<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Geleneğin Derinliğinden Anadolu Moda Tasarım Yarışması

Geleneğin Derinliğinden Anadolu Moda Tasarım Yarışması

Geleneğin Derinliğinden Anadolu Moda Tasarım Yarışması

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Geleneğin Derinliğinden Anadolu Moda Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, 18 Yaşını Doldurmuş En Az Lise Mezunları Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Tam Altın
İkincilik Ödülü Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü Çeyrek Altın

Yarışma Teması:
“GELENEKSEL DOKUMALAR, ZAMANSIZ TASARIMLAR”

Yarışmanın Sloganı:
“GELENEĞİN DERİNLİĞİNDEN ANADOLU”

Yarışmanın Genel Amacı :
Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ve zamana direnen Ege Bölgesi geleneksel dokumaları ile İzmir-Ödemiş yöresine özgü geleneksel kumaş dokumalarının ve el sanatlarının yaşatılması, tanıtılması ve toplumsal farkındalık oluşturulmasıdır.

Ads

Yarışmanın Özel Amaçları:
1. Ege Bölgesinin yüzyıllar boyunca sahip olduğu kültürüne ve geçmişine sahip çıkmak,

2. Günümüzde kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olan Ege Bölgesi geleneksel kumaş dokumaları ile İzmir-Ödemiş yöresi geleneksel kumaş dokumalarına yönelik farkındalık yaratmak,

3. Geleneksel kumaş dokumalarını, el sanatlarını tanıtmak (yöreye özgü etnografik özellik taşıyan geleneksel giyim- kuşam, nakış, işleme, oya, motif vb) yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak,

4. Ege Bölgesi geleneksel kumaş dokumaları ile İzmir-Ödemiş yöresi dokuma kumaşlarının ve geleneksel el sanatlarının yöresel ve kültürel karakteristiğini koruyarak güncel, yenilikçi ve özgün tasarımlar elde etmek,

5. Tasarımcıların ilgisini bu alana çekmek ve geleneksel ögeleri kullanarak güncel giysi ve aksesuar tasarım potansiyellerini ortaya çıkarmak,

6. Katma değeri yüksek özgün tasarımların geliştirilmesine destek vererek, tasarım alanında eğitim alan/almış öğrenci ve mezunların yeteneklerini sergileyebilecekleri ortamların oluşturulmasına öncülük etmek,

7. Doğal kumaşların sağlıklı yapısı ve günlük kullanılabilirliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturarak, giysilerdeki kullanımını teşvik etmek.

Kimler Başvurabilir?

• T.C. Vatandaşı olan,

• En az lise veya dengi okul mezunu,

• 18 yaşını doldurmuş olmak,

• Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan, bu alanda eğitim veren herhangi bir kurum/kuruluşta akademisyen/öğretmen olmayan,

• Daha önce düzenlenen herhangi bir bay/bayan dış giyim ile ilgili moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan ve yukarıdaki şartları taşıyan yarışmacılar bu yarışmaya katılabilir.

• İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nün herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakın akrabaları “Geleneksel Dokumalar, Zamansız Tasarımlar” temalı Moda Tasarım Yarışmasına katılamaz, katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar veya almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödüllerini iade ederler.

• Final yarışma jürisinin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlarda çalışanlar Moda Tasarım Yarışması’na katılamaz, katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

• 18 Yaş altı katılım kabul edilmediğinden MEB Sosyal Etkinlikler İzin Yönergesinde belirtilen “Veli İzin Belgesi” gerekmemektedir.

Yarışmacı Yükümlülükleri:
Finale kalan 10 (on) yarışmacı, tasarımlarının tüm haklarını hiçbir koşul öne sürmeksizin İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’ne devretmiş sayılacaklardır.
Yarışmacı, yarışmaya katılan eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olduğu bütün fikri ve sınai haklarından yarışma takvimi süresince feragat eder, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarını, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını sonuçların açıklandığı tarihe kadar İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’ne devreder.

Ayrıca her bir yarışmacı, yukarıda “Kimler Başvurabilir?” başlıklı bölümde sayılan tüm şartları taşıdığını, yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenip sunulmadığını, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımların kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar başvuru formlarını İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’ne teslim etmeleri ile iş bu Şartname ’de belirtilen tüm hususları kabul etmişlerdir.

Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde tasarımcı ödülü almış ise ödül geri alınır, ilgili yarışmacı mevcut yarışmadan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Yarışma Yürütme Komisyonunun kararıyla diskalifiye edilir, bir daha İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen hiçbir yarışmaya katılamaz, katılmışsa başvurusu geçersiz sayılır ve Olgunlaşma Enstitüleri İzmir bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.
Yarışmada dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında İzmir Olgunlaşma Enstitüsünden başka hiçbir talepte bulunamazlar. Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir.

Yarışma Aşamaları:

Başvuru:
Başvuru için yarışma sunum dosyası ile tam ve eksiksiz olarak doldurulan başvuru formu ve taahhütname 11 Aralık 2020 – 05 Şubat 2021 tarihleri arasında İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’ne elden veya iadeli taahhütlü posta ile Kültür Mah. Şevket Özçelik Sok. No:24 35220 Alsancak/Konak İZMİR adresine teslim edilecektir.

Başvuru şartlarını sağlamayan, eksik doldurulan / hazırlanan yarışma sunum dosyaları ile son teslim tarihinden sonra İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’ne ulaştırılan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden İzmir Olgunlaşma Enstitüsü sorumlu olmayacaktır.

Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine geri postalanmayacaktır. Yarışma başvuru dosyasını almak isteyen yarışmacıların; İzmir Olgunlaşma Enstitüsünden ilk 10 (on) asil finalist ve 2 (iki) yedek finalist listesi açıklandıktan sonra en geç 2 (iki) ay içerisinde şahsen teslim almaları gerekmektedir. Teslim alınmayan dosyalar bu süre sonunda imha edilecek ve geri talep edilemeyecektir. Başvuru https://izmirolgunlasma.meb.k12.tr/ adresinden yayınlanacak başvuru formu ile yapılacaktır.

Tasarım Özellikleri:
Yarışmacılar diledikleri kadın-erkek giysisini tasarlamakta serbest olmakla birlikte her bir tasarımın giyilebilecek tam bir kıyafet olması ve dekolte unsurlar içermemesi gerekmektedir. (Örneğin; elbise, etek-bluz veya pantolon-yelek vb.) Her giysi tasarımının şal, şapka, çanta, takı vb. en az 1 (bir) adet tamamlayıcı aksesuarı ihtiva etmesi gerekmektedir.

Tasarımlarda Ege Bölgesi geleneksel kumaş dokumaları ve/veya İzmir-Ödemiş yöresi geleneksel kumaş dokumalarının kullanılması zorunludur. Yardımcı kumaş olarak geleneksel kumaşlarını destekleyecek farklı kumaşlardan yararlanılabilir. Giysi ve aksesuarlarda sentetik herhangi bir malzeme kullanılmamalıdır. Hem giysi hem de aksesuar tasarımlarında; yöreye özgü etnografik özellik taşıyan geleneksel giyim- kuşam, nakış, işleme, oya, motif vb. ögelerden yararlanılması ve yararlanılan kaynakların, kullanılan tekniklerin kavramsal sunum paftasında belirtilmesi zorunludur.

Yarışma Sunum Dosyası İçerisinde Bulunması Gerekenler:

Uyarı:
Yarışma sunum dosyası içerisinde bulunması gerekenler arasında yer alan başvuru formu ile taahhütname ayrı zarf içinde teslim edilecektir. Tasarımların sunumunu içeren zarf da aşağıda belirtilen özelliklerde olup, başvuru teslimi aşamasında yukarda ifade edilen zarf ile birlikte teslim edilecektir.

a. Başvuru Formu

Bu form, sadece http://izmirolgunlasma.meb.k12.tr/ internet adresinde yer almaktadır. Yarışmacılar tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunun çıktısı alındıktan sonra başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.

Başvuru formunda yer alacak bilgiler:
Katılımcının;
a) Adı Soyadı

b) e-mail Adresi

c) Telefon

d) Rumuz

Yukarıda belirtilen bilgiler dışında herhangi bir bilgi talep edilmemektedir.

b. Taahhütname
Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendilerine ait orijinal tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve tüm yarışma şartlarını taşıdığını taahhüt eden, https://izmirolgunlasma.meb.k12.tr/ internet adresinde bulunan taahhütnamenin yarışmaya katılan tasarımcı tarafından, doldurulup imzalanması gerekmektedir.

c. Tasarımların Sunumu

Yarışmacılar 3 (üç) adet kıyafetten oluşan koleksiyonlarını, tema çerçevesinde kadın ve/veya erkek kategorisinde (tasarımcılar tasarımlarını sadece erkek, sadece kadın veya karma (kadın-erkek) olarak hazırlama serbestliğine sahiplerdir.) göre hazırlayacaklardır.
Tüm çizimler ve tasarım dosyası düz standart A3 ebadındaki (29,5 X 42cm) zarf içerisinde teslim edilecektir. Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sunum dosyalarının jüriye birkaç kere sunulma ihtimaline karşı kolay açılabilir ve kapanabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolacak evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.
Ana tema doğrultusunda yarışmacının belirleyeceği alt temada hazırlanacak olan sunum dosyasında bulunması gerekenler:

• 3 (üç) adet A3 (29,5 X 42cm) ölçülerinde artistik ve teknik çizim
• Kullanılacak kumaş örnekleri veya kumaşların isimleri ve özellikleri
• Tamamlayıcı aksesuarlar

• Kavramsal yaklaşım paftası; sunum dosyasında yarışmacının tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklayıcı yazı olabilecektir. Bu açıklama zorunlu olmayıp resim ve görsel kullanılarak ta yapılabilir, üzerinde tasarımcının kimliğini ifade eden herhangi bir işaret olmamalıdır. Bu yazı maksimum 200 kelime olmalıdır. Yazı, resim ve görsel bir arada kullanılabilir. Artistik tasarımlar, verilen ebatlarda herhangi bir boyama tekniği ya da karışık tekniklerle elle veya bilgisayar destekli hazırlanabilir.

d. Açık Rıza Onayı (Finale kalan katılımcılardan istenecektir.)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında taraflara gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen kişiye ait görsel ve işitsel kişisel verileriniz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, başvuru yaptığım taşarım yarışmasını düzenleyen İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına ilişkin form EK3’de sunulmuştur.

Yarışma Süreci Ve Değerlendirme
Son başvuru tarihine kadar alınan başvuru dosyalarının değerlendirmesi son başvuruyu takiben 08 – 10 Şubat 2021 tarihleri arasında yarışma ön değerlendirme jürisi tarafından yapılacaktır. Ön değerlendirme jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10 (on) asil finalist ve 2 (iki) yedek finalist belirlenecektir. 10 Şubat 2021 tarihinde jüri tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesi beklenmektedir. (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü bilgilendirmek kaydıyla İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.)

Belirlenen 10 (on) asil finalist ve 2 (iki) yedek finalist yarışmacının duyurusu sadece https://izmirolgunlasma.meb.k12.tr/ web sitesinde ve bu adreste yönlendirmeleri yer alan sosyal medya iletişim kanallarında yayınlanarak duyurulacaktır.
İlk 10’a kalamayan yarışmacılara jüri tarafından verilen puanlar https://izmirolgunlasma.meb.k12.tr/ internet sitesinden ilk 10 (on) asil finalist ve 2 (iki) yedek finalistin ilan edilmesinden sonra, başvuru formunda belirtilen e-mail adreslerine gönderilecektir.

Finale kalan asil ve yedek finalistlere bildirim başvuru formunda yer alan iletişim bilgileri (e-mail ve telefon) ile yapılacaktır. Finale kalan 10 (on) yarışmacıya ait tasarımlardan oluşan koleksiyonların, dikim işlemleri 15 Şubat 2021 – 07 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleştirilecektir. (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü bilgilendirmek kaydıyla İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.)

Önemli Not:
Finale kalan 10 (on) tasarımcıya ait giysi koleksiyonlarının üretimi, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’ne ait giyim atölyelerinde gerçekleştirilecektir. Koşullara uymayan veya yarışmadan çekilen yarışmacı yerine jüri tarafından en fazla puan alarak yedek listesine giren yarışmacı davet edilebilecektir. Sonuçlarda 10 (on) asil adayın yanında 2 (iki) yedek adayda açıklanacaktır. Kumaş ve malzeme masrafları enstitünün belirlediği limitler dahilinde karşılanacaktır. Dikim işlemleri ile ilgili giderlerin tamamı enstitü tarafından belirlenen atölyede dikilmek kaydıyla karşılanacaktır. (Tasarımların dikilmesi ile ilgili olarak tüm konularda karar vermeye ve dikim şartlarını değiştirmeye İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Yarışma Yürütme Komisyonu yetkilidir.)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ