<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Genç Sanat Afiş Tasarım Yarışması

Genç Sanat Afiş Tasarım Yarışması

Genç Sanat Afiş Tasarım Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 5. Genç Sanat Afiş Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışma Teması “Bağımlılığa Karşı, Sanatın Gücü”.

Yarışma Ödülleri
5 Adet Başarı Ödülü 9 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
30 Kişiye Sergileme Ödülü Bin Türk Lirası

Yarışmanın Amacı Ve Kapsamı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizin ve özellikle gençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Bağımlılığa Karşı, Sanatın Gücü” konulu “Genç Sanat: 5. Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir.

Bu gerekçeden hareketle; yarışma ile gençlerin bağımlılık oluşturan zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerini kavramalarını sağlamak ve sanatla iç içe yaşamanın önemini vurgulamak amaçlanmaktadır. Üniversitelerde eğitim gören genç sanatçı/ tasarımcıların yarışmaya katılımının sağlanmasıyla, amaçlanan farkındalık büyük ölçüde sağlanabilecektir. Ayrıca açılacak sergiler, basın bültenleri, oluşturulacak katalogların dağıtılması ve incelenmesi projenin sürdürülebilirliğini ve etki değerini arttıracaktır.
Her türlü bağımlılığa karşı sanatın en büyük güç olduğu gerçeğinden hareketle; Bakanlığımızca “Genç Sanat” kapsamında “Bağımlılığa Karşı, Sanatın Gücü” konulu 5. Afiş Tasarım Yarışması” neticesinde gerçekleştirilecek olan sergi, seçici kurul tarafından yarışmanın amaç ve kapsamına uygun şekilde seçilen afiş tasarımlardan oluşacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans düzeyinde Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Bölümleri, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulları ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakülteleri, İletişim Fakülteleri, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri, Mühendislik Fakültelerine bağlı Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören öğrencilere ve 2021-2022 öğretim yılları içerisinde mezun olmuş T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.

Ads

• Söz konusu katılımcıların 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olması gerekmektedir.

• Önlisans/Lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında diplomalarının fotokopilerini beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.

• Yarışmacılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her katılımcı herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş kendilerine ait özgün bir (1) adet tasarım ile katılabilir.

• Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya ödül aldığının tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

• Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen afiş tasarımları sergilenecektir.

Yarışma Başvuruları Online Çevrimiçi
• Başvuru “e-devlet” bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

• Her katılımcı mutlaka kendisine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmalıdır. Katılımcılar, başka birine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmaları halinde tasarımlarına bakılmaksızın yarışmadan diskalifiye edileceklerdir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse tasarımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.

• Yarışmaya katılım sağlamak için, 5-26 Eylül 2022 tarihleri arasında yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek ve katılım formunu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra gerekli belgeleri ve afiş tasarımlarını yükleyeceklerdir.

• Katılımcılar başvuruyu tamamladıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru numarasının yer aldığı formun çıktısını alarak kendileri muhafaza edecektir. Başvuru formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.

Başvurularda Sisteme Yüklenecek Evraklar Ve Afiş Tasarımların Teknik Özellikleri
• Yarışmaya gönderilecek tasarımlar ve başvuru evrakları, https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesine yüklenecek olup kargo veya elden teslim kabul edilmeyecektir.

• Katılımcılar başvuru esnasında sisteme, eğitim gördükleri üniversitelerden veya e- devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesini, 2021-2022 eğitim yılı içerisinde mezun olanlar ise diploma/geçici mezuniyet belgesini yüklemelidirler.

• Tasarımlar dijital ortamda hazırlanmalıdır. Çalışmalar için teknik serbesttir, ancak basım, çoğaltım ve dijital ortamda yayımlamaya uygun olmalıdır. Tasarımlar işletim sistemi sınırlaması olmadan; tasarım yazılımları kullanılarak yapılmalıdır.

• Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.

• Yarışma için hazırlanan tasarım; iki farklı boyutta sisteme yüklenecektir. İlk olarak afişin JPEG formatında küçültülmüş hali yüklenecektir. Dosya, sisteme başarıyla yüklendikten sonra aynı afişin büyük çözünürlüklü PDF dosyası yüklenecektir. Afişin iki farklı versiyonunu yüklemeyen yarışmacılar bir sonraki aşamaya geçemeyeceği gibi seçici kurul değerlendirmesine de katılamayacaklardır.

• Seçici kurulca çevrimiçi ortamda değerlendirilecek afişin dosya boyutu 2 MB’ın altında olacak şekilde JPEG formatında kaydedilmelidir. Tasarımlar öncellikle (50X70 cm) ölçülerinde, 150 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.

• Ayrıca afişlerin, sergi için baskı hazırlığı da düşünülerek dijital orijinaller CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte PDF formatında ve convertlenerek kaydedilmelidir. Sergiye girecek olan eserlerin, fotoblok baskıları Bakanlıkça yapılacaktır.

• Ölçüleri ve formatı uygun olmayan tasarımlar elenmiş kabul edilecektir.

• Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır. Bu anlamda yarışmacıların, yarışma kapsamında belirtilen “Bağımlılığa Karşı, Sanatın Gücü” konusuna çalışmalarında yer vermeleri gerekmektedir. Kavramsal çerçeve dışındaki tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.

• Afiş tasarımı içerisinde herhangi bir sponsora ait ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel kullanılmamalıdır.

• Afiş tasarımları üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.

Seçici Kurul Değerlendirmesi
• Seçici Kurul, biri Bakanlık temsilcisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşturulacaktır.
• Yarışmanın seçici kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden sonra (26 Eylül 2022) Bakanlık resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.
• Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyesi yerine yedek üyeler içerisinden bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.
• Seçici kurul üyeleri, 2022 yılı Ekim/Kasım ayı içerisinde afiş tasarımları çevrimiçi ortamda bireysel olarak değerlendirecektir. Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, sırasıyla başarı ödülüne, mansiyona ve sergilenmeye değer görülecektir. Değerlendirme neticesinde eşitlik olan durumlarda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.
• Seçici kurul üyeleri değerlendirme sırasında afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiye ulaşamayacaktır.
• Seçici kurul tasarımların değerlendirilmesi aşamasında başvuruları; belirlenen temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
• Yarışmacı gönderdiği afiş tasarımının özgün ve kendisine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmelidir. Seçici kurul; değerlendirme aşamasında veya sonucunda başka bir tasarımdan görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaları yarışmadan çıkarabilecektir.
• Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda, sergiye giren afişlerin https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ uzantılı web sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 3 gün süre boyunca askıda kalması, tasarımlarda görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarımın/tasarımların listeden çıkartılıp çıkartılmamasına ve gerek görüldüğü takdirde ikinci bir askı sürecinin devam edip etmeyeceğine seçici kurulca karar verilir.
• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcıdan afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Bakanlık tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
• Seçici Kurul ödül sayılarında değişiklik yapabilir, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir

Genç Sanat: 5. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi
• Yarışmanın amaç ve kapsamına uygun olarak başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek 2022 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
• Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Katalogda yarışmacının tasarım görseli, yarışmacının adı-soyadı, doğum tarihi, okulu ve e-posta adresi yer alacaktır.
• Sergi tarihi ve yeri daha sonra Bakanlığımız resmi internet sitelerinden (https://www.ktb.gov.tr/, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/) duyurulacaktır.

Ödüller
• Yarışma kapsamında; “Başarı Ödülü” olarak 5 kişiye dokuzar bin lira (Toplam 45.000 TL), “Mansiyon Ödülü” olarak 5 kişiye beşer bin lira (Toplam 25.000 TL) ve “Sergileme Ödülü” olarak da 30 kişiye biner lira (Toplam 30.000 TL) verilecek olup toplamda yüzbin lira (100.000 TL) para ödülü dağıtılacaktır.
• Ayrıca başarı ödülü ve mansiyon alanlara başarı belgesi, sergileme alanlara ise katılım belgesi takdim edilecektir.
• Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e- posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
• Başarı Ödülü ve mansiyon alan tasarımcılar başarı belgelerini ödül töreni ve sergi açılışında almalı, mücbir sebep göstermeleri durumunda yerine bir vekil tayin etmelidir.
• Başarı Ödülü, mansiyon ve sergileme alan tasarımcıların düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için gerekli ulaşım ve konaklama gibi giderleri kendi sorumluluklarında olacaktır.
• Şartnamede belirtilen ödül ödemesi (damga vergisi kesintisinden sonra) yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kendilerine ait banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2022 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
• Başarı ödülü ve mansiyon alan yarışmacılardan ödemeleri yapılmadan önce e- devletten alacakları “Gelir İdaresi Başkanlığı Borcu Yoktur” belgesi talep edilecektir.

Diğer Hususlar
• Yarışma şartnamesine https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden ulaşılabilecektir. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık tarafından sistemden silinebilecektir.
• Katılımcılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak ve afiş tasarımlarını yüklemek ve başvuru numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
• Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerli olacaktır.

İletişim:
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Zübeyde Hanım Mahallesi Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 6/33
06330 Hipodrom-ANKARA
Sıdıka YILMAZ : + 90 312 470 58 80 (sidika.yilmaz@ktb.gov.tr)
Berrak AYDEMİR: + 90 312 470 58 79 (berrak.dikmen@ktb.gov.tr)
Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/
E-posta : yarismalisergiler@ktb.gov.tr

Yarışma Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 5 Eylül 2022 Saat 08:00
Başvuru Bitiş Tarihi: 26 Eylül 2022 Saat 23:59.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ