<style>.lazy{display:none}</style>Fatih Belediyesi Tarihten Tuvale Resim Yarışması Başvurusu
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Fatih Belediyesi Tarihten Tuvale Resim Yarışması

Fatih Belediyesi Tarihten Tuvale Resim Yarışması

Fatih Belediyesi Tarihten Tuvale Resim Yarışması

İstanbul Fatih Belediyesi Tarihten Tuvale Resim Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Yurt İçi Ve Yurt Dışından Katılama Açıktır.

Yarışma Ödülleri
3 Başarı Ödülü 10 Bin Türk Lirası
10 Mansiyon Ödülü 6 Bin Türk Lirası
15 Fatih Belediyesi Özel Ödülü 2.500 Türk Lirası
30 Sergilenme Ödülü E Kitap Hediye Çeki

Konu:
Tarih sahnesinin birçok dönemine ışık tutan, zengin tarihi miras ve kültürel çeşitliliğe sahip Fatih ilçesinin kültürel mirasını tuvale aktarıyoruz. O olmasa İstanbul olmazdı diyebileceğimiz Fatih’in Somut ya da Somut Olmayan Kültürel Mirası arasından sanatçılar kendi konularını seçecekler. Bu konular arasından ruhlarına dokunan ayrıntıları tuvallerinde farklı teknikler ile yansıtacaklar.

Amaç:
Yetişkin Kategorisinde düzenlenen Fatih Belediyesi “Tarihten Tuvale” yarışması;
Fatih, bünyesinde barındırdığı tarihi zenginlikleri sebebi ile herkesin ilgilendiği, tanıdığı ve gördüğü bir ilçe özelliği taşımaktadır. Birçok tarihi yapıya, müzeye ve sanatsal üretim yapan atölyeye ev sahipliği yapan Fatih; ayrıca somut olmayan kültür mirasımızın izlerini de taşımaktadır. Tarihten Tuvale resim yarışması, bu izleri, sanatçıların gözünden seyretmeyi amaçlar. Tarihin arka sayfalarından tuvale aktarılan resim yarışması ile Fatih’in kültürel mirası resim deneyimi ile tanıtılacaktır.

Kategoriler:
Yetişkin Kategorisi
Yetişkin Kategorisi; 18 yaş ve üzeri

Ads

Tarihten Tuvale” Yarışma Konusuna Dahil Olan Başlıklar
Fatihin Somut ya da Somut Olmayan Kültürel Mirası
– Tarihi Eserler,
– Kültürel Zenginlikler,
– Kahvehaneler,
– Tarihi Kütüphaneler,
– Fatih Sokakları,
– Fatih Bakkalları,
– Geleneksel sanatlar ve zanaatler
– Dini mekânlar,
– Dini ritüeller,
– Mezarlıklar, Hazireler, Türbeler,
– Semt pazarları(Çarşamba pazarı gibi)
– Fatihin Hanları,
– Hisar ve Surlar,
– Topkapı Sarayı,
– İskeleler,
– Tren Garı,
– Şehir Hatları Vapuru,
– Meydanlar, Çeşmeler,
– Fatihin Sahafları,
– Geleneksel Zanaatler,
– Tarihi bostanlar,
– Fatih Semtlerinde Gündelik Yaşam,
– Fatih’te yaşayan sanatkar ve zanaatkarların hayatından kesitler,
– Boza, kahve, lokum vb. gelenekler….
– Sokak satıcıları, Küfeciler…
– Kitabeler, Kuşevleri, Sadaka Taşları, Mezar Taşları, Anıtlar, Sarnıçlar, Kuleler,Surlar….
– Mahyalar,
– Balıkçılar,
– Fatihin Çarşıları,Sahaflar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Mahmutpaşa, Tahtakale, İMÇ Blokları ve benzeri konular.

Katılım Şartları
Yarışmaya Katılım Şartları (“TARİHTEN TUVALE” Konulu Resim Yarışması)

Yarışmaya 18 yaş ve üzeri bireyler katılım sağlayabilir. Yurt içi ve yurt dışı katılım açıktır.

Yarışmaya katılacak eserler serbest teknik kullanılarak tuval üzerinde uygulanmalıdır.

Yarışmacı, aynı eser üzerinde bir veya birkaç teknik uygulayabilir.

Her yarışmacı bir eser ile katılım sağlayabilir. Birkaç eserin bir araya getirilmesiyle oluşan eserler tek bir eser olarak değerlendirilecektir.
Resim dalında teslim edilen eserlerin boyutları;

-Kısa kenar en az 50cm, uzun kenar en fazla 140cm aralığında olmalıdır.

Yarışmacıların tasarımlarını özgün çalışmalardan elde etmeleri gereklidir. Alıntı eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Eserlerde yarışmacıya ait bir imza ya da paraf kullanılması dahilinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Gönderilmesi
Yarışmacılar, öncelikle www.fatih.bel.tr adresinde yer alan başvuru katılım formunu doldurmalıdır.

Kayıt tamamlandığında katılımcılara “Başvurunuz alındı.” şeklinde bir bildirim gelecektir.

Yarışmacılar eserlerini paketledikten sonra Kadırga Sanat Galerilerine teslim etmelidir.

Başvurusu eksiksiz olarak tamamlanan yarışmacı adaylarının her birine eser teslimi sırasında (her yarışmacıya farklı olmak üzere) birer kod verilecektir.
Yarışmacılar eserlerini teslim ederken kendilerine verilecek bu kod ile değerlendirmeye alınacaktır.

Katılımcı, başvuru yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.

Başvuruda istenilen belgelerden bir ya da birkaçının eksik / yanlış olması elenme nedenidir. Katılımcılar önce şartnamede istenilen belgelerle birlikte başvurularını online olarak tamamlamak durumundadır. Sistem belirtilen tarih ve saatte kapatılacak olup yaşanacak gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumlu tutulamaz.

Yarışma Takvimi

Eserlerin Teslim Tarihi:
Eserler, 27 Eylül– 28 Ekim 2021 tarihleri arasında Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerine teslim edilmiş olmalıdır.

Değerlendirme Tarihi:
Değerlendirmeler 02-05 Kasım 2021 tarihleri arasında Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerinde yapılacaktır.

Sonuçların İlan Tarihi: Daha sonra açıklanacaktır.

Sergileme ve Ödül Töreni Tarihi: Daha sonra açıklanacaktır.

“Tarihten Tuvale” Adlı Resim Yarışması Puanlama Ve Değerlendirme:
Değerlendirme ve puanlama 4 ana kıstas üzerinden gerçekleştirilecektir.
1. Konuya Yaklaşım 25 puan
2. Kompozisyon 25 puan
3. Renk Düzeni 25 puan
4. Üretkenlik 25 puan

Genel Katılım Koşulları Ve Esasları
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılması yasaktır. Jüri ve düzenleme kurulu üyelerinin birinci derece akrabalarının gönderdikleri eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, yarışma amatör veya profesyonel, resim yapmaya meraklı yetişkin kategorisinde 18 yaş ve üstü herkese, herkese açıktır.

Yetişkin kategorisinde eserler Fatih ilçe sınırları içinde değerlendirilecektir.

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği belgelerin/eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yetişkin kategorisinde gönderilen eserlerin tamamı yarışmacı tarafından konu bakımından Fatih ilçesi sınırlarını tanıtmış olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

İdarenin onayladığı eserlerle ilgili belediyenin düzenlediği bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği resimlerin gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Düzenleyici kurul ve seçici kurul elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile ilgili düzenleyici kurul tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

Düzenleme Kurulu ödül ve sergileme kazanan eserlerin orijinallerini sergileme süresi boyunca galeride tutacaktır.

Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yetkilidir.

Yarışma sonuçları Fatih Belediyesi’nin www.fatih.bel.tr, www.kadirgasanat.com adreslerinde, Fatih Belediyesi’nin ve Kadırga Sanat Galerileri’nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Başvuru Adresi Ve Yarışma Sekreteryası
Fatih Belediye Başkanlığı
Kültür İşleri Müdürlüğü
Telefon: 0 212 453 14 53/1965
Yetkili Kişi: Eda SELİMOĞLU
E-Posta: edaselimoglu@fatih.bel.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ