<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Kural 1 Hayat Öğrenci Yarışmaları

Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Kural 1 Hayat Öğrenci Yarışmaları

Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Kural 1 Hayat Öğrenci Yarışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı Ve Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Kural 1 Hayat Öğrenci Yarışmaları Düzenliyor. Öğrenci Yarışmaları Türkiye Geneli İlkokul Öğrencileri Arası Resim, Ortaokul Öğrencileri Arası Anı Yazma Ve Lise Öğrencileri Arası Fotoğraf Yarışması Olarak Düzenleniyor.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Ve Emniyet Genel Müdürlüğü
Yarışma Türü: Resim, Anı Yazma Ve Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Türkiye Geneli
Kimler Katılabilir: Resim Yarışması İlkokul, Anı Yazma Yarışması Ortaokul Ve Fotoğraf Yarışmasına Lise Öğrencileri Katılabilir
Başvuru Şekli: Okul Müdürlüklerine

Milli Eğitim Bakanlığı İle Emniyet Genel Müdürlüğü İş Birliğinde Liseliler Arası “1 Kural, 1 Hayat” Temalı Fotoğraf Yarışması

Konusu
Günümüzde toplumsal hayatın hareketlilik temeline dayanmasına binaen hayatımızın merkezinde olan kara yolu ulaşımı, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu kadar, ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline de gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı sorunu olarak tarif edilen trafik kazaları nedeniyle; dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi hayatını kaybetmekte, yaklaşık olarak 78 milyon insan yaralanmakta ve çok yüksek miktarlarda sosyoekonomik kayıp meydana gelmektedir.

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ile küreselleşmeye bağlı olarak önümüzdeki on yıllık süreçte günümüz ulaşım ağlarında ve türlerinde yenilikçi yansımaların görülmesi beklenmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında, öğrencilerimizin motivasyon ve duyarlılıklarını artıracağı için yarışma teması “1 Kural, 1 Hayat” olarak belirlenmiştir.

Ads

Amacı
Ülkemizde önemli toplumsal sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan trafik kazaları neticesinde her yıl yaşanan can kayıpları ve maddi kayıpları azaltmak için oluşturulması gereken toplumsal bilincin küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkmasını ve öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak.

Türü
Fotoğraf Yarışması

Kapsamı
Türkiye geneli resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri.

Genel Şartlar

• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

• Öğrencilerin yarışmaya katılımlarında velisinin yazılı izni şarttır. (Ek-1)

• Yarışmaya gönderilecek eserlerde öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluğu gözetilir.

• Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri işlenemez. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz. (Ek-2)

• Yarışma kapsamında özel gereksinimli bireylerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak etkinliğe katılımı teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı her tür tedbir, Okul Müdürlükleri ile İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından alınacaktır.

• Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma koşulları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

• Başvuru sahipleri en fazla bir fotoğraf ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla fotoğraf ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Yarışmaya başvurusu yapılan fotoğrafın daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir.

• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Katılımcılar “Yarışma Şartnamesini ve eklerini öğrenim gördükleri okuldan talep edebilir, “Başvuru Formunu doldurmak, katılım şartlarının tamamını sağlamak ve fotoğraflarını okullarına teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Fotoğraflarda yer alan görüntülerle ilgili doğabilecek yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Katılımcılar, “Yarışma Şartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Katılım Şartları
• Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar, aşağıda belirtilen şartlara uygun bir şekilde dijital olarak gönderilecektir.

• Yarışma kapsamında öğrenciler fotoğraflarını Tablo 1’deki yarışma takvimine uygun şekilde öğrenim gördüğü okula teslim edecektir.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir fotoğrafla katılabilecektir.

• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.

• Fotoğraflar JPEG formatında yatay bir şekilde çekilerek, bir CD’ye yükleyerek teslim etmelidir.

• Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 3000 pixel, jpg formatında olmalıdır.

• Katılımcı öğrenciler fotoğraflarıyla birlikte Ek-1 ve Ek-2’yi de teslim etmelidir.

• Evrakları eksik olan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Telif Hakları

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

• Fotoğrafların basımı ve yayını yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yarışma faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı kataloglar, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. için eserleri kullanabilecektir. (Ek-1)

• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde yargı yolu açıktır.

Değerlendirme

• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak görsel sanatlar öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

• Genel şartları ve katılım şartlarını taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Genel şartları ve katılım şartlarını taşıyan eserler Tablo 2’deki ölçütler doğrultusunda Tablo 1’deki yarışma takvimine uygun olarak değerlendirilerek puan verilecektir.

• Yarışma kapsamında okullar tarafından okul birincisi seçilen eser İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe birincisi seçilen eser İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

• İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından il çapında dereceye giren ilk 3 eser belirlenecektir.

• Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.

Yarışma Sonuç Duyurusu
Yarışma sonuçları İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.

Ödüller
Yarışmada il çapında ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri
Fotoğrafların Değerlendirme Ölçütleri Puan Derecesi
Doğru anın yakalanmış olması: (25 puan)
Özgünlük: (25 puan)
Etkileyicilik: (25 puan)
Temaya uygunluk: ( 25 puan)
Toplam: 100 Puan

Milli Eğitim Bakanlığı İle Emniyet Genel Müdürlüğü İş Birliğinde Ortaokul Öğrencileri Arası “1 Kural, 1 Hayat” Temalı Anı Yazma Yarışması

Konusu
Günümüzde toplumsal hayatın hareketlilik temeline dayanmasına binaen hayatımızın merkezinde olan kara yolu ulaşımı, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu kadar, ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline de gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı sorunu olarak tarif edilen trafik kazaları nedeniyle; dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi hayatını kaybetmekte, yaklaşık olarak 78 milyon insan yaralanmakta ve çok yüksek miktarlarda sosyoekonomik kayıp meydana gelmektedir.
Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ile küreselleşmeye bağlı olarak önümüzdeki on yıllık süreçte günümüz ulaşım ağlarında ve türlerinde yenilikçi yansımaların görülmesi beklenmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında, öğrencilerimizin motivasyon ve duyarlılıklarını artıracağı için yarışma teması “1 Kural, 1 Hayat” olarak belirlenmiştir.

Türü
Anı Yazma Yarışması

Kapsamı
Türkiye geneli resmî ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören ortaokul öğrencileri.

Genel Şartlar
• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

• Öğrencilerin yarışmaya katılımlarında velisinin yazılı izni şarttır. (Ek-1)

• Yarışmaya gönderilecek anılarda öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluğu gözetilir.

• Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri işlenemez. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz. (Ek-2)

• Yarışma kapsamında özel gereksinimli bireylerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak etkinliğe katılımı teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı her tür tedbir, Okul Müdürlükleri ile İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından alınacaktır.

• Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma koşulları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

• Başvuru sahipleri en fazla bir anı ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla anı ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Yarışmaya başvurusu yapılan anının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.

• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen anılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Katılımcılar “Yarışma Şartnamesini ve eklerini öğrenim gördükleri okuldan talep edebilir, “Başvuru Formunu doldurmak, katılım şartlarının tamamını sağlamak ve anılarını okullarına teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren anılar yarışma dışı kalacaktır.

• Anı içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait kişisel veriler ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Katılımcılar, “Yarışma Şartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Katılım Şartları
• Yarışmaya başvuru yapanlar anı yazımlarını Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde iki sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir anı ile katılabilecektir.

• Anılar Word formatında bir CD’ye yükleyerek teslim etmelidir.

• Yarışma kapsamında öğrenciler anılarını Tablo 1’deki yarışma takvimine uygun şekilde öğrenim gördüğü okula teslim edecektir.

• Katılımcı öğrenciler anılarıyla birlikte Ek-1 ve Ek-2’yi de teslim etmelidir.

• Evrakları eksik olan anılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Değerlendirme
• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde anıları değerlendirmek ve birinci olan anıları seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak görsel sanatlar öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

• Genel şartları ve katılım şartlarını taşımayan anılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Genel şartları ve katılım şartlarını taşıyan anılar Tablo 2’deki ölçütler doğrultusunda Tablo 1’deki yarışma takvimine uygun olarak değerlendirilerek puan verilecektir.

• Yarışma kapsamında okullar tarafından okul birincisi seçilen anı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe birincisi seçilen anı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

• İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından il çapında dereceye giren ilk 3 anı belirlenecektir.

• Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.

Ödüller
Yarışmada il çapında ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri
Anıların Değerlendirme Ölçütleri Puan Derecesi
Dil bilgisi kurallarına uygunluk: (25 puan)
Anlatım düzeninin anlaşılırlığı: (25 puan)
Anı metninin etkileyiciliği: (25 puan)
Temaya uygunluk: ( 25 puan)
Toplam: 100 Puan

Millî Eğitim Bakanlığı İle Emniyet Genel Müdürlüğü İş Birliğinde İlkokul Öğrencileri Arası “1 Kural, 1 Hayat” Temalı Resim Yarışması

Konusu
Günümüzde toplumsal hayatın hareketlilik temeline dayanmasına binaen hayatımızın merkezinde olan kara yolu ulaşımı, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu kadar, ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline de gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı sorunu olarak tarif edilen trafik kazaları nedeniyle; dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi hayatını kaybetmekte, yaklaşık olarak 78 milyon insan yaralanmakta ve çok yüksek miktarlarda sosyoekonomik kayıp meydana gelmektedir.
Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ile küreselleşmeye bağlı olarak önümüzdeki on yıllık süreçte günümüz ulaşım ağlarında ve türlerinde yenilikçi yansımaların görülmesi beklenmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında, öğrencilerimizin motivasyon ve duyarlılıklarını artıracağı için yarışma teması “1 Kural, 1 Hayat” olarak belirlenmiştir.

Türü
Resim yarışması

Kapsamı
Türkiye geneli resmî ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören ilkokul öğrencileri.

Genel Şartlar
• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

• Öğrencilerin yarışmaya katılımlarında velisinin yazılı izni şarttır. (Ek-1)

• Yarışmaya gönderilecek eserlerde öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluğu gözetilir.

• Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri işlenemez. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz. (Ek-2)

• Yarışma kapsamında özel gereksinimli bireylerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak etkinliğe katılımı teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı her tür tedbir, Okul Müdürlükleri ile İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından alınacaktır.

• Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma koşulları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

• Kırışmış ve yıpranmış eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Katılımcılar “Yarışma Şartnamesini ve eklerini öğrenim gördükleri okuldan talep edebilir, “Başvuru Formunu doldurmak, katılım şartlarının tamamını sağlamak ve resimlerini okullarına teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Eser sahiplerinin resimlerin orijinalini talep etmeleri durumunda eserler yarışma kapsamındaki faaliyetlerin sona ermesinin ardından katılımcılara teslim edilebilecektir.

• Katılımcılar, “Yarışma Şartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Katılım Şartları
• Suluboya, guaj boya, pastel boya, yağlı boya vb. serbest teknik kullanılabilir.

• 35×50 cm ölçülerinde, standart resim kâğıdı kullanılmalıdır.

• Resimler paspartulu olacaktır.

• Eser sahibine ait bilgileri içeren Ek-3 eserin arka yüzüne yapıştırılacaktır.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.

• Yarışma kapsamında öğrenciler resimlerini Tablo 1’deki yarışma takvimine uygun şekilde öğrenim gördüğü okula teslim edecektir.

• Katılımcı öğrenciler resimlerle birlikte Ek-1 ve Ek-2’yi de teslim etmelidir.

• Evrakları eksik olan resimler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Ödüller
Yarışmada il çapında ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri
Resimlerin Değerlendirme Ölçütleri Puan Derecesi
Resmin konuya uygunluğu: (20 puan)
Resmin özgünlüğü ve bütünlüğü: (20 puan)
Resmin duygu ve düşünceleri yansıtması: (20 puan)
Kullanılan teknik: (20 puan)
Temaya uygunluk: ( 20 puan)
Toplam: 100 Puan

Yarışma Takvimi
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 17 Mayıs 2024
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi: 23 Mayıs 2024
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi: 27 Mayıs 2024
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yarışma İstatistiklerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bildirilmesi: 03 Haziran 2024
İl Çapında Dereceye Giren İlk Üç Eserin İlan Edilmesi: 07 Haziran 2024
Ödül Töreni: 28 Haziran 2024

Yarışma Şartnameleri Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ