03.10.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Denizci Millet Denizci Ülke Fikir Yarışması

Denizci Millet Denizci Ülke Fikir Yarışması

Denizci Millet Denizci Ülke Fikir Yarışması

Denizci Millet Denizci Ülke Fikir Yarışması İstanbul Ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Tarafından Düzenlenmektedir. Yarışmaya 18 İle 55 Yaş Arası TC. Vatandaşları Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 60 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 40 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 25 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Amacı
Bu Yarışma ile Deniz Ticaret Odası’nın “Denizci Millet ve Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde;
Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere erişmesinin sağlanması amaç edinilmektedir. Aynı zamanda uluslararası alanda sistemleri, uygulamaları ve milli imkân kabiliyetleri ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
Bu Yarışma ile hedeflenen, Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunulması misyonu çerçevesinde, yenilikçi fikir ve projelerin sektörle buluşturulmasıdır.

Konular ve Kategoriler
Yarışmaya “2.Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması” ana fikrine dair deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa, deniz turizmi, deniz kaynakları, limanlar, deniz çevresi, denizcilik eğitimi ve istihdam konularında başvuruda bulunulabilir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yarışmayı Düzenleyen Kurumun Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri.
Adı: İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO)
Adresi: Meclisi Mebusan Cad. No:22 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon Numarası: +90 212 252 01 30

Katılım Koşulları ve Katılım Şekli
Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm katılımcılar ücretsiz olarak yarışmaya başvurabilir.

a) 18 ile 55 yaş arasındaki her Türk vatandaşı,

b) Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması’na 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”e bağlı olarak faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış olan tüm STK’lar,

c) Kamu kurumlarında çalışan personel yalnızca kendi adına yarışmaya başvurabilir. Kamu kurumları kurum olarak ödüle başvuramaz.

ç) Kişi veya kurumlar yarışmaya birden fazla proje ile katılabilir, aynı proje ile yalnızca tek başvuru yapılabilir.

d) Projelerin prototipinin geliştirilmiş olması, üretim aşamasına getirilmiş bulunulması, fikir aşamasındaki projelerin ise teknik resim, maket vb. somut ürünlerle desteklenmiş olması gerekmektedir. Üretimi, ticarileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan ve denizcilik sektöründe kullanımı uygun değerlendirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) “2.Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması”na başvuru, proje sahibi gerçek kişi ve/veya kurum tarafından yapılmak zorundadır. Gerçek kişinin başvuru yaptıktan sonra vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınır, proje finale kalır ve yasal mirasçıları tarafından projenin sunumu yapılabilir ve proje kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.

f) Yarışmacılar, jüri üyeleri ve seçici kurulları belirleyenler ve atayanlar arasında bulunmamalı; jüri (danışman, asli, yedek) ve kurul üyeleri ile bunların birinci dereceden akrabaları ya da ortakları olmamalı; yarışmayı açan kurum adına hareket eden danışmanlar ya da İMEAK Deniz Ticaret Odası çalışanı veya çalışanlarının birinci dereceden akrabası olmamalı; jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılım sağlamamalı; yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlama, yürütme, sonuçlandırma ve onaylamakla görevli olmama şartlarına sahip olunmalıdır.

g) Yarışmacı, başvurudan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak ve kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru sistemine girmek ve yüklemek suretiyle yarışmaya katılabilir. İşbu formun imzalanması ile yarışmacı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası arasında anlaşma yapılmış kabul edilecektir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Katılımcı/Aydınlatma Metni’nin ilgili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

ğ) Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir. Takımlar en fazla 4 kişiden oluşabilir. Her bir takım üyesinin yarışma şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir.

h) Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer, taklit ya da alıntı olduğu tespit edilen projeler ile fikirler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmaya katılan her projede “özgünlük”, “daha önce aynı proje ile herhangi bir yarışmaya katılım sağlamamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Yarışmacılar kendilerinden istendiğinde yarışma koşullarını karşıladıklarını ispat etmekle mükelleftir. Yarışma koşullarını karşılamayan, ispat edemeyen, ya da yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilen yarışmacılar ödül kazanmış olsalar dahi yarışma dışı kalırlar.

ı) Elektronik başvuru esnasında sisteme girilen kimlik bilgileri dışında, proje içeriği alanı ile projeye ait dokümanlar ya da tasarım üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret (kişinin ismi, firmanın ismi veya logosu vb.) bulunmamalıdır.

i) Yarışma başvurusu imeakdtofikiryarismasi.com web sayfasından elektronik olarak yapılacaktır. Yarışmaya katılacaklardan şartname hükümlerini kabul ettiklerini gösteren işbu şartnamenin elektronik başvuru ortamında onaylanarak, projelerinin yarışma sonrasında Kurumca yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdikleri kabul edilmiş sayılacaktır.

Soru ve Cevaplar
a) Yarışma hakkında detaylı bilgiler “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden görülebilecektir.
b) Yarışmacılar, şartname ve yarışma hakkındaki sorularını cevaplanması için 31 Mart 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar, imeakdtofikiryarismasi@denizticaretodasi.org.tr posta adresine gönderebilecektir.
c) İMEAK DTO yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek; tüm sorulara ilişkin cevaplar e-posta sahiplerine, göndermiş olduğu e-posta adreslerinden geri bildirim olarak iletilecektir.

Proje ve Fikirlerin Bildirim Şartları
a) Proje sahipleri “2.Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması”na, en geç 31 Mart 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen elektronik link üzerinden başvuruda bulunabilecektir.
b) Proje Başvuru Adresi: imeakdtofikiryarismasi.com
c) Başvuru sonrası elektronik ön başvuru formu ve eklerindeki destek dokümanları incelendikten sonra detayları istenen projelerin aşağıda belirtilen adrese elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.
ç) Proje Teslim Adresi : İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Meclis-i Mebusan Cad. No: 22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İstanbul

Fikir ve Proje Yarışması Ödülleri
a) Değerlendirme neticesinde ilk üçe dereceye giren başvuru sahiplerine aşağıda sunulan ödüller takdim edilecektir.
Birinciye: 60.000 TL (Altmış Bin TL) ve DTO plaketi
İkinciye: 40.000TL (Kırk Bin TL) ve DTO plaketi
Üçüncüye: 25.000 TL (Yirmi Beş Bin TL) ve DTO plaketi
b) Başvuru yapılan projeler Ön Eleme ve Final Jürisi tarafından ödül ve dereceye girmeye uygun görülmediği takdirde katılımcılara ödül verilmeyecektir.
* 7337 sayılı veraset ve intikal kanununa göre vergi mükellefiyeti ödül kazanana aittir.

Yarışma Takvimi
a) Başvurular 03 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
b) 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren fikir ve projeler üzerinde yapılacak incelemeler neticesinde Ön Eleme Jürisi tarafından değerlendirme puanı 65 ve üzerinde puan alan projeler 15 Nisan 2022 tarihinde Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.
c) Finale kalan proje ve fikirler 18 Nisan – 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında Final Jürisi tarafından değerlendirilerek 6 proje sahibi finalde Jüri huzurunda sunum yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumları ve ödül töreni için tarih ve yer duyurusu bilahare yapılacaktır.
ç) Yukarıda belirtilen takvim sürecinde yapılan değerlendirmeler neticesinde finale kalan 6 proje sahibi, başvuru formunda belirtilmiş olan iletişim bilgileri üzerinden erişim sağlanarak proje sunumlarını yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumuna davet edilmeyen ve davet edildiği halde katılmayan proje sahiplerinin ödül hakkı bulunmamaktadır.
d) İMEAK DTO yarışma ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ