<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Gaziantep Yemekleri Ve Yemek Kültürü Fotoğraf Yarışması

Gaziantep Yemekleri Ve Yemek Kültürü Fotoğraf Yarışması

Gaziantep Yemekleri Ve Yemek Kültürü Fotoğraf Yarışması

Gaziantep Belediyesi Gaziantep Yemekleri Ve Yemek Kültürü Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Ulusal Çapta Düzenlenen Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Herkes Katılabilir.

Yarışmanın Adı
1. Gaziantep Yemekleri ve Yemek Kültürü Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
1 Adet Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası
Her Dalda En Az 30 Adet Sergilenme Ödülü 1.500 Türk Lirası

Yarışmanın Konusu ve Amacı
Ülkemizde Gastronomi dalında “UNESCO yaratıcı şehirler ağı” listesinde de öncü olan Gaziantep, mutfak kültürü ve yemekleri ile ülke sınırlarını aşan bir üne kavuşmuştur.

Yarışmanın konusu; dört mevsimde yapılan Gaziantep yemekleri, salatalar, tatlılar, yemeklerin hazırlanması, yemeğin tarladan sunumuna kadar olan aşamalar. Gaziantep yemekleri ile özdeşlemiş, yemek yapımında kullanılan malzemelerin fotoğraflarını kapsamaktadır.

Ads

Yarışmanın amacı; Gastronomi denince akla gelen şehir olan, tarih, kültür ve turizmle iç içe yaşayan, ülkemizin en güzel şehirlerinden Gaziantep’in yemek kültürünü fotoğraflarla anlatmak, Ülkemizde bulunan fotoğraf severleri desteklemek ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi fotoğraf arşivini farklı bakış açıları ile zenginleştirmektir.

Yarışma Organizasyonu
Yarışma, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi Kültür A.Ş. (bundan sonra Düzenleyici Kurum olarak anılacaktır) tarafından, Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği (GAFSAD) iş birliği ile düzenlenmekte ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılmaktadır.
Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra Katılımcı olarak anılacaktır.

Yarışma Kategori Bölümleri
Yarışma, Gaziantep Kazan Yemekleri ve Gaziantep Sokak Lezzetleri ve Yemek Kültürü olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir. Her kategori sayısal (dijital) renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılıma açıktır. Renkli ve Siyah-Beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

1. Gaziantep Kazan Yemekleri: Gaziantep yemek kültüründe evde yapılan ve kazan yemekleri denilen yemeklerin ayrı bir önemi vardır. 300’den fazla yemek ve 100’den fazla tatlı çeşidi ile dünyanın en zengin mutfakları arasında yer almaktadır. Gaziantep sofrası dendiğinde ise bu yemekler genellikle akla gelmemektedir. Bu kategori ile amaçlanan bu yemek çeşitlerinin fotoğraflar ile daha bilinir hale getirilmesidir.

2. Gaziantep Sokak Lezzetleri ve Yemek Kültürü: Bu kategori yemek ve tatlı kültürü, ile ilgili tüm aşamaları kapsamaktadır. Ayrıca lokantalar, baklavacılar, tatlıcılar, kasaplar, fırınlar aracılığı ile yapılan yemekleri ve bunların hazırlanma aşaması da bu kategoride yer alacaktır. Yemeklerde kullanılan ürünlerin hazırlık aşaması da bu kategoride yer almalıdır.

Yarışma Koşulları
Yarışmaya katılım için katılımcı tarafından internet üzerinde https://tfsfonayliyarismalar.org/kayıt yapılması ve fotoğrafların son katılım tarihinden önce sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir

b. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Gaziantep ili sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur.

c. Katılımcı her kategoriye en fazla 5 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.

d. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, Düzenleme Kurulu üyeleri, sekretarya ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

e. Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

f. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

g. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

h. İnsanlı veya insansız hava aracı (Drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

i. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

j. Katılımcılar, kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

k. Katılımcılar, yarışma için teslim ettiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

l. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

m. TFSF onaylı / patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

n. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

o. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan talep edebilir.

p. Katılımcılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan katılımcılar bizzat kendileri sorumludur.

r. Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

s. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı
a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazikültür A.Ş. ve GAFSAD’a ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21. maddesinde tanımlanan işleme, 22. maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23. maddesinde tanımlanan yayma, 24. maddesinde tanımlanan temsil ve 25. maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAFSAD ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.

c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

e. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

g. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar düzenleyici kuruma ait web sitelerinde ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını e-almanak 2023 ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAFSAD yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

Diğer Hususlar
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.

ç. Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Gazi Kültür A.Ş. tarafından bir “Dijital Albüm” olarak yayınlanacaktır.

d. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve“Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

e. Katılımcılar; https://tfsfonayliyarismalar.org/adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

ç. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-300 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin vermeyecektir.

g. Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

h. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için“ Fotoğraf Adı “ ,”Çekildiği Yer ”ve“ Çekildiği Tarih ” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.

i. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.

j. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

k. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 17.05.2023
Son Başvuru Tarihi: 04.11.2023 Saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi: 11.11.2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 16.11.2023
Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.
Sergi ve Ödül Töreni: Daha sonra ilan edilecektir.

Yarışma Sekretaryası İletişim
Ali Gezginci 0530 371 86 99
İrtibat: 0342 241 44 00 // 0543 297 20 20 medya@gazikulturas.com // gafsad@gmail.com

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ