28.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması

GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması

GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması

Güneydoğu Anadolu Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışma 3 Kategoride Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

Para Ödülü

Dokuma, Örme Ve Baskı Kategorileri İçin Yapılan Değerlendirmeler Neticesinde Her Bir Kategorinin Kazananları Belirlenecek Ve Her Bir Kategorinin Kazananları Para Ödülüne Ayrı Ayrı Hak Kazanacaklardır.

Dokuma Kumaş Tasarımı Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 25 Bin Türk Lirası

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Örme Kumaş Tasarımı Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 25 Bin Türk Lirası

Baskı Kumaş Tasarımı Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 25 Bin Türk Lirası

Yurt Dışı Eğitim Ödülü
Her bir kategoride birinci olmayı başaran yarışmacılar, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olacaklardır.

Her bir kategoride birinci olmayı başaran toplam 3 finalist yurt dışı eğitim hakkı için başvurma hakkı kazanmaktadır. Ancak başvurma hakkı kazanmak ve evraklarını sunmak bursu kazanma garantisi vermemektedir. T.C. Ticaret Bakanlığı başvuru hakkı kazanarak evraklarını eksiksiz ileten 3 finalistten anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verir.

Yurtdışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı, yarışmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş sayılır. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (İELTS, TOEFL, YDS, vs.) yarışmacı tarafından sağlanması gerekmektedir.

GATHİB burstan faydalanacak proje sahiplerinden belirlenecek konulara, etkinlik ve faaliyetlere vb. ilişkin sunum, rapor vb. talep etme hakkına sahiptir. Yarışmacı bunu kabul etmiş sayılır.

Tekstil ve Moda Fuarını Ziyaret Ödülü
Her bir kategoride finale kalan ilk 5 yarışmacıya GATHİB’in yarışma sürecinde ilan edeceği uluslararası bir Tekstil ve Moda Fuarına ziyaret hakkı ödülü verilecektir.

Yarışma Hakkında
“Doku Kumaş Tasarım Yarışması”, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen giysilik kumaş tasarımına yönelik bir yarışmadır.

Yarışmanın Amacı
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın amaçları;

▪ Kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmak ve bu alandaki paydaşların rekabet gücünü artırmak,
▪ İhraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak,
▪ Özgün ve yenilikçi tasarım sahibi katılımcıları, tasarım projelerine teknik ve finansal katkı sağlayabilecek uzmanlarla buluşturup ikili veya çoklu iş birliklerinin kurulabileceği bir platform oluşturmak,
▪ Yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sektörün yenilikçi ve özgün karakterinin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Katılım Kriterleri

▪ Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Tekstil, Tekstil Mühendisliği, Geleneksel Türk Sanatları, Endüstriyel Tasarım, Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar, Resim) okumak ya da mezun olmak, ilgili bölümlerde yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora düzeylerinde okumak ya da mezun olmak, ilgili bölümlerin meslek yüksek okullarında veya olgunlaşma enstitülerinde okumak ya da mezun olmak, en az 2 yıllık moda tasarımı sertifika/ diploma programında okumak ya da mezun olmak.
▪ Moda dünyasında bilinen bir isim olmamak, adına kayıtlı ticari firma olmamak ya da marka sahibi olmamak.
▪ Herhangi bir firma bünyesinde çalışmakta olan katılımcılar için firma adına ticari amaçlı üretilmiş ürünler ile yarışmaya katılmıyor olmak.
▪ Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
▪ Görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. dereceye kadar yakınları yarışmaya katılamaz. Üniversiteler istisna olmak üzere, jüri üyelerinin çalıştığı kurum veya kuruluşlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
▪ Yarışmaya yalnızca bireysel olarak katılmak mümkündür.
▪ Yarışmaya sunulacak kumaş tasarımlarının daha önce ticarete konu olmamış, tamamen yarışma için tasarlanmış olması gerekmektedir.
▪ Kumaş tasarımlarında özgünlük şartı aranır. Aksi bir durumun tespiti veya tasarımın özgünlüğüne yönelik üçüncü şahıslardan gelen bilgiler üzerine veya resen bir şüphe oluşması halinde yarışmacıdan 7 gün içinde yazılı olarak ve gerekli belgelerle tasarımının özgünlüğünü ispat etmesi için savunma talep edilir. Yarışmacının yazılı savunması teslimini takip eden 3 gün içinde değerlendirilir. Savunmasını zamanında teslim etmeyen veya savunması GATHİB tarafından yeterli görülmeyen yarışmacılar diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödülü nakden ve defaten geri vermeyi taahhüt eder. Bununla birlikte, yarışma için sunulan tasarım üzerinde üçüncü şahısların hak iddia etmesi durumunda her türlü sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
▪ Herhangi bir iş birliği kuruluşu (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) tarafından herhangi bir sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında daha önceki yıllarda ilk 3 dereceye girmemiş olmak şartı aranır. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır.
▪ Yarışmacılar kumaş tasarımlarının kendisine ait olduğunu, daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve tüm beyanlarının gerçek olduğunu taahhüt ederler. www.dokusundasanatvar.org sitesinde yer alan taahhütnamenin yarışmaya katılan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir. Taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi durumunda yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
▪ Konusu, teması, içeriğinde Türk Hukuku çerçevesinde suç veya kabahat teşkil eden, suçluyu öven veya suçu teşvik eden hiçbir öge bulunmaması gerekir. Böyle bir ögenin varlığı halinde tüm sorumluluk yarışmacının olup, tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir.
▪ Yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşullara uyulması şarttır. Bu şartlara uymayan projeler yarışmaya kabul edilmezler.

Yarışmanın Kapsamı
Doku Kumaş Tasarım Yarışması, yarışmacıların esinlendikleri bir “tema” doğrultusunda, öğrenci ve profesyonel katılımına açık olarak 3 kategoride gerçekleştirilmektedir.

Yarışma kategorileri:
– Dokuma kumaş tasarımı
– Örme kumaş tasarımı
– Baskı kumaş tasarımı

Dokuma, örme ve baskı kategorilerinde hazırlanan kumaş tasarımları jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve her bir kategorinin kazananları ayrı ayrı belirlenecektir.

Teknik Şartlar

▪ Kumaş tasarımları özgün olmalıdır ve profesyonel anlamda üretilmemiş olmalıdır.
▪ Kumaş tasarımları ticarete konu olmamış, endüstriyel olarak üretilebilir ve uygulanabilir olmalıdır.
▪ Yarışmacılar bir veya birden fazla kategori için başvuruda bulunabilirler. Bununla birlikte, yarışmaya her bir kategori için içinde 4 adet farklı kumaş tasarımı bulunan yalnızca bir adet dosya ile başvurulabilir. Birden fazla kategoriye başvuru yapmak isteyen yarışmacıların her bir kategori için hazırladıkları başvuru dosyaları birbirinden farklı içeriklere sahip olmalıdır. Başvurularda her bir tasarım için hangi üretim tekniğinin kullanıldığı ve hangi kategoriye başvurulduğu açıkça belirtilmelidir. Kumaş tasarımları endüstriyel olarak üretilebilir nitelikte olmalıdır.
▪ Kumaş tasarımlarında kullanılacak iplik çeşidi veya çeşitleri ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.

Başvuru Dosyası
▪ Başvurular 6 Mayıs 2022 Cuma saat 17:30’a kadar www.dokusundasanatvar.org internet sitesi üzerinden online olarak yapılmalı, ayrıca kumaş numunesi dahil olmak üzere tüm başvuru belgeleri fiziki olarak Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine (Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No:3 Şehitkamil/GAZİANTEP) kargo yoluyla gönderilmelidir. Kargoda yaşanabilecek gecikmelerden yarışmacı sorumludur. Belirlenen tarihten sonra ulaşan başvuru dosyaları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sırasında istenen belgeler:
▪ Başvuru dosyası
▪ Kumaş numunesi
▪ Yarışma şartnamesi (Web sitesinde yer alan şartnamenin tüm sayfaları imzalanmalıdır.)
▪ Taahhütname (Web sitesinde yer alan taahhütname doldurulup imzalanmalıdır.)
▪ Özgeçmiş
▪ Online başvurunun tamamlandığını gösterir ekran çıktısı

Başvuru dosyasının içeriği:
▪ Adayların başvuru dosyalarındaki tasarımlar, ilgili görsel ve yazılı belgeler üzerinde yalnızca rumuz yer almalıdır. Rumuz; en az 7 haneden (harflerden ve rakamlardan) oluşmalıdır. Adayının kimliğine dair hiçbir ipucu içermemelidir. Jüri tasarımcıların kişisel bilgilerine hiçbir şekilde erişemeyecektir. Tasarımlar üzerinde yarışmacıların kişisel bilgilerinin ya da ipuçlarının bulunması diskalifiye nedenidir.
▪ Başvuru dosyası en fazla 50 MB boyutunda olacak şekilde PDF formatında hazırlanmalıdır.
▪ Yarışmacıların 4 farklı kumaş tasarımına ait tasarım görselleri 24 bit renk derinliğinde ve çözünürlüğü minimum 300 DPI olacak şekilde başvuru dosyasında yer almalıdır.
▪ Tasarımlarla birlikte moodboard ve kullanılan iplik, boya, kumaş türü ve üretim teknikleri detayları başvuru dosyasında sunulmalıdır. Kumaş tasarımları, iplik bağlantılarını gösterecek şekilde fotoğraf, scan, bilgisayar çizimi veya renkli el çizimi olarak hazırlanmalıdır.
▪ Yarışmacılar önerdikleri tasarımları istedikleri şekilde (dijital ortamda, kağıt üzerinde el çizimi, boya ve benzeri malzemelerle, karışık tekniklerle, kolajlarla…) çalışabilirler.
▪ Yarışmacılar kendi imkanları ile ürettikleri 20*20 – 30*30 cm ölçüleri aralığındaki numuneler tüm başvuru belgeleri ile birlikte kargo yoluyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine (Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No:3 Şehitkamil/GAZİANTEP) gönderilmelidir.
▪ Başvuru dosyası; proje adı, teması, konusu ve kumaş geliştirme öyküsünün yer aldığı en fazla 5000 kelimeden oluşan bir metin içermelidir.
▪ Başvuru dosyasında yer alan tasarımlar, moodboard, teknik detaylar ve tanıtım metni üzerinde adayların isim ve adres gibi kişisel bilgileri bulunmamalıdır.
▪ Tüm dokümanlar online ve fiziki olarak sunulacaktır. Online veya fiziki başvurulardan herhangi birinde eksik bilgi/belge/dosya tespit edilmesi halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yarışma Süreci

1. Aşama: Ön Değerlendirme
Birinci jüri değerlendirmesi aşamasında adayların online ve fiziki olarak sundukları başvuru dosyaları ve kumaş numuneleri adayların isimleri ve bilgileri gizli kalacak şekilde jüri tarafından her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere incelenerek malzeme ve tekniğin tasarıma uyumu (25 puan), özgünlük (25 puan), yaratıcılık (25 puan) ve inovatif değer (25 puan) kriterleri üzerinden puanlanacaktır. Yarışmacılara her bir kriter için aldıkları puanlar toplanarak 100 üzerinden tek bir not verilecektir. Birinci jüri değerlendirmesi sonucunda, her bir kategori için final değerlendirmesine kabul edilecek 10’ar yarışmacı belirlenecektir. Birinci jüri değerlendirmesi sonuçları yarışma internet sitesinden duyurulacaktır.

2. Aşama: Uygulamalı Eğitim
Birinci jüri değerlendirmesi sonucunda her bir kategori için final jüri değerlendirmesine kabul edilen 10’ar yarışmacıya GATHİB’in belirleyeceği bir işletmede uygulamalı olarak kumaş tasarımı ve üretimi eğitimi verilecektir.

3. Aşama: Kumaş Üretimi Aşaması
Her bir kategori için belirlenen 10’ar yarışmacının kumaş tasarımları GATHİB tarafından belirlenecek firmalar tarafından GATHİB’in belirleyeceği mentor gözetiminde üretilecektir. Yarışmacıların üretici ile çalışabilmeleri için talep etmeleri durumunda mevzuata uygun olan seyahat ve konaklama giderleri GATHİB tarafından karşılanacaktır.

4. Aşama: Kıyafet Üretimi Aşaması
Her bir kategori için belirlenen 10’ar finalistin dörder adet kumaş tasarımı GATHİB tarafından kıyafete dönüştürülecek ve yarışma finalinde düzenlenecek defilede sergilenmek üzere hazır hale getirilecektir.

5. Aşama: Yarışma Finali
Final değerlendirmesinde, her bir kategori için belirlenen 10’ar yarışmacının üretilen kumaş tasarımlarını jüriye sözlü olarak sunacakları bir mülakat düzenlenecektir. Yarışmacıların final günü için mevzuata uygun olan seyahat ve konaklama giderleri GATHİB tarafından karşılanacaktır.

Her bir kategori için belirlenen 10’ar yarışmacının birinci jüri değerlendirmesi aşamasında aldıkları puanın %50’si ve final değerlendirmesi aşamasında aldıkları puanın %50’si toplanarak nihai sıralamaları belirlenecektir.

Final günü düzenlenecek defile ile yarışmacıların kumaş tasarımlarından üretilen kıyafetler sergilenecek ve aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile tüm kategorilerde ödül kazanan yarışmacılar ilan edilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi13 Haziran 2022
Birinci Jüri Değerlendirmesi17-18 Haziran 2022
Birinci Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Açıklanması20 Haziran 2022
Uygulamalı Eğitim Aşaması27 Haziran – 1 Temmuz 2022
10 Finalist için Kumaş Üretim Aşaması4 Temmuz – 14 Ağustos 2022
10 Finalist için Kıyafet Üretim Aşaması 15 Ağustos – 3 Ekim 2022
Yarışma Finali7 Ekim 2022

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Sitesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Melisa dedi ki:

    Ben bu resim yarışması nı kazanmaya idalıyım

BİR YORUM YAZ