16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Diyanet İşleri Kur’an Kursu Öğreticileri Arası Etkinlik Yarışması

Diyanet İşleri Kur’an Kursu Öğreticileri Arası Etkinlik Yarışması

Diyanet İşleri Kur’an Kursu Öğreticileri Arası Etkinlik Yarışması

Diyanet İşleri Kur’an Kursu Öğreticileri Arası Etkinlik Yarışması Düzenliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Öğreticileri Arası 4-6 Yaş Öğrencilerine Yönelik Etkinlik Yarışması

Amaç
Bu yarışma ile Başkanlığımızca geliştirilen materyal ve etkinlikler dışında Kur’an kursu öğreticilerimiz tarafından üretilecek özgün, yaratıcı, ekonomik, işlevsel etkinliklerle materyal çeşitliliğini artırmak ve öğreticilerde farkındalık oluşturarak onların yeni fikirler geliştirebilmelerine imkan sağlamak amaçlanmaktadır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası

Kapsam
Bu yarışma; Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan kadrolu, sözleşmeli ve geçici Kur’an kursu öğreticilerini kapsar.

Ads

Konu
Başkanlığımızca hazırlanan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı’nın; Kursa Uyum Süreci, Dini Bilgiler Alanı, Değerler Eğitimi Alanı, Kur’an-ı Kerim Alanı ve Tamamlayıcı Kazanımlar Alanı ile uyumlu etkinliklerdir.

Genel Katılım Şartları
1. Yarışmaya gönderilecek etkinliklerde aranacak şartlar:

a) Yarışmaya gönderilecek etkinlik; oyun, sanat, drama, hikaye, müzik, fen, dil ve matematik alanlarından seçilen birkaç türün birleşiminden oluşmalıdır.

b) 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören çocukların kendini tanıma, duygularını ifade etme, ortama uyum sağlama, grupla etkileşim halinde çalışma, dili doğru kullanma, ince ve kaba motor gelişimine katkı sağlama, insanlara değer verme, algılama ve yorumlama gücünü geliştirme vb. öğrencilerin bilişsel, dil, sosyal duygusal, motor ve özbakım gelişim alanlarına destek olacak nitelikte hazırlanmış olmalıdır.

c) Yarışmaya gönderilecek etkinlik 4-6 yaş gelişim farklılıklarına hitap edebilecek esnekliğe sahip olmalıdır.

d) Etkinlik, farklı bölge ve şartlardaki çocuklara uygulanabilecek özelliklere (fiziksel, ekonomik, kültürel farklılıklar vb.) sahip olmalıdır.

e) Etkinlik, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı’nın; Kursa Uyum Süreci, Dini Bilgiler Alanı, Değerler Eğitimi Alanı, Kur’an-ı Kerim Alanı ve Tamamlayıcı Kazanımlar Alanlarının çocuğun aktif katılımı ile içselleştirebileceği uygulamalara fırsat vermeli ve gerçek hayatla tutarlı olmalıdır.

f) Etkinliklerde kullanılacak görseller etkinliğe mutlaka eklenmelidir.

g) Farklı etkinlik türleri ile birlikte materyal çeşitliliğinin yanı sıra çocukların güvenliğini tehlikeye atacak tüm durumlardan uzak olmalıdır.

h) Etkinlik, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı’ndaki birden fazla kazanıma/konuya uygun olmalıdır.

i) Etkinlik, Ek-1’de yer alan forma uygun olarak doldurulmalıdır.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

3. Katılımcılar yarışmaya sadece bir etkinlik ile katılabileceklerdir. Birden fazla etkinlik gönderen katılımcıların etkinlikleri dikkate alınmayacaktır.

4. Özgün ya da kendisine ait olmayan bir etkinlikle yarışmaya müracaat eden öğreticilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Böyle bir durumda dereceye giren öğreticilerden kazanılan ödülün iadesi talep edilecektir. Bu durum diğer ödül almış/almamış yarışmacılara talep hakkı doğurmayacaktır.

5. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

6. Yarışmaya başvuru yapanlar etkinliklerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk olacak şekilde ve PDF formatında hazırlayıp göndereceklerdir.

7. Yarışmaya Jüri üyelerinin 1. derece yakınları katılamaz.

8. İstenilen formların doldurulmadığı, son teslim tarihinden sonra gelen ve e-posta haricinde gönderilen etkinlikler dikkate alınmayacaktır.

9. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

10. Katılımcılar, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Telif (Kullanım) Hakları
1. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği etkinliğin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Etkinliğin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluklar eser sahibine aittir.

2. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

3. Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya
manevi uyuşmazlıklardan Diyanet İşleri Başkanlığı sorumlu değildir.

4. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm etkinliklerin, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama, kitap, dergi vb. alanlarda kullanım hakkına sahip olacaktır. Bu durumda katılımcıların etkinliklerinin bu ortamlarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir ve katılımcılara her hangi bir bedel ödenmez.

5. Etkinliklerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler eser sahibi tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi bir telif ücreti ödenmez, ayrıca konu ile ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.

6. Yarışma sonunda başarılı olan etkinlikler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanması durumunda etkinlik sahibi Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan herhangi bir hak/ücret talebinde bulunmayacaktır.

7. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Jürinin kararları geçerlidir.

Değerlendirme
1. Yarışmaya katılacak eserler, Jüri üyeleri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.

2. Jüri üyeleri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Diyanet İşleri Başkanlığı ödül vermeme hakkına sahiptir.

Etkinlik Değerlendirme Kriterleri
1. Özgünlük (10 Puan)
2. Farklı etkinlik türlerini kullanabilme (10 Puan)
3. Çocuğun aktif katılımını sağlayabilme (10 Puan)
4. Öğretim programının amaç ve kazanımlarına uygunluk (10 Puan)
5. Gerçek hayatla tutarlılık (10 Puan)
6. Esneklik, öğrenci seviyesine uygunluk (10 Puan)
7. Etkinlikte materyal kullanımı (10 Puan)
8. Birden çok konuya/kazanıma uygunluk (10 Puan)
9. Güvenlik (10 Puan)
10. Anlatılmak isteneni doğru, açık ve sade bir şekilde anlatabilme, etkinlik formuna uygun bir şekilde doldurabilme (10 Puan)

Yarışma Sonuç Duyurusu
Yarışma sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek olup ayrıca tüm
ödül kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yarışma Takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışma Duyurusunun Yapılması: 10 Nisan 2023
Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2023
Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi: Eylül 2023

Katılımcılardan İstenilenler
Katılımcı tarafından doldurulmuş ve imzalanmış “Etkinlik Formu, Katılım Formu ve Taahhütname, Açık Rıza Onayı” formlarının kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 23:59’a kadar ulaştırılması gerekmektedir.

İletişim Bilgileri
Tel: 0 312 295 99 96
E-posta: kurankurslari@diyanet.gov.tr

Yarışma Şartnamesi Ve Ek Dosyalar İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Cansu dedi ki:

    Bende katılmak istiyorum 7. Sınıfım

BİR YORUM YAZ