18.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

DSİ Dünya Su Günü Resim Ve Kompozisyon Yarışması

DSİ Dünya Su Günü Resim Ve Kompozisyon Yarışması

 DSİ Dünya Su Günü Resim Ve Kompozisyon Yarışması

Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ Dünya Su Günü Resim Ve Kompozisyon Yarışması Konusu Yeraltısuyunu Görünür Yapmak. Devlet Su İşleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ödüllü Resim Ve Kompozisyon Yarışmasına Ortaokulların 7 Ve 8 Sınıf Öğrencileri Katılabilir.

Eserler Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne Teslim Edilecek.

Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması

Konu
Yeraltısuyunu Görünür Yapmak

Amaç
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak ” konulu kompozisyon yarışması ile konunun öneminin ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

Sponsorlu

Katılım Şartları
1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

2. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.

3. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ulaşılabilecek okul telefonu ve adresi, velinin ve danışman öğretmenin (kişinin kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.

6. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 11.02.2022 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.

7. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

8. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

Değerlendirme
(Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)
1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 11.02.2022 tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.
2. Okul İdarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen kompozisyonu en geç 18.02.2022 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü –Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir.

Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması Eserlerinin Değerlendirme Ölçütleri
-Konuyu ifade edebilme, duygu ve düşünceye aktarabilme (25 puan)
-Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kullanımı (25 puan)
-Hitap, kullanılan dilin akıcılığı (25 puan)
-Türkçe dilbilgisi kurallarının ve noktala işaretlerinin kullanımı (25 Puan)
3. Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir. Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

Başkan Erdinç DUMLU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
Üye Ali ÇAĞLAR Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur
Üye Filiz KOLCU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Gelişimcisi
Üye Murat GÜN Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur
Üye Havva ÖZTÜRK Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur

Ödüller
Ödül töreni, 22 Mart 2022 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerden ülkemiz nezninde covid-19 virüsünün etkilerinden korunmak amacı ile online olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 3500 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 3000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 2500 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
Yarışma ödüllerinin bütçesi DSİ Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Adres
(Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.)

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Dünya Su Günü Resim Yarışması

Konu
Yeraltısuyunu Görünür Yapmak

Amaç
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” konulu resim yarışması ile konunun öneminin Ortaokulu öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

Katılım şartları
1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

2. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.

3. Resimler, A3 (29.5 cm x 42 cm) resim kâğıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır. Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, okul adresi ve telefonu, velinin veya danışman öğretmenin (kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resimlerin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir.

6. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 11.02.2022 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan resimler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.

7. Resim, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

8. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

Değerlendirme
(Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)
1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan resimleri değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 11.02.2022 tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.
2. Okul İdarelerince birinci seçilen resimler; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen resmi en geç 18.02.2022 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir.

Dünya Su Günü Resim Yarışması Eserlerinin Değerlendirme Ölçütleri
-Konuya Uygunluk (Yeraltısuyunu görünür yapmak) (25 puan)
-Yaratıcılık (Duygu düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü) (25 puan)
-Resim Tekniğini Uygulama (Kullanılan tekniğin özelliklerine göre uygulanması) (25 puan)
-Özgünlük (Resmin tamamının öğrenci tarafından yapılması) (25 puan)
Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen resimler; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
Başkan Serhat SAYINER Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı
Üye Figen BAYRAKTAR Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Mimar
Üye Nadide DEMİR İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ziraat Yük.Müh.
Üye Filiz KOLCU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Gelişimcisi
Üye Gülçin ERDEM Destek Hizmetleri Dairesi Memur

Ödüller
Ödül töreni, 22 Mart 2022 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerden ülkemiz nezninde covid-19 virüsünün etkilerinden korunmak amacı ile online olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 3500 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 3000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 2500 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
Yarışma ödüllerinin bütçesi DSİ Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Telif Hakkı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ödül alan veya almayan bütün eserleri eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Resimlerin İadesi
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
İstek halinde 04.04.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden eser sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

Adres
(Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.)

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Bilgi Notu İçin Tıklayın.
Web: https://dsi.gov.tr/Haber/Detay/4566

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Emira dedi ki:

  Çok güzel bende katılmak istiyorum ama nasıl katılacağımı bilmiyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   bölgenizdeki dsi bölge müdürlüklerine gönderilecek. https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/717

 2. Efsun sahra dedi ki:

  Çok güzel bir şeymiş

BİR YORUM YAZ