<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Elazığ Valiliği Logo Tasarım Yarışması

Elazığ Valiliği Logo Tasarım Yarışması

Elazığ Valiliği Logo Tasarım Yarışması

Elazığ Valiliği Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Ve Türkiye’de İkamet Eden Herkes Katılabilir.

Konu:
Yarışmanın konusu, şehrimizin vizyonu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma imkân sağlayacak özgün bir Elazığ Valiliği logosunun oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.

Amaç:
* Elazığ Valiliği kurumsal logosu Bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla yeniden tasarlanacaktır.

** T.C. Elazığ Valiliği’ne ait kurumsal simgelerin olması gerekenden farklı renk, şekil ve yazı karakteri ile hatalı kullanımlarının önüne geçmek adına gereken dikkat ve hassasiyetin
gösterilmesi önem arz etmektedir.

Yarışmanın Duyurusu:
T.C. Elazığ Valiliği Web sitesi (www.elazig.gov.tr) ve T.C.Elazığ Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Ads

Yarışma Koşulları:
1. Her katılımcı en fazla 3 eserle katılabilir.

2. Yarışma T.C. vatandaşı olan ve Türkiye’de ikamet eden herkese açıktır.

3- Yarışmaya T.C. Elazığ Valiliği’nin seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.

4- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5- Tüm çalışmaların “TÜRKİYE CUMHURİYETİ ELAZIĞ VALİLİĞİ” ibaresiyle birlikte değerlendirilmesine dikkat edilecektir.

6- Logo, T.C. Elazığ Valiliği’ni en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.

7- Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm.’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde gönderilecektir.

8- Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. Koşullara uymayan logolar elenecektir.

9- Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak(antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğün fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

10-Tasarımcı, kullanılan fontlar dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (yazıyla) açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.

11-Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

12-Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı şartname ve katılım formu içeren zarf oluşturacaktır.

13-Katılım formu ve şartname eksiksiz doldurulup ıslak imzayla imzalanıp tasarımla aynı zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanacaklar.

14-Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

15-Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında Üniversitenin logoyu kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

16-Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir, Elazığ Valiliği, herhangi bir mazeret göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir.

17-T.C. Elazığ Valiliği katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında 3. kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

18-Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları T.C. Elazığ Valiliğine’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde adresten alınmayan çalışmalardan T.C. Elazığ Valiliği sorumlu olmayacaktır.

19- Ödül kazanan tasarımı T.C. Elazığ Valiliği kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Elazığ Valiliği tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz.

20- Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

21- Yarışma sonunda birinci seçilen eser T.C. Elazığ Valiliği logosu olarak belirlenecek ve dereceye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.

22- Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

23- Seçici kurulca 1 (bir) logo eseri seçilecektir. Seçici kurul yarışmaya katılan eserlerden hiçbirinin Üniversite’nin ihtiyacını karşılamayacağına karar verirse logo, farklı koşullarda tasarlanmak üzere yarışma sonlandırılacaktır.

Çalışmaların Gönderilmesi:
Tasarımlar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 17.05.2021 mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo gönderilecektir. Bu tarihten sonra ulaşan çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Çalışmalar kesinlikle elden teslim edilmeyecektir. Posta veya kargodaki gecikmelerden ve kaybolmalardan T.C. Elazığ Valiliği sorumlu olmayacaktır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi:
Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır. Yarışmayı kazanan eser, Mütevelli Heyet onayına müteakip kullanılmaya başlanacaktır.

Sonuçların Açıklanması:
Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 10 (on) gün içerisinde Elazığ Valiliği resmi internet sitesi (elazig.gov.tr) üzerinden açıklanacaktır.

Ödüller:
Yarışma sonucunda sadece bir adet logo Elazığ Valiliği resmi logosu olarak tayin edileceğinden sadece 1’inci olan esere 7.500 TL para ödülü verilecektir. Diğer eserler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ödül, eser sahibine 15 iş günü içerisinde banka yoluyla iletilecektir.

Yarışma Takvimi:

Yarışma Başvuru Tarih Aralığı: 12 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021
Son Teslim Tarihi: 17 Mayıs 2021 – Saat 17:00′ ye kadar
Sonuçların İlan Edilme Tarihi: 24 Mayıs 2021

Yarışmayı Yapan Kurum: T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ

Eserlerin Gönderileceği Adres:
T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 23100 Merkez/Elazığ

Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ