<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Denizci Millet Denizci Ülke Fikir Ve Proje Yarışması

Denizci Millet Denizci Ülke Fikir Ve Proje Yarışması

Denizci Millet Denizci Ülke Fikir Ve Proje Yarışması

Denizci Millet Denizci Ülke Fikir Ve Proje Yarışması İstanbul Ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Tarafından Düzenlenmektedir. Yarışmaya 18 İle 55 Yaş Arası TC. Vatandaşları Katılabilir.

Denizci Millet Denizci Ülke Fikir Ve Proje Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası Artı İMEAK DTO Plaketi
İkincilik Ödülü 75 Bin Türk Lirası Artı İMEAK DTO Plaketi
Üçüncülük Ödülü 50 Bin Türk Lirası Artı İMEAK DTO Plaketi

Yarışmanın Amacı
Bu Yarışma ile İMEAK DTO’nun “Denizci Millet Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde; Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere erişmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda uluslararası alanda sistemleri, uygulamaları ve milli imkân kabiliyetleri ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikir ve projelerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir

Ads

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm katılımcılar ücretsiz olarak yarışmaya başvurabilir.

a. Katılımcının, 18 ile 55 yaş arasında olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

b. Yarışmaya 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”e bağlı olarak faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış olan tüm STK’lar, başvuruda bulunabilecektir.

c. Kamu kurumlarında çalışan personel yalnızca kendi adına yarışmaya başvurabilecektir. Kamu kurumları kurum olarak yarışmaya başvuramayacaktır.

d. Kişi veya kurumlar yarışmaya birden fazla proje ile katılabilecek fakat aynı proje ile yalnızca tek başvuru yapılabilecektir.

e. Projelerin prototipinin geliştirilmiş olması, üretim aşamasına getirilmiş bulunulması, fikir aşamasındaki projelerin ise teknik resim, maket vb. somut ürünlerle desteklenmiş olması gerekmektedir. Üretimi, ticarileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan ve denizcilik sektöründe kullanımı uygun değerlendirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

f. Yarışmaya başvuru, proje sahibi gerçek kişi ve/veya kurum tarafından yapılmak zorundadır. Gerçek kişinin başvuru yaptıktan sonra vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınacak, proje finale kalması halinde yasal mirasçıları tarafından projenin sunumu yapılabilecek ve proje kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenecektir.

g. Katılımcı, jüri üyeleri ve seçici kurulları belirleyenler ve atayanlar arasında bulunmamalı; jüri (danışman, asli, yedek) ve kurul üyeleri ile bunların birinci dereceden akrabaları ya da ortakları olmamalı; İMEAK DTO adına hareket eden danışmanlar ya da İMEAK DTO çalışanı veya çalışanlarının birinci dereceden akrabası olmamalı; jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılım sağlamamalı; İMEAK DTO’da yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlama, yürütme, sonuçlandırma ve onaylamakla görevli olmama şartlarına sahip olmalıdır.

h. Katılımcı’nın, başvurudan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak ve kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru sistemine girmek ve yüklemek suretiyle yarışmaya katılması gerekmektedir. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasının akabinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Katılımcı Aydınlatma Metni’nin de Katılımcı tarafından imzalanması gerekmektedir.

i. Yarışma’ya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilecektir. Takımlar en fazla 4 (dört) kişiden oluşabilecektir. Her bir takım üyesinin başvuru şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir.

j. Başvuru konusu proje fikirlerinin herhangi başkaca bir projeye aynı veya benzer nitelik taşımaması gerekmektedir. Benzer, taklit ya da alıntı olduğu tespit edilen projeler ile fikirler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmaya katılan her projede “özgünlük”, “daha önce aynı proje ile herhangi bir yarışmaya katılım sağlanmamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile Yarışmaya başvuran Katılımcı(lar)’ın başvuruları Yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Katılımcılar, kendilerinden istendiğinde başvuru koşullarını karşıladıklarını ispat etmekle mükelleftir. Başvuru koşullarını karşılamayan, ispat edemeyen ya da yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilen Katılımcılar ödül kazanmış olsalar dahi yarışma dışı kalacaklardır.

k. Elektronik başvuru esnasında sisteme girilen kimlik bilgileri dışında, proje içeriği alanı ile projeye ait dokümanlar ya da tasarım üzerinde Katılımcı’nın kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret (kişinin ismi, firmanın ismi veya logosu vb.) bulunmaması gerekmektedir.

l. Yarışma başvurusu
imeakdtofikiryarismasi.com
web sayfasından elektronik olarak yapılacaktır. Katılımcılar, işbu Sözleşme’yi elektronik başvuru ortamında onaylayarak, projelerinin Yarışma sonrasında İMEAK DTO tarafından yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdiklerini kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışma Takvimi
Başvurular 02 Ocak 2024 – 29 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir.
1 Nisan 2024 tarihinden itibaren projeler üzerinde yapılacak incelemeler neticesinde Ön Eleme Jürisi tarafından değerlendirme puanı olan 65 puan ve üzerinde puan alan projeler, 17 Nisan 2024 tarihinde Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.
Finale kalan projeler 22 Nisan – 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında Final Jürisi tarafından değerlendirilerek 6 proje sahibi finalde jüri huzurunda sunum yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumları ve ödül töreni için tarih ve yer duyurusu bilahare İMEAK DTO’nun iletişim kanalları yoluyla yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen takvim sürecinde yapılan değerlendirmeler neticesinde finale kalan 6 proje sahibi, başvuru formunda belirtilmiş olan iletişim bilgileri üzerinden erişim sağlanarak proje sunumlarını yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumuna davet edilmeyen ve davet edildiği halde katılmayan proje sahiplerinin ödül hakkı bulunmamaktadır.
İMEAK DTO, Yarışma ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Yarışma Sitesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ