<style>.lazy{display:none}</style>
18.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Genç Sazendeler İcra Yarışması

Genç Sazendeler İcra Yarışması

Genç Sazendeler İcra Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genç Sazendeler İcra Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışmaya 11 Ve 26 Yaş Arası Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
1. Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda karışık dallarda seçeceği orta öğretim ve lise kategorisinde 3 yarışmacıya başarı ödülü, 3 yarışmacıya mansiyon ödülü, ön lisans, lisans
ve yüksek lisans kategorisinde 3 yarışmacıya başarı ödülü, 3 yarışmacıya mansiyon ödülü
verecektir.

a) Orta öğretim ve lise kategorisinde başarı ödülü alan yarışmacılar 4.000 (dört bin) Türk Lirası; ön lisans, lisans ve yüksek lisans kategorisinde başarı ödülü alan yarışmacılar 10.000 (on bin) Türk Lirası

b) Orta öğretim ve lise kategorisinde mansiyon ödülü alan yarışmacılar 2.000 (iki bin) Türk Lirası; ön lisans, lisans ve yüksek lisans kategorisinde mansiyon ödülü alan yarışmacılar 5.000 (beş bin) Türk Lirası para ödülü ile ödüllendirilirler.
2. Seçici Kurul, Başarı Ödülü veya Mansiyon’a değer eser bulup bulmamakta serbesttir.

Konu: 4. Genç Sazendeler İcra Yarışması, Türk Müziği çalgılarının üst düzeyde icrası alanında gençleri teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Ads

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar
1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan 11-26 yaş arası (01/01/1994 – 31/12/2009 tarihleri arasında doğan) herkes katılabilir. 11-18 yaş aralığı veya orta öğretim ve lise düzeyi bir kategori olarak, 19-26 yaş aralığı veya ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyi ayrı bir kategori olarak değerlendirilecektir.

2. Seçici Kurul Üyeleri ve yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları yarışmalara katılamazlar.

3. Her icracı, bir enstrümana ilişkin tek bir performansla yarışmaya katılabilir.

İcrada Aranacak Nitelikler

Ön Eleme
1. İcra edilecek enstrüman, Türk Müziği kültüründe yer alan çalgılardan seçilmeli; Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak, bu mirası geleceğe taşıyabilecek nitelikte bir icra özelliği ile sergilenmelidir.

2. Ön Eleme için aşağıda belirtilen ve şartname ekinde notaları sunulan baraj parçalarından bir tanesinin seçilerek icra edilmesi, görsel ve işitsel özellikli bir kaydının yapılarak
şartnamenin 3. Bölümünde belirtilen Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü adresine posta veya kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

11-18 Yaş Veya Orta Öğretim Ve Lise Kategorisi

Ney, Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Kanun, Keman, Rebab, Viyolonsel/Çello ve Klarnet için ;
• Hicazkâr Saz Semâîsi (Tanburi Cemil Bey)
• Segâh Saz Semâîsi (Osman Dede)
• Ferahfezâ Peşrev (İsmail Hakkı Bey)
• Hicaz Sirto (Sultan Aziz)

Zurna- Kaval Ailesi için;
• Daldalan Barı (TRT Repertuar No 557)
• Ayın Ortasında Bir Sarı Yıldız (TRT Repertuar No 1266)
• Bu Dere Baştan Başa Ayvalı Bağ (TRT Repertuar No 594)
• Baş Bar (TRT Repertuar No 406-Oyun Havaları)

Bağlama, Kabak Kemane ve Klarnet için;
• Soğukkuyu Zeybeği-İzmir Menemen (TRT Repertuar No 600-Oyun Havaları)
• Şu dağların yükseğine erseler (TRT Repertuar No2127)
• Pamukçu Bengi Zeybeği (TRT Repertuar No 94-Oyun Havaları)
• Konya Peşrevi (TRT Repertuar No 2-Oyun Havaları)

Ritim Saz
• Ön eleme için, yukarıda belirtilen eserlerden herhangi birinin kaydı repetitör saz
eşliğinde gönderilecektir.
• Final yarışmasına kalınması halinde ön elemedeki gibi repetitör saz eşliğinde icra
gerçekleştirilecektir.

19-26 yaş veya ön lisans, lisans ve lisansüstü kategorisi

Ney, Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Kanun, Keman, Rebab, Viyolonsel/Çello ve Klarnet için ;
• Evcârâ Saz Semâîsi (Dilhayat Kalfa)
• Kürdîli Hicazkâr Longa (Cinuçen Tanrıkorur)
• Nihâvend Saz Semâîsi (Nuri Halil Poyraz)
• Arazbar Bûselik Saz Semaisi (Refik Fersan)

Zurna- Kaval Ailesi için;
• Abdurrahman Halayı (TRT Repertuar No 93-Oyun Havaları)
• Kerimoğlu Zeybeği (TRT Repertuar No 42-Oyun Havaları)
• Şu Dağlar Ulu Dağlar (TRT Repertuar No 33)
• Yağmur Yağdı Zeybeği-Muğla (TRT Repertuar No 567-Oyun Havaları)

Bağlama, Kabak Kemane ve Klarnet için;
• Karagöze Baktıran Zeybeği (TRT Repertuar No 165-Oyun Havaları)
• Ötme Bülbül Zeybeği (TRT Repertuar No 180-Oyun Havaları)
• Fidayda (TRT Repertuar No 106)
• Topal Oyun Havası-Denizli Acıpayam (TRT Repertuar No 576-Oyun Havaları)

Ritim Saz
• Ön eleme için, yukarıda belirtilen eserlerden herhangi birinin kaydı repetitör saz
eşliğinde gönderilecektir.
• Final yarışmasına kalınması halinde ön elemedeki gibi repetitör saz eşliğinde icra
gerçekleştirilecektir.

3. İcra esnasında yarışmacı, eserin özgün notalarına, usûl, hız ve duraklarına riayet etmelidir,
yarışmacı şayet arzu ederse aşırıya kaçmamak kaydıyla doğaçlama, yorum ve çeşitlemeleri
eserin kullanılan notasyondaki halini icra ettikten sonra 2.dönüşte icraya yansıtabilecektir.

Başvuru Ve Eserlerin İcrası
1. Yarışma duyurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün www.guzelsanatlar.gov.tr adresinde bulunan resmî web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
2. Yarışmaya her icracı (yarışmacı adayı), yalnızca bir kez başvurabilir.
3. Yarışmacı adayları, başvuru belgelerini bir zarf içerisinde posta/kargo yoluyla en geç son başvuru günü mesai bitiminde yarışma bürosuna ulaşacak şekilde iletmelidirler.
Başvuruda şu hususlara dikkat edilecektir:
a. Küçük boy kâğıt zarf içerisine (kimlik zarfı); başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) adı-soyadı, adresi, telefon numarası, varsa e-posta adresi yazılarak konulacak, zarfın üzerine en az 5 (beş) harften oluşacak bir rumuz yazılacaktır. Zarf, düzgün bir şekilde kapatılacak ve üzerine rumuz dışında herhangi bir şey
yazılmayacak, bir işaret konulmayacaktır.
b. Başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) Yarışma Şartnamesini ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten
Şartname eki belgeler (EK: 1 ve EK: 2) imzalanarak küçük boy kimlik zarfı ile birlikte büyük boy (A4) zarf içerisine konulacaktır. Büyük boy zarf içerisine
ayrıca, yarışmacı adayının yarışmaya katılacağı enstrüman ile yaptığı 3 ilâ 6 dakikalık nitelikli bir video (görüntülü) kaydın CD, DVD veya diğer taşınabilir
bellek ünitelerine (USB Flash disk vb.) aktarılarak ve CD zarfının üzerine sadece rumuz yazılarak eklenmesi gereklidir.
4. Posta ile gönderilecek bu evrak içerisinde, başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) adı ve iletişim bilgileri belirtilmemişse veya kimlik zarfı (küçük boy zarf) üzerinde hüviyeti belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, başvuru sahibi değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
5. Yarışmacı adayları, başvurularını 29/ 05/ 2020 tarihi mesai bitimine kadar;
“Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Müzik ve Sahne Sanatları Dairesi Başkanlığı
Roma Meydanı 06330 Hipodrom/ANKARA” adresine posta veya kargo ile
göndereceklerdir.
6. Posta/kargoda yaşanacak gecikmeler, yarışmacı adayının mesuliyetinde olup başvuru için belirlenen son günün mesai bitimine kadar yarışma bürosuna ulaşmaması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.
7. Seçici Kurul tarafından, Yarışmacı adayları tarafından gönderilen görüntülü ses kayıtlarının inceleneceği “Ön Eleme” sonucunda, Final Yarışma Sınavı’na katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri tespit edilerek, Haziran ayı içerisinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde ilan edilecektir. Yarışmacılara ayrıca telefon, e-posta veya yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.
8. Yarışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde duyuracağı yer ve tarihte yapılacaktır.

Çalışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi : 29 / 05/ 2020
Ön Eleme ve Yarışma Tarihi : Haziran 2020
Not: Ek-1 “Yarışma Katılım Dilekçesi” ve Ek-2 “Muvâfakatname Belgeleri”
www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden temin edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Detaylar İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ