28.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Eba Ödüllü Resim Yarışması

Eba Ödüllü Resim Yarışması

Eba 2018 Ödüllü Resim Yarışması

Eba 2018 Ödüllü Resim Yarışması Son Başvuru Tarihi 29 Haziran 2018. Yarışma Öğretmen Ve Lise Öğrencileri Kategorilerinde Yapılacak. Yarışmanın Konusu Öğretmen.

Yarışmaya Türkiye Genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Ve Özel Okul Öğretmenleri İle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Ve Özel Okullarda Okuyan Lise Öğrencileri Katılabilecek. Yarışma Başvuruları Posta Yada Kargo Yoluyla Yapılacak. Yarışmada Öğretmen Ve Lise Öğrencileri Kategorisinde Toplam 18 Bin Türk Lirası Ödül Verilecek.
Yarışma Sonuçları 28 Eylül 2018 Tarihinde Açıklanacak.

Eba 2018 Ödüllü Resim Yarışması Katılım Koşulları

YARIŞMANIN AMACI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ve yapılandırmacı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak öğrenci ve öğretmenlerin resim sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir:
• FATİH Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) tanıtılması kapsamında; farkındalığı
• artırmak ve projeyi tanıtmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve
• beğenilerini geliştirmek,
• Öğretmen ve öğrencilerin “öğretmen” konusuna resim yoluyla yaklaşmalarını
• sağlamak,
• Öğretmenlik mesleğinin bir toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek,
• Öğrencilerin bilişsel, sosyal, kişisel gelişimlerinde öğretmenin önemini resim yoluyla
• aktarmak,
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve
• çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı
• sağlamak,
• Ortaya çıkan ürünlere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içerisinde yer vererek paylaşıma
• sunmak,
• Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme,
• üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Genel Şartlar
1. 2. EBA Resim Yarışması, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenleri, öğrenci kategorisinde ise Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda okuyan lise öğrencilerine açıktır.
2. Yarışmaya katılan özel okul öğretmenleri başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
3. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)
4. Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül, sergileme) almış ve herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle yarışmaya katılamazlar.
5. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanı ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
6. Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
7. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren resimler yarışma dışı bırakılacaktır.
8. Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir.
9. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilimum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
11. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü’ne aittir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
12. Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
eba.gov.tr adresi üzerinden, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Teknik Şartlar
1. Resimde kullanılacak teknik, katılımcıların tercihine bırakılmıştır.
2. Yarışmacılar; kara kalem, kuru boya, pastel, yağlıboya, akrilik, guaj, kolaj, dijital resim vb. her türlü teknikte çalışılmış eserleri ile yarışmaya katılabilirler.
3. Yarışmaya gönderilen eserler, en az 29,7×42 cm (A3 boyutunda) veya en fazla 35×50 cm boyutlarında resim kağıdı üzerine olacaktır. Dijital ortamda hazırlanan resimlerin de yine en az 29,7×42 cm (A3 boyutunda) veya en fazla 35×50 cm boyutlarında, en hafif 160 gr baskı kağıdına 300 dpi baskıları alınacaktır.
4. Resimler, sadece kağıt üzerinde çalışılacaktır. Bunun dışındaki materyaller kabul edilmeyecektir.
5. Dijital resimlerin, dereceye girmeleri halinde kaynak dosyaları talep edilecektir.
6. Yarışmaya gönderilecek eserlerde paspartu olmamalıdır.
7. Resimlerin ön yüzünde isim, imza vb. herhangi bir bilgi olmayacaktır.
8. Eserlerin arka yüzünde şu bilgiler yer almalıdır:
a. Katılımcının kategorisi (Öğretmen veya öğrenci)
b. Katılımcının adı ve soyadı
c. Katılımcının okulunun adı ve ili
9. Resim zarar görmeyecek şekilde, dikkatlice paketlenmiş olmalıdır. Zarfın içinde şu belgeler yer almalıdır:
a. Yarışma katılım formu (Yönergenin sonunda yer alan boş form katılımcılar tarafından doldurulup imzalanacaktır.
b. Resim

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Yarışmaya gönderilecek zarfın üzerine “Öğrenci Kategorisi” veya “Öğretmen Kategorisi” yazıldıktan sonra aşağıdaki adrese posta/kargo ile gönderilecektir.

Adres: MEB YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. EBA Resim Yarışması Yarışma Komitesi / Emniyet Mah. Milas Sok. No: 8, 06560
Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA

SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
1. Seçici Kurul, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen en az üç kişiden oluşur.
2. Seçici Kurul üyelerinin mücbir sebeplere bağlı olarak bir veya birkaçının değerlendirme toplantısına katılamaması durumunda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yeni üye belirlenir.
3. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği, oy hakkı bulunmayan en az bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme
ilişkin sorunların çözümlenmesinde katkıda bulunur.
4. Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanaklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdür.

ÖDÜLLER
Ödüller, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.

Öğretmen Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 4000 TL
İkincilik Ödülü 3000 TL
Üçüncülük Ödülü 2000 TL
EBA Özel Ödülü 2000 TL

Öğrenci Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 3000 TL
İkincilik Ödülü 2000 TL
Üçüncülük Ödülü 1000 TL
EBA Özel Ödülü 1000 TL

YARIŞMA TARİHLERİ
Son Başvuru Tarihi 30.03.2018
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 09.04.2018
Ödül Töreni 15.05.2018

İLETİŞİM
Eposta ebaresim@eba.gov.tr

Katılım Formu Ve Taahhütname Pdf Olarak İndir

Yarışma Şartnamesi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 19 YORUM
 1. Esra yüce yazıcı dedi ki:

  Eylül 2018 de aciklanmasi gereken yarisma sonucu 2020 olacak hala aciklanmadı.nedenini cok merak ediyorum.eger odenek yoksa neden bir yarisma duzenliyorsunuz.yarisma amacina uygun degil.calismamı geri istiyorum.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışmayı düzenleyen kurumla iletişime geçiniz.
   http://www.eba.gov.tr/iletisim

  2. yağmur dedi ki:

   Merhabalar.Kurumla geçen hafta irtibata geçtim.Bana bakanımızla görüştük ekimin son haftası sonuçlar açıklanıcak denildi.Ama hala bir sonuç yok.Bence sizde arayın belki bir etkisi oluşmuş olur.

 2. Vesile Bağcı dedi ki:

  2018 şubat ayında eserimi gönderdim.Hala bekliyorum.Neden sonuçlar açıklan miyor.Bari Öğretmenler günü ne açıklansa.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2018 Yılı Eba Yarışmalarının Değerlendirme Ve Ödül Töreni İkinci Bir Duyuruya Kadar İleri Bir Tarihi Ertelendi.

 3. ZEHRA GÜLÇİN BULGEN dedi ki:

  Yarışma Sonuçları belirtilen tarihte açıklanmadı.Büyük bir titizlikle çalıştığım resmimin, üniversite giriş yetenek sınavında bir portföy oluşturması açısından adresime postalanmasını talep ediyorum.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma sonuçlarının açıklanması ikinci bir duyuruya kadar ileri bir tarihi ertelendi. yarışmayı düzenleyen kurum ile iletişime geçiniz. ebaresim@eba.gov.tr

 4. Aylın BAYRAM BADANCI dedi ki:

  Eba ikinci resim yarışma sonuçları 28 Eylülde açıklanacaktı sonuçlara ulaşamadım bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sonuçlar açıklanmamış.
   bilgi almak için ebaresim@eba.gov.tr

 5. Paint dedi ki:

  Yarisma sonuclarinin bugun aciklanmasi gerekiyordu ama aciklama yok. Ne zaman aciklanacak?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma sonuçları açıklanmamış.
   bilgi için ebaresim@eba.gov.tr

 6. yağmur dedi ki:

  Yarışmaya ücretli öğretmenler katılabiliyormuydu acaba?
  Ödül töreni ne zaman düzenleniyor?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma şartnamesinde ücretli öğretmenler için bir detay belirtilmemiş. yarışma başvuru tarihi uzatılmadan önce 9 nisan 2018 sonuçlar açıklanıp 15 mayıs 2018 ödül töreni yapılacaktı. yarışma başvuru tarihi uzatıldıktan sonra sonuçlar 28 eylül 2018 tarihinde açıklanacak, ödül töreni için bir tarih henüz belirtilmemiş.

 7. İnci dedi ki:

  Bir kişi en fazla kaç eser ile katılabilir?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   en fazla 1 eser…

 8. gülşah gaygusuz dedi ki:

  İyi günler.Talihsiz bir şekilde resim yarışması katılım formunu paket içine koymayı unuttum.mail ile yollasam veya farklı bir şekilde kabul edilir mi acaba?

 9. Yusuf dedi ki:

  Merhaba bugun resmimi yoladim fakat 8 9 gun icinde orda olur dediler. Başvuru tarihi 30 mart demisiniz, eger bir kac gun gecikirse bir sorun olur mu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Son başvuru tarihi 29 haziran 2018’e uzatıldı.

BİR YORUM YAZ