<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Gaski Çeşme Tasarımı Fikir Projesi Yarışması

Gaski Çeşme Tasarımı Fikir Projesi Yarışması

Gaski Çeşme Tasarımı Fikir Projesi Yarışması

Gaziantep Belediyesi Gaski Çeşme Tasarımı Fikir Projesi Yarışması Düzenliyor.

Gaziantep ili sınırları içerisinde bulunan yapımı tamamlanan Panorama Müzesi yanında bulunan meydanda şehrimize ve mimarlık mesleğine yaraşır, bundan sonraki tasarımlara katkı sağlayacak, mimarlığa ve tüm mühendislik hizmetlerine uygun, özgün önerilerin geliştirilerek su çeşmesinin tasarımı amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Amacı
Su çeşmesi fikir projesi gerçekleştirilirken; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin yarışma yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda alternatiften uzun vadede gereksinimleri karşılayabilecek nitelikli, özgün, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümler seçilmesi ve güzel sanatların teşvikine uygun ortam sağlanmasıdır.

Yarışmanın Konusu Ve Yeri
Su Çeşmesi tasarımının fikir projesi yarışması yoluyla elde edilmesidir. Gaziantep İli, Demokrasi Meydanı ve Panorama Müzesi arasında bulunan meydanda tasarım yapılacaktır. İmar planında kırmızı alan ile sınırları belirtilmiştir.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Gaski Genel Müdürlüğü ile TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi işbirliğiyle; serbest, bölgesel ve tek aşamalı fikir projesi yarışmasıdır.

Ads

Yarışmayı Açan Kurumun Adı Adresi Ve İletişim Bilgileri
• Adı: Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
• Adresi: İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd. No:1/A Şehitkamil / GAZİANTEP
• Web: www.gaski.gov.tr
• Telefon: 0342-211 13 00

Katılım Koşulları
Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışındaki, koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a- TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda tüm ekibin Gaziantep Şube üyesi olması gereklidir.).
b- Seçici Kurul üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c- Seçici Kurul üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d- Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
e- Yarışmayı açan idarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f- Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
g- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne yazdırmış olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir),
Yarışmaya katılmak isteyenler, ad, soyadı, e-posta, telefon ve açık adreslerini Mimarlar Odası Gaziantep Şubesine “Yarışma Şartnamesi” konulu olarak mail atarak yarışma şartnamesini bedelsiz olarak alacaklardır.
Bu koşullara uymayanlar proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışmacılardan İstenilenler
1- Kimlik Zarfı
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine yazıcı ile “Gaski Su Çeşmesi Fikir Projesi Yarışması” yazılacaktır.

Zarfın içine:
• Ekip üyelerinin yarışma koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve soyadlarını, bitirmiş oldukları okulu ve diploma numaralarını, oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir.
• Mimarlar Odası ilgili şubesince yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin üye tanıtım belgesini,
• Ekip olarak katılım durumunda, bu belgeler ekip ortaklarının her birince verilecektir. (Ekip yalnızca mimarlardan oluşacaktır. Öteki disiplinlere mensup katılımcılar yardımcı ya da danışman olarak yer alabilirler.)
• Ekip listesinde ekip başı, ekip, danışman ve ekip yardımcıları olarak tüm isimler belirtilecektir.
• A4 formatında mimari açıklama raporu ve strüktür öneri raporu.(En fazla 250 kelime)
• Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi seçici kurul tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

2- Çizimlerin Niteliği ve Ölçeği
• Yerleşim Planı ve Çevre Düzenlemesi 1/50 veta 1/100
• Plan, Kesit ve Görünüşler 1/10
• Mimari Açıklama Raporu(En fazla 250 kelime)
• 3 boyutlu Görseller

3-Projelerin Sunuş Biçimi:
Pafta boyutu A1 (yatay) olmak üzere sunum biçimi ve pafta sayısı serbesttir. Mimari açıklama raporu pafta üzerinde olabilir. Bir takım kopya ve tüm dokümanların sayısal kopyalarını içeren bir CD teslim edilecektir. Paftalar sert bir malzeme üzerine yapıştırılmış olacaktır. Her paftanın sağ alt köşesinde pafta asılma şeması yer alacaktır.

4-Rumuz ve Dosya Esasları:
Projeler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Tüm proje paftalarının ve raporların her sayfasının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş ( 5 ) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde ayrıca “Gaski Su Çeşmesi Fikir Projesi Yarışması” ibaresi yer alacaktır.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar Ve Yarışmadan Çıkarma:
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçerek yarışmadan çıkarılır:
1. Kimlik zarfı ve zarfın içinde bulunması gerekli belgeleri bulunmayanlar,
2. Yarışmaya katılım koşullarına uymayanlar,
3. Herhangi bir yerinde yapıtın sahibini tanıtan ve işaret bulunan yapıtlar.
4. Özgün olmadığı veya başka bir yerde tekrarladığı tespit edilmiş projeler.

Ödüller:
Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen elli ( 50 ) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine net olarak ödenir. Jürinin herhangi bir ödül sırası için, ödüle layık eser bulmaması halinde ilgili ödülü iptal etme yetkisi vardır.
Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı” olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir.

Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
3 Adet Eş Değer Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası (Her Bir Proje İçin)

Yarışma Takvimi

27 Temmuz       2020 Yarışmanın  ilanı
7 Ağustos       2020 Sorular için son gün
17 Ağustos       2020 Cevapların duyurulması
28 Eylül       2020 Projelerin teslimi
9 Ekim    2020 Sonuçların açıklanması
Daha sonra belirlenecektir. Kolokyum ve Ödül Töreni

Soru Ve Cevaplar
Yarışmacılar 07 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yarışmaya ait soruları Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi’ne e-posta yolu ile iletebilirler. Soru dokümanlarının üzerine “Gaski Su Çeşmesi Fikir Projesi Yarışması-Sorular” başlığı konacaktır.
Yanıtlar yarışma şartnamesi alarak kaydını yaptırmış tüm yarışmacılara e-posta ile bildirilecek, ayrıca Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi web sayfasında yayımlanacaktır.

Projelerin Teslim Yeri Ve Koşulları
Projeler en geç 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 17.00’ye dek oda adresine elden teslim edilebileceği gibi posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin ptt veya kargo makbuzu (proje ve eklerinin en son teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) 29 Eylül 2020 Salı günü saat 17.00’den önce yarışma raportörlüğüne mail ile gönderilecektir.
01 Ekim 2020 Perşembe saat 17.00’ye dek belirtilen adrese ulaşmayan proje ve eklerinden ve kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Mimarlar Odası ve Gaski Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.
• Adı: Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi,
• Adresi: Değirmiçem Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Şehitkamil / Gaziantep
• Mail:info@gaziantepmimod.org.tr
• Telefon: +90 342 220 50 70

Yarışma Sonuçlarının Duyurulması
Yarışmanın sonucu 9 Ekim 2020 Cuma günü, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesinin web sayfasında duyurulacaktır. Seçici kurul raporu ise Bir hafta içerisinde yarışmacılara mail ortamında iletilecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ