<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Dzynzone İç Mimari Tasarım Yarışması

Dzynzone İç Mimari Tasarım Yarışması

Dzynzone İç Mimari Tasarım Yarışması

Dzynzone İç Mimari Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 34 Bin Türk Lirası Değerinde Dzynzone Ürünü
İkincilik Ödülü 28 Bin Türk Lirası Değerinde Dzynzone Ürünü
Üçüncülük Ödülü 20 Bin Türk Lirası Değerinde Dzynzone Ürünü
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 10 Bin Türk Lirası Değerinde Dzynzone Ürünü

Yarışmanın amacı;
a) Yüksek eğitim sonrası mesleki yasama girecek mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve
b) Akademik yasama hazırlanan yüksek lisans öğrencileri ile
c) Yapı sektörünü temsil eden uygulamalar arasından gelen katılımlarla
d) DZYNZONE üzerinden kurulan bir paydaşlık ortamını yapılandırmaktır.
Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de okuyan tüm Mimarlık, iç Mimarlık ( İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı), Endüstri Ürünleri Tasarımı (Endüstriyel Tasarım) yüksek lisans öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 2 yıl geçmiş mimar, iç mimar ve tasarımcıların katılımına açıktır. Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak istedikleri sayıda proje ile başvuru yapabilirler

Yarışmanın konusu, ev kavramına zamanın getirdiği sorunlar ve bunların çözümlerine yaratıcı yaklaşımlar geliştirmek üzerine kurulur. Katılımcıların bu sorunlar ve çözümleri deneyimler bağlamında değerlendirmesi beklenmektedir.

Katılımcıların, şartnamede yer alan ve Türkiye konut sektörünün önde gelen kuruluşu/kuruluşları tarafından sağlanmış olan konut projelerinden biri/birkaçını
kullanarak iç mimari proje geliştirmeleri istenir.

Ads

Tasarımların, katılımcılar tarafından geliştirilmiş özgün bir senaryo kapsamında iç mekana yansıtılması ve
DZYNZONE ürünleri ile iç mekanı kurmaları hedeflenir. Tasarımlarını ve senaryolarını mimari temsillerle ifade etmeleri ve anlaşılır ve özgün bir görsel dil
kurmaları önerilmektedir. Jüri değerlendirmesinde senaryonun orijinalliği, özgünlüğü, tasarlanmış konut mekânının senaryoyla ilişkisi ve DZYNZONE
ürünlerinden yapılan seçkinin özeni göz önünde bulundurulacaktır. Katılımcılar tasarladıkları senaryo ile ilişkili bir DZYNZONE ürünü olmadığında, isterlerse
üretilmemiş, özgün tasarımlarını yapıp, öneri olarak sunabilirler. (Bu tasarım önerileri jüri tarafından değerlendirilir, fabrika satış fiyatlarına %3 telif hakları
ödemesi koşulu ile tasarımcısına telif hakları yapılandırılır, üretim lisansı ise DZYNZONE üzerine tescillenir.)

Katılımcıların konut mekânında tarzın önemini ve anlamını odağa almaları beklenmektedir.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Yarışma, bir Koleksiyon Mobilya kurulusu olan DZYNZONE markası tarafından düzenlenmektedir. Yarışma bir iç mimari tasarım yarışması olarak kurgulanmıştır. Genç profesyonelleri konut sektörüyle buluşturmayı hedefler. Konut sektöründen güncel konut projeleri ve DZYNZONE ürünlerini katılımcılara sunar. Yarışmanın tüm süreçleri çevrimiçi yöntemlerle yürütülür.

Katılım Aşamaları
Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar dzynzone web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru da https://www.dzynzone.com/ adresinden ulaşılabilecek başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.

Katılımcı, ad-soyad, iletişim bilgilerini, eğitim bilgileri, projeye ait dokümanlarla ilişkili bölümleri eksiksiz ve doğru olarak girmekle yükümlüdür. Tüm katılımcılar başvuru sırasında onayladıkları taahhütnamede yer alan tüm koşulları kabul etmiş olurlar.

Katılımcılar çalışmaların yayın ve sergi haklarını DZYNZONE kurumuna devretmiş olmayı ve yapılacak çevrimiçi/fiziksel sergiler ile kitap/katalog basımında kullanılmasını kabul etmiş olurlar.

Bireysel Başvurular
Yarışmaya bireysel ve ekip ile başvuru yapılabilmektedir. Bireysel olarak başvuru yapacak katılımcılar, başvuru bağlantı adresinde belirtilen, bireysel katılım seçeneğini işaretleyerek başvuruyu tamamlamalıdır.

Yukarıda belirtilen çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla, ad-soyadı, iletişim bilgilerini, okulunu, yüksek lisans bölümü ya da mezun olduğu bölüm bilgilerini doldurmalı E-Devlet sisteminden edindiği öğrenci belgesini sisteme yüklemelidir. Lisans derecesini almış ve yarışmanın ilan tarihi itibariyle mezuniyeti 2 yılı asmamış katılımcılardan okulu ile lisans derecesini aldığı bölüm bilgilerini doldurmaları ve diplomalarını sisteme yüklemeleri beklenir.

Tüm bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak giren katılımcı belirlemiş olduğu altı haneli rumuzu (Örn. 123456) da sisteme girerek başvurusunu tamamlamalıdır. Bu başvuru sırasında senaryosunu metin olarak da eklemelidir.

Ekip Başvuruları
Ekipler en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Yarışmaya ekip başvurusu yapılırken, ekip üyeleri aralarında bir ekip lideri belirlemelidir. Ekip liderinin başvuru şartlarını yerine getiriyor olması, ekip başvurusu için yeterlidir. Ekip üyelerinin ise eğitim ve ilgili bilgileri başvuru sırasında belirtilmelidir.

Ekip lideri yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla erişilen başvuru formunda belirtilen, ad-soyadı, iletişim bilgilerini, okulunu, yüksek lisans bölümünü ya da lisans derecesi aldığı bölümü eksiksiz ve doğru olarak girmelidir. Daha sonra ekip üyelerinin de isim-soyisim, okul, bölüm bilgilerini ilgili alanda eksiksiz doldurulmalıdır ve yüksek lisans öğrencileri E-Devlet sisteminden edindiği öğrenci belgesini sisteme yüklemelidir. Lisans derecesini almış ve yarışmanın ilan tarihi itibariyle mezuniyeti 2 yılı asmamış katılımcılardan okulu ile lisans derecesini aldığı bölüm bilgilerini doldurmaları ve diplomalarını sisteme yüklemeleri beklenir. Ekip lideri ve diğer tüm katılımcıların öğrenci belgeleri ya da diplomalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Tüm bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak giren katılımcı, belirlemiş olduğu altı haneli rumuzu (Örn. 123456) da sisteme girerek başvurusunu tamamlamalıdır. Bu başvuru sırasında senaryosunu metin olarak da eklemelidir.

Katılım Koşulları

Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de okuyan tüm Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek lisans öğrencileri ve Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı yeni mezun profesyonellerin (en fazla 2 yıl önce mezun olunmuş olmalı) katılımına açıktır.

Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak, her proje için ayrı başvuru oluşturmak (farklı rumuzlarla) kaydıyla, istedikleri sayıda proje ile başvuru yapabilirler.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar su şekildedir:

1. Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC’de bulunan üniversitelerinden birinde Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı (Endüstriyel Tasarım) yüksek lisans öğrencisi olmak. (E-Devlet sistemi üzerinden alınan öğrenci belgesinin, bireysel başvuru için yalnızca tek katılımcının, ekip başvurusu için tüm katılımcıların ilgili belgelerinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Ya da Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı (Endüstriyel Tasarım) mezunu olmak. (En fazla iki yıl önce mezun olmuş profesyonellerin katılımına açıktır. Diplomalarını çevrimiçi başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.)

2. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip katılımlarında kişi sınırlaması yoktur. Ekip içinde başvuru yapanlar, farklı bir proje ile bireysel olarak yeniden bir başvuru yapmak koşulu ile yarışmaya
katılabilirler.

3. Katılımcıların, Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve raportörlerle 1. dereceden akrabalık bağı olmamalıdır.

4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5. Yarışmaya katılan projelerin her türlü fikir hakkı 5848 sayılı Kanun uyarınca katılımcıya aittir. Yarışmacılar, yarışmaya başvurmuş olmakla birlikte, tasarımı uygulama ve çoğaltma hakları DZYNZONE’a devredilmiş olur. Katılımcılar başvuru sonrası, DZYNZONE tarafından yapılacak olan sergide projelerin sergilenmesini ya da marka tarafından her türlü yayımda kullanılması koşulunu da kabul etmiş olurlar. Teslim edilen projeler DZYNZONE online arşivinde kalacaktır.

6. Yarışmaya proje ile katılan tüm yarışmacılar taahhütnamede yer alan koşulları kabul etmiş olurlar. Taahhütname başvuru sistemi içerisinde onaylanarak başvuru tamamlanabilir.

7. Tüm sorular, yarışma takviminde belirtilen son soru sorma tarihine kadar organizasyon yarisma@dzynzone.com mail adresi yoluyla sorulabilir, yarışma kurulunda herhangi bir kademede çalışan kimse ile iletişim kurulamaz. Dzynzone kurumuyla birebir iletişime geçemez.

8. Rumuzsuz ve eksik teslimler elenme sebebidir. Bireysel ya da ekip başvurusu yapan katılımcılar, yarışmaya 6 haneli rumuz ile katılmalıdır. Kimlik bilgileri raportörler tarafından değerlendirme sürecinde gizli tutulacaktır. Değerlendirme sonucunda yalnızca dereceye giren katılımcıların kimlik bilgileri jüri ile paylaşılacaktır. Rumuz her paftanın sağ üst kösesine, başvuru formunda girildiği sekliyle yazılmalıdır.

Proje Teslimi
Proje teslimi, https://www.dzynzone.com/ adresinden ulaşılabilecek olan, çevrimiçi başvuru sistemi ile yapılacaktır.

Yarışmacılardan beklenen, teslim koşullarını sağlamaları ve projeleri teslim formatına uygun biçimde sisteme yükleyerek, başvurularını tamamlamalarıdır.

Katılımcılar kendilerine sunulan Türkiye konut sektörünün öncü kurulusu/kuruluşları tarafından sağlanmış güncel konut projelerinden bir/birkaçını seçer.

Senaryoları bağlamında bu konut projesine uygun dzynzone ürünlerine www.dzynzone.com web sitesinden erişerek seçmelidir. Katılımcıların, seçtikleri dzynzone ürünlerini web sitesinde yer alan bilgilere uygun olarak çizmesi beklenir.

Katılımcılar senaryolarına uygun bir ürün bulamadıklarında kendi tasarımını önerebilir. Öneri olarak sundukları ürünün teknik çizimleri, üç boyutlu görselleri ve üretim detaylarının teslim edilmesi beklenir.

Geliştirilen projeler mimari anlatım teknikleri ile görselleştirilerek (plan, kesit, görünüş, teknik detaylar, 2 ve 3 boyutlu görsel ifadeler) teslim edilmelidir.

Yarışma Takvimi
Soru Sormak İçin Son Tarih:15 Haziran 2021
Soru-Cevap Yayınlanması: 22 Haziran 2021
Son Başvuru: 30 Ağustos 2021
Jüri Değerlendirmesi: 10-27 Eylül 2021
Çevrimiçi Kolokyum: 30 Eylül 2021
Kazananların İlanı: 1 Ekim 2021

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ