18.09.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

DENİB Ev Ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması

DENİB Ev Ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması

DENİB Ev Ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması

DENİB Ev Ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Başvuruları 26 Haziran 2019 Tarihine Kadar Yapılabilecek. DENİB Ev Ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Birincilik Ödülü 15 Bin, İkincilik Ödülü 10 Bin, Üçüncülük Ödülü 7.500 Ve Jüri Özel Ödülü İse 5 Bin Türk Lirası Olarak Belirlenmiş. Ayrıca İlk Üç İçin; Patent Tescil İmkanı, Online İngilizce Eğitimi İmkanı, Staj İmkanı (Öğrenciler İçin)

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Duyurusu: 25 Nisan 2019
Online Başvuruların Başlaması: 25 Nisan 2019
Son Başvuru Tarihi: 26 Haziran 2019
İlk 20’ye Giren Finalistlerin Duyurusu: 24 Temmuz 2019
Mülakat ve Bilgilendirme Toplantısı: 27 Temmuz 2019
Üretim Süreci: 01 Ağustos – 20 Eylül 2019
Genel Fitting ve Katalog Çekimleri: 4-5 Ekim 2019
Final ve Ödül Töreni – DENİZLİ 1 Kasım 2019

1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ: DENİB 7. EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI

2. YARIŞMA HAKKINDA
“Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması”, “Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev ve plaj giyimi ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

3. YARIŞMANIN AMACI
• Özelde Denizli olmak üzere, Türkiye genelinde ev ve plaj giyimi sektörünün ihracatını artırmak,
• Ev ve plaj giyimi sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
• Sektördeki motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
• Denizli’de ihraç edilebilir ürün çeşitliliğini artırarak, uluslararası pazarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkaran ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmak,
• Sektöre yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
• 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşecek altyapıyı oluşturmaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

4. YARIŞMANIN BAŞVURU KRİTERLERİ
• Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde ve/veya tasarım bölümlerinde okumak ya da mezun olmak, tasarım meslek yüksekokullarının tasarım bölümleri ve/veya en az 2 yıllık tasarım sertifika/diploma programında okumak ya da mezun olmak şartlarını sağlayan kişiler, yarışmaya katılabilir.
• 18 ve 30 yaş arası gerçek kişi(01.01.1989 doğumlu, 30 yaşından gün almamış olan) olmak şartı vardır.
• T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olup yurtiçi ve yurtdışında okuyan ya da mezun olan; aynı zamanda yukarıdaki koşulları sağlayan kişiler katılabilir.
• Yarışmaya katılan her projede özgün olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa DENİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
• DENİB tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan tasarımcı, farklı bir işbirliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.
• Denizli İhracatçılar Birliği’nin herhangi bir çalışanı, birinci dereceden yakın akrabaları, jüri üyelerinin birinci derece yakınları ve adına kayıtlı firması, markası olan jüri üyelerinin çalışanları yarışmaya katılım sağlayamaz.
• Yarışmaya grup halinde katılım sağlanamaz.

5. YARIŞMANIN KAPSAMI
“7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması”nda ilan edilen tema kapsamında, yarışmada toplam 4 ödül olmak üzere; 1.’lik, 2.’lik, 3.’lük ödülü ve jüri özel ödülü verilmektedir.

6. YARIŞMANIN TEMASI: DOĞAYA DOKUNUŞ
Bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevre üzerinde bırakacağı etkilerin önemli bir bölümü, tasarım aşamasında ortaya çıkar. Yüksek kalitede, uzun süre kullanılabilir tasarımların oluşması, sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanılmasına ve doğanın kendini yenilemesine olanak sağlayacaktır.
Tasarımda sürdürülebilirlik yaklaşımı, hammaddeden üretime kadar tamamen organik ve ekolojik dengenin korunmasını kolaylaştıracak unsurlardan oluşan fonksiyonel tasarımları içerir. Temelinde son kullanıcının ve moda endüstrisi çalışanlarının bilinçli üretim ve tüketimin aktif hale getirilmesi koşullarına gösterilen özen vardır. Tasarımlarda özünü doğadan alan, doğaya saygı duyan, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin izleri yer alır.
Doğaya dokunuş, tasarımda sürdürülebilirlik, hammaddeden üretime kadar tamamen organik ve ekolojik dengenin korunmasını kolaylaştıracak unsurlardan oluşan fonksiyonel tasarımları içerir.

7. YARIŞMA İÇERİĞİ: Yarışmada, “Ev Giyimi” ve “Plaj Giyimi” tasarımlarından oluşan tasarımlar sunulacaktır.
– Ev Giyimi (Bornoz, Rahat Günlük Ev Kıyafetleri, Gecelik, Pijama vb.)
– Plaj Giyimi (Mayo hariç mayo üzerine giyilebilen her türlü kıyafet ve beraberindeki aksesuarlar.)
Her tasarımcı, yarışmaya “1 bayan ve 1 erkek ev giyimi” tasarımları ile “1 bayan ve 1 erkek plaj giyimi” tasarımları olmak üzere toplam 4 ayrı tasarımdan oluşan tek bir dosya sunmalıdır.

8. YARIŞMA BAŞVURUSU İÇİN DİJİTAL ORTAMDA YÜKLENMESİ GEREKENLER:
Yarışma başvuruları, dijital ortamda internet üzerinden yapılacaktır. Proje sahiplerinin başvuru sırasında aşağıda yer alan tüm belgeleri, sisteme PDF formatında taratarak yüklemeleri gerekmektedir.
• Tasarım Yarışması Fotoğraflı ve Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (Şartname ekinde yer alan)
• Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Şartname ekinde yer alan)
• Öğrencinin okuduğu okuldan alınan güncel tarihli, ıslak imzalı, kaşeli Öğrenci Belgesi (E-devlet çıkışlı resmi öğrenci belgesi de kabul edilecektir)
• Mezun ise diploması
• Çalışıyor ise iş yerinden alınan çalışma belgesi
• Fotoğraflı Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• Proje Paftaları
Proje Paftaları:
Proje sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda, kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Yarışma Sekretaryası ve DENİB sorumlu değildir.
• DENİB gerekli olabilecek diğer tüm belge ve bilgileri isteyebilir.
• Ödül kazanan proje sahibi talep edilen evrakları göndermez ise ödüle ilişkin ödeme yapılmayacaktır.
Hikaye Paftasında, koleksiyonda kullanılacak temaya yaklaşım metni maksimum 1500 (boşluklu) karakter ile ifade edilmeli ve ilham alınan görsellere yer verilmelidir.
Artistik Çizim Paftasında, ön-arka artistik çizimlere, renk ve kumaş detaylarına yer verilmelidir.
Teknik Çizim Paftasında, her bir tasarımın ön-arka teknik çizim çözümlemeleri, giysi teknik detaylarına ve malzeme bilgilerine yer verilmelidir.
Tüm paftalar,50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak hazırlanmalıdır. Başvuru aşamasında tüm paftaların tek bir PDF dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Başvuru dosyası; PDF formatında hazırlanmalı, çözünürlüğü 150 DPI, 24 bit renk derinliğine sahip olmalı, 50 MB’ı geçmemeli ve yarışmanın internet sitesinde bulunan “dijital başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.
Her paftanın sol üst köşesinde sadece sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır. Yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.
Başvuruda toplamda 5 adet pafta yer almalıdır.

GENEL AÇIKLAMALAR

Yarışmaya katılacak eser sahipleri online başvuru için 26 Haziran 2019 tarihi saat 17.00’ye kadar web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak dijital ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategori dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Online elemede yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkartılabilir. Paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan 6 haneli rumuz yer almalıdır.

Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa DENİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma ekip katılımlarına açık değildir, şartnamede belirtilen bireysel başvuru koşullarının tümü sağlanmalıdır.

Her yarışmacı, ev giyiminden1 erkek ve 1 kadın ile plaj giyiminden 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 4 tasarım sunmak zorundadır.

Jüri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 1 ay içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın) ve yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

Jüri üyeleri DENİB tarafından oluşturulacak olup, DENİB zorunlu hallerde jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

DENİB, eleme ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma ve yarışma takviminde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: 15.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 7.500 TL
Jüri Özel Ödülü: 5.000 TL
**DENİB yukarıda belirtilen tüm ödüllerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

AYRICA İLK ÜÇ İÇİN:
• Patent Tescil İmkanı
• Online İngilizce Eğitimi İmkanı
• Staj İmkanı (Öğrenciler İçin)
Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın) ve yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

YURT DIŞI TASARIM BURSU
• Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nda dereceye giren (ilk 3) yarışmacılar; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 2008/2 sayılı Tasarım Desteği hakkında, tebliğ kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylaması halinde yurtdışı eğitim hakkı kazanır. Söz konusu tebliğin ilgili bölümü aşağıda sunulmuştur.
“2008/2 Sayılı Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler, mevzuatta yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben mevzuatta yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen iş birliği kuruluşuna başvururlar. İlgili iş birliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi mevzuatta yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.”
• Ayrıca yurtdışı eğitim hakkı kazanan yarışmacının yurtdışı eğitime başlayabilmesi için, Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde talep edilen yabancı dil yeterlilik belgesinin, yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
• Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, DENİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ