<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Genç Bilim İnsanları Dünyayı Kurtarıyor Kısa Video Film Yarışması

Genç Bilim İnsanları Dünyayı Kurtarıyor Kısa Video Film Yarışması

Genç Bilim İnsanları Dünyayı Kurtarıyor Kısa Video Film Yarışması

Plastiksiz Okullar Hareketi – School Plastıc Free Movement Genç Bilim İnsanları Dünyayı Kurtarıyor Kısa Video Film Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli İlkokul ve Ortaokullarda Öğrenim Gören 9 İle 12 Yaş Arası Öğrenciler Katılabilir.

Yarışmanın Amacı
• Plastik kullanımını azaltmak ve plastiğin çevreye verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmak,
• Gelecekte okullarda plastiğin yerine kullanılabilecek malzeme ve materyaller geliştirmeleri konusunda çocukların yaratıcılığını artırmak,
• Ailelerde plastik kullanma alışkanlığını azaltmak,
• Plastiğin üretimi ve kullanımının zararları konusunda sosyal farkındalığı desteklemek,

Kapsam
Yarışmaya sadece takım olarak katılmak mümkündür. Her araştırma takımı en fazla 5 (beş) öğrenciden ve 1 (bir) öğretmenden oluşmalıdır. Her takımda düşük başarılı, göçmen, engelli ve üstün yetenekli öğrenciler gibi dezavantajlı öğrencilerin bulunmasına dikkat edilmelidir. Dezavantajlı öğrencilerin takım çalışması içinde diğer öğrenciler ile kaynaşması amaçlandığından takımın tamamının dezavantajlı öğrencilerden oluşmaması gerekmektedir. Her takımın ortak karar ile belirlenmiş bir adı olmalıdır.

Bir okuldan birden çok başvuru olabilir.

Video süresi en az 3 dakika, en fazla 6 dakika olmalıdır.

Ads

Konusu; “Çevreyi korumak için okulda, evde veya günlük hayatımızda plastik kullanımını ve tüketimini nasıl azaltabiliriz, kullandığımız plastik ürünlerin yerine çevre dostu ne/ler konulabilir?”

Yarışmaya katılacak takımlar bu konu çerçevesinde yeni bir materyal tasarlayabilir, plastik yerine geçecek materyal önerisinde bulunabilir, konuya ilişkin farkındalık artırmak için bir sosyal girişimde bulunabilir. Öğrencilerimizin bu konuda yaratıcılıklarını kullanarak ürettikleri fikirlerini videoya aktarmaları beklenmektedir. Fikri videoya aktarırken film şeridi, hikaye panoları, dijital sunum vb. teknikler ile anlatmaları beklenmektedir. Videoda kullanılacak teknik mümkün olduğunca özgün ve yaratıcı olmalıdır ve takımlar istedikleri teknikleri kullanmakta özgürdürler.

Video kaydı aşamasında uygun ışık açısının yakalanması ve ses aktarımının net olarak sağlanabilmesi düzgün görüntü kalitesi elde edebilmek açısından önemlidir. Öğrenciler videoları istedikleri şekilde düzenleyebilir (edit edebilir) ve değişik efektler kullanabilirler.

Video hazırlık sürecinde öğretmenlerimiz aşağıdaki soruları ile öğrencilere rehberlik edebilirler. Sorular tamamen örnek niteliğinde olup öğretmenlerimiz bu soruları hiç kullanmamayı ya da soru sayısını artırmayı tercih edebilirler.

• Videomuzda neyi anlatmak istiyoruz?
• Neden bu konuyu seçtiniz?
• Seçtiğimiz konunun bize, çevremize ve doğaya etkisi nedir?
• Seçtiğimiz konu/materyal/problem ile neye çözüm bulmayı amaçlıyorsunuz?
• Diğer insanların bu konu hakkındaki farkındalığını nasıl arttırabiliriz?

Hedef Kitle
81 ilde 9-12 yaş aralığında olan resmi ilkokul ve ortaokul öğrencileri

Başvuru Tarihleri
26 Aralık 2022-24 Mart 2023

Yarışmanın Kuralları Ve Değerlendirmeler

1. Yarışma İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve http://abdigm.meb.gov.tr/ aracılığı ile duyurulacaktır. Yarışmaya katılım için aşağıdaki belgeler gönderilmelidir;
• Araştırma Takımı Tarafından Hazırlanan Kısa Video Filmin Yer Aldığı Flash
• Bellek (Usb), Cd Ve/ Veya Dvd (En Az İki Kopya Olmalıdır)
• Yarışma Yönergesi Ekinde Yer Alan Islak İmzalı Taahhütname,
• Takımda Yer Alan Her Bir Öğrencinin Velisi / Vasisi Tarafından İmzalanan Veli İzin Formu
• Takımda Yer Alan Her Bir Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Tüm bu belgeler bir zarfa konulmalı ve yarışma yönergesi ekinde yer alan etiket bu zarfın üstüne yapıştırılarak araştırma takımının bulunduğu okul tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmelidir. Okullar eleme yapmayacak tüm başvuruları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletecektir.

2. Okullarda birden fazla “araştırma takımı” oluşturulabilir. Ancak her “araştırma takımı” sadece bir kısa video film ile katılım sağlayabilir. Yarışmaya kısa video film gönderen “araştırma takımı” bu kısa video filmin kendilerine ait, özgün bir eser olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

3. Yarışmaya gönderilen kısa video film, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

4. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına bağlıdır ve tamamen ücretsizdir.

5. Kısa video film Türkçe olmalıdır.

6. Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün koşulları kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.

7. Okullardan gelen kısa video filmler İlçe MEM bünyesinde kurulan jüri marifeti ile değerlendirildikten sonra birinci seçilen eser, İlçe MEM’ler tarafından İl MEM’lere gönderilecektir. İl MEM bünyesinde kurulan jüri değerlendirilmesinden sonra İl birincisi eser MEB’na gönderilecektir. Postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan Proje Ekibi, MEB veya İl ve İlçe MEM’ler sorumlu tutulamayacaktır. Projede yarışacak eserlerin posta veya kargolarının alındığına dair teyit gönderilmeyecektir.

8. Yarışma kurallarına uygun bulunmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra İlçe MEM’lere teslim edilen eserler kabul edilmeyecektir.

10. Kısa video filmlerin telif hakları MEB’e aittir.

11. Kısa video filmler sahiplerine iade edilmeyecektir.

12. İlçe MEM’ler ilçe elemelerinden sorumlu kurumdur ve elemeyi yapacak olan yarışma Jürisi kaymakamlıkların onayı ile belirlenecektir.

13. İl MEM’ler il elemelerinden sorumlu kurumdur ve elemeyi yapacak olan yarışma Jürisi Valiliklerin onayı ile belirlenecektir

14. Her ilin birincilerinin kısa video filmleri, Ankara’da Final Jürisi tarafından final değerlendirmesine alınacaktır ve Türkiye 1.si belirlenecektir.

15. Türkiye çapında birinci olan araştırma takımı İtalya’daki büyük final yarışmasına katılmaya hak kazanacaktır. İtalya seyahatinde öğrencilere velileri refakat edemeyecek sadece takım öğretmeni refakatçi olarak İtalya’ya büyük final yarışmasına katılmak üzere finalistlere eşlik edecektir.

16. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlara yönelik hiçbir itiraz kabul görmeyecektir. Jürinin kararı nihaidir.

Değerlendirme Kriterleri
Kısa video film aşağıdaki belirtilen ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:

Temaya uygunluk: 30 Puan
Günlük hayatta kullanılabilir olması: 20 Puan
Yaratıcılık ve özgünlük: 30 Puan
Teknik kullanımı ve sanatsal değer: 20 Puan

Final yarışmasında il birincilerinin eserleri Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) değerlendirilecek ve ülke çapında tek bir takım birinci seçilecektir.

Yarışma Ödülleri
Türkiye 1. si olan takım ve öğretmeni İtalya / Verona’da düzenlenecek olan proje kapanış toplantısında Türkiye’yi temsilen uluslararası yarışmaya katılım sağlayacaklardır. Katılımcıların tüm masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.
Her bir ilin birincisi proje kapsamında hazırlanan promosyon malzemelerinden oluşan kit ile ödüllendirilecektir.

Süreç
• MEB’in, valiliklere resmi yazıları göndermesi ile yarışma süreci başlar.
• Valilikler bu resmi yazıları İl MEM’lere iletir.
• İl MEM’ler de İlçe MEM’leri bilgilendirir ve İlçe MEM’ler ise bütün ilgili okulları yarışma hakkında bilgilendirir.
• Yarışma http://abdigm.meb.gov.tr web sitesi aracılığı ile de duyurulacaktır.

Esere Ait Haklar
1. Yarışmaya gönderilen kısa video filmlerin telif hakkı MEB’e aittir. MEB, eser sahiplerine bildirimde bulunmaksızın söz konusu kısa video film yarışması çerçevesinde sunulmuş olan kısa video filmleri ticari amaçlar dışında (kitapçıklarda, kataloglarda, takvimlerde, İnternet sitelerinde, sergilerde, vs.) herhangi bir amaç için kullanma hakkına sahiptir.

2. Yarışmaya konu kısa video film ile ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya aittir.

3. Yarışmaya katılan kısa video film sahibi; eserin kullanım hakkını kabul etmesine bağlı olarak gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve gerekse diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. bilumum haklar için “Plastiksiz Okullar Hareketi Projesi” nezdinde MEB’e izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan kısa video filmler için kısa video film sahibi araştırma kümesi üyeleri verdiği izni sonradan geri alamayacağını ve eserinin yukarıda belirtilen koşullarda kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Proje tarafından, kısa video film için katılımcının yukarıda verdiği izin / muvaffakatname karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.

4. Yarışmaya başvuru yapan öğrenci, veli / vasi ve okul yönetimi yönerge hükümlerinin tümünü kabul etmiş sayılır.

Yarışma Dışı Bırakılacak Eserler
• Belli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya dair kısa video filmler,
• Temel değerler ile örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki kısa video filmler,
• Öğrencilere ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen kısa video filmler,
• İlçe MEM’lere son başvuru tarihi olan 24 Mart 2023 tarihinden sonra teslim edilen kısa video filmler,
• Daha önce herhangi bir kısa video film yarışmasına katılarak illerinde dereceye girmiş eserler.
• T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden eserler
• Türkçe dili dışında gönderilen eserler
Jüri Tarafından Değerlendirme Dışı Bırakılır.

Yarışma Takvimi
Bütün tarihler ve şartlar süreç esnasında değişiklik gösterebilir. Değişiklik olması durumunda MEB bu değişiklikleri kendi internet sitesi üzerinden duyuracak olup ayrıca bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

ETKİNLİK Tarihler
Yarışmanın resmi duyurusu26 Aralık 2022
Kısa video filmlerin okullar tarafından İlçe MEM’lere teslimi. Son başvuru tarihi24 Mart 2023
İlçe MEM’ler tarafindan kısa video filmlerin son değerlendirme tarihi14 Nisan 2023
İlçe MEM’ler tarafindan kısa video filmlerin son il MEM’e teslim tarihi17 Nisan 2023
İl düzeyinde kısa video filmlerin son değerlendirme tarihi5 Mayıs 2023
Eserlerin MEB’e yollanması için en son kargoya veriliş tarihi8 Mayıs 2023
Ankara’da, 81 ilin kazananları arasından final elemelerinin yapılması26 Mayıs 2023

İletişim
Final Değerlendirmesine Kalan Eserlerin Teslimi İçin Adres:
Genç Bilim İnsanları Dünyayı Kurtarıyor Kısa Video Film Hazırlama Yarışması
Plastiksiz Okullar Hareketi Projesi- School Plastic Free Movement (SPEM) Emniyet Mahallesi Gazetecei Yazar Muaammer Yaşar Bostancı Cad. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 3. Kat 06560 Beşevler/Ankara
Sorularınız İçin İletişim:
digmab@meb.gov.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Ekleri İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ