<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Dünya İçin Alüminyum İle Tasarla Mobilya Tasarım Yarışması

Dünya İçin Alüminyum İle Tasarla Mobilya Tasarım Yarışması

Dünya İçin Alüminyum İle Tasarla Mobilya Tasarım Yarışması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Astoral Dünya İçin Alüminyum İle Tasarla Mobilya Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışma Öğrenci Ve Profesyonel Olarak İki Kategoride Düzenlenecek.

Yarışma Ödülleri

Profesyonel Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Öğrenci Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 9 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Para Ödülleri Derecelerin Görsellerinin Kamuoyuna Açıklanışından İtibaren En Geç 2 Ay İçerisinde Taraflara Nakdi Olarak Ödenecektir.

Ads

Yarışma Hakkında
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ve Astor Alüminyum İmalat San. Tic. Ltd. Şti. (ASTORAL) işbirliği ile düzenlenen yarışmanın sloganı “Dünya için Alüminyum ile Tasarla” olup, teması Çevreye Duyarlılık, Sürdürülebilirlik, Özgünlük, Yenilikçilik ve Üretilebilirlik olarak belirlenmiştir. “Dünya için Alüminyum ile Tasarla” ana teması ışığında Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategori olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Amacı
• Başlıca malzeme ve üretim yöntemi olarak alüminyum enjeksiyon kullanılarak iç mekan ve bahçe mobilyaları alanında gelecekteki yeni ufukların gelişmesine katkıda bulunmak,
• Türkiye mobilya endüstrisinin tasarım kalitesini ve Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek,
• Geleceğin tasarımcı adaylarının mobilya sektörü ile buluşmasını sağlamak,
• Bu alandaki başarılı tasarımları ödüllendirmek,
• Üniversite öğrencileri arasında ilgili sanayi sektöründe çalışacak genç tasarımcı adaylarını desteklemek,
• Üretilebilir / yenilikçi / özgün nitelikte ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek

Yarışmanın Konusu ve Kapsamı
Ana malzeme ve üretim yöntemi olarak alüminyum enjeksiyon ile gündelik yaşam için, kullanım alanı yarışmacılar tarafından belirlenecek hafiflik, montaj, önerilen yaşam tarzlarına ve koşullarına uygunluk, paketleme vb. ilkeler doğrultusunda; yeni kullanım senaryolarının oluşturulması ile yeni bir kullanıcı deneyimi ortaya koyan mobilya tasarımlarının geliştirilmesidir.
Aşağıdaki başlıklarda ürün tasarımları geliştirilebilir.
• HORECA (Hotel, Restoran, Kafe)
• Bahçe Mobilyaları ve grupları
• Tekil Oturma ve Dinlenme Elemanları
• Yardımcı Mobilyalar
• Vb…

Yarışmanın Kategorileri
Yarışma öğrenci ve profesyonel olarak iki kategoride düzenlemektedir.

Öğrenci Kategorisi
1. Yarışmaya, üniversitelerin Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinden lisans öğrencileri katılabilirler.
2. Grup katılımı en fazla üç kişiden oluşmalıdır. Katılımcılar içerisinden bir kişi grup temsilcisi olarak belirlenmelidir. Grup katılımcılarının Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Mimarlık Bölümlerinde öğrenci olduğunu son 6 ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi ile belgelemesi gerekmektedir.
3. Bir yarışmacı tekil ya da grup olarak en fazla beş tasarım ile katılabilir.
4. Grup katılımında tüm grup üyelerinin öğrenci olması gerekmektedir.

Profesyonel Kategorisi
1. Bireysel katılımlarda yarışmaya, Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Mimarlık Bölümlerinden mezun olanlar katılabilirler. Lisansüstü eğitim alan öğrenciler profesyonel kategorisinde yarışmaya katılabilecektir.
2. Grup katılımı en fazla üç kişiden oluşmalıdır. Katılımcılar içerisinden bir kişi grup temsilcisi olarak belirlenmelidir. Bu kategoride grup olarak katılımlarda, katılımcılardan en az birinin (grup temsilcisinin) yukarıdaki üç lisans alanının birinden mezun olduğunu belgelemesi gerekmektedir.
3. Bir yarışmacı tekil ya da grup olarak en fazla beş tasarım ile katılabilir.

Yarışma Katılım Koşulları
. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
. Katılımcılar yarışmaya bireysel olarak ya da grup olarak katılabilirler (grup katılımları en fazla üç kişi olabilir).
. Katılımcılar yarışmaya en fazla beş proje ile katılabilirler (her proje için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır)
. Yarışmaya katılan projelerin daha önce başka bir yerde kullanılmamış olması ve başka yarışmalara katılmamış olması, özgün olması şartı aranmaktadır.
. ASTORAL personeli, jüri üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları, çalışanları ve ortakları yarışmaya katılamaz.
. Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından ve daha önceki bir ürün ya da tasarıma benzerliğinden doğacak tüm hukuki sorumluluklar yarışmacılara aittir.
. Yarışmaya katılanlar, bu kuralların belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.
. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve katılımcılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa ASTORAL tarafından ödülü geri alınır.

Ortak Değerlendirme Ölçütleri
Her iki kategorideki tasarımların değerlendirilmesinde aşağıda yer alan ölçütler jüri tarafından ön planda tutulacaktır:
1. Ana malzeme ve üretim yöntemi olarak alüminyum enjeksiyon kullanımı beklenmektedir.
2. Tasarımlarda kullanıcı ihtiyaçlarının gözetilmesi, özgün tasarım anlayışı ve güçlü tasarım dili önemli bir husustur.
3. Tasarımların fabrika ortamında günümüz seri üretim koşullarına uygun olması ve yanı sıra nakliye ve montaj konularında çözüm içermesi beklenmektedir.
4. Yarışmada, seri üretilen ürün ve ürün gruplarında kullanılacak alüminyum malzeme ve alüminyum enjeksiyon üretim yöntemi yanı sıra, gerekli görüldüğü takdirde kullanılacak diğer malzemelerin doğal, çevre dostu, yerel malzemeler ve geri dönüştürülmüş malzemeler olması beklenmektedir.
5. Bakım onarım kolaylığı, depolama ve nakliyede pratiklik, sürdürülebilirlik, dayanıklılık, maliyet ve kullanıcı güvenliği konuları gözetilecektir.
6. Söz konusu tasarımların, özgün olarak bu yarışma için tasarlanmış, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve uygulanmamış olması gerekmektedir.
7. Değişen yaşam alanları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, yakın gelecek için yeni kullanım senaryoları beklenmektedir.
8. Kullanıcının karşılaşacağı yeni kullanım deneyimi göz önüne alınmalıdır.
9. Gündelik hayatı kolaylaştıran ürünler ortaya koyulmalıdır.

Kurallar

1. Teslim Edilecek Evraklar
Her proje için A3 formatında paftalarda;
• Tasarımın temel senaryosu ve tasarlanmış ürünün temel prensipleri, yer aldığı plan, cephe, kesit, kullanıcı ve çevre ilişkisi yer alan görünüşler, perspektif görünüşler, gerekli görünen tüm çizimler A3 formatında olacaktır. Pafta sayısı en fazla 6 adet olacaktır.
• Paftalar üzerinde tasarıma verilecek isim-logo, kategorisi ve yarışmacı rumuzu hariç hiçbir kimlik öğesi bulunmayacaktır.
Her proje için A4 formatında;
• Tasarımın konsepti, malzemesi, üretim tekniği vb. özelliklerini anlatan, en az 500 kelimeden oluşan, Konu, Amaç, Kapsam metni istenmektedir. Belge üzerinde yarışmacı rumuzu hariç hiçbir kimlik öğesi bulunmayacaktır. (Metin altlığı internetten indirilecektir.)
• Rumuzlu, imzalı ‘Kimlik ve Başvuru Formu’ (Form altlığı internetten indirilecektir. Grup katılımlarda formu tüm katılımcılar imzalamak zorundadır.)

2. Rumuz
Yarışmacılar; tasarımlarının her sayfasının sağ üst köşesine 3 harf ve birbirinden farklı 5 rakamdan oluşan rumuz oluşturacaklardır. (örn: abc12345, a12b3c45, vb.) Yarışma evraklarının tümünde bu rumuz kullanılacaktır. Birden fazla tasarımla katılım sağlayan katılımcı her bir tasarımına ayrı rumuz oluşturacaktır.

Tasarımların Teslimi
Tasarımlar aluminyumyarisma@msgsu.edu.tr adresine dijital olarak gönderilir.
Her proje teslimi için konu bölümünde proje rumuzu ile başlayan ve aşağıdaki başlıklarla devam eden iki ayrı e-posta gönderilmelidir: 1. RUMUZ-Kimlik Dosyası (Web sitesinden indirilecek ‘Kimlik ve Başvuru Formu’ kullanılacaktır.) (örn: abc12345-Kimlik) 2. RUMUZ-Pafta teslimi (Tüm paftalar ve 500 kelimelik açıklama metni tek e-postada gönderilmelidir.) (örn: abc12345-Pafta)

1. Kimlik Dosyası Dijital Teslimi (RUMUZ-Kimlik.pdf)
Ekipte bulunan kişi veya kişilerin kimlik (ad, soyad, TC kimlik numarası) ve iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta), yarışma şartnamesini okuduklarını onayladıklarını belirten imzalı form ile yukarıda belirtilen bölümlerde öğrenci veya mezun olduklarını belirten belgeleri de içeren ‘Kimlik ve Başvuru Formu’ yarışmanın web sayfasından indirilip doldurulduktan sonra PDF formatında kaydedilerek RUMUZ-Kimlik (örn: abc12345-Kimlik.pdf) şeklinde isimlendirilecek ve aluminyumyarisma@msgsu.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir.

2. Proje Paftalarının Dijital Teslimi (RUMUZ-Pafta.pdf)
Projeye ait A3 paftalar ve 500 kelimelik açıklama (Konu, Amaç, Kapsam) metni ikinci e-posta ile gönderilecektir. Açıklama metni altlığı yarışmanın web sitesinden temin edilebilir. Yarışmaya gönderilecek paftalar en fazla 6 adet, A3, yatay, en az 150 DPI çözünürlükte, JPEG veya PDF formatlarından birinde olmalıdır. Dosya isimleri Rumuz-Pafta No şeklinde (örn: abc12345-Pafta 1) olmalıdır.

Gönderilecek e-postaların her birinin 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.

Gönderim tarih ve saatinin 03.02.2023 saat 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma sekreteryasına ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı : 1 Kasım 2022
*Soru-cevap tarihi : 1 Kasım – 20 Kasım 2022
Tasarımların Son Teslim Tarihi : 3 Şubat 2023
Jüri Değerlendirmesi : 15-17 Şubat 2023
Kazananların İlanı : 22 Şubat 2023
Ödül Tören : Mart Ayı içinde yapılacak olup, günü ayrıca ilan edilecektir.
*Yarışma ile ilgili sorular belirtilen tarih aralığında aluminyumyarisma@msgsu.edu.tr adresine gönderilebilir. Soruların cevapları 1 Aralık 2022 tarihinde, yarışmanın web sitesinde yayınlanacaktır.

İletişim Bilgileri
Adres: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan No:24, 34427 Beyoğlu/İstanbul
E-posta: aluminyumyarisma@msgsu.edu.tr
Web adresi: https://www.astoral.com/yarisma2023

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Proje Açıklama Metni İçin Tıklayın.
Kimlik Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ