18.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Diyanet İşleri Başkanlığı Fotoğraf Ve Animasyon Kısa Film Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Fotoğraf Ve Animasyon Kısa Film Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Fotoğraf Ve Animasyon Kısa Film Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Fotoğraf Ve Animasyon Kısa Film Yarışması Düzenliyor. Ailede İletişim Fotoğraf Ve Animasyon Kısa Film Yarışmasına 18 Yaşını Doldurmuş Herkes Katılabilir.
Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yarışma Son Başvuru Tarihi 9 Ekim 2020 Tarihine Ertelendi.

Ailede İletişim Konulu Fotoğraf Ve Animasyon Kısa Film Yarışması Koronavirüs Salgınına Karşı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi İle Yarışma Şartnamesinde Belirtilen Yarışma Takvimi Yaşanılan Süreç Göz Önünde Bulundurularak İleri Bir Tarihi Ertelenmiştir. Bu Süre Zarfında Yarışmacılar Eserlerini Göndermeye Devam Edebilecektir.
Detaylar İçin Tıklayın.

Yarışma Ödülleri

Animasyon Ve Kısa Film Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Fotoğraf – DSLR Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
Sergilenme Bedeli 300 Türk Lirası

Sponsorlu

Yarışmanın amacı: Aile bireylerinin iletişim ve sorun çözme yöntemlerinde şiddetin değil sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve adaletin yer aldığı davranış modellerini görünür kılarak bizi aile yapan değerlerimize dair farkındalık oluşturmak, aile içi iletişimde şiddetin değil merhametin var olduğu, manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Yarışmanın konusu: Başkanlığımızca ailenin korunması, güçlendirilmesi ve aile olma bilinci konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik “Aile İçi İletişim” temasıyla ulusal düzeyde “Fotoğraf ve Animasyon Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir.

Genel Katılım Şartları

1. Yarışma, Jürinin ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları, yardımcıları ve çalışanları dışında 9 Ekim 2020 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan ve haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan gerçek kişilerin katılımına açıktır. Haklarında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

2. Eserler ve telif formunun wetransfer ile aile@diyanet.gov.tr adresine 9 Ekim 2020 günü saat 23:59’a kadar ulaştırılması gerekmektedir. Telif formunun doldurulmadığı ve son teslim tarihinden sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır.

3. Eser sahipleri birden fazla eser ile yarışmaya katılabilirler. Birden fazla eser ile yarışmaya katıldığı takdirde her bir eser için ayrı bir telif formu doldurmalıdır.

4. Katılımcı, eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu veya kendisine ait olmayan eserlerin sahiplerinden izinlerinin alınmış olduğunu belgelendirir. İzin alınmaksızın başkasına ait eserlere ilişkin görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.

5. Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisine aitmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6. Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

7. Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

8. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm eserleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama, sergileme; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi vb. alanlarda kullanım hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerinin ticari amaç olmaksızın eserlerinin bu ortamlarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

9. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Fotoğraf Yarışması Teknik Şartları
1. Fotoğraf yarışmasında dijital tek mercek yansıtma (DSLR) fotoğraf makinası ile çekilmiş eserler yer alacaktır.
2. Katılımcılar, yarışmaya en fazla 5 (beş) adet sayısal (dijital) renkli eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.
3. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
4. Yarışmaya gönderilecek eserlere 6 rakamdan oluşan rumuz ve sıra verilecektir. Örneğin 223461_1_anne, 223461_2_bizim_mahalle, 223461_3_sohbet vb. olmalıdır.
5. Başka bir yarışmada daha önce ödül ve sergileme almış eserler ile bu eserlerin kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
6. Kural ihlaline sebebiyet veren eserlerin izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten eser sahibine aittir.
7. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan eserlerden dilediği kadarını muhtelif zamanlarda sergileyebilir, bu durumda eser sahibine belirlenen sergileme bedeli ödenir.
8. Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler ile reklam içerikli, sponsora ait olabilecek logo veya herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içeriğe yer verilmemelidir.
9. Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda Jürinin kanaati esastır.
10. Fotoğraflar Jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

Animasyon Kısa Film Yarışması Teknik Şartları
1. Yarışmaya katılacak animasyon kısa filmlerin süresi, en az 40 saniye, en fazla 3 (üç) dakika olmalıdır. Ancak Jüri Üyeleri gerekli gördüğü takdirde film süresinde inisiyatif kullanabilir.
2. Animasyon tekniği serbesttir. Yarışmaya 2 ve 3 boyutlu her türlü animasyon tekniği (stop-motion, cut-out vb.) ile hazırlanmış filmler katılabilir.
3. Filmlerin ses kurgusu yapılmış, 24 kare/saniye olarak izlenecek şekilde, FULL HD PAL 16:9 (1920X1080), H264 video codec ile sıkıştırılmış, asgari 10 megabit kalitede, renk kayıpsız MOV, Mp4 veya AVİ formatında hazırlanması ve diyalog içermesi halinde, Türkçe dublajlı veya Türkçe alt yazılı olması gerekmektedir.
4. Animasyon kısa filmlerin sonunda “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI” ifadesi ve “Diyanet İşleri Başkanlığı Logosu” yer alacaktır.
5. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içeriğe yer verilmeyecektir.
6. Animasyon kısa film birden fazla kişi veya tüzel kişiler tarafından yapılmış ise, ekip halinde katılım sağlanabilir. Bu durumda, öncelikle bir ekip sorumlusu (eser sahibi) seçilerek bu kişi tarafından telif formu doldurulmalıdır.
7. Eserlerin telif hakları eser sahibine aittir. Katılımcı eseri oluşturan özgün iş, senaryo, karakterler, yönetmenlik, hareketli-hareketsiz tüm görüntüler, müzik, işitsel ve benzeri içerikleri dâhil tüm unsurların haklarına sahip ve/veya hak sahiplerinden gerekli izinleri almış olmalıdır. Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda hiçbir yükümlülüğünün olmadığını ve sorumluluğunun bulunmadığını beyan eder. Başkanlık telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 9 Ekim 2020.
Yarışma Sonuçları Ekim 2020’de Açıklanacak.

İletişim Bilgileri
Tel: 0312 295 73 49 – 65 92.
E-posta: aile@diyanet.gov.tr
Adres: Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik
Daire Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/B-108
Çankaya/ANKARA.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ