<style>.lazy{display:none}</style>Sığınmacılar Ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Göç Ve İletişim Ödülleri
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Göç Ve İletişim Ödülleri

Göç Ve İletişim Ödülleri

Göç Ve İletişim Ödülleri

Sığınmacılar Ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Göç Ve İletişim Ödülleri Yarışmasına Başvurular 1 Ağustos – 10 Ekim 2019 Tarihleri Arasında Alınacak. Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Türkiye Cumhuriyeti’nde Yaşayan Herkes Katılabilecek.

Yarışma 7 Kategoride Yapılacak. Yarışmaya Her Katılımcı En Fazla 2 Kategoride Katılabilecek.

Yarışma Kategorileri
• En İyi Belgesel: Türkiye geneli tüm katılımcılara açık
• En İyi Kısa Film: Türkiye geneli tüm katılımcılara açık
• En İyi Kamu Spotu: Türkiye geneli tüm katılımcılara açık
• En İyi Haber Fotoğrafı: Ulusal / Yerel Medya
• En İyi Seri Fotoğraf: Ulusal / Yerel Medya
• En İyi Serbest Fotoğraf: Türkiye geneli tüm katılımcılara açık
• En iyi Görsel Haber: Ulusal / Yerel televizyon kanalları
• En İyi Yazılı Haber: Ulusal / Yerel Medya
• En İyi Karikatür: Türkiye geneli tüm katılımcılara açık
• Özlem Gitmez Bağlar Özel Ödülü: Herhangi bir kategoride jüri özel ödülü
• SGDD Özel Ödülü: Herhangi bir kategoride jüri özel ödülü

Türkiye, 4 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı nüfusuyla bugün dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Türkiye genelinde mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, sosyal uyumu desteklemek ve mültecilerle ilgili kamuoyunda oluşmuş veya oluşabilecek yanlış algının ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen “Türkiye’de Irak ve Suriye Krizinden Etkilenen Mülteciler İçin Geliştirilmiş Destek Projesi” çerçevesinde Türkiye genelinde “Göç ve İletişim” üst teması ile bir yarışma düzenleyecektir. Ulusal ve yerel medya temsilcilerinin temel hedef kitle olarak belirlendiği yarışmaya aynı zamanda gençler, üniversite öğrencileri ve toplumun tüm kesimleri katılabilecektir.
Göç ve İletişim Ödülleri, SGDD korodinasyonunda Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Mülteci Destek Derneği (MUDEM) işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

En İyi Belgesel Ödülü

Ads

Konu ve Amaç:
Savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insan Türkiye’nin ev sahipliğinde yeni bir yaşam kuruyor. Yakın coğrafyamızın yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinden gelen insanlar için de Türkiye yeni bir başlangıcın hikayesi oldu. SGDD tarafından organize edilecek yarışmanın temel amacı, Türkiye genelinde mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve son dönemde artan yanlış ve olumsuz algının ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Ayrıca medya aracılığıyla toplumda farkındalık yaratmak, sığınmacı ve mülteci haklarına ilişkin yasal çerçeve hakkında bilgi vermek, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve toplumdaki mülteci karşıtlığı duygularını en aza indirmeyi sağlamak da yarışmanın hedefleri arasındadır.

Detaylar İçin Tıklayın.

En İyi Kısa Film Ödülü
Türkiye, 4 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı nüfusuyla bugün dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Türkiye genelinde mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, sosyal uyumu desteklemek ve mültecilerle ilgili kamuoyunda oluşmuş veya oluşabilecek yanlış algının ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen “Türkiye’de Irak ve Suriye Krizinden Etkilenen Mülteciler İçin Geliştirilmiş Destek Projesi” çerçevesinde Türkiye genelinde “Göç ve İletişim” üst teması ile “En İyi Kısa Film Yarışması” düzenleyecektir. Yarışma Türkiye genelinde herkesin katılımına açıktır.
Göç ve İletişim Ödülleri, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Mülteci Destek Derneği (MUDEM) işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

Detaylar İçin Tıklayın.

En İyi Kamu Spotu Ödülü

Konu Ve Amaç
Savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insan Türkiye’nin ev sahipliğinde yeni bir yaşam kuruyor. Yakın coğrafyamızın yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinden gelen insanlar için de Türkiye yeni bir başlangıcın hikayesi oldu. SGDD tarafından organize edilecek yarışmanın temel amacı, Türkiye genelinde mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve son dönemde artan yanlış ve olumsuz algının ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Ayrıca medya aracılığıyla toplumda farkındalık yaratmak, sığınmacı ve mülteci haklarına ilişkin yasal çerçeve hakkında bilgi vermek, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve toplumdaki mülteci karşıtlığı duygularını en aza indirmeyi sağlamak da yarışmanın hedefleri arasındadır.

Kategori Ve Bölümler
Mültecilerin yaşam şartlarını, günlük, kültürel ve sosyal yaşama uyumlarını, başarılarını, yaşadıkları zorlukları, sorunlarını ve sağlanan imkanları vb. anlatan görüntüler “En İyi Kamu Spotu” kategorisinde yer alacaktır.
Bu doğrultuda yarışmanın son başvuru tarihine kadar çekilecek olan tüm kamu spotları değerlendirmeye alınacaktır. Jürinin belirlediği bir esere ödül verilecektir. Jüri, başka bir kamu spotunu daha ödüle layık görürse Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirebilir.

Detaylar İçin Tıklayın.

En İyi Fotoğraf Ödülü
En İyi Haber Fotoğrafı / Ulusal/Yerel basın
En İyi Seri Fotoğraf / Türkiye geneli (Herkese açık)
En İyi Serbest Fotoğraf / Türkiye geneli (Herkese açık)

Genel Katılım Koşulları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Alanında uzman isimlerden seçilecek jüri SGDD tarafından belirlenecektir.
• Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, Türkiye Cumhuriyeti’nde yasal olarak bulunan 18 yaş üstü Ulusal / Yerel Televizyon kanallarında çalışan basın mensuplarına açıktır. “En İyi Haber Fotoğrafı” kategorisinde yarışmaya katılacak ulusal/yerel basın mensuplarının bir gazete/dergide çalışıyor olması gerekmektedir. Basın kartı olan medya mensuplarının kart fotokopilerini; basın kartı olmayan medya mensuplarının ise bağlı oldukları kuruluştan alacakları ıslak imzalı izin belgelerini www.gocveiletisim.org adresine kayıt esnasında yüklemeleri gerekmektedir. Çalıştığı kuruluşu belgeleyemeyenler yarışmaya katılamazlar.
• Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar da yarışmaya katılabilir. (Telif haklarına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaması şartıyla)
• Fotoğrafların 1 Ocak 2015’ten 10 Ekim 2019 tarihine kadar geçen süre içinde yayınlanmış olması gerekmektedir.
• Her katılımcı bu kategori içinde sadece 1 bölümde yarışmaya katılabilir. “En İyi Haber Fotoğrafı” bölümüne katılacak yarışmacı en fazla 4, “En İyi Seri Fotoğraf” bölümüne katılacak yarışmacılar en az 6 en fazla 12, “En İyi Serbest Fotoğraf” bölümünde yarışmaya katılacaklar ise en fazla 4 farklı fotoğraf gönderebilir.
• Fotoğrafların Türkiye’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi karanlık oda müdahaleleri kabul edilebilir oranda müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. (Fotoğraf üzerinde ekleme, silme, koyulaştırarak veya açarak orijinalini bozacak şekilde bir alanı deforme etme, katman (layer) açma, kontrast ve yoğunluk kullanarak doğal olmayan renk ton yaratma kabul edilmez. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez). Bu konuda jürinin kanaati esastır.
• SGDD Yarışma Düzenleme Kurulu, ödül kazanmış ve sergilenmesine karar verilmiş fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış orjinallerini katılımcılardan isteyebilir.
• Katılımcı; yarışma için gönderdiği fotoğrafların kendine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait fotoğrafların, olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Fotoğrafı kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ya da sonradan üzerinde değişiklik yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğrafların kullanımlarından dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir
• Fotoğrafların Adobe Photoshop’ta File Info bölümünde katılımcının “Fotoğrafı çeken kişinin adı soyadı”, “Fotoğrafın açıklaması”, “Fotoğrafın çekildiği tarih” açıkça belirtilmelidir. “File Info” bölümünde yer alan “Category” kısmına fotoğrafın yarışmada gönderildiği kategori yazılmalıdır. (Bilgi notu olmayan fotoğraflar yarışma dışı kalacaktır)
• Yarışmaya katılacak eserlerin çözünürlüğü en az 200 DPI, uzun kenar ölçüsü de 3200 pixel veya üzerınde. RGB/JPEG olmalıdır.
• SGDD Yarışma Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Kurul; iptal ya da erteleme durumunda, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar www.gocveiletisim.org adresinden duyurmak koşuluyla yetkilidir. Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne aittir.
• Yarışmanın sonuçları 20 Ekim 2019 tarihinde www.gocveiletisim.org adresinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül kazanan katılımcılara telefon veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
• Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek yarışmadaki para ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonraki 1 ay içerisinde, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına SGDD Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif hakkı gibi herhangi bir talebi olamaz.
• Yarışmada dereceye girenlerin ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri SGDD tarafından ayrıca karşılanacaktır.
Detaylar İçin Tıklayın.

En İyi Görsel Haber Ödülü

Eserlerin Gönderilmesi
• Yarışmaya katılmak isteyenler, www.gocveiletisim.org adresine üye formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak kayıt olmalıdır.
• Görsel haberler, mov, mpeg ya da AVI formatında ve en fazla 3 dakika uzunluğunda televizyonda yayınlandığı gibi olmalıdır.
• Yarışmaya katılacak eserler WeTransfer, Google Drive, Microsoft OneDrive gibi yüksek boyutlu dosya transferlerine olanak veren bir mecra üzerine kaydettikleri görsel haberin indirme adresini, www.gocveiletisim.org adresindeki başvuru formuna kaydetmelidir.
• Katılımcılar basın kartını ya da işyerlerinden aldıkları katılım izin formunu da PDF/JPEG olarak eserleriyle birlikte yüklemeleri gerekmektedir. Dosya isimlendirilmesi yaparken Türkçe karakter kullanılmamalı ve aşağıda verilen örneğe uygun şekilde gönderilmelidir.
Detaylar İçin Tıklayın.

En İyi Yazılı Haber Ödülü

Konu ve Amaç
Savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insan Türkiye’nin ev sahipliğinde yeni bir yaşam kuruyor. Yakın coğrafyamızın yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinden gelen insanlar için de Türkiye yeni bir başlangıcın hikayesi oldu. SGDD tarafından organize edilecek yarışmanın temel amacı, Türkiye genelinde mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve son dönemde artan yanlış ve olumsuz algının ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Ayrıca medya aracılığıyla toplumda farkındalık yaratmak, sığınmacı ve mülteci haklarına ilişkin yasal çerçeve hakkında bilgi vermek, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve toplumdaki mülteci karşıtlığı duygularını en aza indirmeyi sağlamak da yarışmanın hedefleri arasındadır.

Detaylar İçin Tıklayın.

En İyi Karikatür Ödülü

Kategori ve Bölümler
Mültecilerin yaşam şartlarını, günlük, kültürel ve sosyal yaşama uyumlarını, başarılarını, yaşadıkları zorlukları, sorunlarını ve sağlanan imkanları vb. anlatan çizimler “En İyi Karikatür Yarışması” kategorisinde yer alacaktır.
Bu doğrultuda yarışmanın son başvuru tarihine kadar çizilecek olan tüm karikatürler değerlendirmeye alınacaktır. Karikatürlerin herhangi bir basılı mecrada (Gazete, dergi vb.) yayınlanmış olma zorunluluğu yoktur. Bu kategoride ilk üç esere para ödülü verilecektir.

Detaylar İçin Tıklayın.
Yarışma Sitesi: https://gocveiletisim.org/

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ