17.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Elginkan Vakfı Bursu Başvuru Koşulları

Elginkan Vakfı Bursu Başvuru Koşulları

Elginkan Vakfı Bursu Başvuruları

Elginkan Vakfı 2005 Yılından Beri Karşılıksız Yüksek Öğrenim Bursları Vermektedir. Elginkan Vakfı Bursu İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi Ve Celal Bayar Üniversitesi Öğrencilerine Verilmektedir. Burs Başvuruları Eylül Ayında Üniversitelerin Burs Ofislerine Yapılır.

Elginkan Vakfı Bursları, Üniversitelerde Lisans Ve Lisansüstü Düzeyde Öğrenim Gören Başarılı Ve Maddi İmkanları Yetersiz Öğrencilere Verilmekte, Karşılıksız Ve Öğrenciye Bir Mecburi Hizmet Ya Da Geri Ödeme Yükümlülüğü Getirmemektedir.

Burs başvuruları Eylül ayının başında yukarıda bahsi geçen Üniversitelerin burs ofislerine yapılmaktadır.

Elginkan Vakfı Tarafından Her Yıl Yeniden Tespit Edilen Ve İlan Edilecek Kontenjan, Tutar Ve Sürelerde Verilecek Olan Karşılıksız Bursların Türleri Şunlardır:

• Öncelikle Mühendislik Ve Kültürümüzle İlgili Dallarda Olmak Üzere Tüm Konu Ve Sınıflarda Lisans Öğrenimi Yapan Öğrencilere Verilecek “Lisans Bursları”
• Öncelikle Mühendislik Ve Kültürümüzle İlgili Dallarda Olmak Üzere Tüm Konularda Tezli Yüksek Lisans Veya Doktora Yapan Öğrencilere Verilecek “Lisansüstü Bursları”

Sponsorlu

Bahsi Geçen Üniversitelerde Öğrenim Gören Ve Burs İmkanından Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin, Başvuruları Her Yıl Eylül Ayının Başından İtibaren İlgili Üniversitelerin Burs Ofislerine Yapılmakta Olup, Başvurular Eylül Sonunda Bitmektedir. Elginkan Vakfına Yapılan Şahsi Başvurular Kabul Edilmemektedir.

Bursların Türleri
Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:
a) Tüm konu ve sınıflarda lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek “Lisans Bursları”
b) Öncelikle Türk Dili ve Türk Kültürü ile ilgili dallarda olmak üzere tüm konularda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisanüstü Bursları”

Adaylık Ve Başvuru Şartları
I. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Elginkan Vakfı burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler.

II. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

Lisans Bursları
Vakıf bursları lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.
Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Lisansüstü Bursları (Yüksek Lisans ve Doktora)
Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yükseklisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

Burs Süresi
Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 12 ay süre ile verilir. Lisans eğitiminin son yılında (tıp fakülteleri haricinde lisans eğitiminde dördüncü yıl, tıp fakültelerinde altıncı yıl) mezuniyet ayı olan Haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.
Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, tıp fakülteleri haricinde lisans eğitimi için azami 4 yıl, tıp fakülteleri için azami 6 yıl, lisansüstü öğrenciler için yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir.

Başvurular
Vakıf bursu için başvurular, Üniversitelere gönderilen örneği ekli Öğrenci Başvuru Belgesi ile yapılır. Bu yönetmeliğin İkinci Bölüm’ünde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Üniversitesinden temin edeceği Öğrenci Başvuru Belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek Üniversitesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na veya Üniversitenin bu konuda görevlendireceği birime teslim eder.

Son Başvuru 30 Eylül 2021.

Diğer Şartlar Ve Özellikler
Vakıf Burslarına Başvuru Tarihinde Adayların; Lisans Eğitimi Düzeyinde 22; Tezli Yüksek Lisans Düzeyinde 26; Doktora Düzeyinde 28 Yaşından Büyük Olmamaları Şarttır. Lisansüstü Burslarına Başvurularda Adayların Tez Danışmanları Ya Da Diğer Öğretim Üyelerinden Talep Ederek Alacakları, Vakfa Hitaben Yazılmış Bir Tavsiye Mektubu Aranır.

Burs Yönetmeliğini Okumak İçin Buraya Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ