12.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Deniz Feneri Derneği Uygulamalı İyilik Yarışması 2024

Deniz Feneri Derneği Uygulamalı İyilik Yarışması 2024

Deniz Feneri Derneği Uygulamalı İyilik Yarışması

Okullarımız İyilikte Yarışıyor Deniz Feneri Derneği Uygulamalı İyilik Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Ortaokul, Lise, Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi / Olgunlaşma Enstitüsüne Bağlı Kurslar İle Açık Öğretim Kurumları Öğrencileri Katılabilir.
İyilik Düşün İyilik Yap, İmam Hatip Ortaokulları, Özel Ortaokullar, Resmi Ve Özel Ortaöğretim Kurumları Uygulamalı İyilik Projesi Yarışmasıdır.

Okullarımız İyilikte Yarışıyor Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması 2023-2024

Projenin Özeti
Gerçekleştirilecek iyilik projelerinin değerlendirilmesi sonucu, dereceye giren projelerin okulları/kurumları da aynı derece ile “Yılın İyilik Okulu” ve “Yılın İyilik Merkezi” unvanı ile ödüllendirilecek. Öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere para, kitap ve çeşitli ödüller verilecek.

Okullarımız İyilikte Yarışıyor
Şimdi İyilik İçin Geri Dönüştürme Zamanı!
Şimdi “Sıfır Atık” İçin Hayata İyilik Katma Zamanı!

MEB ile Deniz Feneri Derneği arasında “İyilik Okulu İş Birliği Protokolü” kapsamında, gerçekleştireceğimiz “Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması”nı, 2023-2024eğitim öğretim yılında, tematik bir başlıkla uygulamaya koyarak sürdürüyoruz.

Ads

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve ülkemiz için çok kıymetli bir proje olan “Sıfır Atık” uygulamasını, bu seneki iyilik yarışmamızda ana iyilik teması olarak belirledik.

Öğrencilerimiz, ayrıntılarına proje şartnamesinde yer verdiğimiz şekilde, hem atık azaltımı ve yeniden kullanımı ile ilgili projeler geliştirecekler hem de bunu bir iyiliğe dönüştürecekler.
Deniz Feneri Derneği ile MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liseler ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı, halk eğitimi merkezleri/olgunlaşma enstitüleri ve açık öğretim kurumlarındaki kursları/okulları kapsayan protokol, öğrencilerde, okullarda ve toplumda iyilik ve insani değerlere ait hassasiyetleri artırmayı; toplumsal dokunun güçlendirilmesini hedefliyor.
Uygulamalı İyilik Yarışması 6. Yılında

MEB İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ilk kez 2014-2015 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiğimiz “iyilik okulu” projesi ve bu proje kapsamında daha önce5defa yürüttüğümüz “Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması” ile Türkiye’nin dört bir yanında okuyan gençlerimizi bir kez daha iyilik yapmaya ve iyilikte yarışmaya davet ediyoruz.
Öğrencilerin içinde yaşadığı topluma, ülkesine ve yaşadığı dünyaya daha duyarlı, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilincine sahip gençler olarak yetişmelerine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen “Okullarımız İyilikte Yarışıyor Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması” 2023-2024 eğitim öğretim yılında6. kez uygulanacak.

İyilik İçin Geri Dönüştür!
“Sıfır Atık, Hayata İyilik Kattık!” sloganıyla öğrencileri/kursiyerleri atıksız bir hayat için geri dönüşüme ve iyiliğe davet eden ve “hayata iyilik katmak için” “İyilik İçin Geri Dönüştür!” sloganıyla da öğrencileri/ kursiyerleri atıksız bir hayata ve iyiliğe çağıran Deniz Feneri Derneği, proje kapsamında MEB İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile Türkiye’deki bütün okullara/kurumlara projeyle ilgili doküman, afiş ve broşürlerin tamamını online olarak gönderdi.

Birden Fazla İyilik Projesi ve Çoklu İyilik Ödülü

1. İçerisinde birden fazla uygulamalı iyilik projesi olan ancak tek bir isim ve tek bir dosya altında gönderilen projeler, sağlıklı ve rekabetçi bir şekilde değerlendirilme imkanını ortadan kaldırdığı için, yapılan her iyilik farklı bir isimle ve ayrı bir proje olarak gönderilmelidir.
2. Proje kapsamındaki okul/kurumlardan, uygulamalı iyilik projesi yarışmasına 5 ve üzeri projeyle katılanların arasından, seçici kurul üyeleri tarafından seçilen bir proje ekibi ve bu proje ekibinin okulu/kurumu, “çoklu iyilik ödülü” ile ödüllendirilir.

Ödüllendirme

1. Her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük, jüri özel ödülü ve çoklu iyilik ödülü olmak üzere beşer ödül verilecektir.
2. Yarışmada dereceye giren uygulamalı iyilik projesinin proje kapsamındaki okul/kurumunda, aynı derece ile “iyilik okulu”/”iyilik merkezi” unvanı verilerek ödüllendirilir.
3. Ödüller, yarışmaya katılan ve dereceye giren proje ekibi ve projenin uygulandığı okul/kurumlara törene teşrifleri halinde; Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı sayın Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki tarafından Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek ödül töreninde takdim edilecektir.
4. Deniz Feneri Derneği’nin onayı olmadan ödül alacak isimlerde değişiklik yapılamaz.
5. Projenin dereceye girmesi hâlinde, proje ekibinde yer alan isimlere nakit ödülleri Deniz Feneri Ankara Şubesi’nde imza karşılığı elden veya bildirecekleri bir banka hesabına yatırılarak ödenir. Verilen bilgilerle ilgili her türlü sorumluluk yarışmacılara aittir.
6. Dereceye girmiş ekiplerden şartnameye uygun davranmadığı tespit edilmesi halinde, dereceleri ve ödülleri iptal edilir.
7. Ödül miktarı, şartname gereği derneğe bildirilen isimler ve projede yer aldığı halde ismi bildirilemeyen ama proje ekibi içerisinde yer aldığı resmi yazı ile bildirilen öğrenciler/kursiyerlere eşit olarak paylaştırılır.
8. Nakit ödüllerinin tamamı öğrencilerindir, okullar ya da kişiler herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Yarışma Ödülleri

Proje Ödülleri (Lise / HEM / Olgunlaşma Enstitüsü)

Birincilik Ödülü 15.000 Türk lirası
İkincilik Ödülü 13.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 12.000 Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü Tablet + iyilik kitap seti
Çoklu İyilik Ödülü Tablet + iyilik kitap seti

Proje Danışmanı (birinci) İyilik Okulu çantası + plaket
Proje Danışmanı (ikinci) İyilik Okulu çantası + paket
Proje Danışmanı (üçüncü) İyilik Okulu çantası + plaket
Proje Danışmanı (jüri özel ödülü) İyilik Okulu çantası + plaket
Proje Danışmanı (çoklu iyilik ödülü) İyilik Okulu çantası + plaket

Okul/merkez Müdürü (birinci) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” birincilik plaketi
Okul/merkez Müdürü (ikinci) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” ikincilik plaketi
Okul/merkez Müdürü (üçüncü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” üçüncülük plaketi
Okul/merkez Müdürü (jüri özel ödülü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” jüri özel ödülü plaketi
Okul/merkez Müdürü (çoklu iyilik ödülü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” çoklu iyilik ödülü plaketi

Proje Ödülleri (Ortaokul)

Birincilik Ödülü 12.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 9.000 Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü Tablet + iyilik kitap seti
Çoklu İyilik Ödülü Tablet + iyilik kitap seti

Proje Danışmanı (birinci) İyilik Okulu çantası + plaket
Proje Danışmanı (ikinci) İyilik Okulu çantası + paket
Proje Danışmanı (üçüncü) İyilik Okulu çantası + plaket
Proje Danışmanı (jüri özel ödülü) İyilik Okulu çantası + plaket
Proje Danışmanı (çoklu iyilik ödülü) İyilik Okulu çantası + plaket

Okul / merkez Müdürü (birinci) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” birincilik plaketi
Okul / merkez Müdürü (ikinci) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” ikincilik plaketi
Okul / merkez Müdürü (üçüncü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” üçüncülük plaketi
Okul / merkez Müdürü (jüri özel ödülü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” jüri özel ödülü plaketi
Okul / merkez Müdürü (çoklu iyilik ödülü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” çoklu iyilik ödülü plaketi

Yarışmanın Konusu
1. Uygulamalı iyilik projelerinin konusu “Sıfır Atık” ile ilgili olmalıdır.

2. Uygulamalı iyilik projesi yarışmasında, atıklar yeniden değerlendirilerek ve farklı şekillerde dönüştürülerek yeniden kullanımı ortaya konmalıdır.

3. Uygulamalı iyilik projesi yarışmasında, proje kapsamında çalışılacak atık materyallerinin dönüştürülme sürecinde kullanılacak teknik ve malzemelerde herhangi bir kısıtlama yoktur.

4. Uygulamalı iyilik projeleri insana, canlıya, doğaya ve kültürel değerlere katkı sağlamalıdır.

Yarışmanın Kapsamı
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri; Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokullar; Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı imam hatip ortaokul ve liseleri; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu, güzel sanatlar ve spor liseleri ile mesleki eğitim merkezleri; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liseler; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerindeki 18 yaş ve üzeri kursiyerler ile 15 yaşını doldurmuş açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liseleri öğrencileri sıfır atık uygulamalı iyilik projesi yarışmasına katılabilir.

Yarışmanın Kategorileri
1. Ortaokul kategorisinde 5, 6, 7, 8. sınıflar,
2. Lise kategorisinde hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıflar,
3. Halk eğitimi merkezleri/olgunlaşma enstitüleri, 18 yaş üzeri kursiyerler; açık öğretim kurumları ise 15 yaşını doldurmuş öğrenciler ile kurs/sınıf düzeyinde katılabilir.

Uygulama Esasları
1. Uygulamalı iyilik projeleri iki aşamalı olarak uygulanır: Birinci aşamada, atık azaltımı ve yeniden kullanımı ile ilgili proje geliştirilir. İkinci aşamada ise, proje bir iyiliğe dönüştürülür ve iyilikle sonuçlandırılır.
2. Uygulamalı iyilik projesi yarışmasında; ikinci aşaması uygulanmamış projeler, yarışmaya dâhil edilmezler.
3. Uygulamalı iyilik projesi yarışmasında, daha önce başka bir yarışmaya katılan veya ödül alan projeler değerlendirilmeye alınmaz.

Genel Esaslar
1. Yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.
2. Yarışmaya katılım bireysel olabileceği gibi, daha fazla sayıdaki öğrenci/kursiyerden oluşan ekiplerden oluşabilir. Öğrenciler / kursiyerler, aynı sınıftan / kurstan olabileceği gibi farklı sınıflardan/kurslardan da olabilir.
3. Yarışmaya proje kapsamındaki okul / kurumları temsilen bir veya birden fazla proje ekibi katılabilir.
4. Öğrencileri/kursiyerleri çalıştırmak, teknik bilgilendirme ve rehberlik amacıyla her proje ekibine okul/kurum tarafından bir “proje danışmanı” (öğretmen/usta öğretici) görevlendirilir.
5. Projenin içeriğine göre, proje ekibine istenildiği kadar öğrenci/kursiyer ve proje danışmanı takviyesi yapılabilir. Ancak bir projenin dereceye girmesi halinde sadece üç öğrencinin/kursiyerin ve bir proje danışmanının adı ekip adına, projenin yürütülmesinden sorumlu Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi’ne bildirilir.
6. Aynı proje danışmanı ve ekibi, yarışmaya en fazla 3 (üç) iyilik projesiyle katılabilir.
7. Kopya olarak alınmış, 2023-2024 eğitim öğretim yılında veya daha önceki yıllarda başka bir yarışma/proje kapsamında uygulanmış ve ödül almış projeler veya bu eserlerden kopya edilmiş projeler bu yarışmaya katılamaz.
8. Yarışma ile ilgili materyaller okullara/kurslara ulaştığı andan itibaren öğrenciler/kursiyerler, herhangi bir yere başvurmaksızın yarışmaya katılabilirler.
9. Uygulamalı iyilik yarışmasına katılmak için “Proje Formu” doldurulmalıdır.
10. Katılımcılar, yarışmaya katılmak için proje yapmaya başladıklarında şartnameyi kabul etmiş olur.
11. Yarışmaya katılan projeler, 2022 eğitim öğretim yılının başlangıcından proje son başvuru tarihine kadar sonuçlandırılmalıdır.

Proje Formu
1. “Okullarımız İyilikte Yarışıyor Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması Proje Formu” www.iyilikokuluodulleri.com adresinden indirilir.
2. Proje Formunda yer alan 29 madde mutlaka “word dosyası” formatında doldurulur; flash bellekle ya da online olarak ulaştırılır.
3. Proje formundaki bilgilerle, uygulamada kaydedilen görseller ve diğer belgeler uyumlu olmalıdır.
4. Proje ile ilgili her türlü görsel (fotoğraf Yanıltıcı bilgi veren projeler elenir., video, belge vs.) proje formu içinde link vererek değil; proje formundan ayrı dosyalar olarak hazırlanmalıdır.

Görsel Materyalde Dikkat Edilecek Hususlar
1. Uygulamalı iyilik projelerine ait görsel materyaller (fotoğraf-video) yarışma kriterleri arasında yer aldığı için özenli çekilmiş olmalıdır.
2. Videoların daha sonra hazırlanacak ödül töreni, kitap ve film çalışmalarında kullanabilmesi için çekimlerin yatay kadraj (yatay çekim),fotoğrafların ise hem yatay hem dikey çekim olarak yapılması ve mümkünse en yüksek piksel kalitede olması gerekmektedir.
3. Proje ekibinin proje danışmanıyla birlikte toplu fotoğrafı, proje uygulama süreçlerinin her birinden en az 10-15 adet fotoğraf çekilmiş olmalıdır.
4. Projeyi tanıtıcı en fazla2 dakikalık proje tanıtım filmi hazırlanmalıdır.

Projenin Yerel, Ulusal ve Yerel Medyada Yer Almasında Dikkat Edilecek Hususlar

Proje yerel, ulusal ve sosyal medyada haber olarak yer aldıysa, haberin linkleriyle birlikte proje formunun ilgili bölümünde yer almalıdır.

Proje Faaliyetlerinin Belgelendirilmesi

1. Yarışmaya katılanlar, uygulamalı iyilik projelerinin, uygulamalı olarak gerçekleştirildiğine dair belge, görsel malzeme (fotoğraf, video vs.) veya eser sunmak zorundadır.
2. Projeden yararlanan hedef kitlenin (insan, hayvan, bitki, kültürel değer) sayısı belirtilir.
3. Projede maddi olarak yapılan iyilikler belge ile (fiş, dekont, makbuz, tutanak vb.) vesikalandırılır; isim, sayı, miktar ve TL olarak belirtilir.

Proje ve Görsel Materyalin Ulaştırılması

1. Proje Formu, kurumlar arası yazışmalar, her türlü bilgi, belge ve görsel materyal (video-fotoğraf-afiş-broşür) virüs kontrolü yapılmış temiz bir flash bellekle ya da online olarak gönderilir.
2. Proje Formu ve her türlü görsel, online olarak tek bir klasör içerisinde sıkıştırılmış dosya (RAR, ZIP) olarak One Drive, Google Drive ve bulut depolama platformları üzerinden iletilmelidir. Fotoğraflar, JPEG formatında olmalıdır.
3. Yıpranmış, tahrip olmuş veya virüs bulaşmış flash belleklerin açılmamasından, eserlerin posta ya da kargoda kaybolup yarışma adresine ulaşamamasından Deniz Feneri Derneği sorumlu değildir.
4. Gönderilen eserlerin zarar görmemesini temin etmek katılımcıların sorumluluğundadır.
5. Katılımcılar yarışmayla ilgili her türlü materyaliahmet.karademir@denizfeneri.org.tr e-posta adresine online olarak 24.05.2024 Cuma günü saat: 17:00’e kadar gönderebileceklerdir.
6. Projeler elden, posta veya kargo ile 24.05.2024Cuma günü saat: 17:00’e kadar, Deniz Feneri Ankara Şubesi,“İyilik Okulu Ödülleri Koordinatörlüğü”, Eski Köy Yolu Cad. No:23 Pursaklar Ankara adresine ulaştırılmış olmalıdır.
7. Belirlenen tarih ve saatten sonra ulaştırılan projeler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Değerlendirme ve Puanlama

1. Ön değerlendirmeler, projeyi yürütmekle sorumlu Deniz Feneri Ankara Şubesi İyilik Okulu Koordinatörlüğü tarafından belirlenen Ön Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından yapılır.
2. Proje puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıyla belirlenir. Puanlarda eşitlik olması halinde projenin değerlendirmesi yeniden yapılır.
3. Proje çalışmalarına ait yazılı, görsel ve dijital veriler farkındalık oluşturmak için, ilgili bakanlık birimlerinin web sitelerinde, yerel, ulusal ve sosyal medyada yayımlanır. Bu konuda başarılı olmuş çabalar, değerlendirme kriterlerinde belirtilen puanla değerlendirilecektir.
4. Seçici kurul değerlendirmelerinde gizlilik esastır.
5. Seçici kurul kararları kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez, değerlendirmeleriyle ilgili açıklama yapmaya zorlanamaz.
6. Sonuçlar açıklandıktan sonra, iki iş günü içerisinde itiraz olursa, seçici kurul tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

1. Proje metni: %20
2. Projede özgünlük: %10
3. Projenin uygulaması: %30
4. Görsel materyal (fotoğraf.-video): %15
5. Sürdürülebilir olması: %5
6. Yerel medyada yer alma: %5
7. Sosyal medyada yer alma: %5
8. Ulusal medyada yer alma: %10

Sonuçların Açıklanması

1. Sonuçların ne zaman açıklanacağı www.iyilikokuluodulleri.com adresinden duyurulacaktır.
2. Ödüle layık görülen projeler alfabetik olarak www.iyilikokuluodulleri.com; adresinde ilan edilecektir.
3. Derecelendirmeler ödül töreninde açıklanacaktır.

Yarışma Takvimi

1. Yarışmaya son proje gönderme tarihi: 24.05.2024
2. Sonuçların değerlendirilmesi: 25.05.-16.07.2024
3. Sonuçların açıklanması: 17.07.2024
4. 6. İyilik Okulu Ödülleri Töreni: Ödül töreni ve yarışma ile ilgili detaylar www.iyilikokuluodulleri.com adresinden duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Web İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ