25.01.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Dsi Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması

Dsi Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması

Dsi Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması

Devlet Su İşleri Dsi Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Eğitim Gören 15 İle 20 Yaş Arası Lise Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 2.500 Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü 1.500 Türk Lirası Artı Başarı Belgesi

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) toplam bütçesi 6 000 TL olup, vakfı yoluyla karşılanacaktır.

Amaç:

1997 yılından bu yana her yıl Dünya Su Haftası etkinlikleri kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması düzenlenmekte olup Yarışma Stockholm Su Vakfı adına Stockholm Su Enstitüsü (SIWI) tarafından İsveç Prensesi Victoria’nın himayesinde gerçekleştirilmektedir.

Sponsorlu

Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek projenin belirlenmesi maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması düzenlemektedir.

Dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek amacıyla gençlerin su konularına ilgilerini artırmak gerekmektedir.

Bu bağlamda ödülün amacı, genç bireylerin ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel hem de küresel ölçekte geliştirilmesidir. Ayrıca, genç katılımcıların projeleri ile ülkemizin görünürlüğü ve temsiliyeti artırılacak; gelecek nesillerin su ve çevre meselelerindeki hassasiyeti geliştirilmiş olacaktır.

Katılım Koşulları

Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası bütün lise öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin yarışmaya katılım hakkı bulunmamaktadır.

Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında Stockholm’de yapılacak olan uluslararası finale 2 öğrenciden fazlası katılamayacaktır. Katılım sağlayacak öğrenciler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

Yarışmanın finalist(ler)i Stockholm’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde uluslararası jüriye proje sunumu gerçekleştireceğinden, adayların İngilizce diline (konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

Proje

Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans” bölümünde belirtilmelidir.

Yarışmaya katılacak Projeler yazılı rapor olarak hazırlanacak olup sadece birinci olan projenin ayrıca poster şekline (İngilizce dilinde) getirilmesi gerekmektedir.

Stockholm’deki uluslararası yarışmaya katılım başvurusu ve Stockholm’deki yarışma sırasında projenin sunumu İngilizce dilinde gerçekleştirileceğinden; birinci seçilen proje raporu ve posterinin İngilizce dilinde de hazırlanması gerekmektedir. Başvuruda herhangi bir gecikme yaşanmaması için tüm bu hususların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Yazılı proje şu şekilde hazırlanmalıdır: 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5 satır aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası dışındaki sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil 20 adet A4 sayfasını geçmemelidir. 2MB’dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında elektronik ortamda sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre hazırlanabilir; fakat “Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2022, rapor başlığı, isim(ler) ve ülke” bilgileri belirtilmelidir.

Ön bilgiler: Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları içermekte olup, en fazla 1 sayfalık Proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan kısaltmalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır.
Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.

Poster Sunumu: Bu kısımda birinci olan Projeye ait önemli bölümlerin sunulması gerekmektedir. 2 adet olarak hazırlanacak posterler, görsel materyalleri içermelidir. Boyutları, maksimum 96 cm x 200 cm ebatında olmalıdır.

Değerlendirme:

Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri kurulacak bir komisyon kararı ile değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 30 Nisan 2022 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir.

Okul idaresince seçilen ve gönderilmeye hak kazanan proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

Proje Değerlendirme Kriterleri:

Uygunluk
Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre-toplum konularına uygunluğu gözetilir: 3
1. Proje, su çevrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir? 3
2. Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir? 3
3. Proje, çevre ve toplumun refahını artırmaya dönük müdür? 3
4. Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır? 3
5. Proje, su konularında bilinçlenmeyi arttırmakta mıdır? 3
6. Proje, çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir? 3

Yaratıcılık Becerisi
Projenin yaratıcılığı şu açılardan değerlendirilir:
1. Bir sorunla nasıl baş edildiği, 3
2. Bir sorunun nasıl çözüldüğü, 3
3. Verileri analiz etme becerisi, 3
4. Deneyler ya da araştırmalar, 3
5. Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını arttırma, 3

Yöntem
1. Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var mı? 3
2. Sorun iyi tanımlanmış mı? 3
3. Sorun, ne yönlerden sınırlandırılmış? 3
4. Çalışma, planlı yürütülmüş mü? 3
5. Sonuç çıkaracak kadar yeterli bilgi var mı? 3
6. Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır? 3
7. Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var mıdır? 3

Konu Bilgisi
1. Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti, 3
2. Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı, 3
3. Referans listesi ikna edicimi? (Referanslar konusunda iyi hazırlık yapılmışmı?) 3
4. Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır? 3
5. Projeyi hazırlayan öğrenci, çalışmanın konusuna yeterince aşina mı? 3
6. Yazar, alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi? 2
7. Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi? 2

Pratik Beceriler
1. Öğrenci projesini kendisi mi sergiledi? 2
2. Ölçümleri öğrenci mi yaptı? 2
3. Dışarıdan (öğretmen, veli, üniversite) ne kadar yardım alındı? 2
4. Okulda bulunan materyallerden yararlanıldı mı? 2
5. Sergi için malzeme nereden temin edildi? Öğrencinin kendi ürünü mü? 2
6. Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı? 2

Rapor ve Sunum
1. Öğrenci çalışmasını yazılı, sözlü ve sergi yoluyla düzgün ve bilgilendirici şekilde sunabiliyor mu? 3
2. Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı? 3
3. Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu? 3
4. Sunum, kişiye özgü belli özellikleri öne çıkarıyor mu? 3
5. Sunumla yazılı materyal arasında ilişki var mı? 3

Telif Hakkı
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projenin kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Projesi ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
DSİ tüm tanıtım faaliyetlerinde dereceye giren projeleri proje sahibinin izniyle sergileyecektir.
Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için başvuru öncesinde patent başvurusunun yapılması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Başvuru Şekli:

Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması (TGSÖ) katılım gönüllülük esasına dayanır, yarışma için katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese, proje sahibi öğrencilerin cep telefonları, e-posta adresleri yazılı iletişim bilgileri ile okul müdürü imzalı üst yazı ekinde, 30 Nisan 2022 tarihine kadar e-posta ya da posta yoluyla yapılabilir.

Ayrıca, proje sahibi öğrenciler tarafından İngilizce dilinde hazırlanmış Proje özetini içeren 5 dakikalık video kayıtlarının WeTransfer v.b. bulut teknolojisi kullanan bir platforma yüklenmesi ve ilgili linkin waterprize@dsi.gov.tr adresine gönderileceklerdir.

Yarışma sonucuna itiraz hakkı bulunmamakta olup, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasını düzenleyen DSİ Genel Müdürlüğü, yarışma mekanlarına erişim dahil engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri sağlamaktadır.

Uluslararası Final:

“Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması 2022”de birinciliğe layık görülen proje sahibi finalist(ler), 2022 yılı Ağustos ayının son haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilecek olan “2022 Dünya Su Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “2022 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması”nda ülkemizi temsil edecektir. Covid-19 pandemisi kapsamında belirlenecek uygulama doğrultusunda yarışmaya katılım mümkün çevrimiçi şeklinde gerçekleştirilecek yarışmada ülkemizi temsil edecektir.

Stockholm Gençler Su Ödülüne başvuru Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacaktır.
Yarışmaya katılım sağlayacak finalist(ler)in uluslararası ulaşımları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce, konaklama ve yeme-içme masrafları ise Stockholm Su Enstitüsünce sağlanacaktır.

Danışman öğretmen için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup Stockholm Su Haftası boyunca finalist(ler)e Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından refakat edilecektir.

Uluslararası finalde birinci olan proje sahipleri 15.000 Amerikan Doları ve cam heykelcik, proje sahiplerinin kayıtlı olduğu lise ise 5.000 Amerikan Doları ile ödüllendirilecektir. Onur ödülü (Diploma of Excellence) ise 3.000 Amerikan Dolarıdır.
Tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Faaliyet Takvimi
1. Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) Ulusal Faaliyet Takvimi

Ocak 2022 Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasını Okullarda Afiş ile duyuruların yapılması

30 Nisan 2022: DSİ Genel Müdürlüğüne (TGSÖ) başvurunun yapılacağı son tarih.

Mayıs 2022, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasında (TGSÖ) 1. 2 ve 3. olanların DSİ web sitesinde ilan ediş tarihi.

2. Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) Uluslararası Faaliyet Takvimi

Haziran 2022, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasına (TGSÖ) 1. Olan yarışmacıların projesini İngilizce özetini ve logosunu watertank.se internet sayfasına yüklenmesi

Temmuz 2022, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasına (TGSÖ) 1. Olan yarışmacıların posterlerin siteye yüklenmesi

Ağustos 2022, İsveç tarafından Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasına (TGSÖ) 1. Olan yarışmacıların mülakata çağırarak İngilizce dilinde projelerini anlatmaları ve sorulara cevap verilmesi.

2022 yılı Ağustos ayının son haftası, “2022 Dünya Su Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “2022 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması”nda Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasına (TGSÖ) 1. olan yarışmacıların ülkemizi temsil etmesi.

İletişim:

Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mh. Anadolu Bulvarı No: 5/1
Çankaya / ANKARA
TEL: (312) 454 50 80
FAKS: (312) 454 50 85
E-POSTA: waterprize@dsi.gov.tr
Detaylı bilgi DSİ Genel Müdürlüğü web sitesinden www.dsi.gov.tr ve DSİ Dış İlişkiler Müşavirliği’nden temin edilebilir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu, Veli İzin Belgesi, Muvafakat, Aydınlatma Metni, Üst Yazı İçin Tıklayın.
Açık Rıza Onayı İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ