<style>.lazy{display:none}</style>
18.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Gazi Üniversitesi Afiş Tasarım Yarışması

Gazi Üniversitesi Afiş Tasarım Yarışması

Gazi Üniversitesi Afiş Tasarım Yarışması

Gazi Üniversitesi Afiş Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışmanın Teması “2021 İstiklal Marşı Yılı: On Kıta Bir Vatan – İlelebet İstiklal”. Yarışmaya Türkiye Geneli Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans Ve Lisans Üstü Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
-Başarı Ödülü Alan 3 Eserden Her Birine 2 Bin Türk Lirası,
-Mansiyon Ödülü Kategorisinde Seçilecek Olan 2 Eserden Her Birine 1.500 Türk Lirası
-Jüri Özel Ödülü Kategorisinde Seçilecek Olan 1 Esere İse Bin Türk Lirası Ödül Ve Katılım Belgeleri Verilecektir.

Amaç:
2021 yılının, TBMM Genel Kurulu tarafından İstiklal marşımızın kabulünün 100. Yılına ithafen “İstiklal Marşı” yılı olarak ilan edilmiş olması nedeniyle Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından ulusal katılımlı bir “Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir.

Katılım Koşulları

• Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, ülkemiz Üniversiteleri bünyesinde önlisans, lisans ve Lisansüstü eğitime devam etmekte olan tüm T.C. vatandaşı öğrencilerin katılımına açıktır.

Ads

• Katılımcıların başvuru formu ile birlikte eğitim gördükleri üniversitelerden veya e- devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgelerini gaziresimisabd@gmail.com adlı e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

• Katılımcı, yarışma için göndermiş olduğu afiş tasarımının tümüyle kendisine ait olduğunu yarışmaya katılmak üzere hazırlamış olduğu Afiş tasarımda yer alacak görsellerin (açık erişimli olanlar dışında) kullanımına yönelik tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait tasarımların tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.

• Katılımcılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılabileceklerdir. Katılımcıların yarışmaya gönderdikleri tasarımların önceden herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül ya da sergilenme almamış olması, internet üzerinde herhangi bir dijital platform, yazılı ve görsel basın-yayın organında yer almamış olması gerekmektedir.

• Her katılımcı yarışmaya en fazla 2 (iki) adet tasarım ile başvurabilir.

• Katılımcıların yarışmaya gönderdikleri Afiş tasarımlarının daha önce sergilendiğinin ve/veya ödül aldığının tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

• Yarışma neticesinde 3 adet başarı ödüllü, 2 adet mansiyon, 1 adet jüri özel ödülü ve sergilenmeye uygun görülen afiş tasarımları sergilenecektir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru Ve Sisteme Yüklenecek Evraklar Ve Afiş Tasarımların Teknik Özellikleri
1. Yarışmaya katılım: Afiş tasarımlarının görselleri ile imzalı başvuru formu gaziresimisabd@gmail.com e-posta adresine birlikte gönderilmelidir. Eserlerin e-posta ile son teslim tarihi 02 Mart 2021 tarihine kadardır.

2. Eser dosya isimleri rumuz olarak kaydedilecek, eser rumuzu başvuru formuna da yazılacaktır.

3. Katılımcılara başvurularını tamamladıktan sonra, yarışma sekretaryası tarafından “başvurunuz tarafımıza ulaşmıştır” şeklinde bilgilendirme mesajını içeren geri dönüş e-postası gönderilecektir.

4. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur.

5. Yarışmaya gönderilen tasarım; iki farklı boyutta sisteme yüklenecektir. İlk olarak afişin JPEG formatında küçültülmüş hali yüklenecektir. Dosya, sisteme başarıyla yüklendikten sonra aynı afişin büyük çözünürlüklü orijinal çalışma dosyası (Ai, TIFF, PSD, PNG, PDF uzantılarından biri) yüklenecektir. Afişin iki farklı versiyonunu yüklemeyen katılımcıların eserleri seçici kurul değerlendirmesine alınmayacaktır.

6. Seçici kurulca çevrimiçi ortamda değerlendirilecek afişin dosya boyutu 2 MB’ın altında olacak şekilde kaydedilmelidir. Tasarımlar öncellikle (50X70 cm) ölçülerinde, 150 dpi çözünürlüğünde ve JPEG formatında yüklenmelidir.

7. Ayrıca afişlerin, sergi için baskı hazırlığı da düşünülerek dijital orijinaller en az 300 dpi çözünürlükte, (Ai, TIFF, PSD, PNG, PDF uzantılarından biri) formatında 50X70 cm ölçülerinde kaydedilmelidir. Sergileme yapılması durumunda, sergilenecek olan eserlerin, foto blok baskıları Sergi Düzenleme Kurulu tarafından yapılacaktır.

8. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.

9. Afiş tasarımı içerisinde herhangi bir sponsora ait ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır.

10.Afiş tasarımları üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.

Seçici Kurul Değerlendirmesi
1. Seçici kurul üyeleri, 4 Mart 2021 tarihi içerisinde afiş tasarımları çevrimiçi ortamda bireysel olarak değerlendirecektir. Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, sırasıyla başarı ödülüne, mansiyona, jüri özel ödülüne ve sergilenmeye değer görülecektir.
2. Seçici kurul üyeleri değerlendirme sırasında afiş tasarımı dosyasına verilen “Rumuz” dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiye ulaşamayacaktır.
3. Yarışmacı gönderdiği afiş tasarımının özgün ve kendisine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt eder.

Özel Açıklamalar
• Yarışma sonuçları internet yoluyla duyurulacaktır.
• Ödül kazanan ve sergilenen afiş tasarımların tümü, bütün haklarıyla satın alınmış gibi işlem görür ve Gazi Üniversitesi Koleksiyonu’na girer. Eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar Gazi Üniversitesi’ne aittir.
• Ödül kazanan ve bağışlanan eserlerin telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücret tabi olmaksızın, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK)’ndan doğan, FSEK’nin 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali hakları, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde sanatçıdan devralınır. İş bu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali hakların devrine ilişkin ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.
•Bu eserler, Gazi Üniversitesi tarafından, diledikleri zaman, sergileme amaçlı ya da sanatsal bir amaç doğrultusunda kullanılabilecektir.
• Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri afiş tasarımların özgün nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, daha önce benzer yarışmalara katılmamış, ödül kazanmamış ve sergilenmemiş olduğunu, beyan ve kabul eder.
Katılımcılar, işbu sözleşme kapsamında paylaşacakları her türlü kişisel verinin, yarışma gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında işlenebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Başvurusu başlangıç Tarihi: 16 Ocak 2021
Yarışma Son Başvuru Tarihi: 02 Mart 2021
Seçici Kurul Eser Değerlendirme Tarihi: 04 Mart 2021
Ödül ve Sergileme Alan Eserlerin Duyurulması: 05 Mart 2021
Online Ödül Töreni: 12 Mart 2021
Online Sergi: 12 Mart 2021
Sergi Saati ve Yeri: Sergi saati ve yeri daha sonra Gazi Üniversitesi resmi internet sitelerinden (http://gazi.edu.tr/, http://gef.gazi.edu.tr/, http://gef-guzelsanatlar-resimis.gazi.edu.tr/) duyurulacaktır.

Ödüllerin Verilmesi:
Ödüller, katılımcıların banka hesap numaralarına sergi açılış tarihini izleyen 30 iş günü içinde ödenir.

Başarı ve Katılım Belgelerinin verilmesi:
Eserleri ödüle ve sergilenmeye değer bulunan katılımcıların belgeleri başvuru formunda işaretlenen seçenek doğrultusunda posta ya da e-posta yoluyla iletilecektir.

İletişim Bilgileri
Posta adresi: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No: 6/7A Teknikokullar/ANKARA
Telefon : (312) 202 84 00
Fax: (312) 222 70 46
http://gef-guzelsanatlar-resimis.gazi.edu.tr/
E-posta : gaziresimisabd@gmail.com

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ