<style>.lazy{display:none}</style>Farabi Konulu Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yarışması
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Farabi Konulu Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yarışması

Farabi Konulu Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yarışması

Farabi Konulu Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yarışması

Döşemealtı Kaymakamlığı Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü Farabi Konulu Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yarışması Başvuruları.

Amaç:
2020 yılının ’FARABİ YILI’ olması nedeniyle onun adına düzenlediğimiz deneme yarışması ile ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere Farabi’yi yakından tanıtmak ve yaşatmak, yaratıcı ve özgün yazarlığa teşvik etmek, Türkçenin etkin kullanımını özendirerek, öğrencileri düşünmeye, tahayyül etmeye, yazmaya yönlendirmek ve yorum becerilerini geliştirmek amaçlamaktadır.

Konu:
Farabi’nin eserlerinin okunup incelenmesi sonucu Farabi’nin düşüncelerine dayalı bir deneme yazılması. Deneme konuları aşağıda belirtilen ana ve alt konu başlıklarından seçilebilir.

Konu Başlıkları:
A. Farabi’yi tanıma ve anlama
a) Farabi’ de bilgiden etiğe geçişte Sokrates etkisi
b) Farabi’nin El Medinetü’l Fazıla adlı kitabının Platon’un Devlet kitabıyla olan benzerlik ve farklılıkları
c) El Medinetü’i Fazıla’nın orijinal tarafları
d) Farabi’yi etkileyen düşünürler
e) Farabi’den etkilenen düşünürler
f) Farabi’nin yazılı eserleri üzerine genel bakış
g) Farabi’yi anlamak ve yaşatmak
h) Farabi’nin meşşailere bıraktığı miras
i) Günümüz düşüncesine Farabi olarak bakış

B. İslam Bilgini Farabi’nin Dünya Medeniyetine ve Bilime Katkıları
a) Mantık ilmine katkısı ve Muallim-i Sani olma ilişkisi
b) Farabi’nin ilimlere bakışı ve ilimleri değerlendirmesi
c) Farabi’nin ilimleri sınıflandırmadaki amacı ve moderniteye etkisi
d) Farabi’nin müziğe katkısı

Ads

Hedef Kitle:
Tüm devlet okulları ve özel okullardaki lise öğrencileri.

Düzenleyen:
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi

Katılım Şartları:
• Yarışma; Türkiye’deki resmi ve özel tüm lise öğrencilerine açıktır ve ücretsizdir.

• Her yarışmacı yarışmaya yalnızca bir (1) eser ile katılım sağlayabilecektir.

• Yarışma dili Türkçedir.

• Yarışmaya gönderilecek eserler deneme yazı türünün ölçütlerine uygun ve özgün olmalıdır. Tür dışı eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

• Yarışmaya katılacak eserler esbl.oyku.deneme@gmail.com adresine gönderilecektir.

• Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır.

• Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

• Yarışmaya rumuzla katılım zorunludur. Öğrencinin adı ve soyadı eserde belirtilmemeli, eser metninin sağ üst köşesine rumuz yazılmalıdır. Yarışmacının adı-soyadı, okulu, iletişim bilgileri başvuru formunda belirtilecektir.

• Eserle birlikte başvuru formunun gönderilmesi zorunludur.

• Yarışmaya son başvuru tarihi 26/03/2021’dir.Başvuru tarihinden sonra gelen eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış ve bütünüyle başvurana ait olması, kısmen ya da tamamen başka bir eserden kopya edilmemiş olması, daha önce bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanması için izin verilmemiş olması gerekmektedir.

• Yarışma için gönderilen eser, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b-Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
c-Eserler 10 sayfayı geçmemelidir.

• Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin alınmak şartıyla- Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne aittir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

• Yarışmaya katılan kişiler, şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

• Eserler “konuyu yansıtma ve yorumlama, Türkçenin etkili kullanımı, özgünlük, türe uygunluk, plan ve düzen” ölçütleri ile toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

• Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Değerlendirme Kriterleri Ve Puanlama

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
İÇERİK;
KONUYU YANSITMA VE YORUMLAMA
30 PUAN
TÜRKÇENİN ETKİLİ KULLANIMI20 PUAN
ÖZGÜNLÜK20 PUAN
PLAN VE DÜZEN20 PUAN
TÜRE UYGUNLUK10 PUAN
TOPLAM100 PUAN

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın okullara duyurulması :30/11/2020
Son Katılım Tarihi :26/03/2021
Jüri Değerlendirmesi :05-12/04/2021
Sonuçların Açıklanması

Ödüller:
Yarışmada ilk üç dereceye giren katılımcılara Türk İslam Âlimleri kitap seti verilecektir.
Yarışma ödülleri dereceye giren öğrencilere kargo yolu ile gönderilecektir. Kargo gönderim ücreti Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
Yarışma ödülleri okul-aile birliği bütçesinden karşılanacaktır.

İletişim:
Melek ÖZTÜRK
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
Felsefe Grubu Öğretmeni
melekduzyol@hotmail.com

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ