12.05.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı Bursu

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı Bursu

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı Bursu

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı 2020-2021 Döneminde Burs Başvurusu Almayacak, Mevcut Bursiyerler İle Yola Devam Edecektir.

Vakfımız 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Mevcut Bursiyerlerimizle Yola Devam Edecek Olup, Yeni Burs Başvuruları Kabul Edilmeyecektir.
(2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında;Tıp, Mühendislik Ve Hukuk Dallarında Kendilerinden Beklenen Başarıyı Göstererek 3 Kredi Notu Barajını Geçen Bursiyerlerimizi Tebrik Ediyor, Yeni Eğitim-Öğretim Yılında Başarılar Diliyoruz.)

GAEV Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı Bursu Başvuruları 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi İçin 15 Eylül 2018 Tarihinde Kadar Vakıf Merkezinden Temin Edilecek Başvuru Formu Ve İstenilen Belgeleri Vakfa Kayıt Numarası Alarak Teslim Etmek Yada PTT İle İadeli Taahhütlü Olarak Vakıf Adresine Gönderilmesiyle Yapılacak.

Burs Eylül Ve Haziran Ayları Arasında Ödenmektedir. 2018 Yılı İçin Burs Ödemesi Aylık 750 Türk Lirasıdır. Vakıf Ayrıca Kitap Ve Kırtasiye, Ders Kitabı, Öğrencinin Yurtta Kalması Durumunda Yada Kiralık Bir Mekan Olması Durumunda Yurt Ve Kira Bedelinin Makbuzu Karşılığı Ödenmesi, Öğrencinin Bölümü İle İlgili Mesleki Gelişimi İçin Yurt İçi Yada Yurt Dışı Seminer, Toplantı Vb. Aktivitelere Katılması Durumunda Zorunlu İhtiyaçların Karşılanması, Öğrenci Performansına Bağlı Olarak Teşvik Kapsamında Yarıyıl Yada Sömestr Dönemlerinde Bilgisayar Vb. Ürünleri Hediye Edilmesi.

İletişim Adresi: Tersane Mahallesi 1644. Sokak Erkut Apartmanı No: 24/1 Karşıyaka İzmir
Telefon Numarası: 0 232 364 19 27

Sponsorlu Bağlantılar

Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı Bursu Başvuru Koşulları
A. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak, Sabıkası Olmamak
B. Başarılı Olmak ; Burs Talep Edilen Dalda Ülke Genelinde Yapılan Seçme Sınavında, Tercih Alanında Öncelikle İlk 10.000 (On Bin) İçinde Olmak, Ara Sınıflar İçin Sınıf Geçme Kredi Notu Dört Üzerinden Üç Ya Da 100 (Yüz) Üzerinden 80 (Seksen) Seviyesinde Olmak Öncelikli Tercih Sebebidir.
C. Maddi İmkanları Yetersiz Olmak ; Vakıf Bursuna Aday Olabilmek İçin Öğrencinin Maddi İmkanlarının Yetersiz Olduğunu Kabul , Beyan Ve İddia Etmesi Esastır. Bunun İçin Her Aday, Kendisinin Ve Ailesinin Mal Varlığı İle Gelir Durumunu Tam Olarak Belgelendirmek Zorundadır.
D. Diğer Şartlar Ve Özellikler; Vakıf Burslarına Başvuru Tarihinde Adayların; Lisans Eğitimine Başlama Yaşlarının 19(On Dokuz); Tezli Yüksek Lisans Düzeyinde 26(Yirmi Altı); Doktora Düzeyinde 30(Otuz) Yaşından Büyük Olmamaları Şarttır.
Lisansüstü Burslarına Başvurularda, Adaylardan Tez Danışmanları Ya Da Dersine Girmiş Diğer Öğretim Üyelerinden Talep Ederek Alacakları, Vakfa Hitaben Yazılmış Bir Tavsiye Mektubu İstenir.
Vakıf Burslarına Başvuru Tarihinde Adayların; Lisans Eğitimine Başlama Yaşlarının 19(On Dokuz); Tezli Yüksek Lisans Düzeyinde 26(Yirmi Altı); Doktora Düzeyinde 30(Otuz) Yaşından Büyük Olmamaları Şarttır.
Lisansüstü Burslarına Başvurularda, Adaylardan Tez Danışmanları Ya Da Dersine Girmiş Diğer Öğretim Üyelerinden Talep Ederek Alacakları, Vakfa Hitaben Yazılmış Bir Tavsiye Mektubu İstenir.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
A. Nüfus Cüzdanı Örneği,(Nüfus Müdürlüğünden)
B. Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi,
C. İkametgah Belgesi,
D. Adli Sicil Belgesi,
E. Başarı Belgesi

(1) Lisans Burslarında:
A) Lisans Öğrenimine Yeni Başlayan Bursiyer Adayları İçin; Adayın ÖSYM Sonuç Belgesi Fotokopisi İle Gerekirse Üniversiteye Girişteki Başarı Sırasını Gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından Alınacak Belge,
B) Lisans Öğrenimi Ara Sınıfındaki Bursiyer Adayları İçin; Adayın Tamamladığı Son Ders Yılı Veya Yarı Yıl İtibariyle Derslerinden Aldığı Notları, Bütün Derslerin Genel Not Ortalamasını Gösteren Ve Üniversite Tarafından Onaylanmış Belge,

(2) Lisans Üstü Burslarda:
A) Lisansüstü Öğrenimine Yeni Başlayan Adaylar İçin Başarı Belgesi Olarak Adayın;
I. Üniversiteye Yerleştirilirken Seçme Sınavındaki Pozisyonu (Genelde O Dalda Kaçıncı Olduğunun Belgesi),
II. Lisans Öğrenimi Süresince Almış Olduğu Dersleri, Bu Derslerden Aldığı Notları Ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını Gösteren Not Belgesinin (Transkript) Aslı Veya Üniversitece Onaylı Fotokopisi,
III. Tezli Yüksek Lisans Veya Doktora Öğrenimine Kabul Edildiğini Gösterir Üniversite’den Alınmış Belge,
IV. İlgili Öğretim Üyelerinden Alınmış Tavsiye Mektubu,
B) Lisansüstü Öğreniminin İleri Yıllarındaki Adaylar İçin Başarı Belgesi Olarak Adayın; Lisansüstü Öğrenimi Süresince Almış Olduğu Dersleri, Bu Derslerden Aldığı Notları Ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarını Gösteren Not Belgesinin Aslı Veya Üniversitece Onaylı Fotokopisi; Varsa Yayın Listesi Ve Bu Yayınlardan Birer Kopya Ve İlgili Öğretim Üyelerinden Alınmış Tavsiye Mektubu,
F. Maddi Yetersizlik Belgeleri Kapsamında Ailenin Birinci Derece Yakınlarına Ait;
(1) Çalışan Ebeveynlerin Ayrı Ayrı Maaşlarını Gösteren İşyerinden Onaylı Bordro / Bordrolar,
(2) Ebeveynlerin Serbest Meslek Sahibi, Esnaf Veya Çiftçi Olması Halinde Vergi Levhası / Levhaları
(3) Emekliler İçin Aylıklarını Aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan Onaylı Maaşlarını Gösterir Belge,
(4) Tapu Kayıtları,
(5) Araç Tescil Kayıtları,
(6) Bankalarda Herhangi Bir Para Ve Menkul Değer Kapsamında Bir Varlıklarının Olmadığına Dair Beyan Belgesi,
(7) Varsa Kardeşlerinin Öğrenim Durum Belgeleri,
G. Ailenin Oturduğu Ev Kira İse Kira Kontratı,
H. Kredi Kullanıldı İse Kredi Kullanıldığına Dair Belge,
İ. Anne Ve Baba Boşanmış İse Mahkeme Kararı Fotokopisi,
J. Anne Ve/Veya Babanın Ağır Hastalığı Söz Konusu İse Devlet Hastanesinden Rapor,

NOT : Vakıf Bursu İçin Başvurular, Adayların Vakfımızdan Temin Edecekleri Öğrenci Başvuru Belgesi İle Yukarıda İstenen Belgeleri Eksiksiz Olarak Tamamlayarak Başvuruda Bulunmaları Esastır. Adayların Belgeleri Doğrudan Vakfa (Kayıt Numarası Alarak) Teslim Eder Veya PTT Kurumu Vasıtası İle Taahhütlü Olarak Vakıf Adresine Gönderir.

2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ BURS MİKTARLARI:
2018-2019 Eğitim Ve Öğretim Yılı İçin, Bursiyerlerimize;
1.Eylül –Haziran Ayları Arasında, Aylık 750(Yediyuzelli) TL (Ulaşım,Günlük İhtiyaçlar Vb….İçin) Ôdenmesi
2-Eğitim Ve Öğretim Giderleri Yardımı Olarak(Kırtasiye,Kitap, Ders Yardımcı Malzemesi,Vb… İhtiyaçların Giderilmesi İcin) Öğrencinin Sömestr Başlarındaki Talebi Doğrultusunda ; Banka Vasıtası İle Avans Verilmesi Ve İhtiyaçların Temini Karşılığında Alınan Ödeme Belgesini Vakfa Sunması
3-Öğrencinin Barınma Gideri Olarak Yapılacak Ödemenin; Yurtta Kalması Halinde,Yurt İle Yapılan Sözleşmeye Dayanarak; Yurt Hesaplarına Ödeme Belgesi/Dekont Karşılığında,Kiralık Bir Mekan Olması Durumunda Sözleşme Karşılığı Kira Bedelinin;Kiraya Verene Kira Süresince Yine Banka Vasıtası İle Ödenmesi
4-Bunların Dışında Öğrencinin Bölümü İle İlgili Ve Mesleki Gelişimine Dayalı ; Yurtiçinde Veya Yurtdışında Katılınabilecek Seminer , Toplantı Vb…. Aktiviteler İle Karşılanabilecek Diğer Zorunlu İhtiyaçlar İçin Yönetim Kurulu Kararı Ve Başkanın Onayı İle İhtiyaçların Karşılanabilmesi
5- Sömestr Ya Da Yıl Sonunda Gösterdiği Performansa Da Bağlı Olarak Teşvik Kapsamında ,Öğrencinin Bilimsel Gelişimini Destekleyecek Bilgisayar Vb…. Ürünlerin Hediye Edilebilmesi.

GAEV Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destekleme Vakfı Burs Yönetmeliğini Okumak İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ