12.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması

Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması

II. Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaşını Doldurmuş Ve 30 Yaşından Gün Almamış Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Türk Müziği Kategorisi
Birincilik Ödülü 75 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 35 Bin Türk Lirası

Türk Halk Müziği Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 75 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 35 Bin Türk Lirası

Seçici Kurul, ödüle değer yarışmacı bulup bulmamakta serbesttir.

Ads

Konu: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türk Müziğinin seçkin eserlerinin gençler tarafından üst düzeyde icra edilmesini teşvik etmek amacıyla “II. Gençses: “Türk Müziği Ses Yarışması” adıyla bir Yarışma düzenlemiştir.

Yarışmanın Amacı

1. Gençlerin Türk Müziği’ne ilgilerini arttırmak,
2. Gençlerin, kendi yeterliliklerini fark ederek sanatsal seviyelerini arttırmalarını sağlamak,
3. Yeni ve genç seslerin tanınmasını sağlamaktır.

Yarışma Dalları:

1. Yarışma, Türk Müziği, Halk Müziği ile bunların dinî-tasavvufî ve diğer konuları içeren alt türlerini kapsayan tüm dallarında düzenlenmiştir.
2. Yarışmacılar bu dallardan sadece birine ve tek eser ile katılabilir.

Yarışmaya Katılım Şartları

1. Yarışmaya, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış T.C. vatandaşları katılabilir.
2. Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları, Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan sanatçılar yarışmaya katılamazlar.
3. Bir önceki “Gençses: “Türk Müziği Ses Yarışması”nda ödül alan yarışmacılar, yarışmaya katılamazlar.

Yarışmanın Aşamaları Ve Yarışma Yöntemi

1. Yarışma, Ön Eleme ve Final olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

2. Yarışmanın “Ön Eleme”si için aşağıda listelenen ve Şartname ekinde notaları yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli bir kaydını, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne 31.03.2023 günü saat 18.00’a kadar gencses@ktb.gov.tr adresine e-posta yolu ile göndereceklerdir.

3. Gönderdikleri kayıt başarılı bulunarak ön elemeyi geçen yarışmacılar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek Finale dâvet edilecek; herhangi bir sebeple katılamayanlar yarışmadan el çekmiş sayılacaklardır.

4. Ön elemeyi geçen yarışmacılar, Final aşamasında aşağıda listelenen ve Şartname ekinde notaları yer alan repertuvardan bir eseri veya repertuar dışından seçecekleri bir başka eseri, Jüri karşısında canlı olarak seslendireceklerdir.

İcrâda Aranan Nitelikler

1. Yarışmacı seçtiği eseri, Şartname ekinde verilen notaya riayet ederek ağız, tavır veya üslûbunca seslendirmelidir.
2. Yarışmacıların seslendirecekleri eserler 5 (beş) dakikadan uzun olmamalı; eser 5 (beş) dakikadan uzun ise 5 dakikaya kadarlık bir kısmı seslendirilmelidir.
3. Final aşamasında yarışmacıların seçecekleri eser; söz, ritim, ezgi ve biçim yönünden uyumlu olmalı; insanlık onurunu zedeleyecek bir unsur veya siyasi içerik taşımamalıdır.
4. Yarışmacılar söz, ritim, ezgi ve biçim özelliklerini korumak kaydıyla yorumla ilgili tercihlerini esere uygulayabilirler.
5. Yarışmacılar, seslerinin önüne geçmemek kaydıyla, ön eleme eserlerini enstrüman eşliğinde seslendirebilir.

Başvuru Ve Eserlerin İcrası

1. Yarışma duyurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde bulunan resmî web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

2. Yarışmacı adayları, e-posta yoluyla en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar iletmelidirler. Başvuruda şu hususlara dikkat edilecektir:
a. “Yarışmacı adayının Yarışma Şartnamesini ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini” belirten Şartname eki belgeler (EK: 1 ve EK: 2) yarışmacı adayı tarafından imzalanacak ve yarışmacı adayının 5 (beş) dakika süreli nitelikli bir video (sesli ve görüntülü) kaydı ile birlikte gönderilecektir.
b. Yarışmacı adayının gönderdiği kayıt ünitesi herhangi bir sebeple açılamazsa veya içerik bulunamazsa değerlendirmeye alınmadan Yarışma dışı tutulacaktır.

3. Yarışmacı adayları, başvurularını 31.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar; gencses@ktb.gov.tr adresine göndereceklerdir. (Video kaydının mail gönderim boyutunu aşması halinde WeTransfer vb. uygulamalar ile mail adresine gönderim yapılabilir.) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde başvuru süresi uzatılabilecektir.

4. Her türlü gecikme yarışmacı adayının mesuliyetinde olup başvuru için belirlenen son günün mesai bitimine kadar ulaşmayan başvurularda Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

5. Seçici Kurul tarafından, yarışmacı adayları tarafından gönderilen görüntülü ses kayıtlarının inceleneceği “Ön Eleme” sonucunda, Final Yarışma Sınavı’na katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri tespit edilerek, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde ilan edilecektir. Yarışmacılara ayrıca telefon ve e-posta yoluyla veya yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.

6. Final Yarışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün web sitelerinde eşzamanlı olarak duyurulacak yer ve tarihte yapılacaktır.

Yarışmanın Ödülleri;
Türk Müziği
• Birincilik ödülü 75.000-TL
• İkincilik ödülü 50.000-TL
• Üçüncülük ödülü 35.000-TL

Türk Halk Müziği
• Birincilik ödülü 75.000-TL
• İkincilik ödülü 50.000-TL
• Üçüncülük ödülü 35.000-TL

Telif Hakları
Yarışmacılar, “YARIŞMA’ya gönderdikleri görüntülü ses kaydı / kayıtlarının veya yarışma finalleri sırasında oluşan ses ve görüntü belgelerinin dereceye girmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak CD, DVD, MP3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceklerini” beyan ederler.

Diğer Hükümler
1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Yarışma’nın yer ve zamanını tayin etme, belirli branşlar için kısmen veya tamamen iptal etme yetkisine sahiptir.
2. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatı hükümleri uygulanır.

Çalışma Takvimi:

Son Başvuru Tarihi : 31.03.2023
Ön Eleme ve Yarışma Tarihi : Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır.
Not: Ek-1 “Yarışma Katılım Dilekçesi” ve Ek-2 “Muvâfakatnâme Belgeleri” www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden temin edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Türk Halk Müziği Eser Listesi İçin Tıklayın.
Türk Müziği Eser Listesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ