<style>.lazy{display:none}</style>
18.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Güvenli İnternet Günü Kısa Film Ve Kamu Spotu Yarışması

Güvenli İnternet Günü Kısa Film Ve Kamu Spotu Yarışması

Güvenli İnternet Günü Kısa Film Ve Kamu Spotu Yarışması

Güvenli İnternet Günü Kısa Film Ve Kamu Spotu Yarışmasında Toplam 50 Bin Türk Lirası Ödül Ve Eğitim Bursu Ödülleri Verilecek.
Yarışmaya Türkiye’de Eğitim Gören Tüm Lise Ve Üniversite Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Kısa Film Üniversite Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası Eğitim Bursu
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası Eğitim Bursu
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası Eğitim Bursu
Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası

Kısa Film Lise Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası Eğitim Bursu
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası Eğitim Bursu
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası Eğitim Bursu
Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası

Kamu Spotu Ödülü (Üniversite)
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası Eğitim Bursu
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası Eğitim Bursu
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası Eğitim Bursu
Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası

Ads

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 10 Ocak 2020.

Güvenli İnternet Merkezi (GİM), Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneğinin (BTİDER) birlikte yürüttüğü Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Proje Çağrısı 2: Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması’nda dereceye giren eserlerin ödülleri, 11 Şubat 2020 Salı günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez binasında kutlanacak olan Güvenli İnternet Günü 2020 (www.gig.org.tr) etkinliklerinde takdim edilecektir.

Yarışmanın Amacı

• İnternetin ve teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımını sağlamak,

• Güvenli internet kullanımına yönelik farkındalığı artırmak,

• İnternet ortamında üretkenliği ve pozitif içerik geliştirmeyi özendirmek,

• Kısa film konusunda çalışmalar yapmak isteyen gençleri teşvik etmek.

Kimler Katılabilir?

• Yarışmaya Türkiye’de öğrenim gören üniversite ve lise öğrencileri katılabilir. Yaş, branş/bölüm kısıtlaması bulunmamaktadır.

• Yarışma üniversite ve lise olmak üzere 2 ayrı grup olarak düzenlenecektir.

Yarışmanın Teması

Yarışmaya, aşağıdaki temalardan biri veya birkaçı seçilerek hazırlanan kısa film ya da kamu spotu niteliğindeki eserler katılacaktır.

Güvenli internet kullanımı ve pozitif içerik üretimi

İnternette ve sosyal medyada çocukları ve gençleri bekleyen tehlikeler

Dünyada ve ülkemizde internetin gelecek simülasyonu

İnternet ve teknoloji bağımlılığı

Siber zorbalık

İnternette uygunsuz içerikler ve kötücül yazılımların muhtemel sonuçları

İnternette özel hayatın gizliliği (dijital mahremiyet)

İnternette kişisel verilerin korunması,

Katılım Koşulları

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılan eserler, deneysel sinema ve animasyon tekliklerini kullanan kurmaca eserler olabileceği gibi internetin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirici ya da uyarıcı kamu spotu niteliğinde de olabilir.

Kurmaca kategorisinde üretilecek eserlerin en fazla 5 dakika, kamu spotu kategorisinde üretilecek eserlerin de en fazla 45 saniye uzunluğunda olması gerekmektedir. Bu süreleri geçen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır (Eserin uzun veya kısa olması bir değerlendirme kriteri değildir).

Yarışmaya katılacak eserin herhangi bir kayıt cihazıyla, en az 1920×1080 HD formatında çekilmiş olması ve alınacak çıktının 1920×1080 HD çözünürlükte MP4 (H.264) formatında online olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışmaya ekip olarak başvuranlar bir proje lideri seçmek zorundadırlar, dereceye girenlerin ödülleri proje liderine verilir.

Yarışmaya katılan eserler, ön incelemeden geçtikten sonra Değerlendirme Kurulu tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.

• Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.),
• Özgün üslup ve üretkenlik,
• Akıllı ve çarpıcı dille ifade,
• Mesajın özü ve algılanma kolaylığı.

Değerlendirme Kurulunun aldıkları kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.

Yarışmaya gönderilecek eserlerin; özgün, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak için gönderilmemiş olmalıdır; daha önce lisans, telif, yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır. Eserde alıntı yapılması durumunda doğacak kanuni müeyyidelerden yarışmacılar sorumludur. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, BTK, ESB ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan kazandıkları ödül geri alınır.

Gizli ticari iletişim de dâhil her türlü ticari iletişime yer verilemez. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.

Dereceye giren eserler BTK ve ESB tarafından yayımlanabilir veya elektronik ortamda paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin bu kapsamda BTK ve ESB tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar (Eserler sosyal medya, internet siteleri, televizyon gibi mecralarda sosyal sorumluluk kapsamında kamu spotu vb. şekilde yayınlanabilecektir).

Yarışmaya Ankara dışından katılan ve dereceye giren yarışmacıların ve 18 yaş altı katılımcıların birer ebeveyninin ödül törenine katılımında geliş-gidiş yol ve Ankara’da 1 (bir) gece konaklama masrafları yarışma sponsorları tarafından karşılanacaktır.

Başvurular, http://www.gig.org.tr/yarisma.html bağlantısındaki başvuru formu eksiksiz olarak doldurularak ve gerekli dosya ve belgeler yüklenerek yapılır.

Başvuruda gerekli olan dosya ve belgeler;

• Kısa Film ya da kamu spotu videosu (1920×1080 HD çözünürlükte ve MP4 (H.264) formatında),
• Yarışma başvuru şartlarının kabul edildiğini, eserin konusunu ve tam metnini (sinopsis/senaryo) belirten bir yazı,
• 18 yaşın altındaki katılımcılar için, velilerinden yarışmaya katılım için izin dilekçesi,
• Öğrenci belgesi.

Dereceye giren yarışmacılar istenilen belgelerin aslını ödül töreninden önce ibraz edeceklerdir.

Eksik ya da yanlış bilgi ile yapılan ve başvuru koşullarını sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Ocak 2020 günü saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yayın-Telif Hakkı

Ödül alan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne aittir.

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne izin / muvafakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği’ nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

Ödül alan eserler, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası, görsel yayın ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği yarışma kapsamında teslim edilen eserleri üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmamak şartıyla arşivlerinde ve araştırma amacıyla kullanabilirler.

Yarışmada ödül alan eserler https://www.gig.org.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

Katılımcılar bu yarışmaya eser göndermekle, yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

Ödüller

Üniversite bölümünde dereceye giren en iyi 3 Kısa Filmin sahibi Üniversite öğrencilerine;

1. Kısa Filmin Sahibine 10.000 Eğitim Bursu
2. Kısa Filmin Sahibine 5.000 Eğitim Bursu
3. Kısa Filmin Sahibine 3.000 Eğitim Bursu
2.000 TL Mansiyon Ödülü

Üniversite bölümünde dereceye giren en iyi 3 Kamu Spotunun sahibi Üniversite öğrencilerine;

1. Kısa Filmin Sahibine 10.000 Eğitim Bursu
2. Kısa Filmin Sahibine 5.000 Eğitim Bursu
3. Kısa Filmin Sahibine 3.000 Eğitim Bursu
2.000 TL Mansiyon Ödülü

Lise bölümünde dereceye giren en iyi 3 Kısa Filmin sahibi Lise öğrencilerine;

1. Kısa Filmin Sahibine 8.000 Eğitim Bursu
2. Kısa Filmin Sahibine 4.000 Eğitim Bursu
3. Kısa Filmin Sahibine 2.000 Eğitim Bursu
1.000 TL Mansiyon Ödülü

verilecektir.

İletişim Bilgileri

Adres: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Eskişehir Yolu 10.Km No: 276
Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ