01.10.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

EBA 2018 Kadraj Fotoğraf Yarışması

EBA 2018 Kadraj Fotoğraf Yarışması

EBA 2018 Kadraj Fotoğraf Yarışması

EBA 2018 Kadraj Fotoğraf Yarışması Son Başvuru Tarihi 29 Haziran 2018. Yarışmaya Türkiye Geneli Öğretmenler Ve Lise Öğrencileri Katılabilir.

4. Eba Kadraj Fotoğraf Yarışması 2 Kategoride Yapılacak. Öğretmen Kategorisinde Türkiye Geneli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Resmi Ve Özel Okul Öğretmenleri, Öğrenci Kategorisinde İse Türkiye Genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Resmi Ve Özel Lise Öğrencileri Katılabilir. Yarışma Sonuçları 13 Nisan 2018 Tarihinde Açıklanacak, Ödül Töreni 15 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılacak. Yarışmada Öğretmen Ve Öğrenci Kategorisinde Toplam 18 Bin Türk Lirası Ödül Verilecek. Yarışma Başvuruları Onilne Olarak Yapılacak. Yarışma Konusu Öğretmen.

YARIŞMANIN AMACI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ve yapılandırmacı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak öğrenci ve öğretmenlerin fotoğraf sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir:

• FATİH Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) tanıtılması kapsamında; farkındalığı
• artırmak ve projeyi tanıtmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve
• beğenilerini geliştirmek,
• Öğretmen ve öğrencilerin “öğretmen” konusuna fotoğrafçı gözüyle yaklaşmalarını
• sağlamak,
• Öğretmenlik mesleğinin bir toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek,
• Öğrencilerin bilişsel, sosyal, kişisel gelişimlerinde öğretmenin önemini fotoğraf diliyle
• aktarmak,
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve
• çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı
• sağlamak,
• Ortaya çıkan ürünlere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içerisinde yer vererek paylaşıma
• sunmak,
• Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme,
• üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Genel Şartlar
1. 4. EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenleri, öğrenci kategorisinde ise Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda okuyan lise öğrencilerine açıktır.
2. Yarışmaya katılan özel okul öğretmenleri başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
3. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır.
Tespit edildiği
takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)
4. Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül, sergileme) almış ve herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle
yarışmaya katılamazlar.
5. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanı ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
6. Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında
kalacaktır.
7. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren fotoğraflar yarışma dışı
bırakılacaktır.
8. Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir.
9. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilimum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
11. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne aittir.
12. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
13. Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından eba.gov.tr adresi üzerinden, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Teknik Şartlar
1. Fotoğraflar dijital ortamda gönderilecektir.
2. Yarışmada teknik bir kısıtlama yoktur. Yarışmacılar; kurgusal, renkli, siyah-beyaz vb. fotoğraflarla yarışmaya katılabilirler.
3. Yarışmaya gönderilen eserler, kısa kenarı en az 2000 piksel olacak şekilde, JPEG formatında kaydedilerek gönderilecektir.
4. Fotoğrafların kenarında boşluk veya paspartu kullanılmayacaktır.
5. Fotoğrafların üzerinde, fotoğrafı çeken kişiye ait herhangi bir bilgi, logo vs.
bulunmayacaktır.
6. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve fotoğraf çalışmalarını katılım formu ile birlikte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalı üzerindeki ilgili alana (www.eba.gov.tr/yarisma) yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Başvuru sahibi, öğretmen ise MEBBİS veya edevlet şifresi ile öğrenci ise TCKN, okul no, cilt no, nüfus cüzdanı seri no bilgileri ile www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden yarışmaya katılabilir.

SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
1. Seçici Kurul, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen en az üç kişiden oluşur.
2. Seçici Kurul üyelerinin mücbir sebeplere bağlı olarak bir veya birkaçının değerlendirme toplantısına katılamaması durumunda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yeni üye belirlenir.
3. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği, oy hakkı bulunmayan en az bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde katkıda bulunur.
4. Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanaklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdür.

ÖDÜLLER
Ödüller, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.

Öğretmen Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 4000 TL
İkincilik Ödülü 3000 TL
Üçüncülük Ödülü 2000 TL
EBA Özel Ödülü 2000 TL

Öğrenci Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 3000 TL
İkincilik Ödülü 2000 TL
Üçüncülük Ödülü 1000 TL
EBA Özel Ödülü 1000 TL

YARIŞMA TARİHLERİ
Başvuruların Başlama Tarihi 10.01.2018
Eserlerin Son Başvuru Tarihi 29.06.2018
(Başvuru modülü saat 24.00’e kadar açık olacaktır.)
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 28.09.2018
Ödül Töreni 15.05.2018

İLETİŞİM
Eposta ebakadraj4@eba.gov.tr
Yarışma Şartnamesi.
Yarışma Başvurusu.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ