<style>.lazy{display:none}</style>Fikrefon Hackathon Gelecek Parmaklarının Ucunda
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Fikrefon Hackathon

Fikrefon Hackathon

Fikrefon Hackathon

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi Ve Vakıf Katılım Bankası Fikrefon Hackathon Yarışması Düzenliyor. Programa 18 Yaşının Tamamlamış, Türkiye’de İkamet Eden Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Ön elemeyi geçen ekiplere Ticaret TTO’da ücretsiz ofis olanağı ve Vakıf Katılım’da staj olanağı fırsatı sunulacaktır.
Kazanılan para ödülleri ekip adına Ek3 formunda belirtilen kişinin hesabına yatırılacaktır.

Etkinlik Hakkında
Hackathon, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi ile Vakıf Katılım Bankası işbirliği ile finans alanında hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler oluşturulmasını teşvik etmek amacını taşıyan bir etkinliktir.

Programın Kapsamın Ve Aşamaları
Programa başvuru yapan ekiplerden Finans sektöründe katma değer düzeyini artıracak özgün ve yenilikçi fikirler beklenmektedir. Farklı yetenek ve becerilere sahip katılımcılardan oluşan ekipler 36 saat süresince finans alanında ortaya koyacakları fikirlere yönelik çalışmalarını tamamlayarak sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir.

Ads

• Başvurular belirlenen tarihler arasında http://tto.ticaret.edu.tr/ adresinden online olarak alınacaktır.

• Alınan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

• Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır.

• Katılımcıların aşağıdaki başlıca konulara yönelik fikir geliştirmeleri beklenmektedir.

– Kampanyalar
– Müşteri Hizmetleri
– Tahsis
– Müşteri Kazanımı
– Ürün Önerme
-Kanal Yönetimi
– Muhasebe
-Fraud
– Borç Analizleri
-Risk Modelleme
-Bankacılıkta uygun insan kaynağı bulma
– Çalışan tutundurma
– Verimlilik

Bu konular haricinde bankacılık ve finans alanında kullanılabilecek fikirlerde değerlendirilebilecektir.

Programın Kuralları

1. Program belirlenmiş olan kapsam çerçevesinde herkesin katılımına açıktır. Programa, 18 yaşını tamamlamış Türkiye’de ikamet eden herkes bireysel ve ekip olarak katılım sağlayabilir. Ekip başvurularında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.

2. Ekipler en az 1, en fazla 4 Katılımcı’dan oluşur. Her Katılımcı, sadece bir Ekip’e katılabilir.

3. Katılımcılar, kendileriyle ilgili tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Katılımcı kayıt bilgileri, Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından başvuru iptali ve kazanılacak ödülün iptali sebebi olabilir. Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yapılan tüm itirazların değerlendirmesi tamamen kendi mutlak takdirine göre yapılmış olup nihai olacaktır.

4. Katılımcı başına sadece tek bir başvuru (aynı isim ve iletişim adresi) kabul edilecektir. Katılımcılar başvuruları sırasında ön elemeye tabi tutulması amacıyla özgeçmişlerini iletmek zorundadırlar. Bu özgeçmişte, Katılımcı’nın; iletişim bilgileri, adres, doğum tarihi, iş durumu, eğitim durumu, var ise sertifikaları gibi bilgiler de yer almalıdır.

5. Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fikrefon Hackathon’un organize edilmesi, bu şartların yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olarak Katılımcılar’ın taleplerine cevap verme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

6. Fikrefon Hackathon’da jüriye sunum yapmaya hak kazanan her bir Ekip, ulaşılan sonucun detaylı olarak anlatıldığı bir sunum yapmalıdır.

7. Sunumlar, Türkçe düzenlenmiş olmalıdır.

8. Sunum, beş ( 5 ) dakikadan fazla sürmeyecektir. Soru-cevap için üç ( 3 ) dakikalık bir kısım olacaktır.

9. Katılımcı, Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından belirlenecek şartlar ve aşağıda belirtilenlere göre Fikrefon Hackathon sırasında serbestçe hareket etmesi ve analiz yapmasına olanak tanıyan tüm unsurları Vakıf Katılım’a teslim edecektir

10. Fikrefon Hackathon’a katılacak ve yarışma sonrası ödül alacak olan Ekipler, Jüri tarafından seçilecektir.

11. Jüri, Ekipler’in Projeleri’nden hiçbirinin, isteğe bağlı olarak ve münhasır olmayan liste şeklinde aşağıda tanımlanan seçim kriterlerini karşılamadığını düşünürse, kazanan ekibi seçmeme hakkına sahip olacaktır.

12. Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, kazanan Ekipler’i seçmek için Jüri şartlarını belirlemekte serbesttir. (Özellikle nisap, oybirliği, genel oy çokluğu veya kalifiye oy çokluğu vb.)

13. Katılımcılar, Jüriler’den her birinin bağımsız olduğu ve kararlarının etkilenemeyeceği konusunda bilgilendirilmişlerdir ve bu konuyu açıkça kabul etmişlerdir. Katılımcılar, Jüri’nin oluşumuna, karar sürecine veya Jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini açıkça kabul ederler.

14. Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi kendi çalışanları, bu kişilerin birinci ve ikinci derece akrabaları, acenteler, ajanslar vb. tüm iş ortakları (bu şirketlerin kadrosunda çalışan herkes) Hackathon’da yer alamaz.

15. Hackathon’a seçilmeyen başvuru sahiplerine seçilmeme nedenlerine ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

16. Hackathon’a başvuran ekibin fikri “özgünlük”, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş ve başka bir ulusal veya uluslararası etkinlikte/yarışmada ödül almamış ve/veya üretilmemiş olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, ekip programdan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa programı organize eden kurum tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan ekipler böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder.

17. Ekip fikirlerinin özgün olmamasından, üçüncü kişilerin ekip üzerinde hak iddia etmesinden doğacak tüm hukuki sorumluluklar ekiplere aittir.

18. Hackathon’a başvurulan bir fikrin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım /Yükleniciler herhangi bir sorumluluk taşımaz. Tüm sorumluluk ekiplere aittir.

19. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde ilgili ekipler Hackathon’dan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa geri alınır.

20. Ekip katılımlarında bir kişi yarışmadaki sürecin yürütülmesini sağlamak amacıyla ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, Ticaret Kuluçka ve Vakıf Katılım’a karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.

21. Ekipler, Hackathon kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan, yüz yüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım/Yükleniciler sorumlu tutulamaz.

22. Vakıf Katılım herhangi bir aşamada Hackathon’u iptal edebilir, bu halde katılımcılar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Hackathon’un iptal edilmesinden dolayı İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım /Yükleniciler sorumluluk yüklenemez.

23. Ekipler; isim, fotoğraf ve eserlerinin tanıtım ve haber amaçlı olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım tarafından kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler.

24. Bu programa başvuran tüm ekipler, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul ettiklerini başvuru formunu doldurarak beyan etmiş olurlar.

25. Vakıf Katılım, kazansın veya kazanmasın, Ekipler’e ayrı bir sözleşmede tanımlanması gereken ek şartlara tabi olarak, katılım yükümlülüğü getirmeksizin herhangi bir Proje’nin finansmanında ve geliştirilmesine katılmasını teklif edebilir. Bu hiçbir şekilde Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından verilmiş bir taahhüt değildir.

26. Vakıf Katılım, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, Fikrefon Hackathon’un süresini ve kapsamını değiştirir, kısaltır, erteler, erkene alır veya tümden iptal edecek olursa, bundan sorumlu tutulmayacaktır.

27. Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi herhangi bir teknik hata sebebinden ötürü Fikrefon Hackathon online platformu erişimde ve/veya kayıt sürecinde yaşanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Her bir Katılımcı, sadece kendi internet erişiminden sorumludur. Her bir Katılımcı, riski kendisine ait olmak suretiyle Fikrefon Hackathon’da yer alır.

28. Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi herhangi virüsün veya zararlı dosyanın, Katılımcı’nın bilgisayar ve ekipmanlarında neden olabileceği tahribattan veya üçüncü şahıs ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Hackhathon 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir. Bu tarihlerdeki program detayı ön elemeyi geçen ekiplerle paylaşılacaktır.

Hackhathon bitiminde tüm ekipler sunumlarını jüriye sunacaklar. 28 Aralık 2021 tarihinde yapılacak ödül töreni ile kazanan ilk üç ekip duyurulacaktır. Ekip üyelerinden belirtilen tarihlerde programa katılım sağlaması beklenmektedir.

Hackhathon süresince geliştirilecek ürünün/yazılımın bir prototip çıktısı beklenmektedir.

Ekipler, elde ettikleri prototip çıktıları Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi yetkilileri ile paylaşmalıdır.

Her ekipte en az bir yazılım geliştirici bulunmalıdır.

Hackhathon süresince, yarışmacıların daha önce başka yerde yayınlanmış ya da satılmış projeleri kullanılamaz.

Sorularınız İçin: tto@ticaret.edu.tr

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2021
Başlangıç Tarihi: 25 Aralık 2021
Bitiş Tarihi: 26 Aralık 2021
Ödül Töreni: 28 Aralık 2021

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ