Fotoğraf Organizasyonları Derneği Üniversiteliler Arası Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Organizasyonları Derneği Üniversiteliler Arası Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Organizasyonları Derneği Üniversiteliler Arası Fotoğraf Yarışması

Foton Fotoğraf Organizasyonları Derneği Üniversiteliler Arası Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. 3. Düzenlenen Ulusal Çaplı Yarışmaya Türkiye’de İkamet Eden 18-25 Yaş Arası Tüm Üniversite Öğrencileri Katılabilir.

Üniversiteliler Arası 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Foton Fotoğraf Organizasyonları Derneği
Yarışma Türü: Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Türkiye Geneli
Kimler Katılabilir: 18 İle 25 Yaş Arası Üniversite Öğrencileri
Başvuru Şekli: Online

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

FOTON – Fotoğraf Organizasyonları Derneği
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde faaliyet gösteren fotoğraf kulüpleri ve fotoğrafsever öğrenciler arasında bir araya gelerek dayanışma ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefleyen Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON), ülke genelinde düzenlemekte olduğu fotoğraf yarışmasının üçüncüsünü organize etmektedir. Bu yarışma, üniversiteler arasında iletişimi güçlendirerek ortak projelerin ve işbirliklerinin önünü açmayı amaçlamaktadır. Üniversiteler arasında iletişim kuran öğrenciler, bu vesileyle birbirleriyle etkileşime geçerek ortak çalışmalar yapacak, projeler gerçekleştirecek ve ilişkilerini güçlendireceklerdir. Aynı zamanda, öğrenciler farklı bölgelerin ve kültürlerin zenginliğini fotoğraflar aracılığıyla keşfederken birbirleriyle etkileşimde bulunma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı yakalayacaklardır.

Ads

Yarışmanın Amacı
FOTON, düzenlediği “Senin Kadrajından Türkiye” başlıklı fotoğraf yarışması ile ülkemizin doğal ve kültürel tanıtımını amaçlamaktadır. Ülkemizin tarihi, mimari, doğal güzellikleri ile birlikte somut olmayan kültürel mirasını, insanlarını içeren fotoğraf konuları yarışmaya gönderilebilir. Yarışma, genç fotoğrafçıların farklı bakış açılarıyla ülkemizin güzelliklerini keşfetmelerine ve bu keşifleri paylaşmalarına olanak tanırken, onları birbirleriyle etkileşime geçirerek fotoğrafçılık alanında işbirliği ve dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Genel Katılım Şartları Ve Kurallar

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden, 18-25 yaşları arasındaki tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açıktır.

3. Yarışmaya; yaş kriterine uyduğu müddetçe yarışma sürecinde Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenciliği devam eden ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri E-Devlet üzerinden üniversitede eğitim gördüğüne ilişkin öğrenci belgesi ile katılabilir. İlgili belge, seçici kurulun kısa listesi belirlendikten sonra talep edilecektir.

4. Katılımcılar, yarışmaya en fazla Türkiye sınırları içinde çekilmiş 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.

5. Yarışmaya katılımda dijital fotoğraf makinası, cep telefonu, analog makine ile çekilip taranmış dijital görüntü formatları kabul edilir. Anılan bu yöntemler dışında yer alan Drone, 360derece kameralar ve benzeri kayıt cihazları ile üretilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

7. Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range), fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Drone çekimleri kabul edilmeyecektir.

8. Gönderilen fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim vb. bilgiler bulunmamalıdır.

9. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar, yarışmaya katılabilir.

10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, sonuçlar açıklanana kadar hiçbir şekilde sosyal medyada paylaşılamaz, duyurusu yapılamaz veya jüri üyelerine gönderilemez. Aksi her davranış, kural ihlaline girmektedir.

11. Yarışmada pornografik, şiddet içeren, hukuksal açıdan şüpheli fotoğraflar kesinlikle yer almamalıdır.

12. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.

13. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

14. Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir.

15. Fotoğrafçı, yarışmaya gönderilen fotoğraflarda çerçeve içine giren insanların fotoğrafının çekilmesi ve bir yarışmaya gönderilmesi, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanması için gerekli izinleri aldığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

16. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır ve ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

17. Eserler, jüriye dijital ortamda, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

18. Jüri üyeleri tarafından fotoğrafların seçiminde benzer fotoğrafların seçilmemesi, farklı fotoğraflara yer verilmesi esas alınacaktır.

19. Yarışma sonuçları FOTON fotoğraf derneği www.fotondernegi.com web sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

20. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Jüri’nin kararları geçerlidir.

21. Katılımcılar; yarışmaya katılarak koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

22. Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden kaynaklanabilecek sorunlardan dolayı yarışmanın ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

2. Eserler (fotondernegi.com/uni) adresindeki forma yüklenecektir.

3. Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

4. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim vb. bilgiler bulunmamalıdır.

5. Web sitesine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden FOTON sorumlu değildir.

6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, kısa kenarı en az 2400 piksel olacak şekilde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 5 MB’yi de geçmemelidir.

7. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar, jürinin talep etmesi durumunda eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenebilecektir.

8. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri (!’^+%&/()=?>£#$½§{[]}\|) kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

9. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda, FOTON sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2024, Saat: 23.59 (TSİ)
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 3 Ekim 2024
Ödül Töreni: 6 Ekim 2024, Mekan ve saat bilgisi daha sonra duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ