<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması Konusu Adalet. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Üniversitelerinde Ön Lisans, Lisans Ve Lisansüstü 18 Yaşını Doldurmuş Öğrenciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Kurgulama Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü
En İyi Yönetmen
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Senaryo Ödülü

Animasyon Veya Belgesel Kategorilerinde En İyi Film Ödülü 15 Bin Türk Lirasıdır.

Katılan Herkes İçin Katılım Sertifikası Düzenlenmektedir.

Ads

“Adalet” Konulu Kısa Film Yarışması Hakkında
Adalet
Bu konuda yapılacak en iyi işlerden biri Adaletsizliğin Her Türlüsüne karşı toplumda farkındalığı arttırmak ve toplumsal duyarlılığı oluşturmaktır. Esaretten Cesarete Ekibi olarak, yedinci yılımızda 6. sını düzenliyor olduğumuz kısa film yarışması ile “ADALET” konusunda toplumu aydınlatmayı ve toplumumuzun en önemli sorunlarından birine sizlerin filmleri ile birlikte ışık tutmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de “ADALET konusunu işlediğiniz filmlerle, topluma öncü olmanızı temenni ediyoruz. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-U Federasyonu Lions Kulüpleri ve Leo Kulüpleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi MEDİSEP Öğrenci Topluluğu, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı ile TERMOPET ortaklığında düzenlenecek olan yarışmamıza ilişkin katılım ve başvuru süreçleri ise aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Başvuru Koşulları

1. Yarışma Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.

2. Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.

3. Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.

4. Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri, en az 60 saniye uzunluğunda ve en fazla 900 saniye uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir.

5. Yabancı dilde çekilecek filmler Türkçe açıklamalı olmalıdır. Filmin diyaloglarında herhangi yabancı bir dilin kullanılabilmesi için bu metnin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması ve başvuru evraklarının arasında çeviri metninin yeminli tercümanın imzasıyla Organizasyon Ekibi’ne sunulması gerekir. Filmin anlatıcısız – sessiz olması mümkündür.

6. Kısa filmler kurgusal, belgesel veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir. Kurgusal ve Belgesel Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; filmin sinopsisiyle birlikte we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.

7. Animasyon kategorisinde Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri jenerik dahil en az 1 en fazla 10 dakika uzunluğunda olmalıdır.

8. Animasyonlar, gösterime uygun, quicktime, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; film sinopsisiyle birlikte internet üzerinden we-transfer ya da vimeo ile gönderilmelidir.

9. Animasyonlarda teknik serbesttir. Yarışma her tür teknikle yapılmış animasyon filmlerine açıktır.

Kısa Film Yarışması Başvuru Süreci

1. Katılımcılar, imzaladıkları işbu şartnameyi, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurmalı ve katılım formunu, şartname ile birlikte, kısa film we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.

2. Son iletim ve başvuru tarihi 12 Mayıs 2024 saat 24:00’dır.

3. İletimden önce aşağıda ilan edilen iletişim numaraları aracılığıyla sorumlu kişiyle iletişime geçilmesi filmleri tarafımıza ulaşabilmesi için çok önemlidir. İletim sürecinde meydana gelen veya gelebilecek olası bir hasar ve/veya gecikmeden dolayı, son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan kısa filmler için, katılımcı/eser sahibi herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4. Filmlerin gönderileceği kişi ve mail adresi bu maddede belirtildiği gibidir.

Prof. Dr. Şafak Güçer

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Patoloji Ünitesi 3 nolu kapı 06100 Sıhhiye – Ankara

Telefon: 0 312 305 1304
E-mail: ksgucer@gmail.com veya
info@esarettencesarete.com veya
sgucer@hacettepe.edu.tr
İletişim sorumluları ve iletişim numaraları bu maddede belirtildiği gibidir.
0532 254 9529 – Prof. Dr. Şafak Güçer

Katılımcının Yükümlülükleri Ve Sorumlulukları

1. Kısa filmlerin içeriğinde doğrudan-açıkça şiddetin gösterilmesi, şiddete aracılık etmesi, şiddet propagandası yapılması doğrudan diskalifiye sebebidir.

2. Katılımcı yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.

3. Katılımcı başvuru formu ve şartnameyi, bireysel olarak başvurulması durumunda katılımcının, ekip olarak başvurulması durumunda ekip sözcüsünün ıslak imzası ile ibraz edilmelidir.

4. Katılımcının hukuken Eser Sahibi olduğu ve FSEK ve diğer içtihatlarda tanımlanan maddi ve manevi haklarını kullanabilme yetkisini haiz olduğu kabul edilir. Aksi bir durumun anlaşılması halinde, başvuran ve ekibi diskalifiye edilir.

5. Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.

6. Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.

7. Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.

8. Yarışmaya katılacak olan kısa filmler daha önce herhangi başka bir yarışmaya katılmış olabilirler

9. Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, argo söylem, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.

10. İçinde ürün yerleştirme1 bulunduran kısa filmler başvuru formunda bunu açıkça belirtmelidir ve kısa filmler ürün yerleştirme ile ilgili mevzuata uygun olmalıdır.

11. İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa yarışmaya kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.

12. Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından organizasyon ortakları sorumlu tutulamaz.

Değerlendirme Koşulları

Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:
a. Filmin özgün olması
b. Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
c. Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
d. Tema ile uyumluluk
e. Konunun anlatım dili ve kurgusu
f. Anlatımın görsel – işitsel niteliği
g. Yaratıcılık unsurları

Başvuru Formunda Bulunması Gerekenler

Aşağıda belirtilen maddelerin başvuru esnasında gönderilecek olan “Başvuru Formunun” içinde yer alması zorunludur.

A. Gönderilen kısa filmin başlığı ve özeti (synopsis)
B. Yapım yılı
C. Başvuranın adı ve soyadı
D. Başvuranın doğum tarihi
E. Başvuranın T.C. Kimlik Numarası
F. Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri
G. Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta)
H. Ürün yerleştirme bulunuyorsa, ürün yerleştirme bulunan ürünlerin listesi 1
İ. Ekip halinde katılmış olunması durumunda, diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı

1Bir ürün, hizmet veya ticarî markanın, ücret veya benzeri bir karşılıkla program içine dâhil edilerek veya bunlara atıf yapılarak, program içinde verildiği her tür ticarî iletişim.

İlan

• Yarışmaya başvuruda bulunan ve dereceye giren kısa filmler, düzenlenen törende gösterilir ve dereceye giren kısa filmler tören günü içinde ilan edilir.

• Organizasyon sorumlularının tören gününü ve yerini, ilan edilen tarihten en geç bir ay önce tüm katılımcılara bildirilerek ve internet sitesinde ilan edilerek değiştirilebilmesi mümkündür.

• Yarışma sonuçlarının ilanen açıklanacağı tarih 31 Mayıs 2024’dür.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ