<style>.lazy{display:none}</style>Dünya Mevlana Vakfı Şiir Yarışması
28.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Dünya Mevlana Vakfı Şiir Yarışması

Dünya Mevlana Vakfı Şiir Yarışması

Dünya Mevlana Vakfı Şiir Yarışması

Dünya Mevlana Vakfı Şiir Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli 18 Yaş Ve Üzeri Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Düzenlenecek Ödül Töreninde Hem İlk Üç Dereceye Giren Hem De Mansiyon Alan Şiirlerin Şairlerine Ödülleri Takdim Edilecek Ve Şairler Şiirlerini Seslendireceklerdir.

Şartname
1. Yarışmaya gönderilecek şiirlerin konusu Hz. Mevlâna’nın Cenâb-ı Hakk’a kul, Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hz. Peygamber’e bende oluşuna vurgu yapmalıdır.

2. Türkiye genelinde düzenlenen şiir yarışmasına 18 yaş ve üzeri isteyen herkes katılabilir. Yapılan kontrollerde 18 yaş altında olduğu tespit edilen kişiler yarışmadan diskalifiye edilecektir.

3. Şiirler Türkiye Türkçesiyle ve temiz bir üslûpla yazılmalıdır.

Ads

4. Nazım şekli ve vezin sınırlaması olmayıp şiirler aruz ve hece vezinleri ile veya serbest tarzda yazılabilir.

5. Her yarışmacı yarışmaya ( 1 ) şiirle katılabilir. ( 1 ) şiir ( 1 ) yarışmacı tarafından hazırlanmalıdır. Grup olarak ( 1 ) şiirle yarışmaya katılım sağlanamaz.

6. Yarışmaya gönderilen şiirler daha önce basılı ve dijital medyada yarışma sonucu açıklanıncaya kadar yayınlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olmakla birlikte herhangi bir kişiden alıntı olmamalıdır.

7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmaya katılan kişiye aittir. Yarışmaya katılan kişi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddî veya manevî uyuşmazlıklardan Dünya Mevlâna Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı sorumlu değildir.

8. Yarışmaya gönderilen şiirlerin uzunluğu 50 mısrayı aşmamalıdır.

9. Gönderilecek olan eser yapay zekâ tabanlı dijital platformlar üzerinden hazırlandığı tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek olup gerekli görüldüğü takdirde yarışma platformundan dijital olarak yayınlanabilecektir.

11. Yarışmaya katılan şiirlerin dereceye girip girmemesine bakılmaksızın telif hakları Dünya Mevlâna Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı’na geçecek, eserler üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyeceklerdir. Dünya Mevlâna Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı yarışmaya katılan tüm eserleri kendi bünyesindeki tüm çalışmalarında kullanım hakkına sahip olacaktır.

12. Yarışmayı düzenleyenler ile seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

13. İlk 3 dereceye giren şiir sahipleri ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu şiirleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle lâyık şiir bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

14. Ödüller eser sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

15. Ödüller, sembolik çek olarak ödül töreninde takdim edilir. Sonuçlar kamuyla paylaşıldıktan sonra 1 ay içerisinde adayın IBAN adresine ödenir.

16. Dünya Mevlâna Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı gerekli durumlarda; yarışma şartnamesinde belirtilmeyen konulara karar verme yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışma başvuru süresini uzatabilir. Ödül töreni tarihini ve yerini değiştirme haklarını saklı tutar. Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında değişiklik yapılabilir.

17. Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

18. Yarışmaya katılan eser sahipleri bu şartnamede belirtilen hususlara uymayı peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Ve Eserlerin Teslimi
1. Yarışmacılar gönderecekleri şiir için 3 harf ve 3 rakamdan oluşan 6 basamaklı bir rumuz kullanacaklardır. (Örnek:M9H2D6)

2. Yarışmacılar biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki zarf hazırlayacaklar ve büyük zarfın üzerine altı basamaklı rumuzu yazacaklardır. (Zarfın üzerinde başka herhangi bir yazı veya işaret bulunmayacaktır.)

3. Bilgisayar veya daktilo ile yazmış olduğu şiiri beş ( 5 ) nüsha hâlinde, her birinin üzerine rumuz yazarak zarfa koyacaktır.

4. Zarfta ya da şiirlerin yazılı olduğu kâğıtlarda şairin ismi veya belirleyici hiçbir isim yazılmayacaktır.

5. Yarışmacı hazırlamış olduğu küçük zarfın üzerine yine aynı rumuzu yazacak, ismini, açık adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini yazdığı bir kâğıdı bu zarfa koyup ağzını kapatarak şiirlerini de koyduğu büyük zarfın içine yerleştirecektir. Bu şartnameyi de her sayfasını imzalayarak büyük zarfın içine yerleştirerek ağzını kapatıp gönderecektir.

6. Yarışmacılar eserlerini 10 Kasım 2023 günü saat: 17.00’ye kadar aşağıda yazılı olan başvuru adresine elden teslim edecek/ettirecek veya posta/kargo yoluyla ulaştıracaklardır. Posta veya kargoda yaşanan gecikmeler sebebiyle vaktinde ulaşmayan eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Sekreterya-İletişim
İsim: Kemal ÖZSOY
Tel (GSM) : 0532 738 71 01
E-Posta: bilgi@dunyamevlana.org.tr
Şiirin Gönderileceği Adres:
Dünya Mevlâna Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
Aziziye Mh. Şehit Nazımbey Cd. No:10 Karatay Konya

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilân edilmesi: 10 Temmuz 2023
Başvuru tarihleri: 11 Temmuz 2023 – 10 Kasım 2023
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 13-19 Kasım 2023
Sonuçların Açıklanması: 20 Kasım 2023
Ödül Töreni Tarihi: 9 Aralık 2023

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ