<style>.lazy{display:none}</style>Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması Başvuru Koşulları
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması 2018-2019

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması Son Başvuru Tarihi 30 Mart 2019.
Halk Eğitimi Merkezi’ne Kayıtlı Olmayan Kadınlar İçin; Halk Eğitimi Merkezi’nde El Sanatları Kursuna Kayıtlı Değilseniz Sadece Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması Üzerinden Üyelik Oluşturabilirsiniz.

Girişimcilikte Önce Kadın Projesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Döneminde Tüm Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezleri Ve Olgunlaşma Enstitülerinde Yürütülecektir.
Eğitimlerle Girişimcilik Kapasitelerini Geliştiren Kursiyerler, Yarışmayla Eğitimlerde Öğrendikleri Bilgileri Gerçek Hayatta Uygulayarak Elde Ettikleri Sonuçlara Göre Değerlendirilecek Ve Can Suyu Sermayesi İle Ödüllendirilecektir. Yarışmada Başarı Gösteren Kadınların Hikâyeleriyle De Başka Kadınlara İlham Vermeleri Hedeflenmektedir.
Yarışmada Kursiyerler, Sayısal Verilerle Değerlendirilecek Ve En Yüksek Puanı Alan İlk 5 Kadın Ödüllendirilecektir.
Bunun Yanı Sıra Bu Sene İlk Kez, Ürünlerin Niteliklerine Ve Farklı Şekilde (İnovatif) Yeniden Ele Alınmasına Bakılarak En Yenilikçi Ürünü Tasarlayan Kursiyere De “Üründe İnovasyon” Ödülü Verilecektir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üründe İnovasyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Özel Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Türkiye Vodofone Vakfı Özel Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Kursiyerleri Yarışmada Ödül Almaya Hak Kazanan 6 Formatöre Ödül Olarak 1000’er TL Değerinde Hediye Çeki Verilecektir.

1. KATILIM ŞARTNAMESİ

1.1. Yarışmaya, tüm Türkiye’deki TC vatandaşı, yasal kalış imkânına sahip yabancı, uluslararası koruma başvuru sahibi veya statüsü sahibi kişilerin ya da geçici koruma altında bulunan, halk eğitimi merkezlerinde ve olgunlaşma enstitülerinde el sanatları kurslarından birine daha önce ya da şu anda kayıtlı olan ve Kasım 2018– Mart 2019 tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden ya da daha önce açılan sınıf içi girişimcilik ve teknoloji eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler katılacaktır.
1.2. Önceki yıllarda ödül alan kursiyerler yarışmaya katılamazlar.
1.3. Proje kapsamında önceki yıllarda ödül alan kursiyerler yarışmaya katılamazlar.
1.4. Yarışmaya erkek kursiyerler katılamazlar
1.5. Girişimcilikte Önce Kadın projesi eğitimini kursiyer olarak alsalar dahi usta öğreticiler yarışmaya katılamazlar.
1.6. Yarışmaya katılan kadın kursiyerler, projenin mobil uygulaması veya web sitesinden yarışma şartnamesini okuyup onaylayarak internet sitesinde (http://oncekadin.gov.tr) yer alan üyelik formunu doldurarak yarışma kaydını tamamlayacaktır.
1.7. Yarışma başvuru formunu doldururken yarışmacılar öncelikle kendilerini kısaca tanıtıp Girişimcilikte Önce Kadın Projesi çerçevesinde aldıkları eğitim öncesinde ve sonrasında hayatlarındaki değişimi ve geleceğe yönelik hedeflerini anlatacaklardır.
1.8. Adaylar ayrıca başvuru formunda fotoğraflarını ve isterlerse kendi hazırlayacakları bir dakikalık (maksimum:100 MB) videolarını forma ekleyebilecektir.
1.9. Kursiyerler, yarışmaya kendi üretimi olan el yapımı ürünleri ile katılacaklar.
1.10. Kursiyerler, farklı özelliklere sahip aynı ürünlerini renk, ebat, şekil vs. farkları olması koşuluyla ayrı ürünler olarak web sitesine girmelilerdir. Renk, ebat, şekil vs. farkı olmaksızın girilen ilanlar farklı ilanlar olarak sayılmayacak ve puanlama dışı tutulacaklardır.
1.11. Yarışmacıların siteye üyelik, ürün satışı ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle banka hesap numarası bilgileri diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenebilmektedir. Siteye kaydolan kursiyerler, sitede bulunan üyelik sözleşmesini ve yarışma şartnamesini okuyarak onayladıkları kabul edildiğinden, oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan yarışmayı düzenleyen MEB HBÖGM, TBV ve TVV sorumlu değildir.

Ads

1.12. Yarışma kapsamında oncekadin.gov.tr sitesinde yer alan her türlü içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda ürünlerin üzerindeki tüm hakları yarışmacılara ait olup yarışmacılar, oncekadin.gov.tr sitesinde ürünü yayınlanmasından doğan kopyalama, taklit vb. hak ihlalleri kapsamında yarışmayı düzenleyen MEB HBÖGM, TBV, TVV ve yetkililerini/çalışanlarını sorumlu tutamaz.
1.13. Müşterilerin satın aldığı veya özel sipariş üzerine üretilen ürünlerde cayma hakkı, değiştirme, iade talepleri; taraflar arasında doğacak olası ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplar yarışmacı ile müşteri arasındaki iç ilişkiye dayanmakta olup yarışmayı düzenleyen MEB HBÖGM, TBV ve TVV’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
1.14. Yarışma şartnamesinde ve yürütmesinde yapılacak değişiklikler tamamen MEB HBÖGM, TBV ve TVV’nin yetkisi dâhilindedir. Yarışmayı düzenleyen MEB HBÖGM, TBV ve TVV yarışma şartnamesinde değişiklik yapabilir, yapılan değişiklikler http://oncekadin.gov.tr adresinde ve/ veya projenin mobil uygulamasında duyuru olarak yayınlanır.
1.15. Yarışma süresince yarışmacılar http://oncekadin.gov.tr ve mobil uygulama üzerindeki duyuru ve haberleri takip etmekle yükümlü olup bunun dışında yarışmacılara duyurular yapılmayacaktır. Bu kapsamda meydana gelen hak kayıplarından MEB HBÖGM, TBV ve TVV sorumlu değildir.
1.16. Yarışmacıların belgelerinin kontrol edilmesi bağlı bulundukları kurum müdürlükleri ve il koordinatörlerinin sorumluluğundadır. Yarışmacıların beyan ettikleri bilgi ve belgelere dair hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup geçersiz, sahte, yanlış, şartnameyi ihlâl eden bilgi ve belge sunan yarışmacılar, değerlendirme aşamasında yarışmadan elenecek ve yarışmacı ödül almışsa aldığı ödül geri alınarak hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
1.17. Yarışma kapsamında ödüllerle ilgili vergiler Türkiye Vodafone Vakfı’na aittir. Ödül alacak kişilere verilecek tutarlar net tutarlardır. Söz konusu tutarlar Türkiye Vodafone Vakfı aracılığıyla proje danışman kuruluşu Benchmark tarafından ödül alacak kişilerin yarışmada kullandıkları banka hesaplarına yatırılacaktır.
1.18. Yarışmanın sekretaryasını, Bakanlık Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu birim yapacaktır.
1.19. Yarışmacılar, oncekadin.gov.tr internet sitesinde gerçekleştirdiği faaliyetler dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını; kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
1.20. Yarışmaya katılan adaylar, yarışma şartnamesindeki hususların tamamını kabul etmiş ve bu hususlara aykırı davranmayacağını; haksız rekabet avantajı sağlaması, şartnameye aykırı hareket etmesi ve şartnameyi ihlâl durumlarında haklarında adli ve idari işlem yapılacağını, yarışmayı düzenleyen MEB HBÖGM, TBV, TVV ve yetkilileri/çalışanları haklarında yarışma ve proje çalışmaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat hakkı talep etmeyeceğini kabul etmiş sayılır.
1.21. Yarışma şartnamesine uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
1.22. Bu yarışmayı Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB HBÖGM), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Vodafone Vakfı (TVV) yönetimi tarafından görevlendirilecek bir ekip yürütecektir. Yarışmada MEB HBÖGM, TVV ve TBV ekipleri komisyonda görev alacaktır.

2. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
2.1. Kursiyer Yarışma Başvurusu ( Son başvuru tarihi 30 Mart 2019)
Kursiyer başvurusunu http://oncekadin.gov.tr/sss/ adresinde “Yarışmaya Nasıl Başvurabilirim?” bölümünün altında yer alan “Kursiyer Beyan Formu”nu; satışlarına ilişkin banka/PTT dekontu ve varsa kargo fişleri, ürün satış adedi ile ürün birim fiyatı bilgisini içerecek şekilde doldurarak “Kursiyer Beyan Formu”nu, söz konusu evrakların birer kopyasıyla birlikte evrak kaydı yaparak kurum müdürüne teslim eder.
2.2. Kurum Müdürü Değerlendirmesi (08-12 Nisan 2019)
http://oncekadin.gov.tr/sss/ adresinde “Yarışmaya Nasıl Başvurabilirim?” bölümünün altında yer alan “Kurum Müdürü Puanlama Tablosu”nu kullanarak kurumundan yarışmaya başvurmuş olan kursiyerlerinin puan tablosunu oluşturur ve evrak kaydını yaparak “Kurum Müdürü Puanlama Tablosu” ile tüm kursiyerlerin başvuruda kullandıkları belgeleri İl Koordinatörüne teslim eder.

2.3. İl Koordinatörü Değerlendirmesi (15-26 Nisan 2019)
http://oncekadin.gov.tr/sss/ adresinde “Yarışmaya Nasıl Başvurabilirim?” bölümünün altında yer alan “İl Koordinatörü Puanlama Tablosu”nu kullanarak ilinin yarışma sonuçlarını belirler ve evrak kaydı yaparak “İl Koordinatörü Puanlama Tablosu” ile birlikte ilinde en yüksek puanı alan kursiyerin başvuruda kullandığı belgeleri MEB HGÖBM’ye gönderir.

2.4. Paydaşların (MEB-TBV-TVV) ödülleri alacak kursiyerleri belirlemesi (Mayıs 2019)
Paydaşlardan oluşacak komisyon, 81 ilden kapalı olarak gelecek başvuru dokümanlarını MEB HBÖGM binasında yapacakları bir komisyon toplantısında değerlendirir, ödülleri alacak kursiyerleri belirler ve oncekadin.gov.tr sitesi üzerinden kazananları duyurur.

ÜRÜNDE İNOVASYON ÖDÜLÜ
a) Başvuru Şartları
Üründe inovasyon ödülüne başvuracak adayların, Girişimcilik Yarışması’na başvuru yaparken hikayelerini yazacakları bölümün en sonuna, bu ödüle aday gösterdikleri ürünün oncekadin.gov.tr’de bulunan ilan adresini kopyala-yapıştır yapmaları gerekmektedir. Örn: http://oncekadin.gov.tr/urun/200192062/

b) Başvuru Değerlendirmesi
Üründe inovasyon kategorisine aday gösterilen ürünler; ürünün yenilikçi bir bakış açısıyla geliştirilmesi ve geleneksel el sanatlarını modern figürlerle birleştirmesi açısından değerlendirilecektir. Birinci olan kursiyer, Paydaşlar’ın MEB HBÖGM binasında yapacakları komisyon sonucunda belirlenecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ