25.02.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Deniz Feneri Derneği Uygulamalı İyilik Yarışması

Deniz Feneri Derneği Uygulamalı İyilik Yarışması

Deniz Feneri Derneği Uygulamalı İyilik Yarışması

Okullarımız İyilikte Yarışıyor Deniz Feneri Derneği Uygulamalı İyilik Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışmaya Ortaokul, Lise, Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi / Olgunlaşma Enstitüsüne Bağlı Kurslar İle Açık Öğretim Kurumları Öğrencileri Katılabilir.
İyilik Düşün İyilik Yap, İmam Hatip Ortaokulları, Özel Ortaokullar, Resmi Ve Özel Ortaöğretim Kurumları Uygulamalı İyilik Projesi Yarışmasıdır.

Öğrencilerin İçinde Yaşadığı Topluma, Ülkesine Ve Yaşadığı Dünyaya Daha Duyarlı, Toplumsal Ve Sosyal Sorumluluk Bilincine Sahip Gençler Olarak Yetişmelerine Katkı Vermek Amacıyla Hayata Geçirilen “Okullarımız İyilikte Yarışıyor Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması” 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 5. Kez Uygulanacak.

Yarışma Ödülleri

Ortaokulu Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4.500 Türk Lirası
Teşvik Ödülü Tablet Artı Kültür Kitap Seti
Çoklu Katılım Ödülü Tablet Artı Kültür Kitap Seti

Lise, Halk Eğitim Merkezi / Olgunlaşma Enstitüsü / Açık Öğretim Kurumları Ödülleri
Birincilik Ödülü 9 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Teşvik Ödülü Tablet Artı Kültür Kitap Seti
Çoklu Katılım Ödülü Tablet Artı Kültür Kitap Seti

Sponsorlu Bağlantılar

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 8 Mayıs 2020. Yarışma Sonuçları 8 Haziran 2020 Tarihinde Açıklanacak.

Projenin Özeti
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Deniz Feneri Derneği iş birliği ile kapsamdaki okul/kurumlarda gerçekleştirilecek uygulamalı iyilik projelerinin değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve bu projelerle yarışan okulların “Yılın İyilik Okulu” unvanı ile ödüllendirilmek.

Projenin Amacı
MEB’e bağlı kapsamdaki okul/kurumlardaki öğrencilere/kursiyerlere; iyilik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygusunu sevdirmek ve yaşatmak, “iyilikte yarışma” zevkini geliştirmek ve yardım süreçlerine katılımlarını sağlayarak bir farkındalık oluşturmak.
Bu kavramlara dayanılarak yapılacak iyilik ve yardım projelerinin oluşturacağı bilinçle; okullarımızın/merkezlerimizin, aile ortamlarımızın, ülkemizin ve dünyamızın daha yaşanabilir, daha huzurlu bir hâle gelmesine katkıda bulunmak.

Projenin Hedefleri
• Kapsamdaki okul/kurumlarda gerçekleştirilecek proje ya da projelere katılan öğrencilerin/kursiyerlerin, hem eğitim ve öğretim dönemleri boyunca, hem de hayatlarının sonraki dönemlerinde çevresine, ülkesine ve yaşadığı dünyaya daha duyarlı bir şahsiyet haline gelmesine destek vermek.
• Öğrencilerimize/kursiyerlerimize çok yönlü, yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, toplumsal sorumluluk ve duyarlılık bilincine sahip gençler olarak yetişmelerine yönelik proje ve programlarla destek sağlamak.
• Öğrencilerin/kursiyerlerin kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini keşfetme ve geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme; girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilmelerine katkı sağlamak.
• Öğrencilerin/kursiyerlerin okul/kurs sonrası hayatlarında, arkadaşları, aileleri ve içinde bulundukları toplumla pozitif bir iletişim içinde olmalarını sağlamak.
• Projeye katılan öğrencilerin/kursiyerlerin, mesleki kariyerin temel becerileri olan etkin iletişim, planlama, proje yönetimi, amaç belirleme, karar alma, ekip çalışması ve bütçeleme gibi pek çok bilgiyi proje sürecinde sınama ve geliştirmelerini beklemek.

Genel Esaslar
• Uygulamalı iyilik projelerinin konusu “iyilik” olmalıdır.

• Uygulamalı iyilik projeleri insana, canlıya ve çevreye katkı sağlamalıdır.

• Uygulanmamış projeler yarışmaya dâhil edilmezler.

• Kopya edilmiş, 2019-2020 eğitim öğretim yılında veya daha öncesinde herhangi bir ortamda yayımlanmış veya başka bir yarışma/proje kapsamında uygulanmış projeler bu yarışmaya katılamaz.

• arışmaya ortaokul kategorisinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflar; lise kategorisinde ise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar; halk eğitimi merkezleri/olgunlaşma enstitüleri, 18 yaş üzeri kursiyerler; açık öğretim kurumları ise 15 yaşını doldurmuş öğrenciler ile kurs/sınıf düzeyinde katılabilir.

• Yarışmaya kapsamdaki okul/kurumları temsilen bir veya birden fazla proje ekibi katılabilir.

• Her proje ekibi en fazla üç öğrenci/kursiyerden oluşur. Öğrenciler/Kursiyerler, aynı sınıftan/kurstan olabileceği gibi farklı sınıflardan/kurslardan da olabilir.

• Öğrencileri/kursiyerleri çalıştırmak, teknik bilgilendirme ve rehberlik amacıyla her proje ekibine bir “proje danışmanı” öğretmen/usta öğretici görevlendirilir.

• Aynı ekip ve proje danışmanı yarışmaya birden fazla iyilik projesiyle katılabilir.

• Projenin içeriğine göre, proje ekibine öğrenci/kursiyer ve proje danışmanı takviyesi yapılabilir. Ancak bu durumda sadece üç öğrencinin/kursiyerin ve bir proje danışmanının adı projenin yürütülmesinden sorumlu Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi’ne bildirilir.

• “Okullarımız İyilikte Yarışıyor” projesi kapsamında okullardan ve “Hayat Boyu İyilikte Yarışıyoruz” projesi kapsamında halk eğitimi merkezleri/olgunlaşma enstitülerinden Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi’ne ulaştırılan proje metinleri ve proje uygulamalarına ait her türlü yazılı ve görsel materyal, toplumsal fayda gözetilerek herhangi bir izne gerek duyulmaksızın kullanılabilecek ve uygulamaya konulabilecektir.

Çoklu İyilik Projeleri

• Tek bir proje gibi gönderilen, birden fazla uygulanmış iyilik projesi; yarışmanın formatı açısından sağlıklı bir şekilde değerlendirilemediğinden yapılan her iyilik farklı bir isimle ve ayrı ayrı proje olarak gönderilmelidir.

• Kapsamdaki okul/kurumlardan uygulamalı iyilik projesi yarışmasına 5 ve üzeri projeyle katılanların arasından en fazla proje gönderen proje ekibi ve bu ekibin okulu/kurumu, “çoklu katılım ödülü” ile ödüllendirilir.

Puanlama

• Proje puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıyla belirlenir. Puanlarda eşitlik olması halinde projenin değerlendirmesi yeniden yapılır.

• Proje çalışmalarına ait yazılı, görsel ve dijital veriler farkındalık oluşturmak için, okul/merkez, bakanlık birimlerinin web sitesinde, yerel, ulusal ve sosyal medyada yayımlanır. Bu konuda başarılı olmuş çabalar, puanla değerlendirilecektir.

• Seçici kurul kararları kesindir, itiraz edilemez, değerlendirmeleriyle ilgili açıklama yapmaya zorlanamaz.

Görsel Materyal Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

• Uygulamalı iyilik projelerine ait görsel materyaller (fotoğraf-video) yarışma kriterleri arasında yer aldığı için özenli çekilmiş olmalıdır.

• Videoların daha sonra hazırlanacak ödül töreni, kitap ve film çalışmalarında kullanabilmesi için çekimlerin yatay kadraj (yatay çekim), fotoğrafların ise hem yatay hem dikey çekim olarak yapılması ve mümkünse en yüksek piksel kalitede olması gerekmektedir.

• Proje ekibinin proje danışmanıyla birlikte toplu fotoğrafı, proje uygulama süreçlerinin her birinden en az 10-15 adet fotoğraf çekilmiş olmalıdır.

• Projeyi tanıtıcı en fazla 2 dakikalık proje tanıtım filmi hazırlanmalıdır.

• Proje yerel, ulusal ve sosyal medyada haber olarak yer aldıysa, fotoğraf ve videoları ile sosyal medya hesap adresleri flaş bellekte yer almalıdır.

• Proje dosyasının tamamı Flash belleğe kaydedilerek gönderilecektir.

Proje Formu

“Okul ve merkezlerimiz İyilikte Yarışıyor Proje Formu” www.iyilikokulu.org ve www.iyilikokuluodülleri.com internet adresinden indirilir.

Proje Formu, word dosyası formatında doldurulur ve flash belleğe kaydedilir.

Proje Formunda şu başlıklar yer almaktadır
✓ Okulu/merkezi
✓ İlçe ve ili
✓ Kapsamdaki okul/kurumların adres, tel ve e-posta adresi
✓ Kapsamdaki okul/kurumların müdürünün adı, GSM telefonu ve e-posta adresi
✓ Proje Danışmanının adı, GSM telefonu ve e-posta adresi
✓ Proje ekibinin ad ve sınıfları
✓ Proje adı
✓ Proje sloganı (varsa)
✓ Projenin hedef kitlesi
✓ Projeden yararlanan hedef kitlenin (insan, hayvan, bitki) sayısı
✓ Projede yapılan iyiliklerin miktarı, sayısı ve TL karşılığı (varsa)
✓ Projede iş birliği yapılan kurumlar (varsa)
✓ Projenin uygulandığı yer
✓ Projenin başlangıç tarihi
✓ Projenin bitiş tarihi
✓ Proje fikrinin ortaya çıkışı (gerekçesi)
✓ Projenin amacı
✓ Projenin hedefleri
✓ Proje faaliyetleri
✓ Projenin sürdürülebilirliği
✓ Projenin sonucu (projenin kazanımları)

Proje Faaliyetlerinin Belgelendirilmesi

• Yarışmaya katılanlar, iyilik projelerinin, uygulamalı olarak gerçekleştirildiğine dair belge, görsel malzeme (fotoğraf, video vs.) sunmak zorundadır.

• Projeden yararlanan hedef kitlenin (insan, hayvan, bitki) sayısı belirtilir.

• Projede maddi olarak yapılan iyilikler (varsa) belge ile (fiş, dekont, makbuz, tutanak vb.) vesikalandırılır, isim, sayı, miktar ve TL olarak belirtilir.

Proje ve Görsel Materyalin Ulaştırılması

• Proje Formu, kurumlar arası yazışmalar, her türlü bilgi, belge ve görsel materyal (video-fotoğraf-afiş-broşür) virüs kontrolü yapılmış temiz bir flash bellek ile gönderilir.

• Sadece “Proje Formu” doldurulduktan sonra çıktısı alınmış olarak flash bellek ile birlikte aynı zarfta gönderilir.

• Yıpranmış, tahrip olmuş veya virüs bulaşmış flash belleklerin açılmamasından Deniz Feneri Derneği sorumlu değildir.

• Projeler elden, posta ya da kargo ile 08.05.2020 Cuma günü saat: 17:00’e kadar, Deniz Feneri Ankara Şubesi, “İyilik Okulu Ödülleri Koordinatörlüğü”, Eski Köy Yolu Cad. No:23 Pursaklar/ANKARA adresine ulaştırılmış olmalıdır.

• Belirlenen tarih ve saatten sonra ulaştırılan projeler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Kimler katılabilecek?
İmam hatip ortaokulu, özel ortaokul, Anadolu imam hatip lisesi, Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi, çok programlı Anadolu lisesi, mesleki eğitim merkezi, halk eğitimi merkezi/olgunlaşma enstitüsüne bağlı kurslar ile açık öğretim kurumlarına bağlı öğrenciler/kursiyerler 3’er kişilik proje ekipleri oluşturarak, yarışmaya katılabilecekler.

Yarışma materyallerine nasıl ulaşılacak?
Yarışmayla ilgili şartname, broşür, afiş gibi her türlü materyale ise, www.iyilikokulu.org ve www.iyilikokuluodülleri.com adreslerinden ulaşmak mümkün olacak.

Son Başvuru Tarihi
08 Mayıs 2020 Cuma Saat:17:00.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Ödüle layık görülen projeler alfabetik olarak www.ogm.meb.gov.tr; www.dogm.meb.gov.tr www.megm.meb.gov.tr; www.ookgm.meb.gov.tr; www.hbogm.meb.gov.tr; www.denizfeneri.org.tr; www.iyilikokulu.org; www.iyilikokuluodülleri.com ve www.genciyilik.com web adreslerinde ilan edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Proje Metni İçin Tıklayın.
Proje Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ