12.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması

Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması

Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması

EİB Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması Düzenliyor. 18. Düzenlenen Yarışmaya Başvurular Online Olarak Alınacak.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 75 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 50 Bin Türk Lirası

EİB XVIII. Moda Tasarım Yarışması

Kimler Başvurabilir?
• T.C. Vatandaşı olan,

• Üniversitelerin endüstriyel tasarım/moda tasarımı ile ilgili lisans (4 yıllık) bölümlerinde okumak veya mezun olmak

Ads

• 01.01.2006 ve öncesinde, 01.01.1989 ve sonrasında doğmuş olmak.

• Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan,

• Daha önce Ticaret Bakanlığınca desteklenen herhangi bir bay/bayan dış giyim ile ilgili moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan ve yukarıdaki şartları taşıyan yarışmacılar bu yarışmaya katılabilir.

• Ege İhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakın akrabaları EİB XVIII. Moda Tasarım Yarışması’na katılamaz, katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar veya almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödüllerini iade ederler.

• Final gecesi Jürisi’nin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlarda çalışanlar EİB XVIII. Moda Tasarım Yarışması’na katılamaz, katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

Katılımcı Yükümlülükleri
Finale kalan 10 yarışmacı, koleksiyonların tüm haklarını beş yıl süre ile hiçbir koşul öne sürmeksizin EİB’ye devretmiş sayılacaklardır.

Yarışmacı, yarışmaya katılan eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olduğu bütün fikri ve sınai haklarından peşinen feragat eder, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarını, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle EİB’ye devreder.

Ayrıca her bir yarışmacı, yukarıda “Kimler Başvurabilir?” başlıklı bölümde sayılan tüm şartları taşıdığını, yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenip sunulmadığını, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu

kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar başvuru formlarını EİB’ne teslim etmeleri ile işbu Şartname ’de belirtilen tüm hususları kabul etmişlerdir.

Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde tasarımcı ödülü almış ise ödül geri alınır, ilgili yarışmacı mevcut yarışmadan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Hazırlık Komitesinin kararıyla diskalifiye edilir, bir daha Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen hiçbir yarışmaya katılamaz, katılmışsa başvurusu geçersiz sayılır ve Ege İhracatçı Birlikleri bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır. EİB bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.

Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EİB’den başka hiçbir talepte bulunamazlar.

Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir

Değerlendirme Kriterleri

• Tasarımlardaki yaratıcılık,
• Teknik olarak uygulanabilirlik,
• Giyilebilirlik,
• Satılabilirlik,
• Özgünlük,
• Tasarımın güncel trendlere uyumu, konsepte uyum
• Koleksiyon oluşturma mantığı
• Malzeme ve tasarımın uyumu,

Yarışma Aşamaları

Başvuru
Başvuru için yarışma sunum dosyalarının en geç 15 Ocak 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (17.00) Ege İhracatçı Birlikleri’ ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru şartlarını sağlamayan, eksik doldurulan / hazırlanan yarışma sunum dosyaları ile son teslim tarihinden sonra Ege İhracatçı Birlikleri’ne (Atatürk Caddesi No:382 Alsancak İzmir PK:35220) ulaştırılan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Ege İhracatçı Birlikleri sorumlu olmayacaktır.

Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine geri postalanmayacak olup, dosyasını almak isteyen yarışmacıların Ege İhracatçı Birlikleri’nden ilk 10 finalist listesi açıklandıktan en geç 2 ay içerisinde dosyalarını şahsen teslim almaları gerekmektedir. Teslim alınmayan dosyalar bu süre sonunda imha edilecek ve geri talep edilemeyecektir.

Başvuru https://eib.modatasarimyarismasi.org/ adresinden yapılacaktır.

• Başvuru formu ve taahhütname eksiksiz doldurulacak,
• Sistem tarafından onaylanarak numara alınacak, (Örnek: eib1, eib2
vb.)
• Başvuru formunun, taahhütnamenin ve özgeçmişin (CV) çıktıları
alınacak, başvuru formu, taahhütname ve KVKK formunun çıktıları alınarak imzalanacak,
• Alınan numara (eib1,eib2), diğer tüm evraklar (fotoğraflı özgeçmiş ve tasarım dosyası vb.) üzerine sağ üst köşeye yazılacak,
• Sunum dosyası belirtilen tarihe kadar Ege İhracatçı Birlikleri Atatürk Cad. No: 382 Alsancak 35220 İzmir adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.

Yarışma Sunum Dosyası İçerisinde Bulunması Gerekenler:

Uyarı: Yarışma sunum dosyası içerisinde bulunması gerekenler arasında yer alan yarışma şartnamesi, taahhütname, KVKK metni, özgeçmiş, diploma ve nüfus kağıdı fotokopisi, ayrı zarf içinde ve zarf üzerine başvuru numarası yazılarak sunum dosyası içerisinde teslim edilecektir. Tasarımların sunumunu içeren zarf da aşağıda belirtilen özelliklerde olup, başvuru teslimi aşamasında yukarda ifade edilen zarf ile birlikte teslim edilecektir.

a. Başvuru Formu
Bu form, sadece https://eib.modatasarimyarismasi.org/ internet adresinde yer almaktadır. Yarışmacılar tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunun çıktısı alındıktan sonra imzalanması gerekecektir. Başvuru formunun çıktısı form elektronik ortamda doldurulduktan sonra alınabilmektedir.

b. Özgeçmiş ve diğerleri.

Yarışmacıların,

• Moda alanındaki deneyimlerini ve niteliklerini anlatan fotoğraflı kısa özgeçmişi
• Gelecek planlarını detaylandıran bir yazı
• Varsa öğrenci belgesi aslı, geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi
evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. (Sağ üst köşeye başvuru numarası yazılacaktır.)

c. Nüfus Kağıdı Fotokopisi

Başvuru yapan kişiye ait nüfus kağıdı fotokopisi

**Başvuru formu, özgeçmiş, gelecek planlarını detaylandıran yazı, öğrenci belgesi ve nüfus kağıdı fotokopisinin, başvuru dosyasının içine konacak ayrı ve kapalı bir zarf içerisinde iletilmesi gerekmektedir. (Sağ üst köşeye başvuru numarası yazılacaktır.)

d. Taahhütname

Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendilerine ait orijinal tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve yarışmacının daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisi, diğer İhracatçı Birlikleri ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen bir moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmediğini, tüm yarışma şartlarını taşıdığını taahhüt eden, https://eib.modatasarimyarismasi.org/ internet adresinde başvuru formu doldurulduktan sonra ekrana gelecek olan taahhütnamenin yarışmaya katılan tasarımcı tarafından, doldurulup imzalanması gerekmektedir.

e. Tasarımların Sunumu

Yarışmacılar 4 adet hazır giyim kıyafetten oluşan koleksiyonlarını, belirlenecek olan ana teması çerçevesinde kadın ve/veya erkek kategorisinde (tasarımcılar koleksiyonlarını sadece erkek, sadece kadın veya karma (kadın-erkek) olarak hazırlama serbestliğine sahiplerdir.) ve sezondan bağımsız (Season Free) olarak hazırlayacaklardır.

Tüm çizimler ve tasarım dosyası düz standart A3 ebadındaki (29,5 X 42cm) zarf içerisinde teslim edilecektir. Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sunum dosyalarının jüriye birkaç

kere sunulma ihtimaline karşı kolay açılabilir ve kapanabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolacak evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.

Belirlenecek ana teması doğrultusunda yarışmacının belirleyeceği alt temada hazırlanacak olan sunum dosyasında bulunması gerekenler:

• 4 adet A3 (29,5 X 42cm) ölçülerinde artistik ve teknik çizim
• Kullanılacak kumaş örnekleri
• Tamamlayıcı aksesuarlar
• Kavramsal Yaklaşım; sunum dosyasında, yarışmacının, tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklayıcı yazı olabilecektir. Bu açıklama zorunlu olmayıp üzerinde tasarımcının kimliğini ifade eden herhangi bir işaret olmamalıdır. Bu yazı maksimum 200 kelime olmalıdır.

İnternet sitesinden yapılan başvuru esnasında verilen başvuru numarasının tüm çizimlerin sağ üst köşesine açıkça yazılması gerekmektedir.

Artistik tasarımlar, verilen ebatlarda herhangi bir boyama tekniği ya da karışık tekniklerle elle veya bilgisayar destekli hazırlanabilir.

NOT: Başvuru sahiplerinin isimleri tasarımların üzerinde yazmamalıdır. Projenin herhangi bir yerinde başvuranın kimliğini belirten herhangi bir işaret (fotoğraf dahil) bulunmaması gerekmektedir.

Yarışma Süreci ve Değerlendirme
Son başvuru tarihine kadar alınan başvuru dosyalarının değerlendirmesi son başvuru tarihinden sonra yapılacak olup yarışmacı sayısı yarışma ön değerlendirme jürisi tarafından yapılacak seçim ile 20 yarışmacıya düşürülecektir.

İlk aşamayı geçen yarışmacılar, gerçekleştirilecek olan mülakata davet edileceklerdir. Mülakat ardından yapılacak seçim ile 10 finalist belirlenecektir.

Mülakat aşamasında, yarışmacılardan sundukları tasarımlar hakkında mülakat kuruluna bilgi vermeleri istenecektir, mülakat kurulu başka konularda da soru yöneltebilecektir. Mülakat tarihi mülakata kalan 20 tasarımcıya başvuru aşamasında verdikleri iletişim kanallarından EİB tarafından bildirilecektir. (Ege İhracatçı Birlikleri tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.)

Belirlenen 10 finalist yarışmacının duyurusu sadece https://eib.modatasarimyarismasi.org/ web sitesinde ve bu adreste

yönlendirmeleri yer alan sosyal medya iletişim kanallarında yayınlanarak duyurulacaktır.

İlk 10’a kalamayan yarışmacıların önseçim jürisi tarafından verilen puanları https://eib.modatasarimyarismasi.org/internet sitesinden ilk 10 finalistin ilan edilmesinden sonra, yarışmacılara özel olarak ilan edilecektir.

Finale kalan yarışmacılara bildirim, ayrıca telefon ile yapılacaktır. Finale kalan 10 yarışmacıya ait tasarımların, dikim işlemlerinin yapılabilmesi için 22 Ocak 2023 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında EİB’nin bildireceği günlerde ve yerlerde 10 yarışmacının mazeretsiz olarak hazır olması gerekmektedir (Ege İhracatçı Birlikleri tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkında sahiptir.)

(Not: Ege İhracatçı Birlikleri tarafından bir atölye ile anlaşma sağlanarak dikim işlemleri sadece bu atölyede yaptırılacaktır. Finalistlerin kendileri için belirlenecek 1 haftalık süre içerisinde malzemeleri ile hazır bulunmaları ve dikim işlemlerini Ege İhracatçı Birlikleri’nin bildireceği atölyede bitirmeleri gerekmektedir. Bu koşullara uymayan yarışmacı yerine ön jüri tarafından en fazla puan alan ancak ilk 10 finalist arasında yer almamış yarışmacı finalistlerden biri davet edilebilecektir. Kumaş, aksesuar, yol, konaklama masrafları Ege İhracatçı Birlikleri’nin belirlediği limitler dahilinde karşılanacaktır. Dikim işlemleri ile ilgili giderlerin tamamı Ege ihracatçı Birlikleri tarafından belirlenen atölyede dikilmek kaydıyla karşılanacaktır. (Tasarımların dikilmesi ile ilgili olarak tüm konularda karar vermeye ve dikim şartlarını değiştirmeye Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi yetkilidir.)

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2024
Ön Seçim (İlk 20’nin Belirlenmesi): Ocak 2024
Mülakat Aşaması (İlk 10’un Belirlenmesi): Ocak 2024
Dikim Süreci: Ocak – Nisan 2024
Defile Tarihi: Nisan – Mayıs 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Web Sitesi: https://www.eib.modatasarimyarismasi.org/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ