28.06.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması

25. Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması Son Başvuru Tarihi 21 Şubat 2020. Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri İle Birinci Derece Yakınları Dışında Amatör Ve Profesyonel Herkes Katılabilir. Yarışma Renkli Ve Siyah Beyaz Olmak Üzere 2 Kategoride Düzenlenmektedir.
Yarışma Sonuçları 6 Mart 2020 Tarihinde Açıklanacak. Ödül Töreni 11 Nisan 2020’de Yapılacak.

Yarışma Ödülleri
Her Dal İçin:
Birincilik Ödülü Tarihi Eser Reprodüksiyon, 25.Yıl Fotoğraf Yarışması Albümü, 20 Yıllık Fotoğraf Yarışması Albümü, Kartpostal
İkincilik Ödülü Tarihi Eser Reprodüksiyon, 25.Yıl Fotoğraf Yarışması Albümü, 20 Yıllık Fotoğraf Yarışması Albümü, Kartpostal
Üçüncülük Ödülü Tarihi Eser Reprodüksiyon, 25.Yıl Fotoğraf Yarışması Albümü, 20 Yıllık Fotoğraf Yarışması Albümü, Kartpostal
Mansiyon Ödülü Tarihi Eser Reprodüksiyon, 25.Yıl Fotoğraf Yarışması Albümü, Kartpostal
Jüri Özel Ödülleri Jüri Tarafından Verilecek Ödüle Ek Olarak 25.Yıl Fotoğraf Yarışması Albümü Ve Kartpostal
Sergileme Ödülleri Kartpostal

Ödül Alan Eserlerden Oluşan 25. Yıl Albümü, Halk Bilimi Uzmanlarının Katkılarıyla Literatür Haline Getirilerek Basılacaktır. Ödül Sahipleri, Hem Bu Kültürel Değerlerin Korunmasına Katkı Sağlamış Olacak, Hem De Uluslararası Literatüre Katkı Sağlamış Olacaklardır.
Katılımcılar Da Aynı Zamanda; Her Yıl Farklı Bir Temayla Zenginleşerek Gelişen Önemli Bir Görsel Arşive Ve Değişik İllerde Tekrarlanan Sergilere Katkı Sağlamış Olacaklardır.

Not: Seçici Kurul Gerekli Gördüğü Takdirde Ödüllerin Her Birini En Fazla 3(Üç) Kişiye Bölüştürebilir Veya Ödüle Değer Eser Bulunmaması Halinde Ödül Vermeyebilir Veya Yarışma Anında Özendirme Ödülleri Verebilir.

Not: Kartpostallar 3(Üç) Farklı Boyutta En Az 5(Beş) Adet Olacak Şekilde Bastırılacaktır. Sergileme Alanların Kartpostalları İstemeleri Durumunda Basılacaktır. Yarışma Kurulu Gerekli Gördüğü Takdirde Boyutları Ve Adetleri Değiştirebilir.

Sponsorlu

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir.
• Yarışma “Renkli” ve “Siyah-Beyaz” olmak üzere 2 (iki ) kategoride düzenlenmektedir.
• Her katılımcı koşullarına uyan kategorilerde en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
• Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
• Fotoğraflar jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte ve kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir. Dereceye giren eserler sergileneceğinden, kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için fotoğrafların; en az 50×70 cm’lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eser Sahibi bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışma sayısal ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir. Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
• Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma için eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu yarışma kapsamında Aktiffelsefe Kültür Derneği, katılımcıların yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Yarışmada yaş sınırı yoktur, katılım ücretsizdir.
• Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online Katılım için Ek Koşullar
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya katılmakla yarışmacı, gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Aktiffelsefe Kültür Derneği elindeki bütün imkan ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışmadan ihraç edilir ve tüm haklarından men edilir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğrafların muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Aktiffelsefe Kültür Derneği, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Konu Ve Amaç
28 yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu “Geleneksel Türkiye” ana başlığı altında “İŞ BİRLİĞİ, YARDIMLAŞMA VE İMECE KÜLTÜRÜMÜZ” olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi kaybolmaya yüz tutan geleneklerimizi belgelemeyi, arşivlemeyi, yurtiçi ve yurtdışı sergilerle “geleneksel değerlerimizi” tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla, halk bilimi, kültürel miras ve fotoğraf sanatı konularındaki kısa açıklamalar ile donatılmış albümler; araştırmacılara, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, kütüphanelere ve sanatçılara sunulmak üzere basılıp paylaşılmaktadır.
Ayrıca yarışmamız ve açılan sergilerle fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duymaktayız. Her yıl düzenlenmekte olan bu yarışma ve sergilerle siz değerli sanatçılarımızın göstereceği ilgi ve katılıma şimdiden teşekkür ediyor; Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Eserlerin Adlandırılması Ve Gönderilmesi
Eserlerin Adlandırılması
1. Birden fazla kategoriye katılım durumunda her kategori için ayrı başvuru formu doldurulması önerilir.
2. Yarışmacılar en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan RUMUZ kullanılmalıdır. Örnek (AB1234)
3. Eser adlandırmaları RUMUZ – sıra numarası – eser adı – kategori sıralamasıyla yapılmalıdır. Örnek (AB1234-1-Hacivat-Renkli)

İnternet Katılımı için Ek Gönderim Koşulları
1. Başvurular sadece gelenekselturkiye.org adresindeki başvuru formu üzerinden yapılacak olup sosyal medya kanallarından yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Başvurular sadece gelenekselturkiye.org adresindeki katılım şartlarına ve fotoğraf gönderme yönergesine uygun gerçekleştirilecektir.
3. Başvuru Formu’nda fotoğrafları yükledikten ve başvuruyu başarıyla tamamladıktan sonra 1 hafta içerisinde katılımcıya fotoğrafların ulaştığına ve başvurunun kabul edildiğine yönelik bir e-posta gönderilecektir. İlgili e-posta katılımcıya gelmemiş ise katılımcı durumu yarışma sekreterliğine bildirmelidir. Aksi halde yarışmaya katılamama durumundan Aktiffelsefe Kültür Derneği sorumlu tutulamaz.
4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalıdır. Eğer katılımcının fotoğrafları tek bir başvuruya sığmıyorsa, ikinci bir form doldurarak notlar kısmında önceki başvurusuna atıfta bulunmalıdır. Bir yarışmacı katılım şartlarında belirtilen sayıdan fazla katılım gösteremez.
5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
7. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Detaylar İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ