07.10.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Eba Kısa Film Yarışması

Eba Kısa Film Yarışması

Eba 2018 Kısa Film Yarışması

Eba 2018 Kısa Film Yarışması Başvuruları 26 Mart 2018 İle 29 Haziran 2018 Tarihleri Arasında Online Olarak Yapılacak. Yarışmaya Türkiye Genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Ve Özel Okul Öğretmenleri Ve Mili Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Lise Öğrencileri Katılabilir. Yarışmanın Konusu Öğretmen. 

Yarışma 2 Grupta Yapılacak, Birinci Gurupta Türkiye Geneli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Ve Özel Okullardaki Öğretmenler, İkinci Grupta Türkiye Geneli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Ve Özel Okullardaki Lise Öğrencileri Katılabilecek.
Yarışmada Toplam Ödül 29 Bin Türk Lirasıdır. Yarışma Sonuçları 2 Mayıs 2018 Tarihinde Açıklanacak, Ödül Töreni 15 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılacak.

Eba 2018 Kısa Film Yarışması Katılım Koşulları
Yarışma Konusu: Öğretmen

YARIŞMANIN AMACI:
1. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrenci ve öğretmenlerin araştırmacı, esnek, entelektüel, merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir;
2. Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’na olan ilgiyi arttırmak, özgün çalışmalarla EBA içeriğini zenginleştirmek,
3. Öğretmenlik mesleği konusuna, sinema sanatının özgün bakış açısı ile yaklaşılmasını sağlamak, ortaya çıkacak ürünleri bir eğitim çıktısı olarak değerlendirmek,
4. Öğretmenlik mesleğinin bir toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek,
5. Öğrencilerin bilişsel, sosyal, kişisel gelişimlerinde öğretmenin önemini sinema diliyle aktarmak,
6. Ortaya çıkan ürünleri, EBA’da paylaşıma sunmak, bunu yaparken de öğretmen ve öğrencileri ortak etkinliklerde buluşturmak,
7. Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
8. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
9. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
Genel Şartlar
1. Yarışma; Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenlerle, resmi ve özel okullarda öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin katılımına açıktır.
2. Yarışmaya katılan özel okul öğretmenlerinin, başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
3. Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir. Yarışmaya başvuran kişi ile filmin yönetmeni aynı kişi olmalıdır.
4. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
5. Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler, hakaret, küfür içeren, genel ahlak kurallarına uymayan; sigara, alkol, uyuşturucu madde, silah vb. unsurlara söz ve görüntü olarak yer veren eserler yarışma dışı kalacaktır.
6. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanları ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
7. Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
8. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.
9. Filmlerde; özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. belirgin bir biçimde ön plana çıkarılamaz; yarışmacılar tanıtma, reklam amaçlı filmlerle yarışmaya katılamazlar.
10. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
11. Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.
12. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
13. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, düzeltme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aittir.
15. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda yönerge üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Teknik Şartlar
1. Filmlerin süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 7 dakika olabilir.
2. 2017 ve 2018 yılları içerisinde üretilmiş filmler yarışmaya katılabilir. Katılımcı daha önceki yıllarda eba film yarışmasına katıldığı filmle tekrar yarışmaya katılamaz.
3. Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır.
4. Yarışmanın dili Türkçedir.
5. Kurmaca ve deneysel türdeki kısa filmler yarışma kapsamında kabul edilecektir.
6. Filmlerde grafik ve animasyon kullanılabilir.
7. Gerekli durumlarda alt yazı kullanılabilir.
8. Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş kısa filmler başvurabilir. Filmlerin gösterime uygun görüntü ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi düşük olan filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. Başvurunun tamamlanması için ve hazırlanacak katalogda kullanılmak üzere istenen materyaller: Filmden en az bir kare fotoğraf (300 dpi), yönetmenin fotoğrafı (300 dpi), filmin özeti (en az 30, en fazla 50 kelime).
10. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve kısa film çalışmalarını katılım formu ile birlikte www.eba.gov.tr portalındaki ilgili alana (www.eba.gov.tr/yarisma) yüklemeleri gerekmektedir.
11. Başvuru sahibinin, www.eba.gov.tr portalı üzerinden katılım formu ile birlikte yüklediği film mp4 formatında maksimum 600 MB’a kadar olmalıdır.
12. Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar www.eba.gov.tr portalında ilgili alana (www.eba.gov.tr/yarisma) yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Başvuru sahibi, öğretmen ise mebbis ya da e-devlet şifresi ile ; öğrenci ise TCKN, okul no, cilt no veya nüfus cüzdanı seri no bilgileri ile www.eba.gov.tr portalı üzerinden yarışmaya katılabilirler.

SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
1. Seçici kurul, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından seçilen en az 3 kişiden oluşur.
2. Seçici kurul üyelerinin mücbir sebeplere bağlı olarak bir veya birkaçının değerlendirme toplantısına katılamaması durumunda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yeni üye belirlenir.
3. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan en az bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
4. Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini birlikte izlemekle yükümlüdür.
5. Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanaklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Ödüller, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.

Öğretmen Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 7.000 TL
İkincilik Ödülü 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü 3.000 TL
EBA Özel Ödülü 3.000 TL

Öğrenci Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 4.000 TL
İkincilik Ödülü 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü 2.000 TL
EBA Özel Ödülü 2.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ:
Eserlerin Başvuru Tarihi: 26 Mart – 29 Haziran 2018

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 28 Eylül 2018
Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.

İLETİŞİM
ebafilm@eba.gov.tr
Yarışma Şartnamesi.
Yarışma Başvurusu.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ