<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Erbaa Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Erbaa Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Erbaa Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Erbaa Belediyesi Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. 24. Uluslararası Geleneksel Ve Kültürel Yaprak Festivali Kapsamında “Kadrajımda Erbaa” Konulu Fotoğraf Yarışmasına 18 Yaşını Doldurmuş Amatör Ve Profesyonel Tüm Fotoğrafçılar Katılabilir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Erbaa Belediyesi
Yarışma Türü: Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Türkiye Geneli
Kimler Katılabilir: 18 Yaşını Doldurmuş Herkes
Başvuru Şekli: E-Posta

Erbaa Belediyesi Fotoğraf Yarışması (Kadrajımda Erbaa)

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
En Az 20 Adet Sergilenme Ödülü 1.000 Türk Lirası
Satın Alma Ödülü 1.000 Türk Lirası (Erbaa Belediyesi Uygun Gördüğü Takdirde İstediği Sayıda Fotoğraf Satın Alabilecektir.)

Erbaa’mızın güzelliklerinin ve ilçemizde yaptığımız çalışmaların daha çok kesime ulaşması amacıyla, 24. Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali kapsamında “Kadrajımda Erbaa” konulu fotoğraf yarışması ve ödül töreni gerçekleştirilecektir.

Ads

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
a. Yarışmanın Amacı: Medeniyetler şehri olan Tokat’ın güzel ilçesi Erbaa’mızın doğal, tarihi ve kültürel miras öğelerinin tanıtımını ve fotoğraflarla belgelenmesini sağlarken Erbaa’da yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Seçilen fotoğrafların Erbaa fotoğraf arşivine bırakacakları fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmektir.

b. Yarışmanın Konusu: Erbaa ilçemizin doğal, tarihi ve kültürel miras öğeleri, kültür, sanat, yaşam, insan manzaraları, kent dokusuna ait mimari, sokaklar vb. fotoğrafların konusunu içermektedir. Bir başka deyişle Erbaa’nın tarihi kalıntıları, el sanatları, sivil mimari değerleri, ormanları, bitkileri, gastronomi çeşitliliği, yaylaları, mutfağı, biyoçeşitliliği, tarım alanları ve ürünleri ile yerel yaşamın unsurları olan genci, yaşlısı ile Erbaa insanı yarışmanın konularıdır.

Yarışma Bölümleri
Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Yarışma Koşulları
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışmamız; seçici kurulun birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

3- Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) adet dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.

4- Yarışmaya sadece Erbaa sınırları içinde çekilen fotoğraflar gönderilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

5- Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir. Erbaa Belediyesi’nce düzenlenen önceki yarışmalar hariç, başka yarışmalarda sergileme almış fotoğraflar gönderilebilir.

6- Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

7- Katılımcılar sergileme ve satın alma hariç, ödül grubundan en fazla bir ödül alma hakkına sahiptir.

8- Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 2400 piksel ve en az 2 Mb olarak ayarlanarak mail adresi üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli ve jpg formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.

9- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

10- Bu yarışmaya, yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez.

11- İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.

12- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) veya HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur.

13- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

14- Katılımcı, belirtilen mail adresine yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

15- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

16- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

17- Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Erbaa Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Erbaa Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap ve albüm olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.

18- Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

19- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/ IBAN numaralarına Erbaa Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/ IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

20- Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

21- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Erbaa Belediyesi ve Jüri kararları geçerlidir.

22- Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

23- Yarışmaya gönderilen fotoğraflar içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Erbaa Belediyesi’nce düzenlenecek bir sergide sergilenecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi

1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: erek)

2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir
(Örnek; erek_1_fotoğrafadı, erek_2_fotoğrafadı, …)

3- Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

4- Fotoğraflar EK-1 deki katılım formu ile beraber e-posta ile fotograf@erbaa.bel.tr adresine gönderilecektir.

5- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalıdır.

6- Fotoğraf gönderimi 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 17.00’de kesinlikle sona erecektir.

Yarışma Takvimi Ve Programı
Son Katılım Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı Saat 17:00
Jüri Toplantısı: 16 Temmuz Salı
Sonuçların Açıklanması: 17 Temmuz Çarşamba
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 19 Temmuz Cuma

• Ödüller 19 Temmuz Cuma Günü sahnede verilecektir.

• Sergi; Erbaa Belediyesi Ahmet Yenihan Kültür ve Kongre Merkezi’nde fuar alanında açılacaktır.

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Duyurusu

• Yarışma sonuçları basın yoluyla ve “www.erbaa.bel.tr”, adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

• Törene katılamayan ödül sahiplerinin şartnamede belirtilen ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erbaa Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

• Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, “Seçici Kurul”un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

Yarışma Sekreteryası / İletişim
Tel: 0356 715 10 19 – 117
Adres: Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. No:85
60500 Erbaa Tokat
E-Posta: fotograf@erbaa.bel.tr
Web: http://www.erbaa.bel.tr

Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ