<style>.lazy{display:none}</style>Dönüşüm Evde Başlar Görsel Anlatım Yarışması Başvurusu
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Dönüşüm Evde Başlar Görsel Anlatım Yarışması

Dönüşüm Evde Başlar Görsel Anlatım Yarışması

Dönüşüm Evde Başlar Görsel Anlatım Yarışması

İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü Dönüşüm Evde Başlar Görsel Anlatım Yarışması Düzenliyor.

1 Yarışmanın Konusu ve Amacı:

1.1 Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur”.

Rotary’nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak tanımlanır. Bu anlayış tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.

Rotary Kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedeki temsil edilen iş ve mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil etmektedir.
Rotary’nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini sağlamak içindir.

Ads

Bu esaslara göre Rotary;
• Bir anlayış ve yaşam biçimidir.
• Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.
• Uluslararası tanışıklığı geliştirir.
• Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.
• İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.
• İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.
• Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.
• Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmalarını sağlar.
• Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.

Uluslararası Rotary nin 2020 yılına kadar öncelikli 6 temel alanı:
• Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü
• Su ve Hijyen
• Anne ve Çocuk Sağlığı
• Hastalıkların Önlemesi
• Ekonomik ve Toplumsal Gelişim
• Temel Eğitim ve Okuryazarlık olarak süre gelmiştir.

UluslararasıRotary 2020 yılında 6 öncelikli alanına 7.öncelik alanı olarak “Çevre”’yi eklemiştir.

Rotary’nin bireyden başlayarak ,önce kendini sonra içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı değiştirme vizyonundan hareketle çevreyi desteklemek ve çevrede bu değişimi yaratmak çok kapsamlı etki alanı nedeni ile çok önemlidir.
Biz de hayatın devamı için temel unsur olan çevre konusunda farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme oluşturmak amacı ile bir dizi proje hedefledik.

Bu projelerden ilki birey olarak dönüşüme evden nasılbaşlayacağımızı ve ev hayatımızı nasıl dönüştürebileceğimizin yollarını aramak olarak belirlenmiştir. Hepimizin bildiği gibi farkındalık yaratmanın en etkili yolu görsellikten başlıyor. Bu nedenle DEĞİŞİMİN EVDEN BAŞLAMASI-ana temasını en iyi ve vurucu şekilde anlatacağımız bir grafik tasarıma ihtiyaç var.

Sizlerin yaratıcılığına güveniyoruz ve hadi iş başına diyoruz.

En iyileri ,en güçlü etkiyi sağlayacakları seçmek için bir yarışma yapalım dedik.

1.2. Yarışmanın amacı;
“DEĞİŞİM EVDEN BAŞLAR” farkındalığını arttıracak güçte, dikkat çekici görsel çalışmalar ile bu farkındalık çabalarını dijital ortamlarda yaygınlaştırmak için oluşturulacak tüm tanıtım etkinlikleri, sunumlar vb görsel çalışmalara destek verecek tanımlayıcıve yaratıcı bakış açısı ile katkı koyan görsel anlatım ve ifade eserlerinin elde edilmesidir.

1.3. Söz konusu eserler sürdürülecek farkındalık çalışmalarında öncelikle aşağıda belirtilen ana tüketim ürünleri olan
• Metal Geri dönüşümler,
• Elektronik Geri Dönüşüm
• Bakır Ve Değerli Metaller
• Alüminyum
• Piller
• Plastik Geri Dönüşüm
• Organik Geri Dönüşüm
• Yağlar vb evde tüketimi gerçekleşen ve çevreye etkisi olan tüm ürünler yer alabilir.

2. Yarışmaya Katılım Koşulları ve Teknik Gereklilikler:
2.1. Yarışmaya Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarım konusunda çalışabilen ve üretebilen herkes katılabilir.

2.2. Yarışmaya Katılım ücretsizdir.

2.2. Yarışmaya bireysel (kişi olarak) ya da grup olarak katılmak mümkündür. Ancak grup olarak katılımda grup adına yetkili sadece bir sorumlu/temsilci belirtilmesi gerekmektedir.

2.3. Yarışma 3 farklı dalda gerçekleştirilecektir:

2.3.1. Fotoğraf

2.3.1.1. 4200×6000 pixel ve 150-300 dpi aralığında olmalıdır.

2.3.1.2. Dijital düzenleme işleminden geçirilmemelidir.

2.3.2. El Sanatları

2.3.2.1. 35×50 / 70×100 ve katları ebadında olmalıdır.

2.3.2.2. Çalışmada kullanılabilecek kalem, boya, teknik vb serbesttir.

2.3.3. Dijital Grafik

2.3.3.1. 4200×6000 pixel ve 150-300 dpi aralığında olmalıdır.

2.3.3.2. 10-12 sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.

2.4. Katılımcılar yarışmaya belirlenen 3 ana alanda, koşullara uygun en fazla üç adet eser ile katılabilir.

2.5. Tüm eserlerde yaratılacak içerikler Rotary’nin etik değerlerine uygun biçimde olmalıdır.

2.6. Eserler “Ana tema” dışında farklı tema, belirteç, logo, yorum oluşturabilecek kurgu içermemelidir.

2.7. Hiçbir şekilde eserlerde Rotary Logosu kullanılmayacaktır.

2.8. Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

2.9. Eserlerin basılı veya çizili orijinalleri dışında eserler dijital formatta, 300 DPI çözünürlükte, TIFF ya da (sıkıştırma yapılmaksızın) JPEG uzantılı belgeye dönüştürülecek ve başvuru için belirtilen internet sayfasına yüklenerek teslim edilecektir.

2.10. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların daha önce bir başka yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış veya mali haklarının devredilmemiş olması gerekmektedir.

2.11. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında Kural İhlali İşlemi uygulanır.

2.12. Katılımcı hakkında Kural İhlali İşleminin uygulanması durumunda, Ödül alan katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu gibi hallerde her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya ait olup yarışma organizatörü ve seçicileri bağlamaz. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının, yarışmayı düzenleyen idarenin talebi üzerine gecikmeksizin ödülü iade etmesi gerekir.

2.13. Haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

2.14. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, kurum, kuruluş ve herhangi bir şekilde belirleyici tabela, işaret veya görseli görünen gerçek veya tüzel kişilerin fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri ve bu iznin katılımcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekil ve içerikte alındığı kabul edilir. Bu meyanda gündeme gelebilecek her nevi ihlal iddiaları ve bundan kaynaklanan zarar ve ziyan taleplerinden katılımcı sorumlu olup, U.R. 2440. Bölge Federasyonu, UR 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği ve Dokuz Eylül Rotary Derneği’nin bu çerçevede uğrayacağı her nevi zarar ziyanı Yarışmacıya rücu hakkı saklıdır.

3. Değerlendirme Jürisi Üyeleri:

• Rtn. Gaye Berköz
• Rtn. Gökhan ÇITAK
• Rtc. Özer Bilgili
• Rtc. İrem BURSALIOĞLU

4. Değerlendirme:

4.1. Bu maddede belirtilen konulara uymayan tasarımlar Değerlendirme Jürisi kararı ile yarışmadan çıkarılabilir:4.1.1. Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar,

4.1.2. Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen konulardan herhangi birine uymayan tasarımlar,

4.1.3. Herhangi bir yerinde tasarımın sahibini tanıtan veya tanıtıcı işaret bulunan tasarımlar.

4.2. Grafik çalışmaları yarışma jürisi tarafından aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir:4.2.1. Yarışmanın konusu ve amaca uygunluğu.

4.2.2. Görsel açıdan mesajın anlaşılabilirliği.

4.2.3. Özgün ve estetik oluşu.

4.2.4. Akılda kalıcı ve etkili içeriğe sahip olması.

5. Ödüller:

5.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki miktarlarda ödül verilecektir.

5.2. Ödüller:
• Birincilik Ödülü: Denizatı Hotelde 1 gece çift kişilik konaklama (Mayıs Ve Haziran)
• İkincilik Ödülü: Murano’s Restorant’ta 2 kişikik akşam yemeği
• Üçüncülük Ödülü: Tuzu Biberi Restorant’ta 2 Kişilik Kahvaltı
• Dördüncülük Ödülü: 150 TL lik D&R Hediye Çeki
• Beşincilik Ödülü: 100 TL lik D&R Hediye Çeki
• Beş adet Mansiyon ödülü ayrıca verilecektir.

5.3. Bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir. Bir katılımcının jüri tarafından birden fazla ödüle layık görülmesi halinde sadece 1 ödüle hak kazanılmış sayılır.

5.4. Ödüle layık görülen tasarımlar Jüri Değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak 2021 gününden itibaren https://www.dokuzeylulrotaract.org.tr/ kurumsal web sitesinden kamuoyuna duyurulur. Sonuçlar ayrıca kazananların adresine yazılı olarak bildirilir.

5.5. Tasarımların düzenlenen yarışma konusu ve amacına karşılık vermemesi halinde, jüri hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.

5.6. Tüm Eserler sosyal medyada tasarımcısının ismi ile yayınlanacaktır.

5.7. Ödül töreninin yapılacağı yer ve tarih sonuçların açıklanması sürecinde ilgililere duyurulacaktır.

6. Yarışma Takvimi:
6.1. Yarışma Duyuru Tarihi : 07 Aralık 2020
6.2. Yarışma Başlangıç Tarihi : 10 Aralık 2020
6.2. Yarışma Son Başvuru Tarihi: 10 Ocak 2020
6.2. Jüri Değerlendirme Tarihi: 20 Ocak 2021
6.3. Sonuçların Açıklanması: 21 Ocak 2021

7. Tasarımların Teslim Şekli ve İşaretlenmesi:
Katılımcılar başvuru yaparken:

7.1. Yarışma fotoğrafları https://www.dokuzeylulrotaract.org.tr/web adresinde açılan yarışma katılım bölümüne yüklenmelidir. Kargo veya elden teslim kabul edilmeyecektir. Katılımcılar görselleri gönderirken formda yer alan bilgileri de eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Katılımcının iletişim bilgilerindeki eksiklik ya da hatalı bilgilerden organizasyon ekibinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.2. Katılımda gönderilecek görsellerin boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.

7.2. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

7.3. Gönderilecek görsellerin üzerine beş harf ya da rakamdan oluşan ayrı bir rumuz yazılmalıdır. (Fotoğrafın bulunduğu JPEG belgeye de rumuz yazılacak ve her fotoğraf için rumuza 1,2,3 sıra numarası eklenecektir. Örnek: ABCDE-1, ABCDE-2, ABCDE-3 ). Görsel üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret, yazı, kimlik bilgisi, vb. ibare olmayacaktır.

7.3. Yarışmaya katılanlar şartname ekinde verilen katılım kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz dolduracak, imzalayacak ve rumuz ile aynı isimli bir dosya olarak kaydedecektir. Katılım kimlik formu ve taahhütname yarışma başvurusu yapılacak internet sitesine yüklenerek teslim edilmelidir.

7.4. Eserler, dijital yükleme yolu ile teslim edilecektir. Posta ve kargo yoluyla teslim için adres aşağıdadır. Ancak posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, kaybolma veya herhangi bir bozulmadan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7.5. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve iş bu şartnameyi, https://www.dokuzeylulrotaract.org.tr/web sitesinden edinebilirler.

Eser Teslim Adresi: https://www.dokuzeylulrotaract.org.tr/web sitesi
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405Kavala Plaza Çankayaİzmir–Türkiye
Tel. : +90 232 441 05 16
Faks : +90 232 441 14 24
E-posta :cevreicinafis@gmail.com
Yarışma Bilgi : Taylan ERBAY
Tel. : 0 (532) 692 05 71

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Sitesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ