<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Gençlerin Objektifinden Ahilik Kısa Film Yarışması

Gençlerin Objektifinden Ahilik Kısa Film Yarışması

Gençlerin Objektifinden Ahilik Kısa Film Yarışması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gençlerin Objektifinden Ahilik Kısa Film Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Yarışmayı Düzenleyen Kurum
Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar Ve Kooperatifçiler Genel Müdürlüğü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yarışmanın Konusu
2021 Ahi Evran Yılı dolayısıyla iş ve ticaret hayatında dürüstlük, cömertlik, diğerkâmlık, güler yüzlülük, dayanışma, helal kazanç, kaliteli üretim, adil paylaşım gibi Ahilik ilkeleri hakkında farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Yarışmaya bu ilkeleri konu edinen kurmaca kısa film veya kurmaca kısa animasyon filmler katılım sağlayacaktır.

Yarışmanın Amacı
2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Ahi Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkârlarımızı rahmetle yâd etmek; bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu Ahilik müessesesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımızca Gençlerin Objektifinden Ahilik Kısa Film Yarışması düzenlenecektir.

Ads

Yarışmanın Katılımcıları
Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri’nde öğrenim gören T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. Yaş, branş ya da bölüm kısıtlaması bulunmamaktadır.

Yarışmanın Teması
Yarışmaya, aşağıdaki temalardan biri veya birkaçı seçilerek hazırlanan kurmaca kısa film veya kurmaca kısa animasyon film niteliğindeki eserler katılabilecektir.

• Ahi Evran’ın hayatı ve öğretisi
• Ahilik ilkelerinin günümüz iş ve ticaret hayatına yansımaları
• Ahilikte mesleki eğitim
• Ahilik teşkilatının bir kolu olan Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacılar Teşkilatı)
• Esnaf ve sanatkârların ekonomik, sosyal ve kültürel hayattaki yeri ve önemi
• Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler

Yarışmaya Katılım Şartları
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2.Yarışmaya, kurmaca kısa filmler ve kurmaca kısa animasyon filmleri katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak kurmaca kısa filmlerin ve kurmaca animasyon kısa filmlerin süresi 15 dakikayı geçmemelidir. Süre sınırlamasına uymayan kısa filmler ve animasyon filmler, jüri tarafından dikkate alınmaz ve elenir.

4. Jüri tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler ve kurmaca kısa animasyon filmler değerlendirmeye alınmaz.

5. Yarışmaya katılan kurmaca kısa filmler ve kısa animasyon filmler Full HD formatta, 1920×1080 çözünürlükte olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 olarak hazırlanmalıdır.

6. Yarışma şartnamesini ve başvuru belgesini yönetmenin doldurması ve imzalaması esastır. Dolayısıyla yarışmada eser sahibi olarak yönetmen kabul edilmektedir. Kurmaca kısa filmin ve kurmaca kısa animasyon filmin birden fazla yönetmeninin bulunduğu durumlarda, ödül sadece yarışma şartnamesinde ve başvuru belgesinde imzası bulunan yönetmene verilecektir. Söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir. (Yarışmaya ekip olarak başvuranlar bir proje lideri seçmek zorundadır. Dereceye girenlerin ödülleri proje liderine verilir.)

7. Yarışmaya gönderilen eserde kullanılan ve özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanılması durumunda doğacak kanuni sorunlardan yarışmacılar sorumludur. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde ise Ticaret Bakanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmayacaktır.

8. Yarışmaya katılan eserler, Jüri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.
• Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.),
• Özgün üslup ve yaratıcılık,
• Mesajın özü ve algılanma kolaylığı,
• Sinematografik ve estetik yaklaşım

9. Jürinin aldığı kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.

10. Daha önce başka yarışmalarda derece almış (ulusal veya uluslararası yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül, salon ödülü, onur ödülü, sergileme) kısa film ve animasyon filmlerinin yarışmaya katılımı kesinlikle kabul edilmeyecektir.

11. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve içeriğinde kullanılan eserlere ait tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilenlerden, kazandıkları ödül geri alınır ve tüm sorumluluk katılımcıya ait olur.

12. Yarışmaya gönderilen eserlerde gizli ticari iletişim de dâhil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.

13. Dereceye giren eserler Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanabilir veya elektronik ortamda paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılır. Ayrıca katılımcılar eserlerinin yayın, dağıtım ve gösterim haklarını (telif haklarını) yarışmanın bitiminden itibaren Ticaret Bakanlığı’na ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devretmiş sayılır.

14. Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

15. Katılımcılar yarışma şartnamesi ve başvuru formunun her sayfasını imzalamalıdır. Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz biçimde bilgisayar ortamında doldurup ıslak imza ile imzaladıkları başvuru formunu, kısa filmlerinin/kısa animasyon filmlerinin sinopsislerini, kurmaca türünde kısa filmlerini ve kısa animasyon filmlerini; uygun formatta kaydedilmiş şekilde, üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyasını, aynı zarfa koyarak kapalı halde yarışma sekretaryasına elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile en geç 31.07.2021 tarihinde, saat 17.00’ye kadar aşağıda yer alan adrese ulaştırmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

16. Herhangi bir aşamada sebep göstermeksizin ilgili düzenleyicilerin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileri tarihe erteleme hakkı vardır.

Adres: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Emniyet Mahallesi Abant Sokak No:10/2 E Blok 4.Kat 06500 Yenimahalle/ANKARA
Yarışmayla ilgili her türlü bilgiye ve yarışma şartnamesi ile başvuru formuna aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
https://hacibayram.edu.tr/ahilikkisafilm

Başvuruda Gerekli Belgeler

• Katılım şartnamesi (Tüm sayfaları eser sahibi ‘’yönetmen’’ tarafından imzalanmalıdır.)
• Başvuru formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulmuş ve ıslak imza ile imzalanmış olmalıdır.)
• Kısa filmin veya animasyon filmin sinopsisi
• Kısa filmin veya animasyon filmin yukarıda belirtilmiş olan formatlarda kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyası

Başvuru Formunun Ve Kısa Filmin/Animasyon Filmin Gönderilmesi

Eserlerin ve başvuru belgelerinin 2 adet kopyası aşağıdaki adrese posta ile veya elden teslim edilmelidir.
Adres: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Emniyet Mahallesi Abant Sokak No:10/2 E Blok 4.Kat 06500 Yenimahalle/ANKARA

Yarışma Sekreteryası İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Ümit Terzi (umit.terzi@hbv.edu.tr)
Arş. Gör. Aysu Uğur Balcı (aysu.ugur@hbv.edu.tr)
Ticaret Uzmanı: Burhan Aydın (burhan.aydin@ticaret.gov.tr)
Ticaret Bakanlığı Şef: Şeyda Yavuz (s.yavuz10@ticaret.gov.tr)
Yarışmayla ilgili her türlü bilgiye ve yarışma şartnamesi ile başvuru formuna aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
https://hacibayram.edu.tr/ahilikkisafilm

Yarışma Takvimi

Son Katılma Tarihi: 31.07.2021
Jüri Toplantısı: 10.08.2021
Ödül Töreni: 13-19 Eylül 2021 (Ahilik Haftası ya da Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek tarih ve yerde)

Yarışma Web Sitesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ