17.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı Bursu Başvurusu

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı Bursu Başvurusu

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı Bursu Başvuruları

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı Burs Başvurusu Elden Yada Posta Yolu İle Yapılacak.

• PTT İadeli Taahhütlü Olmayan Postalar Kabul Edilmeyecektir.
• Başvuru Evraklarını Elden Teslim Edecek Olan Adayların Vakfımızın Telefonunu Arayarak Randevu Alması Önemle Rica Olunur.

Güncel Burs Duyuruları İçin Tıklayın.

Vakfımızın Burs Yönergesini Burs Başvurunuzu Gerçekleştirmeden Önce Dikkatlice Okumanız Önemle Rica Olunur.

Burs Miktarları
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için, Bursiyerlerimize;
1-) Eylül –Haziran ayları arasında, aylık 1000 (Bin) TL (ulaşım, günlük ihtiyaçlar vb. için) ödenmesi

Sponsorlu

2-) Eğitim ve Öğretim giderleri yardımı olarak (kırtasiye, kitap, ders yardımcı malzemesi, vb… ihtiyaçların giderilmesi için) öğrencinin sömestr başlarındaki talebi doğrultusunda; banka vasıtası ile avans verilmesi ve ihtiyaçların temini karşılığında alınan ödeme belgesini vakfa sunması,

3-) Öğrencinin barınma gideri olarak yapılacak ödemenin; yurt ile yapılan sözleşmeye dayanarak; yurt hesaplarına ödeme belgesi/dekont karşılığında, banka vasıtası ile ödenmesi,

4-) Bunların dışında öğrencinin bölümü ile ilgili ve mesleki gelişimine dayalı ; yurtiçinde veya yurtdışında katılına bilecek seminer, toplantı vb…. aktiviteler ile karşılanabilecek diğer zorunlu ihtiyaçlar için yönetim kurulu kararı ve Başkanın onayı ile ihtiyaçların karşılanabilmesi,

5-) Sömestr ya da Yılsonunda gösterdiği performansa da bağlı olarak teşvik kapsamında, öğrencinin bilimsel gelişimini destekleyecek bilgisayar vb… Ürünlerin hediye edilebilmesi.

KADEM Vakfı Bursu Başvurusu İçin Tıklayın.

Adaylık Ve Başvuru Şartları
I. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak, Sabıkası Olmamak
Madde 1. Vakfın burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler. Herhangi bir şekilde hakkında kamu davası açılıp, ceza almış olanlar başvuru yapamazlar.

II. Başarılı Olmak
Madde 2. Burs talep edilen dalda; ülke genelinde yapılan seçme sınavında, alanında ilk 5 bin içinde olmak, ara sınıflar için sınıf geçme kredi notu 4 (dört) üzerinden 3.00 (üç) veya 100 üzerinden 80 seviyesinde olmak öncelikli tercih sebebidir.)

III. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak
Madde 3. Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu beyan, kabul ve iddia etmesi esastır. Bunun için her aday kendisinin ve ailesinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

IV. Diğer Şartlar ve Özellikler
Madde 4. Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimine başlama yaşlarının 19 (on dokuz), tezli yüksek lisans düzeyinde 26 (yirmi altı), doktora düzeyinde 30 (otuz) yaşından büyük olmamaları şarttır.
Madde 5. Lisansüstü burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da dersine girmiş diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

Öğrencilere Burs Veren Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

Başvuruda İstenen Belgeler:
Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

A. Nüfus Cüzdanı Örneği,(Nüfus Müdürlüğünden, E-Devlet)

B. Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi,

C. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Ebeveynlerin ve bursiyer adayının)

D. Adli Sicil Belgesi,

E. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,

F. Başarı Belgesi,

(1) Lisans Burslarında:
– Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için; adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge ve kayıt yaptırdığına dair e-Devletten alınacak Öğrenci Belgesi,
– Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için; adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış belge ile buna ilave üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren ÖSYM sonuç belgesi,

(2) Lisansüstü Burslarda:
– Lisansüstü öğrenimine yeni başlayan adaylarda; Üniversiteye yerleştirilirken seçme sınavındaki pozisyonu (genelde o dalda kaçıncı olduğunun belgesi-), Lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin (transkript) aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi, Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite’den alınmış belge, İlgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.
– Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylarda; Lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi, varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,

G. Maddi Yetersizlik Belgeleri kapsamında bursiyer adayı, ailenin birinci derece yakınlarına ait;
• Tapu kayıtları, (e-devlet) herhangi bir kayıt yoksa isim belli olacak şekilde ekranın boş çıktısı,
• Araç tescil kayıtları, (e-devlet) herhangi bir kayıt yoksa isim belli olacak şekilde ekranın boş çıktısı,
• Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
• Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
• Emekli ebeveynlerin aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
• Bankalarda herhangi bir para ve menkul değer kapsamında bir varlıklarının olmadığına dair beyan belgesi,
• Varsa kardeşlerinin öğrenim durum belgeleri,
• Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı ve son 3 ay içerisindeki ödeme belgesi,
• Kredi kullanıldı ise kredi kullanıldığına dair belge,
• Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
• Anne ve/veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise Resmi Sağlık Kurulu Raporu,
• Ek-1 (Öğrenci Başvuru Belgesi) ve Ek-2 (Öğrenci Başvuru Dilekçesi),
• Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.
Not: İstenen belgeler PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek olup bunun haricinde gönderilen hiçbir evrak değerlendirilmeyecektir.
.
EK: 1 Öğrenci Başvuru Belgesi (1 Adet Fotoğraf Eklenecektir.)
Okuduğunuz Üniversite:
Okuduğunuz Fakülte:
Okuduğunuz Bölüm:
Okuduğunuz Sınıf:
Öğrenim Süresi:
Genel Not Ortalaması:
Kişisel Bilgiler:
TC Kimlik No:
Adı:
Soyadı:
Doğum yeri ( Ülke / İl ):
Doğum Tarihi (Gün/ Ay / Yıl ) :
Nüfusa Kayıtlı Olunan Ülke / İl/İlçe:
Cinsiyeti:
Medeni Hali:
Uyruğu:
E-posta:
Adres:
Cep Telefonu:
Diğer Kişisel Bilgiler:
Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda görev aldınız mı?/ alıyor musunuz? Belirtiniz:
Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmayı düşünür müsünüz?:
Hobileriniz:
Eğitim Bilgileri:
Bitirmiş olduğunuz lise:
Mezuniyet yılı:
Üniversiteye giriş puanınız ve Sıralamanız:
Öğrenci numaranız:
Üniversiteye giriş yılınız:
Üniversite eğitiminiz süresince kalınan yer ve ücreti:
Başka bir yerden burs veya kredi alıyor musunuz?:
Aldığınız bursun kaynağı / türü / miktarı:
Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu:
Baba Bilgileri:
TC Kimlik No:
Baba Adı:
Baba Soyadı:
Öğrenim Durumu:
Mesleği:
Çalışıyor mu?:
Emekli mi?:
Hayatta mı?:
Vefat Yılı:
Anne bilgileri:
TC Kimlik No:
Anne Adı:
Anne Soyadı:
Öğrenim Durumu:
Mesleği:
Çalışıyor mu ?:
Emekli mi?:
Hayatta mı?:
Vefat Yılı:
Diğer Aile Bilgileri:
Anne ve babanız beraber mi?
Sizin dışınızda kardeş sayısı:
Sizin dışınızda okuyan kardeş sayısı:
Çalışan Kardeş Sayısı:
Baba yıllık net maaşı:
Anne yıllık net maaşı:
Varsa ailenin gelirine eklenen diğer yıllık gelirler:
Toplam yıllık gelir:
Ailenin oturduğu ev ( mülk, lojman, kira, diğer ):
Kira ise aylık ödemesi:

EK: 2 Öğrenci Başvuru Dilekçesi
Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı Yönetim Kurulu’na,
Öğrenci Başvuru Belgesi’nde belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu belgede yalan beyan verdiğim veya burs aldığım sürece burs koşullarına aykırı hareket ettiğim takdirde bursumun kesileceğini ve bunun hukuki sonuçlarına katlanacağımı biliyorum. Herhangi farklı bir kurumdan daha burs aldığımın tespit edilmesi halinde bursumun derhal kesileceğini biliyor ve şahsıma ödenen burs miktarını faiziyle geri ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza:

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı Burs Yönergesi
Birinci Bölüm

Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Tanımlar.

Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Güler ve Atila ERKUT Eğitim Destek Vakfınca ;Vakıf Senedinin üçüncü maddesinde açıklanan vakfın gayesine uygun olarak, üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görecek/gören başarılı ama maddî imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ve burslulara verilebilecek ödüllere ilişkin adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis ve devam esaslarını düzenlemektir.

Madde 2. Yönerge; amaca yönelik görev alan vakıf personeli ile burs alan ve alacak personeli kapsar.

Madde 3. Bu Yönergede geçen;

Vakıf : Güler ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı’nı,
Yönetim Kurulu : Güler ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı Yönetim Kurulu’nu,
Üniversite : Yurt içinde, yasalara göre meşru olan, en az dört yıllık devlete ait örgün lisans öğretim kurumları (üniversiteleri) ile üniversiteler bünyesinde bulunan Enstitü adı altındaki lisansüstü eğitim ve öğretim kurumlarını, ayrıca Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek yurt dışındaki diğer örgün lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim kurumlarını/üniversiteleri,
Burs Komisyonu : Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında oluşan üç kişilik bir komisyonu,(Başkanın kendi üyeleri veya mütevelli heyet tarafından onaylanmak kaydı ile Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri arasından belirleyeceği iki temsilci bu komisyonda başkanın yanında yer alır. ) Bu komisyon, Üniversitelerin Burs Ofisleri temsilcileri ile yakın koordine içinde çalışır.
Veli : Ergin olmayan öğrencilerin anne, baba, mahkemece tayin edilmiş vasisi veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi, ifade eder.
Dayanak

Madde 4. Bu Yönerge Vakıf Senedinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm
Burslar
Bursların Türleri

Madde 5. Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız veya karşılıklı bursların türleri şunlardır:
A. Tüm konu ve sınıflarda lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek “Lisans Bursları”(öncelikli olarak tıp, hukuk ve mühendislik dallarından birer öğrencidir.)
B. Öncelikli yine yukarıdaki ilgili dallarda olmak üzere tüm konularda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisanüstü Bursları”dır.

Lisans Bursları
Madde 6. Vakıf bursları; lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, diğer sınıf öğrencilerine verilebilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.
Üniversiteye ilk girişte; ÖSYM giriş puanı veya ülke genelinde yapılan seçme sınav sonucunda, tercih alanında ilk 5 bin içinde olmak şartıyla sıralaması başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.00; 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 80 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Lisansüstü Bursları (Yüksek Lisans Ve Doktora)

Madde 7. Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans veya doktora) yapan başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız veya karşılıklı burs verilebilir. Tezli yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3.00 veya 100 üzerinden 80 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun Vakıf amaç ve faaliyetleriyle uyumlu olarak, ülkemizin evrensel, insani ve toplumsal değerleri ile bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

Adaylık Ve Başvuru Şartları

I. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak, Sabıkası Olmamak
Madde 8. Vakfın burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler. Herhangi bir şekilde hakkında kamu davası açılıp, ceza almış olanlar başvuru yapamazlar.

II. Başarılı Olmak
Madde 9. Burs talep edilen dalda; ülke genelinde yapılan seçme sınavında, alanında ilk 5 bin içinde olmak, ara sınıflar için sınıf geçme kredi notu 4 (dört) üzerinden 3.00 (üç) veya 100 üzerinden 80 seviyesinde olmak öncelik
li tercih sebebidir.)

III. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak
Madde 10. Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu beyan, kabul ve iddia etmesi esastır. Bunun için her aday kendisinin ve ailesinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

IV. Diğer Şartlar ve Özellikler
Madde 11. Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimine başlama yaşlarının 19 (on dokuz), tezli yüksek lisans düzeyinde 26 (yirmi altı), doktora düzeyinde 30 (otuz) yaşından büyük olmamaları şarttır.
Madde 12. Lisansüstü burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da dersine girmiş diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

Burs Tahsis Süreci
Burs Komisyonunun Oluşturulması ve Çalışmaları

Madde 13. Komisyon, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında oluşan üç kişilik bir komisyondur.
Başkanın, Yönetim Kurulu veya Mütevelli Heyet tarafından onaylanmak kaydı ile Vakıf Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu Üyeleri arasından ve/veya dışarıdan belirleyeceği iki temsilci bu komisyonda başkanın yanında yer alır. Bu komisyon zamanında gerekli iletişim bilgilerini hazırlayıp duyuruların her ortamda ve zamanında yapılmasını sağlayarak, üniversitelerin Burs Ofisleri temsilcileri ve uygun bursiyer adayı bulunabilecek her yer ile yakın koordine içinde çalışır. Başvuruların yapılmasını, kabulünü, değerlendirilmesini ve onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulmasını ve öğrenciye sağlanan bursların takip işlemlerini yaparlar.
Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması

Madde 14. Öncelik başlangıçta lisans seviyesinde olmak üzere, Bursların tamamı için yıllık kontenjan miktarı, süreleri, Vakıf Bütçesi ve Çalışma Programına uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu bilgiler her türlü vasıta kullanılarak kamuya duyurulabilir. Başarılı ihtiyaç sahibi adaylara ulaşılabilmesini teminen YÖK, Kredi Yurtlar Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler vb Burs Birimleriyle işbirliği yapılabilir.
Bursun Süresi

Madde 15. Vakıf Bursları genel ilke olarak Eylül ayında başlamak üzere yılda 10 ay süre ile verilir.
Vakıf bütçe imkânlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece; bu Yönerge hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin; her sene, başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın, mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, diğer sınıflarda normal eğitim öğretim yılı süresince, lisansüstü öğrencilerine yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir. Lisans Burslarında normal eğitim süresinin son yılı mezuniyet ayı olan Haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.
Başvuru

Madde 16. Vakıf bursu için başvurular, örneği EKLER’DE bulunan Öğrenci Başvuru Belgesi ve Öğrenci Başvuru Dilekçesiyle yapılır. Bu Yönergenin İkinci Bölüm’ünde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Öğrenci Başvuru Belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek doğrudan Vakfa (kayıt numarası alarak) teslim eder veya PTT vasıtası ile taahhütlü olarak Vakıf adresine gönderir. Kargo ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 17. Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:
A. Nüfus Cüzdanı Örneği,(Nüfus Müdürlüğünden)
B. Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi,
C. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Ebeveynlerin ve bursiyer adayının)
D. Adli Sicil Belgesi,
E. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,
F. Başarı Belgesi,
(1) Lisans Burslarında:
– Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için; adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge ve kayıt yaptırdığına dair e-Devletten alınacak Öğrenci Belgesi,
– Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için; adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış belge ile buna ilave üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren ÖSYM sonuç belgesi,
(2) Lisansüstü Burslarda:
– Lisansüstü öğrenimine yeni başlayan adaylarda; Üniversiteye yerleştirilirken seçme sınavındaki pozisyonu (genelde o dalda kaçıncı olduğunun belgesi-),Lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin (transkript) aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi, Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite’den alınmış belge, İlgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.
– Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylarda; Lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi, varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
G. Maddi Yetersizlik Belgeleri kapsamında bursiyer adayı, ailenin birinci derece yakınlarına ait;
• Tapu kayıtları, (e-devlet) herhangi bir kayıt yoksa isim belli olacak şekilde ekranın boş çıktısı,
• Araç tescil kayıtları, (e-devlet) herhangi bir kayıt yoksa isim belli olacak şekilde ekranın boş çıktısı,
• Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
• Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
• Emekli ebeveynlerin aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
• Bankalarda herhangi bir para ve menkul değer kapsamında bir varlıklarının olmadığına dair beyan belgesi,
• Varsa kardeşlerinin öğrenim durum belgeleri,
• Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı ve son 3 ay içerisindeki ödeme belgesi,
• Kredi kullanıldı ise kredi kullanıldığına dair belge,
• Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
• Anne ve/veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise Resmi Sağlık Kurulu Raporu,
• Ek-1 (Öğrenci Başvuru Belgesi) ve Ek-2 (Öğrenci Başvuru Dilekçesi),
• Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Not: İstenen belgeler PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek olup bunun haricinde gönderilen hiçbir evrak değerlendirilmeyecektir.
Adayların Seçilmesi

Madde 18. Vakıf bursiyerlerinin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir. Vakfa sunulan öğrenci başvuru formu ile eki belgeleri Vakıf Burs Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilir ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Burs Tahsis Çizelge Tutanağı hazırlanır.

Madde 19. Bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri dikkate alınır. Burs Komisyonu, adayları bu kriterlere göre sıraya koyar ve ilgili tutanağı hazırlar. Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs tahsis cetveli ve her adayın Öğrenci Başvuru Belgesi ve ekleri bulunur. Burs Komisyonu, bu tutanağı ve eklerini en geç Eylül ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu’na sunar.

Burs Tahsisi

Madde 20. Öğrenciye bursun tahsisi Yönetim Kurulu’nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, mülakat yapar ve nihai kararı verir.
Vicdanî Yükümlülük

Madde 21. Her Vakıf Burslusu, kendisini Vakıf ailesinin bir ferdi sayar ve Vakfın gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkanları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu husus vicdanî bir sorumluluktur.

Bursun Ödenmesi

Madde 22. Burs tutarı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde farklıdır. Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Yönetim Kurulu alacağı bir kararla belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık nakdi burslarını Eylül ayı başından geçerli olmak üzere ilgili ayın ilk 7 (yedi) günü içerisinde banka hesaplarına aktarır. Burs almaya hak kazanan öğrencinin barınma gideri Vakıf adına düzenlenecek ödeme belgesine istinaden hizmeti sağlayan kişi veya kurum hesabına ödenir.
Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi

Madde 23. Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen transkriptlerinde, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan, AGNO’nun (okulun başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede, 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç), 100 (yüz) üzerinden yapılan değerlendirmede en az 80 (seksen) olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanması gerekmektedir. Bu kriterlerin altında kalan bursiyer/bursiyerlerin durumunun değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu toplanıp karar verecektir.
Lisansüstü Bursları

Madde 24. Tezli yüksek lisans ve doktora bursunun devamı için öğrencinin genel not ortalamasının bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede, 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç), 100 (yüz) üzerinden yapılan değerlendirmede en az 80 (seksen)olması şarttır. Bu kriterlerin altında kalan bursiyer/bursiyerlerin durumunun değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu toplanıp karar verecektir.

Madde 25. Burs tahsisinde maddi imkânları yetersiz olmak gerekli ÖN koşuldur Vakıf bursunu almaya hak kazandıktan sonra aşağıdaki hallerden birinin mevcut olduğu durumlarda öğrencinin bursu kesilir:
1- Kredi ve Yurtlar Kurumu Geri Ödemeli Öğrenci Kredisi hariç başka yerden benzeri destek bulan ve kabul eden,
2- SGK kapsamında gelir elde eden,
3- Malvarlığı veya gelir durumunda ihtiyaçlılık halini değiştirecek düzeyde artış olan,
4- Yukarıdaki maddelerde belirtilen Başarı kriterine uygun olmayan,
5- Bursun devamı süresince taksirli suçlar dışında bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa bir ceza ile mahküm olan,
6- Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yurtlar Yönetmeliği uyarınca verilen ceza sonucunda Üniversite/Yurt ile ilişiği kesilen,
7- Bu Yönerge hükümlerine uymadığı sonradan tespit edilen,
8- Herhangi bir nedenle öğrenimine son veren veya kayıt donduran.
Bu durumların oluşması halinde, bursiyer en geç 15 gün içerisinde Vakfa bildirimde bulunmak zorundadır.
Öğrencinin durumu ile ilgili bilgilerin eksik/yanlış olarak verildiği, burs tahsisinin kaldırılmasını gerektiren sebebin öğrenci tarafından bilgi verilmeden Vakıf tarafından resen öğrenilmesi halinde burs kesilir ve varsa haksız ödeme Vakıfça ilgiliden yasal faiziyle talep edilebilir.
Uluslararası Değişim Programlarına üniversitelerinin onayı ile katılan öğrencinin bursu, Yönetim Kurulu Kararı ile bir yıla kadar uzatılabilir ve bu dönemde de bursu ödenmeye devam edebilir.
Eğitim Süresince ve Sonrasındaki Etkinlikler
Madde 26. Vakıf Bursluları, eğitimleri süresi içinde ve sonrasında Vakıfça düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenlerine, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı görev bilirler.

Üçüncü Bölüm
Ödüller
Madde 27. Ödüllerin amacı; Çok çalışmayı teşvik etmek, üstün başarılı olmayı özendirmek ve çalışkan, başarılı insanları ödüllendirmek yoluyla genel olarak topluma tanıtmak ve örnek göstermektir.
Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı Lisans Bursiyer Üstün Başarı Ödülü

Madde 28. Yılsonu genel başarı ortalaması bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede 4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 90 olan burslu, bir aylık nakdi ek burs ile ödüllendirilebilir. (Aynı şartlarla mezun olan son sınıf öğrencileri de bu ödülden yararlandırılabilir.)
Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı Lisansüstü Bursiyer Onur Ödülü

Madde 29. Tezli yüksek lisans/doktora öğrenimini bitirme genel not ortalaması en az 3.50/4.00
veya 90/100 olan Vakıf burslusu, bir aylık nakdi ek burs tutarı ile ödüllendirilebilir.

Dördüncü Bölüm
Diğer Hükümler
Malî Hükümler

Madde 30. Verilecek her türlü (nakdi, ayni, hak vb.) burs ve ödüllerin sayısı ve para olarak miktarı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde Bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.
Bu Yönerge kapsamında bursiyerlerin kesinleşmesi sonrasında Vakıf gelir durumunda Bütçede öngörülemeyen gelir artışı olması durumunda eğitim öğretimin devamı boyunca Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile Yönergede belirlenen şartlar dahilindeki sıradaki adaylardan bursiyer ilavesi yapılabilir.

İdarî Hükümler
Yürürlük

Madde 31. Bu Yönerge, Vakıf Mütevelli Heyeti veya Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 32. Bu Yönerge hükümlerini, Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.

Ekler:
EK-1 Öğrenci Başvuru Belgesi
EK-2 Öğrenci Başvuru Dilekçesi
(Ek-1 Tablo Haline Getirilerek Doldurulacaktır.)

Ek: 1 Öğrenci Başvuru Belgesi (1 Adet Fotoğraf Eklenecektir.)
Okuduğunuz Üniversite:
Okuduğunuz Fakülte:
Okuduğunuz Bölüm:
Okuduğunuz Sınıf:
Öğrenim Süresi:
Genel Not Ortalaması:
Kişisel Bilgiler:
TC Kimlik No:
Adı:
Soyadı:
Doğum yeri ( Ülke / İl ):
Doğum Tarihi (Gün/ Ay / Yıl ) :
Nüfusa Kayıtlı Olunan Ülke / İl/İlçe:
Cinsiyeti:
Medeni Hali:
Uyruğu:
E-posta:
Adres:
Cep Telefonu:
Diğer Kişisel Bilgiler:
Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda görev aldınız mı?/ alıyor musunuz? Belirtiniz:
Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmayı düşünür müsünüz?:
Hobileriniz:
Eğitim Bilgileri:
Bitirmiş olduğunuz lise:
Mezuniyet yılı:
Üniversiteye giriş puanınız ve Sıralamanız:
Öğrenci numaranız:
Üniversiteye giriş yılınız:
Üniversite eğitiminiz süresince kalınan yer ve ücreti:
Başka bir yerden burs veya kredi alıyor musunuz?:
Aldığınız bursun kaynağı / türü / miktarı:
Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu:
Baba Bilgileri:
TC Kimlik No:
Baba Adı:
Baba Soyadı:
Öğrenim Durumu:
Mesleği:
Çalışıyor mu?:
Emekli mi?:
Hayatta mı?:
Vefat Yılı:
Anne bilgileri:
TC Kimlik No:
Anne Adı:
Anne Soyadı:
Öğrenim Durumu:
Mesleği:
Çalışıyor mu ?:
Emekli mi?:
Hayatta mı?:
Vefat Yılı:
Diğer Aile Bilgileri:
Anne ve babanız beraber mi?
Sizin dışınızda kardeş sayısı:
Sizin dışınızda okuyan kardeş sayısı:
Çalışan Kardeş Sayısı:
Baba yıllık net maaşı:
Anne yıllık net maaşı:
Varsa ailenin gelirine eklenen diğer yıllık gelirler:
Toplam yıllık gelir:
Ailenin oturduğu ev ( mülk, lojman, kira, diğer ):
Kira ise aylık ödemesi:

EK: 2 Öğrenci Başvuru Dilekçesi
Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı Yönetim Kurulu’na,
Öğrenci Başvuru Belgesi’nde belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu belgede yalan beyan verdiğim veya burs aldığım sürece burs koşullarına aykırı hareket ettiğim takdirde bursumun kesileceğini ve bunun hukuki sonuçlarına katlanacağımı biliyorum. Herhangi farklı bir kurumdan daha burs aldığımın tespit edilmesi halinde bursumun derhal kesileceğini biliyor ve şahsıma ödenen burs miktarını faiziyle geri ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza:

2021-2022 Dönemi Burs Başvuruları 15 Eylül 2021 İle 15 Ekim 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.

GAEV Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destekleme Vakfı Facebook Sayfası İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ