20.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışması

2. Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaşı Ve Üzeri Tüm Amatör Ve Profesyonel Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Serbest Vizör Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Fatih Belediyesi Özel Ödülü 2 Bin Türk Lirası
5 Adet Fatih Belediyesi Martı Özel Ödülü 1.500 Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
En Fazla 25 Adet + Martı Fotoğraflarında İse 5 Adet Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 500 Türk Lirası

Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Fatih Belediyesi Özel Ödülü 3 Bin Türk Lirası
En Fazla 5 Adet Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenmeye Değer Eserler Ödülü 500 Türk Lirası

Çek-Kurgula-Yarış Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Fatih Belediyesi Özel Ödülü 2 Bin Türk Lirası
En Fazla 5 Adet Mansiyon Ödülü Bin Türk Lirası
En Fazla 20 Adet + Martı Fotoğraflarında 5 Adet Sergilenmeye Değer Eserler Ödülü 500 Türk Lirası

Sponsorlu

Video Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Fatih Belediyesi Özel Ödülü 3 Bin Türk Lirası
En Fazla 2 Adet Fatih Belediyesi Martı Özel Ödülü 3 Bin Türk Lirası
En Fazla 2 Adet Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası
En Fazla 15 Adet + Martı Videolarında İse En Fazla 5 Adet Yayınlanmaya Değer Eserler Ödülü Bin Türk Lirası

Yarışmanın Konusu:
Fatih’i, tarihi mirası, insanı, martıları ve sosyal hayatı tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada Fatih İlçe sınırları içerisindeki mahalle ve semtler konu edilecektir. Fotoğraflarda Fatih ilçesinin görünmesi gerekmektedir. Fatih’ten çekilmeyen fakat Fatih ilçe sınırlarının çerçeve içine girdiği fotoğraflar da kabul edilir. Örnek olarak; Galata Kulesi’nden çekilen, çerçeveye tarihi yarımadanın alındığı fotoğraflar. Galata Köprüsü, Metro Köprüsü ve Unkapanı köprüsünden çekilen fotoğraflar yarışma alanı içinde kabul edilir.

Amaç:
Fotoğraf severleri Fatih’e çekmek, fotoğraf sanatı açısından ilçeyi cazip hale getirmektir. Bu maksatla Fatih’in tanıtımına ve Fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamaktır.

Kapsam:
Bu şartname Fatih Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek “Fotoğraf Yarışması’nın yarışma katılım şartlarını, seçilecek fotoğraf sahiplerine verilecek ödülleri, konuyla ilgili yapılacak iş ve işlemlerin esas ve usullerini kapsar.

Bölümler:
Yarışma, dijital ( sayısal ) kategoride,
1. Serbest Vizör (renkli veya siyah beyaz)
2. Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat (renkli veya siyah beyaz)
3. Çek-Kurgula-Yarış (renkli veya siyah beyaz)
4. Video (renkli veya siyah beyaz)
Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraf ve videolar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

3. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, Türkiye Fotoğraf Vakfı Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFV tarafından verilmiş katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.

4. Yarışmaya her fotoğrafçı Serbest Vizör ve Çek-Kurgula-Yarış bölümünde, her bölüm için en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat bölümünde ise Fatih Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan en az 8 (sekiz), en fazla 12 (on iki) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraf ile 1 (bir) konu işlenecektir.

5. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

6. Serbest Vizör kategorisinde Madde 1 de belirtilen sınırları kapsayacak şekilde Fatihi anlatan, Fatihi tanıtan, Fatih sınırları dışından da çekilebilecek fotoğraflar kabul edilecektir. (Örnek; Salacaktan Fatih, Galata kulesinden Fatih, drone gibi…)
Serbest Vizör, Çek-Kurgula-Yarış ve Video Kategorilerinde Fatih Belediyesi “Martı Özel Ödülü” verilecektir. Yarışmaya gönderilecek martı fotoğraflarında fon olarak gökyüzü kullanılabilir ama martı fotoğrafının Fatih sınırları içinde çekildiğine dair fotoğrafta işaret veya işaretler (mimari dokular, şehir dokusu ya da Fatih Belediyesi sınırları içerisinde olduğu bilinen objeler vb.) olmalıdır.

7. Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat kategorisinde ekteki başlık (Fatihin somut ve somut olmayan kültürel mirası) altında belirtilen ve benzeri konular seçilebilir. İsteyen yarışmacılar bu fotoğraflarda bir senaryo dahilinde bütünlük oluşturabilir ya da isteyen yarışmacılar herhangi bir sanatın ya da zanaatın üretim aşamasını hikaye şeklinde işleyebilir.

Fatihin Somut ya da Somut Olmayan Kültürel Mirası
– Tarihi Eserler,
– Kültürel Zenginlikler,
– Kahvehaneler,
– Tarihi Kütüphaneler,
– Fatih Sokakları,
– Fatih Bakkalları,
– Geleneksel sanatlar ve zanaatler
– Dini mekânlar,
– Dini ritüeller,
– Mezarlıklar, Hazireler, Türbeler,
– Semt pazarları(Çarşamba pazarı gibi)
– Fatihin Hanları,
– Hisar ve Surlar,
– Topkapı Sarayı,
– İskeleler,
– Tren Garı,
– Şehir Hatları Vapuru,
– Meydanlar, Çeşmeler,
– Fatihin Sahafları,
– Geleneksel Zanaatler,
– Tarihi bostanlar,
– Fatih Semtlerinde Gündelik Yaşam,
– Fatih’te yaşayan sanatkar ve zanaatkarların hayatından kesitler,
– Boza, kahve, lokum vb. gelenekler….
– Sokak satıcıları, Küfeciler…
– Kitabeler, Kuşevleri, Sadaka Taşları, Mezar Taşları, Anıtlar, Sarnıçlar, Kuleler,Surlar….
– Mahyalar,
– Balıkçılar,
– Fatihin Çarşıları,Sahaflar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Mahmutpaşa, Tahtakale, İMÇ Blokları ve benzeri konular.

8. Çek kurgula yarış kategorisinde kullanılan fotoğraflar görüntü işleme programları ile başkalaştırılarak yeni bir biçime dönüştürülmüş olmalıdır. Doğrudan çekilen fotoğraflarla yapılmış bir veya birden fazla fotoğrafın kolajı ile biraraya gelmiş çalışmalar bu kategoride yer alacaktır. Görüntü işleme programları ile üretilen yeni görsellerin Fatih ilçe sınırları içindeki yaşamı, kültürel öğeleri, mimariyi, eserleri adres göstermesi beklenmektedir. Kamuya mal olmuş, üzerinden yasada belirtilen belirli bir süre geçmiş, telifi bulunmayan yayınlardaki illüstrasyon, gravür, fotoğraf, resim gibi görsel öğeler fotoğraflarla birlikte kullanılabilir. Telifli eserlerin telifinin fotoğrafçı tarafından alınmış olması gerekmektedir. Bu Kategoride de Martı özel ödülü verilecektir.

9. Video kategorisine katılmak için, video paylaşım sitesi “Youtube” platformuna, kendi açacağınız/mevcut hesabınıza, “liste dışı” kategoride yüklenmesi gerekmektedir. “Youtube” platformunda yüklediğiniz video linkinin “URL” kopyasını alarak, https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresindeki katılacağınız ilgili yarışmanın video kategorisindeki, “YouTube URL:” alanına yapıştırmalı ve diğer bilgilerini de doldurarak yarışmaya katılım sağlayabilirsiniz. YouTube’a ilk defa video yüklüyorsanız, aşağıdaki linkteki yönergeleri takip ederek Youtube üyelik kaydınızı ve yükleme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr&oco=0#zippy=%2Cg%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BCk%2Ckontroller%2Cvideo-%C3%B6%C4%9Feleri%2Creklamlara-uygunluk%2Cayr%C4%B1nt%C4%B1lar
Video kategorisinde çözünürlüğü 720p’den aşağı olmamak üzere hd, full hd, ultra hd (4k) kalitesinde çekimler kabul edilecektir. Süre en az 18 saniye en fazla 300 saniye arasında olmalıdır. Mp4 (“MP4”, “MPEG-4 Part 14”, “video/mp4”, “mp4”, “m4a”, “m4p”, “m4b”, “m4r”, “m4v”), QuickTime (“MOV”, “QuickTime Movie”, “video/quicktime”, “mov”, “qt”), Avi (“AVI”, “Audio Video Interleaved”, “video/vnd.avi”, “avi”) dosya formatları desteklenir. Her bir video 1GB (1024Mbyte) dosya büyüklüğünü geçmemelidir. Video ardışık fotoğraflardan da üretilebilir. Fatih Belediyesi, ödül alan video klibinin tümünü veya farklı yerlerini Fatih Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlayabilir. Yarışmacı hukuki sorumluluğunu üstlenerek videoya after effects, başlıklar, telifli müzikler, seslendirmeler ekleyebilir. Bu filmlerde yarışmacılar drone görüntüleri, timelapse, 360 derece görüntüler kullanabilir. Görüntüler katılımcı tarafından çekilmiş olmalı, sosyal medya ve web sitelerinden alınmış olmamalıdır. Aksi halde hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir ve tespit edildiği takdirde yarışmada kural ihlali yapmış sayılacaktır. Video dikey veya yatay çekilebilir. Video oluşturulurken çeşitli video işleme programları kullanılabilir. Yarışmacı en fazla 5 (beş) video eserle bu bölüme katılabilir. Videoların üzerinde yazı, logo vb işaretler olmaması gerekir. Videoların hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir. Video kategorisine katılan yarışmacı istediği diğer kategorilere de katılabilir. Bu Kategoride de Martı özel ödülü verilecektir.

10. Tüm Kategorilerde Galata Köprüsü, Metro Geçişi ve Unkapanı köprüsü Fatih ilçe sınırları içinde değerlendirilecektir.

11. 18 yaş altı katılacak olanlar velayeti altındaki kişiden muvafakat alarak katılabilir. Bu muvafakat yazısı Türkiye Fotoğraf Vakfı sitesinden indirilerek ıslak imza ile imzalanıp bir tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile görsel hale getirilip sisteme (jpeg ya da pdf formatta) yüklenmelidir.

12. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

13. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kesme gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Ancak özellikle Serbest vizör ve Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat kategorilerinde fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler veya desenler başka renkler veya desenler dönüştürülemez. Fotoğraf makinesi içindeki birden fazla fotoğraf birleştirme ve belgesel yapıyı bozan uygulamalar kullanılarak çekilen fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

14. Serbest Vizör ve Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat kategorilerinde, birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez, sadece birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan panorama fotoğraflar kabul edilir.

15. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR ( high dynamic Range ) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

16. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

17. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

18. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Fatih ilçesi sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

19. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

20. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

21. Fotoğrafın içeriğinde markalar, Şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

22. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

23. Kural ihlali yapan kişilere, idarenin onayladığı fotoğrafla ilgili Türkiye Fotoğraf Vakfının belirlediği yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

24. İdarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfının düzenlediği bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; bu kurumlar elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

25. Düzenleme Kurulu ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğraf ve videoların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

26. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, idarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfına Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

27. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar mevcut TFV sisteminde yedeklenir ve idarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfı temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online veya manuel olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

28. Yarışma sonuçları Fatih Belediyesi’ nin www.fatih.bel.tr adresinde ve Fatih Belediyesi’nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı web sitelerinde ve sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi
● Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim ve benzeri ) kabul edilmeyecektir.

● Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

● https://www.turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

● Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve yüklenmelidir.

● Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

● Yarışmaya katılacak fotoğrafların; JPG / JPEG formatında, kısa kenar en az 2560 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Megabayttan az olmamalı, 4 Megabaytı geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir.

İsimlendirme:
Fotoğraflarınızı sadece isimlendiriyorsunuz. İsimlendirme yaparken Türkçe karakter de kullanabilirsiniz. Örnek: “Martılar”, “Fatihin Güzellikleri” “Günbatımı” vb.
Eğer yurtdışından katılıyorsanız, latin alfabesi kullanarak ingilizce isimlendirme yapmanız gerekmekte.
Dosya adında buna benzer karakterler içermediğinden emin olun; “> </ *.,:;?%&””

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 12.11.2021
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 18-19.11.2021
Sonuç Bildirim Tarihi: 26.11.2021
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: Daha sonra açıklanacaktır.

Sekreterya

Fatih Belediye Başkanlığı
Kültür İşleri Müdürlüğü
Telefon: 0 212 453 14 53/1539
Yetkili Kişi : Bahar NACAK
E-Posta : baharnacak@fatih.bel.tr

Türkiye Fotoğraf Vakfı
Merkez efendi Mah. Dere Sokak No:10
Zeytinburnu/İstanbul
Yetkili Kişi: Bekir Yeşiltaş
Telefon: 0 555 657 52 92
E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ