<style>.lazy{display:none}</style>Gaziantep'in Kurtuluşunun 100 Yıl Anıtı Ve Çevre Düzenlemesi Proje
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Gaziantep’in Kurtuluşunun 100 Yıl Anıtı Ve Çevre Düzenlemesi Proje

Gaziantep’in Kurtuluşunun 100 Yıl Anıtı Ve Çevre Düzenlemesi Proje

Gaziantep’in Kurtuluşunun 100 Yıl Anıtı Ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması

Gaziantep Belediyesi Gaziantep’in Kurtuluşunun 100 Yıl Anıtı Ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması Düzenliyor. 25 Aralık 2021 Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt Ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması Başvuruları.

Yarışma Ödülleri
Başarı Ödülü
Birincilik İçin 100 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 60 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 40 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Satın alma Ödülü: Jüri emrine toplam 25.000,00 TL verilmiştir. Jüri uygun bulduğu takdirde bu ödül miktarının tamamını veya bir kısmını kullanabilir. Bir ödül miktarı mansiyon bedelinin 4/5’ünü geçmeyecektir.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller Gaziantep Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenecektir. Kazanan yarışma ekibinin kimlik zarfında belirtecekleri proje müellifinin banka hesabına, sonuçların ilanından itibaren 30 gün içerisinde proje müellifine ödeme yapılacaktır.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine uygun tek aşamalı Tasarım Proje Yarışması” olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri
Yarışmanın konusu olan anıt ve anıt meydanı, Gaziantep Savunması, Kahramanlık Panoraması ve Müzesi bitişiği, Seferpaşa Mahallesi, Derekenarı Sokak ile İstasyon Caddesi Kesişiminde yer almaktadır. Öneri projeler, ekli krokide sınırları verilen yarışma alanı sınırları içerisinde ve çevre ilişkileri öngörülerek tasarlanacaktır.

Ads

• Gaziantep şehir merkezi yüzeye çok yakın kayalık bir yapıya sahiptir. Ancak söz konusu alan Alleben deresi yanında olduğundan alüvyonlarla kaplıdır.
• Yağmur ve kar sularının etkisiyle Alleben deresinin kışın debisi yükselir. Derenin üzerinde kısmi geçişler yapılabilir ancak tamamen kapatılamaz.
• Mevcutta proje alanında bulunan trafo binası, fotoğraf 1’de gösterilen yere taşınacaktır.
• Çeşme, havuz ve yer altındaki mevcut tuvalet kaldırılacaktır.
• Proje alanındaki tüm ağaçların korunması esastır.
• Proje alanı koordinatları ekte yer almaktadır.

Yarışmanın Adı Konusu Ve Amacı
Yarışmanın konusu, yakın zamanda tamamlanmış olan ve Gaziantep Savunmasının anlatıldığı, Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi (Panorama 25 Aralık)1, hemen yanındaki meydanı kapsayan (Şehitler
– Gaziler ve bu destanı yazan tüm Gazianteplilerin temsil edildiği) “25 Aralık 2021, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt Ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması”dır.

Katılım Koşulları
Yarışma; Heykeltraş, Mimar, Şehir Plancısı, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ve Peyzaj Mimarlarının katılımlarına açıktır. Yarışmaya katılacak ekipler, yarışma alanının özelliği nedeniyle öncelikle yukarıdaki disiplinler arasından olmak üzere güzel sanatların farklı dallarından yararlanarak ekip oluşturabilirler.

Mimar, Şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı ve peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odalarına üyeliğini gösterir belgelerini, heykeltraş olan katılımcıların ise Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomalarını ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.

İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, proje müellifleri içerisinden bir kişinin seçilerek belirtilmesi gerekmektedir.

Yarışma şartnamesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi www.gaziantep.bel. tr/tr ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi www.gaziantepmimod.org.tr internet sitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir.
Yer görme, zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.

Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

• Proje müellifi ve üyelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
• Meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden
akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
• Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak,
yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
Şartname alıp; ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi
yeterlidir). Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri değerlendirme dışı bırakılır.

Yarışmacılardan İstenilenler
Yarışmacılar aşağıda listesi verilen çizimleri göndereceklerdir:

• Tasarımın ana fikrini, çevresel ilişkilerini, yakın çevre düzenlemesini gösteren konsept şemaları ve açıklama raporu,
• 1/500 etkileşim alanını içeren vaziyet planı,
• 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/200 zemin seviyesi yarışma alanı ve yakın
çevre ilişkisini gösteren vaziyet plan, 1/200 kesit görünüş,
• 1/100 ölçekli kısmi plan, yeterli sayıda kesit ve görünüş,
• Yarışmacının uygun gördüğü alandan detayların anlaşılması için en az 3 adet uygun gördüğü ölçekte sistem çizimleri,
• Üç boyutlu görseller veya küçük ölçekte yapılmış çalışmaların fotoğrafları, el eskizleri, perspektifleri, 1 adet alan görseli, en az 3 adet anıt ve çevresinin görseli,
• Tasarımlarda yer alması muhtemel anıt/plastik elemanın bulunduğu durumda, tasarımın uzun kenarı 70 cm’yi geçmeyecek şekilde, yarışmacı ekip tarafından tercih edilen bir ölçekte maketi veya plastik çalışmaları diğer proje teslim paftalarıyla beraber verebilir.
• Tüm çizimler yatay olarak konumlandırılmış ve sert bir zemin üzerindeki 6 adet A0’ı geçmeyecek şekilde teslim edilecektir. Paftaların sağ alt köşesinde asılma şeması, sağ üst köşesinde 1×5 cm ebatlarında ve 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. Ayrıca tüm çizimler jpg veya pdf formatında, raporlar “MS Word” formatında, fotoğraflar 300 dpi baskı çözünürlüğünde ve pdf/jpg formatında, taşınabilir bellek içinde (belleğe de rumuz yazılarak) teslim edilecektir.
• Video sunum isteğe bağlı olarak sunulabilecektir. 3 dk süre ve 1 GB boyutunu geçmeyecek şekilde hazırlanabilir.
• Yarışmaya sunulan projenin, uygulamaya esas yapım işine ait tahmini maliyetin verilmesi,
• Proje başlangıcından yapım sonuna kadar olan süreçlere ilişkin iş takviminin sunulması

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı : 05 Mart 2021
Soru sormak için son gün : 26 Mart 2021 (Saat: 17:00’a kadar)
Yanıt vermek için son gün : 02 Nisan 2021
Teslim için son gün : 10 Mayıs 2021 (Saat: 17:00’a kadar)
Jüri değerlendirme çalışması : 20-22 Mayıs 2021
Sonuçların ilan edilmesi : 24 Mayıs 2021
Ödül Töreni ve Kolokyum : Yeri ve tarihi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin resmi sayfasından ilan
edilecektir.

Yarışma Şartnamesi Ve Detaylar İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ