12.05.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaşından Büyük Amatör Ve Profesyonel Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Serbest Vizör Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Fatih Belediyesi Özel Ödülü 2 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
En Fazla 30 Adet Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 500 Türk Lirası

Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Fatih Belediyesi Özel Ödülü 4 Bin Türk Lirası
En Fazla 10 Adet Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenmeye Değer Eserler Ödülü 500 Türk Lirası

Çek-Kurgula-Yarış Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Fatih Belediyesi Özel Ödülü 3 Bin Türk Lirası
En Fazla 5 Adet Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenmeye Değer Eserler Ödülü 500 Türk Lirası

Sponsorlu Bağlantılar

Yarışma Konusu

Fatih’i tarihi, insanı ve konumu itibariyle tanıtma amacıyla mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğraflar ile yarışma düzenlenmesi hizmeti alımıdır Yarışma Fatih İlçe sınırları içerisindeki https://gis.fatih.bel.tr/webgis/ adresinde belirtilen mahalle ve semtler ile ilgili fotoğraf yarışmasıdır. Yarışma Fatih fotoğrafları, fotoğraflarda Fatih ilçesinin görünmesidir.

Yarışmanın Amacı
Fotoğraf severleri Fatih’e çekmek, fotoğraf sanatı açısından ilçeyi cazip hale getirmektir. Bu maksatla Fatih’in tanıtımına ve Fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamaktır.

Kategori Ve Bölümler

Yarışma, dijital ( sayısal ) kategoride,
1. Serbest Vizör (renkli veya siyah beyaz) > DA
2. Fotoğraflarla Bir Hikâye Anlat (renkli veya siyah beyaz) > DB
3. Çek-Kurgula-Yarış (renkli veya siyah beyaz) > DC olarak üç bölüm olarak yapılacak. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları

Yarışmaya katılım ücretsizdir. 4.2. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.

Yarışmaya her fotoğrafçı DA ve DC bölümünde, her bölüm için en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. DB bölümünde ise Fatih Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan en az 8 (sekiz), en fazla 12 (on iki) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraf ile katılabilir. Bu Kategoride dereceye giren fotoğrafçılardan 50-100 kelimelik hikâyeyi anlatan metin talep edilecektir.

Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir. Fotoğraflarla Bir Hikâye Anlat kategorisinde ekte belirtilen ve benzeri konular seçilebilir.

– Tarihi Eserler,
– Kültürel Zenginlikler,
– Kahvehaneler,
– Kütüphaneler,
– Fatih Sokakları,
– Fatih Bakkalları,
– Meslekler,
– Dini mekânlar,
– Dini ritüeller,
– Mezarlıklar, Hazireler, Türbeler,
– Sportif aktiviteler,
– Semt pazarları,
– Fatihin Hanları,
– Hisar ve Surlar,
– Havadan Fatih,
– Üniversiteler,
– Hastaneler,
– Topkapı Sarayı,
– İskeleler,
– Tren Garı,
– Meydanlar, Çeşmeler,
– Fatihin Çarşıları,
– Fatihin Sahafları,
– Geleneksel Zanaatlar,
– Fatihten manzaralar,
– Hafta sonu Fatih,
– Fatihten İstanbul, İstanbul’dan Fatih,
– Tarihi bostanlar,
– Fatih Semtlerinde Gündelik Yaşam,
– Fatih’te yaşayan, çalışan bir kişinin hayatından kesitler ve benzeri konular.

Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, Kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. DA ve DB kategorilerinde a belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

Yarışmada, Deneysel DC kategorisinde kullanılan fotoğraflar görüntü işleme programları ile başkalaştırılarak yeni bir biçime dönüştürülmüş olmalıdır. Doğrudan çekilen fotoğraflarla yapılmış bir veya birden fazla fotoğrafın kolajı ile bir araya gelmiş çalışmalar bu kategoride yer alacaktır. Görüntü işleme programları ile üretilen yeni görsellerin Fatih ilçe sınırları içindeki yaşamı, kültürel öğeleri, mimariyi, eserleri adres göstermesi beklenmektedir. Kamuya mal olmuş, üzerinden yasada belirtilen belirli bir süre geçmiş, telifi bulunmayan yayınlardaki illüstrasyon, gravür, fotoğraf, resim gibi görsel öğeler fotoğraflarla birlikte kullanılabilir. Telifli eserlerin telifinin fotoğrafçı tarafından alınmış olması gerekmektedir.

DA ve DB kategorilerinde, birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar Yarışmaya kabul edilmez, sadece birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan panorama fotoğraflar kabul edilir.

Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR ( High Dynamic Range ) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Fotoğrafın içeriğinde markalar, Şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur.
Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

Yarışma sonuçları Fatih Belediyesi’ nin www.fatih.bel.tr adresinde ve Fatih Belediyesi’
nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’ nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adresli web sitelerinde ve TFSF’ nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 20 Eylül 2020. Yarışma Sonuçları 9 Ekim 2020 Tarihinde Açıklanacak.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ