijital) fotoğraftır. Renkli veya siyah-beyaz, tüm sayısal fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Katılım Koşulları
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğrafların ülkemiz sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur.
• Her katılımcı en fazla 3 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
• Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye’de bulunan Üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yapılabilir. Başvuru tarihinde öğrenci olduklarını kanıtlayan resmî belge gereklidir.
• Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz/leke alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi fotoğrafın bütünlüğünü bozmayacak fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
• Kural ihlallerinde, “Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FİAP) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’teki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
• Yarışmacı yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde düzenleyici kurumun inceleme yapması için kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; düzenleyici kurum elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik düzenleyici kurum ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yanıltma nedeniyle ödülü iade eder.
• E-posta yoluyla gönderilen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi hâlde sistemde yaşanacak problemlerden katılımcı sorumludur.
• Düzenleyici, ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirme yaparak şartnameye gerekli gördüğü değişiklikleri ekler.

Diğer Hususlar
a. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya piksel çözünürlüğü uygun 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır. (Pandemi koşullarında yüz yüze değerlendirme yapılamadığında eserler aynı ölçütlerle, dijital olarak jüriyle paylaşılacak ve değerlendirme toplantısı çevrimiçi yapılacaktır.)
b. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
c. Yarışmayı kazananlar, sergileme kazananlar, ödül töreni yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise, ödüller web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir.
d. Dereceye giren, sergileme alan eserler düzenleyici kurumlar tarafından dijital olarak ya da salonlarda sergilenebilir, almanak, albüm, kitap yapabilir.
e. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve jürinin kararı geçerlidir.
f. Katılımcılar; fotoğraf gönderiminden sonra bu koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi
a. Yarışma çevrimiçi (online) fotoğraf sistemine e-posta yoluyla gönderi yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi ( kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir seferde yüklenmelidir.
c. Fotoğrafların dosya boyutlarının yüksek olmasından kaynaklı WETRANSFER yoluyla da gönderilebilir.
d. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
e. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
f. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
g. Dosya isimlendirmesi 2 harf ve en az 4 rakam içermelidir ve örnekteki şekilde yapılmalıdır
o Birinci Fotoğraf için örnek YT_1122_1
o İkinci Fotoğraf için örnek YT_1122_2
o Üçüncü Fotoğraf için örnek YT_1122_3
h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.
i. Eserler tek seferde ekteki Katılım formu ile birlikte akiffotograf@hbv.edu.tr adresine gönderilecektir.
j. Başvuru esnasında resmî öğrenci belgesi de gönderilmelidir. (E-devlet üzerinden alınan ya da ilgili üniversiteden alınan belge)

Yarışma Takvimi
• Yarışmanın elektronik ortamda ilanı: 15 Nisan 2021
• Eserlerin son teslim tarihi: 27 Ağustos 2021
• Sonuçların açıklanması: 15 Ekim 2021
• Ödül töreni: 2021 yılının Ekim ayı içinde duyurulacaktır.

Ödüller/ Sergilemeler
Birincilik: 6000 TL
İkincilik: 4000 TL
Üçüncülük: 2000 TL
Mansiyon (2 Adet): 500 TL
Sergileme (En fazla 50 adet eser)

Yarışma Sekretaryası / İletişim
Arş. Gör. İrem Bilgi
Arş. Gör. Göktehan Ekmekçi
E-posta Adresi: akiffotograf@hbv.edu.tr

“Mehmet Akif Ersoy Ve İstiklâl” Temalı Hikâye Yarışması

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
a. İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 100. yıldönümü vesilesiyle 2021 yılı TBMM tarafından “İstiklâl Marşı Yılı” olarak kabul edilmiştir. İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın destanıdır; her dizesinde emperyalist işgalcilere ve işbirlikçilerine boyun eğmeyen, dünyaya meydan okuyan Türk milletinin haklı mücadelesinin sesi duyulmaktadır. “İstiklâl Şairi”miz Mehmet Âkif Ersoy’un bu abidevi eseri, Millî Mücadele ruhunun sonsuza dek millî hafızada diri tutulmasını sağlayan ve sağlayacak olan en önemli millî değerlerimizdendir. Milletimizin bir asırdan beri aynı inançla, heyecanla ezberinden haykırarak okuduğu İstiklâl Marşı’mızın her dizesinde yakın tarihimizin en önemli olayları, toplumumuzun ortak değerleri, derin bir vatan ve bayrak sevgisi bulunmaktadır.
b. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü ve Kahramankazan Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” Temalı Hikâye Yarışmasının amacı, İstiklâl Marşı’mızın dizelerinde vurgulanan özgürlük, millî haysiyet, vatan ve bayrak sevgisinin destansı bir anlatımla işlendiği; Mehmet Âkif Ersoy’un sanatının, hayatının anlatıldığı hikâyeler kaleme alınmasını sağlamaktır.
c. Bu yarışma ile yükseköğrenim öğrencilerinin millî ve manevi değerleri benimseyerek yaşatmaları; Türkçe hassasiyetine sahip olmaları, hikâyeyle ilgilenmeleri böylelikle Türk diline ve edebiyatına katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Genel Katılım Şartları
a. Genel olarak “İstiklâl” teması, İstiklâl Marşı’nın dizelerinde betimlenen konular ile Mehmet Âkif Ersoy’un sanatını ve hayatını anlatan hikâyeler yarışmaya katılabilecektir.
b. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya uluslararası öğrenci statüsünde Türkiye üniversitelerinde öğrenim gören üniversite (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri başvuru yapılabilecektir. Başvuru tarihinde katılımcıların öğrenci olduklarını kanıtlayan resmî belge gereklidir.
c. Yarışmaya her katılımcı bir eser ile katılabilecektir.
d. Yarışma dili Türkçedir ve Türkçe yazım, noktalama kurallarına uygunluk, ifade güzelliği en önemli ölçüttür.
e. Yarışma başvurusu ücretsizdir.
f. Dereceye giren hikâyeler kitap bütünlüğünde yayımlanacaktır.
g. Başvurular, genel ağ sayfasındaki (web sayfası) yönergeler izlenerek başvuru formu doldurulduktan sonra, imzalanarak en geç 27 Ağustos 2021 günü mesai saati bitimine kadar ulaştırılmalıdır.
h. Yarışmada ödül alan eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif hakları ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmiş olacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya basılmaya/sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ödüle, basılmaya ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin aslını ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini, eser sahibinin ismi ile birlikte eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ve malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayımlama hakkına sahiptir.
i. Eserin özgün olmaması ve benzeri durumlardan doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden başvuru sahibi sorumludur. Gerekli görüldüğü takdirde eser yarışma dışı bırakılabilir ve ödül kazanması durumunda ödül geri alınabilir.
j. Başvuru belgesindeki bütün bilgilerin beyanında doğruluk esastır. Bu bilgiler sebebiyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.
k. Hikâyeler, Microsoft Word programında Times New Roman karakterinde 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Eser metinlerinde ad soyad bilgileri kesinlikle yer almayacak bunun yerine sol üst köşeye yazar, takma adını (rumuz) yazacaktır. Seçilen takma ad ayrıca oluşturulan başvuru belgesinde belirtilecektir.
l. Başvurunun tamamlanması için aşağıda “İstenen Bilgi ve Belgeler” başlığı alında belirtilen bilgi ve belgelerin eserlerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgi ve belgelerin 27 Ağustos 2021 günü mesai saati bitimine kadar akifhikaye@hbv.edu.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir. E-postanın konu bölümüne eser adı ve türünün (hikâye) yazılması mecburidir.
m. İstenen bilgi ve belgeler, eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece, başvuru tamamlanmış sayılmaz.
n. Yarışmaya katılan eserlerden, katılım şartlarına uygun bulunmayanlar, seçiciler kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz.
o. Yarışmaya katılan eserlerin seçiciler kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 15 Ekim 2021 tarihinde yarışmanın genel ağ sayfasından duyurulacaktır.
p. Yarışmada ödül alan eserler, yarışma arşivinde saklanacaktır.

İstenen Bilgi Ve Belgeler
1. Katılım formu (Web sayfasından indirilip doldurulacak ve ıslak imza ile imzalandıktan sonra taratılıp gönderilecektir.)
2. Resmî makamlardan alınmış öğrenci belgesi (E-devlet yahut öğrencisi olunan üniversiteden onaylı)
3. Hikâye metni (Dosya adı olarak “rumuz_hikâye adı” yazılacaktır.)

Ödüller
“Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” Temalı Hikâye Yarışması’nda seçici kurul tarafından dereceye layık görülen hikâyelerin yazarlarına verilecek ödüller şöyledir:
Birincilik Ödülü: 6000 TL
İkincilik Ödülü: 4000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü (2 adet): 500 TL

Yarışma Takvimi
• Yarışmanın elektronik ortamda ilanı: 15 Nisan 2021
• Eserlerin son teslim tarihi: 27 Ağustos 2021
• Sonuçların açıklanması: 15 Ekim 2021
• Ödül töreni: 2021 yılının Ekim ayı içinde duyurulacaktır.

“Mehmet Akif Ersoy Ve İstiklâl” Temalı Kısa Film Ve Belgesel Yarışması

Genel Katılım Şartları
a. İstiklâl Marşı’nın dizelerinde betimlenen konuları ya da Mehmet Âkif Ersoy’un sanatı ve hayatını anlatan kısa filmler ve belgeseller yarışmaya katılabilecektir.
b. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye’de bulunan Üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yapılabilir. Başvuru tarihinde öğrenci olduklarını kanıtlayan resmî belge gereklidir.
c. Yarışmaya bir katılımcı, en fazla 2 eser ile başvurulabilir.
d. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
e. Finale kalan eserlerin gösterimi yapılacaktır.*
f. Başvurular, yarışma web sayfasındaki yönergeler izlenerek başvuru formu doldurulduktan sonra, imzalanarak en geç 27 Ağustos 2021 günü mesai saati bitimine kadar ulaştırılmalıdır.
g. Yarışmada ödül alan eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif hakları ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesine devredilmiş olacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin aslını ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini, eser sahibinin ismi ile birlikte eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ve malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayımlama hakkına sahiptir.
h. Eserin orijinal olmaması, başka bir eserin kopyası olması, başka eserlerden parçalar kullanılmış olması ve benzeri durumlar ya da müzik kullanımına ilişkin doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden başvuru sahibi sorumludur. Gerekli görüldüğü takdirde eser yarışma dışı bırakılabilir ve ödül kazanması durumunda ödül geri alınabilir.
i. Başvuru belgesindeki bütün bilgilerin beyanında doğruluk esastır. Bu bilgiler sebebiyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.
j. Çevrimiçi (online) platformlar (Vimeo, Youtube, Dropbox, Wetransfer vb.) aracılığıyla gönderilen eserlerin indirilmeye uygun bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir.
k. Başvurunun tamamlanması için aşağıdaki bilgi ve belgelerin de eserlerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin 27 Ağustos 2021 günü mesai saati bitimine kadar belgesel film kategorisindeki başvuruların akifbelgesel@hbv.edu.tr ve kısa film kategorisindeki başvuruların akifkurmaca@hbv.edu.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir. E-postanın konu bölümüne eser adının yazılması mecburidir.
l. İstenen bilgi ve belgeler, eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece, başvuru tamamlanmış sayılmaz.
m. Yarışmaya katılan eserlerden, katılım şartlarına uygun bulunmayanlar, seçiciler kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz.
n. Yarışmaya katılan eserlerin seçiciler kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 15 Ekim 2021 tarihinde yarışmanın genel ağ sayfasından duyurulacaktır. Gösterime uygun görülen bütün eserler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından sergilenecektir.
o. Yarışmada ödül alan eserler, yarışma arşivinde saklanacaktır.
*Finale kalan eserlerin gösterim tarihi ve yeri Düzenleme Kurulu tarafından katılımcılara ve kamuoyuna daha sonra duyurulacaktır.

İstenen Bilgi Ve Belgeler
1. Katılım formu, katılımcının öz geçmişi (en fazla 100 kelime)
2. Resmî öğrenci belgesi (E-devlet ya da üniversite onaylı)
3. Yönetmenin filmografisi
4. Katılımcının fotoğrafı (300dpi)
5. Filmin görselleri (2 adet) (300dpi)
6. Filmin sinopsisi (en fazla 100 kelime)
7. Ek formlar imzalı olarak

Özel Şartlar
a. Yarışmaya kısa film dalında 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca ve belgesel türünde filmler başvurabilir.
b. Yarışmaya herhangi bir teknik boyutta (formatta) çekilmiş yapımlar başvurabilir. Jüri değerlendirmesi için 1920×1080 MP4 boyutunda (formatında) (en az 15 mbit/sn) veri dosyasının, Vimeo, Youtube, Dropbox, Wetransfer vb. bir platform aracılığıyla gönderilmesi ya da taşınabilir disk ile AHBV Güzel Sanatlar Fakültesi yarışma sekretaryası adına AHBV Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı A Blok. Gölbaşı Yerleşkesi 06830 Gölbaşı Ankara adresine ulaştırılması gerekmektedir.
c. Filmler izleyiciye ve seçiciler kuruluna, yarışma düzenleme kurulunun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında düzenleme kuruluna ya da salon yetkililerine salon gösterim, oturum (seans) ya da program değişikliği önerilemez.

Ödüller

Kısa Film Kategorisi
Birincilik Ödülü: 6000 TL
İkincilik Ödülü: 4000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü (2 adet): 500 TL

Belgesel Kategorisi
Birincilik Ödülü: 6000 TL
İkincilik Ödülü: 4000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü (2 adet): 500 TL

Yarışmanın Takvimi
• Yarışmanın elektronik ortamda ilanı: 15 Nisan 2021
• Eserlerin son teslim tarihi: 27 Ağustos 2021
• Sonuçların açıklanması: 15 Ekim 2021
• Ödül töreni: 2021 yılının Ekim ayı içinde duyurulacaktır.

“Mehmet Akif Ersoy Ve İstiklâl” Temalı Şiir Yarışması

Genel Katılım Şartları
a. Genel olarak “İstiklâl” teması, İstiklâl Marşı’nın dizelerinde betimlenen konular ile Mehmet Âkif Ersoy’un sanatını ve hayatını konu edinen şiirler yarışmaya katılabilecektir.
b. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya uluslararası öğrenci statüsünde Türkiye üniversitelerinde öğrenim gören üniversite (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri başvuru yapılabilecektir. Başvuru tarihinde öğrenci olduklarını kanıtlayan resmî belge gereklidir.
c. Yarışmaya her katılımcı bir eser ile katılabilecektir.
d. Yarışma dili Türkçedir ve Türkçe yazım, noktalama kurallarına uygunluk, ifade güzelliği en önemli ölçüttür.
e. Yarışma başvurusu ücretsizdir.
f. Dereceye giren şiirler kitap bütünlüğünde yayımlanacaktır.
g. Başvurular, yarışma genel ağ sayfasındaki (web sayfası) yönergeler izlenerek başvuru formu doldurulduktan sonra, imzalanarak en geç 27 Ağustos 2021 günü mesai saati bitimine kadar ulaştırılmalıdır.
h. Yarışmada ödül alan eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif hakları ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmiş olacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya basılmaya/sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ödüle, basılmaya ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin aslını ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini, eser sahibinin ismi ile birlikte eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ve malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayımlama hakkına sahiptir.
i. Eserin özgün olmaması ve benzeri durumlardan doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden başvuru sahibi sorumludur. Gerekli görüldüğü takdirde eser yarışma dışı bırakılabilir ve ödül kazanması durumunda ödül geri alınabilir.
j. Başvuru belgesindeki bütün bilgilerin beyanında doğruluk esastır. Bu bilgiler sebebiyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.
k. Şiirler, Microsoft Word programında Times New Roman karakterinde 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Eser metinlerinde ad soyad bilgileri kesinlikle yer almayacak bunun yerine sol üst köşeye yazar, takma adını (rumuz) yazacaktır. Seçilen takma ad, ayrıca oluşturulan başvuru belgesinde belirtilecektir.
l. Başvurunun tamamlanması için aşağıdaki bilgi ve belgelerin de eserlerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin 27 Ağustos 2021 günü mesai saati bitimine kadar akifsiir@hbv.edu.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir. E-postanın konu bölümüne eser adı ve türünün (şiir) yazılması mecburidir.
m. İstenen bilgi ve belgeler, eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece, başvuru tamamlanmış sayılmaz.
n. Yarışmaya katılan eserlerden, katılım şartlarına uygun bulunmayanlar, seçiciler kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz.
o. Yarışmaya katılan eserlerin seçiciler kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 15 Ekim 2021 tarihinde yarışmanın genel ağ sayfasından duyurulacaktır.
p. Yarışmada ödül alan eserler, yarışma arşivinde saklanacaktır.

İstenen Bilgi Ve Belgeler
1. Katılım formu (Web sayfasından indirilip doldurulacak ve ıslak imza ile imzalandıktan sonra taratılıp gönderilecektir.)
2. Resmî öğrenci belgesi (E-devlet yahut öğrencisi olunan üniversiteden onaylı)
3. Şiir metni (Dosya adı olarak “rumuz_şiir adı” yazılacaktır.)

Ödüller
“Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” Temalı Şiir Yarışması’nda seçici kurul tarafından dereceye layık görülen şiirlerin şairlerine verilecek ödüller şöyledir:
Birincilik Ödülü: 6000 TL
İkincilik Ödülü: 4000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü (2 adet): 500 TL

Yarışmanın Takvimi
• Yarışmanın elektronik ortamda ilanı: 15 Nisan 2021
• Eserlerin son teslim tarihi: 27 Ağustos 2021
• Sonuçların açıklanması: 15 Ekim 2021
• Ödül töreni: 2021 yılının Ekim ayı içinde duyurulacaktır.

“Mehmet Âkif Ersoy Ve İstiklâl” Temalı Resim Yarışması

Tema
Yarışmanın teması, “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl”dir.

Yarışmanın Amacı
Mehmet Âkif Ersoy’un (1873-1936), Kahraman Ordumuza ithaf ettiği İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921 Cumartesi günü Millî Marş olarak kabul edilmiştir. İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması vesilesiyle 2021 yılı TBMM Genel Kurulu tarafından “İstiklâl Marşı Yılı” olarak ilan edilmiştir. İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi, “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” Temalı Yarışmalar düzenlemektedir. Bu kapsamda düzenlenen resim yarışmasının amacı, gençlerimizde, millî ve manevi değerlerimiz konusunda farkındalık yaratmak ve bu bağlamda çalışmalar üretmelerine imkân tanımaktır.

Başvuru Ve Katılım Koşulları
• Yarışma, Türkiye’de bulunan Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi gibi fakülte ve bölümlerin tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. Başvuru esnasında öğrenci olunduğuna dair resmî belge gereklidir.
• Yarışma başvurusu e-posta ile gerçekleştirilecektir. Ön değerlendirme, seçici kurul tarafından e-posta ile dijital ortamda gönderilen eser görselleri üzerinden yapılacaktır.
•Ön değerlendirme için başvurular e-posta ile akifresim@hbv.edu.tr adresine eser görselleri ve Eser Bilgi Etiketi (Ek-1) gönderilerek yapılacaktır.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Temaya uygun olmayan eserler kabul edilmeyecektir. Tema çerçevesinde başta istiklal olmak üzere İstiklal Marşında geçen değerler ve Mehmet Akif konu edilmelidir.
• Yarışmaya başvuranlar, resim alanıyla ilgili her türlü teknik ve malzemeyi kullanarak yarışmaya katılabilirler.
• Yarışmaya gönderilecek eserin kısa kenarı en az 70 cm ve uzun kenarı ise en fazla 200 cm olmalıdır.
• Yarışmaya başvuran katılımcıların başvurdukları eserlerinin daha önce hiçbir sergide sergilenmemiş, herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve özgün olması gerekmektedir.
• Her katılımcı, yarışmaya yalnızca bir eser ile katılabilir.
• Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yerde sergilenmiş olduğu ispat edildiği takdirde katılımcının başvurusu iptal edilecektir. Yarışmaya çevrimiçi gönderilen eserler üzerinde herhangi bir bilgisayar programı ile görüntüsünde değişiklik yapılmadan gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen görseller, eserin aslı ile uyumlu olmadığı anlaşıldığı takdirde adayın kazandığı ödül (yasal faizi ile) geri alınacak ve sergileme alanların belgeleri iptal edilecektir.
• Yarışmaya başvuran adaylar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda ortaya çıkabilecek herhangi bir intihal durumu söz konusu olduğunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
• Ön değerlendirmeyi geçen eser sahiplerine e-posta ile bilgi verilecektir. Ayrıca ön değerlendirmeyi geçen eser sahiplerinin isimleri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yarışma web sayfasında yayınlanacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen eserlerin tümü sergilenmeye hak kazanacaktır. Bu eserler arasından ödül alacak eser jüri tarafından belirlenecektir.
• Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gerekli gördüğü takdirde yarışmanın takviminde değişiklik yapabilir.

E-Posta İle Başvuru
• Yarışma ön başvurusu e-posta ile yapılacaktır.
• Katılımcılar yarışmaya en son 27 Ağustos 2021 tarihinde akifresim@hbv.edu.tr adresine e-posta ile başvurabileceklerdir.
• Katılımcılar, eser görselleri ile birlikte Eser Bilgi Etiketini (Ek-1) eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser görselleri ile beraber göndereceklerdir.

E-Posta İle Başvuru Sırasında Gönderilecek Belgeler
• E-posta ile gönderilecek eser görsellerinin başvuru eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur.
• Katılımcılar, e-posta ile başvurularında eseriyle ilgili istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır.
• Başvuru belgeleri ile beraber resmi öğrenci belgesi de eklenmelidir. (E-devletten ya da üniversiteden alınmış olmalıdır.)
• Gönderilecek olan eser görselleri JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Dosya boyutu 2 megabayt’ı geçmemelidir. Görseller katılımcının adı ve soyadı ile (ad_soyad şeklinde) kaydedilmelidir. Düzenleme kuruluna ulaşan eser görselleri numaralandırılarak jüri üyelerine isimsiz olarak iletilecektir.
• Gönderilecek eserin görseli için, mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde fotoğrafı çekilmelidir.
• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül ve sergileme alan eserler, katalogda yer alacağından gönderilecek eser görselinin paspartusuz düz bir fonda ve temiz bir zeminde fotoğrafının çekilmesine özen gösterilmelidir.

Eserlerin Değerlendirilmesi
• Ön Değerlendirme: Tüm katılımcıların e-posta ile yapılan başvuruları, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve ön değerlendirmeyi geçen eserlerin tümü sergilenmeye hak kazanacaktır.
• Ödül Alanların Belirlenmesi: Sergilemeye değer bulunan eserler arasından ödül alanlar jüri tarafından belirlenecektir.
• Seçici Kurul, e-posta ile gönderilen eser görselleri içerisinden sergilenmeye değer görülen eserleri belirleyecektir. Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eser sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yarışma web sayfasında duyurulacaktır.
• Seçici Kurul, eserleri değerlendirirken eser görselleri ve eser bilgileri dışında katılımcılara ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.
• Seçici Kurul, değerlendirme sürecinde eserleri özgünlük, birlik-bütünlük, içerik, teknik beceri gibi sanat ve estetik kaygı çerçevesinde değerlendireceklerdir.

Sonuç Ve Eser Teslimi
• Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra sergilemeye hak kazananların listesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yarışma resmî internet sitesinde duyurulacaktır.
• Ön değerlendirmeyi geçen eserlerin orijinalleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına (Gölbaşı/Ankara) elden ya da kargo ile teslim edilecektir. Teslim edilen eser ile yarışma başvurusunda esere ilişkin verilen bilgilerin uyuşmazlığının tespiti halinde eser sergi dışı bırakılır ve eser sahibinin kazanımları iptal edilir.
• Ön değerlendirmeyi geçen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına (Gölbaşı/Ankara) gönderilen eserlerin ön yüzünde katılımcılara ait herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Eserin arka yüzünün sol alt köşesine Eser Bilgi Etiketi (Ek-1) yapıştırılacaktır. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir. Eser sahibi Bilgi Formunu (EK-2), Telif Hakkı Devir Formunu (Ek-3) ve Açık Rıza Onay Formunu (EK- 4) doldurarak bir zarf içerisinde, eseri ile birlikte göndermelidir.
• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda sergilenmeye değer bulunan eserler, sergilenmeye hazır ve arkasında asma aparatı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Eserlerin elden ya da kargo ile tesliminde tüm kargo ve posta masrafları katılımcı tarafından karşılanacaktır. Kargo yoluyla gönderilecek eserlerin hasar görmesi durumunda tüm sorumluluk katılımcılara aittir.

Eserlerin İadesi
• Katılımcılar, sergilenmeye değer bulunan eserlerini, sergi bitiminden sonra otuz (30) gün içerisinde teslim alacaklarını kabul ederler. Teslim alınmayan eserler ile ilgili Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk katılımcılara aittir.
•Sergilemeye değer bulunan eserlerin iadesinde elden ya da kargo ile teslimi sağlanabilir. Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde kargo ücreti katılımcıya aittir. Ayrıca kargo ve teslimi sırasında oluşabilecek herhangi bir zarardan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sorumlu tutulamaz.
•Yarışma sonucunda sergilenmeye değer bulunan eserini gönüllü olarak hibe etmek isteyen katılımcıların çalışmaları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arşivine eklenecektir.

Ödüller
Birincilik Ödülü: 6000 TL
İkincilik Ödülü: 4000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
Mansiyon (2 adet) : 500 TL
Sergileme (En fazla 50 eser)
• Sergilenmeye değer görülecek eserlere Katılım Belgesi verilecektir.
• Yarışma sonuçları, 15 Ekim 2021 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yarışma resmi internet sitesinde duyurulacaktır.
• Başarı ödülü alan ve sergilenmeye değer bulunan tüm eserlerin sergide yer alması zorunludur. Aksi hâlde yarışmacının para ödülü ve katılım belgesi iptal edilecektir.
• Şartnamede belirtilen Başarı Ödülü, Resim Yarışması Sergisi açıldıktan sonra, 30 gün içerisinde, Eser sahibi Bilgi Formunda (Ek 2) bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir.
• Başarı Ödülü kazanan eserler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi tarafından sergilenecek ve yarışma kapsamında yayınlanacaktır. Yarışma sonucunda eserleri sergilenmeye değer görülen katılımcılardan çalışmalarını gönüllü olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arşivine hibe etmek isteyenlere ayrıca teşekkür belgesi verilecektir.

Yarışmanın Takvimi
• Yarışmanın elektronik ortamda ilanı: 15 Nisan 2021
• Eserlerin elektronik ortamda son teslim tarihi: 27 Ağustos 2021
• Resim yarışması için ön değerlendirme sonuçlarının ilanı: 20 Eylül 2021
• Resim yarışması için orijinal eserlerin son teslim tarihi: 04 Ekim 2021
• Sonuçların açıklanması: 15 Ekim 2021
• Ödül töreni: 2021 yılının Ekim ayı içinde duyurulacaktır.

Yarışma Şartnameleri İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ