<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Eczacılık Penceresinden Covid-19 Ulusal Fotoğraf Yarışması

Eczacılık Penceresinden Covid-19 Ulusal Fotoğraf Yarışması

Eczacılık Penceresinden Covid-19 Ulusal Fotoğraf Yarışması

Eczacılık Penceresinden Covid-19 Ulusal Fotoğraf Yarışması Başvuruları. Yarışma; Sayısal (Dijital) Kategoride, Renkli Ve Siyah-Beyaz Fotoğraf Olmak Üzere Tek Bölümlüdür.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
50 Adet Sergilenme Ödülü 250 Türk Liarsı
Satın Alma 250 Türk Lirası (Ankara Eczacı Odası Ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.’nin İstediği Sayıda)

Düzenleyen Kurum:
TEB 2. Bölge Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş

Katılım Şartları:
a) Fotoğraf yarışmasına seçici kurul, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.

b) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Ads

c) Her katılımcı, Türkiye sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

d) Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

f) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.

g) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

h) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

i) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Türkiye sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

j) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

k) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

l) Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’ deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

m) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

n) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

o) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

p) Yarışma sonuçları Ankara Eczacı Odası’nın https://www.aeo.org.tr/ web sitesi, Alliance Healthcare web sitesi ve iletişim kanalları ile TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi:
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, https://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c) TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

d) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

e) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

İsimlendirme:
a) Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.

b) Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

c) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.orq.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

d) TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF, Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. sorumlu değildir.

e) Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

f) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF, Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 07.11.2020
Son Katılım Tarihi : 01.04.2021 Saat: 23.00
(TSI) Seçici Kurul Toplantısı : 05.04.2021
Sonuç Bildirim Tarihi : 10.04.2021
Sergi Tarihi : 14.05.2021

Yarışma hakkındaki duyurular, Ankara Eczacı Odası’nın www.aeo.org.tr, Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.’nin https://www.alliance-healthcare.com.tr/ ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsfonayliyarismalar.org web siteleri ile ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında yayımlanacaktır.

Yarışma Sekreterliği – İletişim:
Ezgi EKELİK
ezgi.ekelik@aeo.org.tr
0(312) 425 07 08/172-129

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ