<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Elginkan Vakfı Bursu Başvurusu

Elginkan Vakfı Bursu Başvurusu

Elginkan Vakfı Bursu Başvuruları

Elginkan Vakfı Bursu Kimlere Verilir, Burs Başvuru Koşulları Nelerdir, Eğitim Yardımı Başvuru Şartları.

2005 Yılından Beri Karşılıksız Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Vermektedir.

Elginkan Vakfı Bursu

İstanbul Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ
İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ
Boğaziçi Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Ege Üniversitesi Ve
Celal Bayar Üniversitesi
Öğrencilerine Verilmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır
Burs Başvuruları Eylül Ayında Üniversitelerin Burs Ofislerine Yapılır. Bahsi Geçen Üniversitelerde Öğrenim Gören Ve Burs İmkanından Yararlanmak İsteyen Öğrenciler, Başvurularını Üniversitelerin Burs Ofislerine Yapmakta Olup, Elginkan Vakfına Yapılan Şahsi Başvurular Kabul Edilmemektedir.

Ads

Elginkan Vakfı Bursları, Üniversitelerde Lisans Ve Lisansüstü Düzeyde Öğrenim Gören Başarılı Ve Maddi İmkanları Yetersiz Öğrencilere Verilmekte, Karşılıksız Ve Öğrenciye Bir Mecburi Hizmet Yada Geri Ödeme Yükümlülüğü Getirmemektedir.

Burs başvuruları Eylül – Ekim aylarında yukarıda bahsi geçen Üniversitelerin burs ofislerine yapılmaktadır.

Ancak, Elginkan Vakfı bursunu alırken, Kredi ve Yurtlar Kurumu Geri Ödemeli Öğrenci Kredisi ve Burs hariç, başka kurumlardan karşılıksız burs alınmaması gerekmektedir.

Vakıf Her Yıl Yeniden Tespit Edilen Ve İlan Edilecek Kontenjan, Tutar Ve Sürelerde Verilecek Olan Karşılıksız Bursların Türleri Şunlardır:

Lisans Bursları; sadece bahsi geçen üniversitelerde öğrenim gören ve burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerden, öncelikle Mühendislik ve Kültürümüzle ilgili dallarda olmak üzere tüm konu ve sınıflarda lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilmektedir.

Lisansüstü Bursları ise öncelikle Türk Dili ve Türk Kültürü ile ilgili dallarda olmak üzere tüm konularda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilmektedir.

Vakıf Tarafından Verilen burslar her yıl yeniden tespit edilen ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilmektedir.

Bursların Türleri
Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:
a) Tüm konu ve sınıflarda lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek “Lisans Bursları”
b) Öncelikle Türk Dili ve Türk Kültürü ile ilgili dallarda olmak üzere tüm konularda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisanüstü Bursları”

Başvuru Şartları
I. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Elginkan Vakfı burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler.

II. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

Lisans Bursları
Vakıf bursları lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.
Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Lisansüstü Bursları (Yüksek Lisans ve Doktora)
Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

Burs Süresi
Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 12 ay süre ile verilir. Lisans eğitiminin son yılında (tıp fakülteleri haricinde lisans eğitiminde dördüncü yıl, tıp fakültelerinde altıncı yıl) mezuniyet ayı olan Haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.

Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, tıp fakülteleri haricinde lisans eğitimi için azami 4 yıl, tıp fakülteleri için azami 6 yıl, lisansüstü öğrenciler için yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir.

Başvurular
Vakıf bursu için başvurular, Üniversitelere gönderilen örneği ekli Öğrenci Başvuru Belgesi ile yapılır. Bu yönetmeliğin İkinci Bölümünde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Üniversitesinden temin edeceği Öğrenci Başvuru Belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek Üniversitesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na veya Üniversitenin bu konuda görevlendireceği birime teslim eder.

Diğer Şartlar Ve Özellikler
Vakıf Burslarına Başvuru Tarihinde Adayların; Lisans Eğitimi Düzeyinde 22; Tezli Yüksek Lisans Düzeyinde 26; Doktora Düzeyinde 28 Yaşından Büyük Olmamaları Şarttır. Lisansüstü Burslarına Başvurularda Adayların Tez Danışmanları Ya Da Diğer Öğretim Üyelerinden Talep Ederek Alacakları, Vakfa Hitaben Yazılmış Bir Tavsiye Mektubu Aranır.

Başvuru Tarihleri
2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde Burs Son Başvuru Tarihi 18 Ekim 2023.

Burs Yönetmeliğini Okumak İçin Buraya Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ