20.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Güney Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Güney Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Güney Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

GEV Güney Eğitim Vakfı Burs Başvuruları Başvuru Formunun Eksiksiz Olarak Doldurulup Web Sayfasındaki Bilgi Formu Doldurularak Vakıf Müdürlüğüne Teslim Edilecek.

Başvuruda bulunacaklar web sitesinde bulunan müracaat formunu doldurarak bur başvuru sistemimize kaydını yaptırır ancak doldurulan formu yazdırmaları ve formda en üst dilekçede belirtilen belgeleri hazırlayarak başvurularını bir dosya halinde Vakıf Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir, aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

2 aşamadan oluşan müracaatlar, yönetim kurulunca oluşturulan Eğitim Komisyonu tarafından yarıyıl dönemine kadar değerlendirilerek son aşama olan mülakatlar ocak-şubat aylarında yapılmaktadır. Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan öğrenciler Vakıfbank’ın herhangi bir şubesinden öğrenci hesabı açtırarak hesap numaralarını vakfa bildirirler; Şubat ayı itibariyle Eylül ayı dahil Haziran ayına kadar toplamda 10 aylık burs alırlar. Her öğrenci bursunun devam etmesi için her yıl 30 Ekim’e kadar sınıf geçtiğini ve bir üst sınıfa kayıt yaptırdığını belgelemek zorundadır.

Yarıyıla kadar belge getirmeyen öğrencinin bursu kesilir. Yarıyıla kadar belgesini vakfa ulaştıran öğrenci bursunu getirdiği ay itibariyle alır, geriye dönük alamaz.

Burs değerlendirme sonuçları Aralık ayının son haftasında açıklanmaktadır. Yeni kayıt yapan bursiyerlerimiz dışındaki burs alan öğrencilerimiz üst sınıfa ders kaydını yaptırdıktan sonar, 30 Ekim’e kadar not dökümlerini (transkript) ve öğrenci belgesini vakıf merkezine teslim etmekle yükümlüdürler. Transkriptlerini zamanında teslim etmeyen bursiyerlerimizin bursları iptal edilmektedir.
Burs başvurularının değerlendirilmesinde; %60’ı ailenin sosyal ve ekonomik durumu, %40’ ı sınav başarı durumu göz önüne alınarak sıralama yapılır.

Sponsorlu

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

İletişim Bilgileri: Cemahpaşa Mahallesi Bahar Caddesi No: 30 Karakaş Apartmanı Asma Kat Daire: 2 Seyhan Adana
Telefon: 0 322 454 40 24

Burs Başvuru Koşulları

1. Burslar, başarılı maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacıyla ve lisans programı için verilir.
2. Koşulları yapılan duyuruya uygun olan istekliler, istenilen belgelerle birlikte Vakıftan sağlayacakları bilgi formunu doldurarak Vakıf Müdürlüğü’ne verirler. Başvuru zamanı; okulların açılış tarihine göre Eğitim İşleri Komisyonu tarafından tespit edilir.
3. Eğitim İşleri Komisyonunca yapılacak bursiyer seçiminde, giriş sınavında alınan puanlar veya ara sınıfında okuyan öğrenciler için ayrıca başarı durumları, öğrencinin ailesi ve kişisel konularıyla mali desteğe olan ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
4. Yüksek Öğrenim bursları, öğrenime başlama tarihinden itibaren her yıl 10 ay olarak ödenir.
5. Aşağıdaki koşullarda öğrencinin bursu kesilir:
– Sınıfta kalanların, okulla ilişiği kesilenlerin ve sınıfı geçtiklerini Ekim sonuna kadar belgelendirmeyenlerin,
– Öğrencinin ekonomik durumunda Vakfın verdiği bursa ihtiyaç duymayacak derecede iyileşme olanların,
– Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulundukları; yargı ve öğretim kurumları kararı ile veya güvenilir belgelerle sabit olanların,
– Vakfa yanlış beyanda bulunanların,
– Burs vereceği öğrenciyi kendisi saptayan şartlı burs verenlerin taahhütleri bir yılı kapsadığı için, ertesi yıl yenilenmeyenlerin bursu kesilir.
6. Bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler, Eğitim İşleri Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanır.
7. Bir veya birkaç dersle sınav ilişiği kalmakla beraber devam ettiği öğretim kurumunun yönetmeliklerine göre bir üst sınıfa veya döneme devam eden ve devam ettiği sınıfın sınavlarına girme hakkı kazanan bursiyerlerin bursu kesilmez.
8. Sınıfta kalıp bursu kesilenlerden, ertesi yıl sınıfını geçenlerin ve bursun kesilmesini gerektiren neden ve sonuçların ortadan kalkmasıyla, öğrencilerin başvuruları halinde durumları tekrar incelenerek burs tahsis edilebilir.

Başvuru Belgeleri
• Burs başvuru dilekçesi ve formu
• Burs koşulları formu
• Vukuatlı nüfus kaydı (Nüfus dairesinden alınacaktır)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• 1 adet fotoğraf
• İkametgâh senedi (öğrenci)
• Maaş bordrosu veya diğer gelir belgesi (Aileyi geçindirmekle yükümlü kişi ve kişilerin)
• Sosyal Güvenlik Kurumu ve Tapu Kadastro müdürlüklerinden durum belgesi
• ÖSYS sınav sonuç belgesi ve okul kayıt belgesi (kopyası), öğrenci ara sınıfta ise transkript (sınıf geçme belgesi-not dökümü)
• Okuyan kardeşler için okullarından alınan eğitim belgesi
• Ev mülk değilse kira veya akrabaya ait ise belgesi
• Bedensel engeli olanların raporu

Burs Başvuru Formu (İndir)

2021-2022 Dönemi Burs Başvurusu 13 Eylül 2021 – 13 Ekim 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.

Öğrenimi Tamamlayan Her Gev Bursiyeri İlerde Kendisi Gibi En Az Bir Gencin Yetişmesi İçin Aldığı Bursa Eş Zamanda, Mezuniyetinden En Fazla 5 Yıl İçinde Başlamak Ve O Yılın Saptanmış Bedelleriyle Şartsız Olarak Bir Başka Öğrenciye Burs Vererek Geri Ödemeyi Taahhüt Eder.

Son Başvuru Tarihi 13 Ekim 2021.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Yüksel KURTULMUŞ dedi ki:

  Yüksel KURTULMUŞ
  Ikiz oğullarım var 8 yaşındalar
  Bu sene konuşma problemi yüzünden tekrar ilkokul birinci sınıfa gidecekler
  Ben çalışıyorum 2012 yılında iflas ettim bu sebepten maaşımın 1/4 unde haciz var. Evim kira eşim çalışmıyor. zor geçiniyorum.
  05392299711
  belissimo78@gmail.com
  Maddi yardıma ihtiyacım var

BİR YORUM YAZ