<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Gebze Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması

Gebze Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması

Gebze Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması

Gebze Belediyesi Gebze Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 150 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 125 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 100 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 50’şer Bir Türk Lirası

Yarışmanın Amacı
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenmekte olan “Gebze Hükümet Konağı Ulusal Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması” ile Ülkemizin en önemli sanayi tesislerini bünyesinde barındıran, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ve önemli bir jeopolitik konuma sahip olan Kocaeli’ne bağlı tarihi Gebze’nin; her geçen gün büyüyen ve artan kamusal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kent ve kentliyle bütünleşik, yerleşime değer katan özgün ve nitelikli bir Hükümet Konağı Binası ile bu yapıya hizmet veren açık-yarı açık kamusal alanların tasarımlarına yönelik kentsel tasarım kararları ve mimari tasarım yaklaşımlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu Ve Yeri
Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde, istenilen kriterler doğrultusunda, yakın çevresi ile ilişkili kamu hizmet alanının ve Hükümet Konağı Binası’nın tasarlanmasıdır.

Yarışma arsası; Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 6694 ada, 3 parsel numaralı taşınmaz olup, şartname ekinde sınırları belirtilen alanı kapsamaktadır. Bu alan, şartname eki vaziyet planında işaretlenmiştir. Yeni Bağdat Caddesine cephe ve yapımı devam eden Gebze Millet Bahçesi’ne komşu yaklaşık 19244.00 metrekarelik yüzölçümüne sahip alandır.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılmak mümkündür. Ekip olarak katılımlarda, ekip üyelerinin (yardımcılar ve danışmanlar hariç) her birinin bu maddede belirtilen koşulların tamamına uyması zorunludur.

Ekip halinde katılanların, İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip içerisinden bir üyeyi ekip başı olarak belirtmesi gerekmektedir. Bireysel katılımcılar ya da ekip başının en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeli (oda kaydı dikkate alınarak) mimar olması zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
a) İlgili meslek odası üyesi olmak ve meslekten men cezası almamış olmak,

b) Jüri üyelerini ve raportörleri, belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle; bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

e) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

f) Yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

g) Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

h) İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketlerden herhangi birisi olmamak,

i) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak,

j) Ön seçim şartnamesinde belirtilen koşulları tam ve eksiksiz olarak sağlamış olmak,

Ön Seçim Şartnamesinin Temini
Ön seçim şartnamesi, Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü’nden temin edilebileceği gibi yarışma web sayfasından da indirilebilecektir.

Yarışma Takvimi

Ön Seçim Şartnamesi İlan Tarihi:18 Eylül 2022
Ön Seçim Son Başvuru Tarihi:12 Ekim 2022
Seçilen Yarışmacıların İlan Tarihi:17 Ekim 2022
Seçilen Yarışmacılara Davet Mektubu ve Yarışma Şartnamesi Gönderim Tarihi:18 Ekim 2022
Soru Sormak İçin Son Tarih:27 Ekim 2022
Soruların Yanıtlanma Tarihi:1 Kasım 2022
Projelerin Son Teslim Tarihi:19 Aralık 2022
Jüri Değerlendirme Tarihi:24-25 Aralık 2022
Sonuçların Açıklanma Tarihi:27 Aralık 2022
Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Yarışma Sitesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ